"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
20 Haziran 2018 Çarşamba

TOBB FUARCILIK MECLİSİ BAŞKANI CİHAT ALAGÖZ ZİYARETİ

  TOBB Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz Borsamızı ziyaret etti....

ÇİFTELER İFTAR YEMEĞİMİZ

Borsamızın her yıl ilçelerde verilen ve gelenekselleşen iftar yemeği Çifteler ilçemizde gerçekleştirildi....

SİVRİHİSAR İFTAR YEMEĞİMİZ

Borsamızın her yıl ilçelerde verilen ve gelenekselleşen iftar yemeği Sivrihisar ilçemizde gerçekleştirildi....

İLK MAHSÜL TÖRENİ

2018 Yılı İlk mahsül Arpa Borsamıza geldi. Yapılan tören ve açık arttırma ile (KG mı 10,100 tl den) satıldı....

İFTAR YEMEĞİMİZ

Borsamızın halka açık düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım oldu....

ETO İFTAR YEMEĞİ

Borsamız Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı nın verdiği iftar yemeğine katıldılar....

10 FIRÇA 10 KADIN TANIŞMA

Kuratör Melike Küçüksu nun 10 Fırça 10 Kadın Tanışma Sergisi; 01.06.2018 -14.06.2018 tarihleri arasında borsamız sanat galerisinde sergilenecektir....

Duyurular

Tüm Haberler +
TÜRKİYE-RUSYA İŞBİRLİĞİ FORUMU-İPTAL

Sayın Üyemiz,

TOBB dan Borsamıza iletilen 18.06.2018 tarih ve 9434 sayılı yazıda, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü düzenleneceği bildirilen Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu, Rus heyetinin ziyaret tarihinin değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Bilgilerinize rica olunur.

18.06.2018
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Borsamıza gelen 06.06.2018 tarih ve 8765 sayılı yazıda, TOBB ve Güney Ural Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 10.00’da, TOBB İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda, Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmaktadır.

Forum kapsamında, Rusya’nın özellikle Chelyabinsk Bölgesi’ndeki yatırım ortamı ve iş yapma fırsatları hakkında sunum yapılacak olup, firmalar arası iş görüşmeleri imkanı olacaktır.

Etkinlik çerçevesinde Türkçe-Rusça simültane çeviri hizmet ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Foruma, Rusya’nın tekstil, inşaat, tahıl, hafif sanayi, ayakkabı, metal kesme aletleri, asansör, danışmanlık, hazır giyim, ayakkabı ve teknoloji sektörlerinden gelen firmaların katılmaları beklenmektedir.

Etkinliğin programıve Rus tarafıtaslak katılımcı listesiekte yer almaktadır.

Program ve liste düzenli olarak güncellenecektir. (TOBB web sayfasıüzerinden takip edilebilir) https://www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/rusyafederasyonu.php)

Etkinliğe katılmak isteyenfirmalarımızın, ekte yer alan
katılım formunueksiksiz bir şekilde doldurarak,18 Haziran 2018 Pazartesi günümesai bitimine kadarTOBB a e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

12.06.2018
BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

Sayın Üyemiz,

TOBB dan Borsamıza gelen 29.05.2018 tarih ve 8149 sayılı yazıda aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.;

11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı yer almaktadır.

Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

1) Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlenmiştir.

2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

3) Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

4) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.

5) Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 31 Ağustos 2018 - 30 Eylül 2018 - 31 Ekim 2018 - 30 Kasım 2018 - 31 Aralık 2018)

6) Başvuru üzerine hesap edilen aidat aslı 120 no.lu hesaptan 123 no.lu hesaba aktarılır.

7) Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin ödenmediği tarih itibariyle 123 no.lu hesapta kalan borç tutarı 120 no.lu hesaba devredilir. Yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

8) Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.

9) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için borçlunun yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

10) Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, ilk taksit tutarını ödemeleri halinde odalarda yönetim kurulu/borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

11) Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçların tamamı silinecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

06.06.2018
2017 YILI HUBUBAT RAPORU

TMO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılı Hububat Raporuna;

www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/HububatRaporu2017.pdf

adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.

06.06.2018
MISIR SATIŞI

TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

04.06.2018
SÜRE UZATIM İLANI

Sayın Üyemiz,

Özelleştirme kapsam ve programda yer alan; Eskişehir ili, Alpu ilçesinde bulunan Kömür Rezerv Alanının özelleştirilmesine ilişkin süre uzatım ilanı ektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

24.05.2018
KÜBA BAKAN YARDIMCISININ ZİYARETİ

TOBB’dan Borsamıza iletilen 28.05.2018 tarihli ve 411/8098 sayılı yazıda;

Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nuñez Mordoche’nin beraberindeki iş adamı heyetiyle 4-8 Haziran 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edeceği bildirilmektedir.

Kübalı heyetin ülkemize düzenleyeceği ziyaret kapsamında. 7 Haziran 2018, saat 14:00’de maden-metal. inşaat, turizm, tarım sanayi, gıda işleme ve paketleme sektörlerinde iş yapan firmalarımızla, Birliğimiz Merkez Binasında "Türkiye-Küba Ticaret ve Yatırım Fırsatları ” konulu bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıya katılacak olan firmalarımızın TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Yurt İçi Etkinlikler” bölümünde yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak en geç 5 Haziran 2018 tarihine kadar TOBB (E-mail: seda.gedik@tobb.org.tr ) iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.


29.05.2018
SURİYE YE UN HİBESİ

TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

29.05.2018
TÜRKİYE-JAPONYA EOA MÜZAKERELERİ

Sayın Üyemiz,

İlgi: T.C.EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü nün 10.05.2018 tarih ve

70829703-724.01.02-E.48981sayılı yazısı.

İlgi yazı ile,

-Ülkemiz ile Japonya arasında bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) akdedilmesine yönelik devam eden müzakereler kapsamında ikili hizmet ticaretinin de ele alındığı, bu çerçevede, müzakerelerin ve tamamlandığında EOA nın birer parçası olmak üzere, iki ülkenin hizmet ticaretinde geçerli mevzuatları uyarınca uyguladıkları, sektörel kısıtlamaları ve ilaveten ileride kısıtlamaya konu olabilecek hususları listelemeleri gerektiği, Japon tarafınca negatif listeleme yöntemiyle hazırlanan sınır ötesi hizmet sunumuna İlişkin mezkûr kısıtlama listelerinin ilk taslağının, bu kapsamda ekte sunulduğu,

-Sınır ötesi hizmet sunumuna ilişkin mevcut kısıtlamalar ( Ek-1 sayfa 1-53) ve gelecekte uygulanabilecek kısıtlamaların (Ek-2 sayfa 1-18) bulunduğu listelerde, taslak EOA nın Pazara Giriş, Ulusal Muamele, MFN İlkesi ve Ticari Varlığa ilişkin hükümlerinden istisna olabilecek Japon ulusal düzenlemelerinin kayıt altına alındığı,

-Japonya tarafından ikili hizmet ticaretinde Pazara Giriş, Ulusal Muamele, MFN İlkesi ve Ticari Varlık bakımından uygulanacak tüm kısıtların yalnızca ekli listelerde bulunan sektörler ve tedbirlerle sınırlı olacağı,

-Diğer taraftan, Japonya tarafından gerçek kişilerin hareketliliğine ilişkin olarak ilk tekliflerinin yer aldığı metinin de değerlendirmek üzere sunulduğu, ( Ek-3 sayfa 1-4) bu kapsamda, Japonya tarafından belirlenen kategorilerin kurum veya kuruluşların görev alanı itibarıyla incelenmesi ve görüşlerimizin 23 Mayıs 2018 tarihine kadar yazılı olarak Bakanlıklarına iletilmesi istenmektedir.

Ek te sunulan listelerin görev alanı itibarıyla incelenerek değerlendirilmesi ve varsa görüş ve önerileriniz ile müzakereler çerçevesinde Japonya dan talep edilmesinde fayda görülen hizmet sektörlerine ilişkin hususların 22 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar Borsamıza gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

23.05.2018
TMO RANDEVULU ALIM

TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

23.05.2018
Süveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Uygulanan Teşvikler

Ürdün Büyükelçiliği nden alınan Nota da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi ile Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi Ismail Rifaie arasında 6 Mart 2018 tarihinde bir toplantının gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu toplantıya atıfla, Sayın Bakan Tüfenkçi nin isteği üzerine aşağıda kayıtlı hususlar hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu Nota da, Mısır makamları tarafından Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanında bulunan kuru yük gemilerine, gezinti gemilerine ve konteyner gemilerine uygulanan Kanal transit ücretlerinde %50 indirimi sağlayan anlaşmayı yenilemeyi kabul ettiği belirtilmekte, söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağını taşıyan gemilere değil aynı zamanda Akabe limanında bulunan tüm gemilere uygulanacağı bildirilmekte; buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi ne (Arab Bridge Maritime Company) ait gemilere verilen başka teşviklerin de olabileceği, ancak buna ilişkin bilgilerin anılan şirketten sağlanabileceği kaydedilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

16.05.2018
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı Select USA Yatırım Zirvesi 2018

TOBB dan Borsamıza iletilen 07.05.2018 tarih ve 6685 sayılı yazıda, ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı tarafından Amerika’da yatırımı destekleyen Select USA (https://www.selectusa.gov/welcome) programı kapsamında, 2018 Select USA Yatırım Zirvesi için Amerika’ya Türk iş adamlarından oluşan bir delegasyon düzenleneceği belirtilmiştir.

SelectUSA Programı ve Zirve (SelectUSA Summit) hakkında verilen bilgiler şu şekildedir:

*Select USA Programı ABD’ye yatırım yapmanın avantajlarını ortaya koyarken Türk firmalara ücretsiz danışmanlık hizmetleri verir. ABD’de yatırım yapmak isteyen ya da mevcut islerini büyütmek isteyen iş sahiplerine, iş yeri açma ve genişletme sürecinde lojistik prosedürü anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

*ABD Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 2018 Select USA Yatırım Zirvesi 20-22 Haziran 2018 tarihinde ABD’nin Washington D.C. bölgesinde gerçekleşecektir. (https://www.selectusa.gov/selectusa-summit) Zirve’de, üst düzey iş dünyası ve hükümet liderleri son eğilimler hakkında görüşlerini sunarken, ABD’nin dört bir yanında bulunan yatırım fırsatları sergilenecektir. Zirve, iş geliştirmek isteyen yetkilileri bir araya getirerek kaynaklar ve teşvikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Önceden programlanan birebir görüşmelerle yatırımcılara, ilgili oldukları eyaletler hakkında bilgi edinip yatırım projelerini eyalet kalkınma ajansı yetkilileriyle paylaşma ve daha fazla bilgi edinme imkanı sunacaktır.

*Zirve’ye kayıt için: http://www.selectusasummit.us/apply/ ; Zirve Programı hakkında detaylı bilgi için : https://www.selectusasummit.us/agenda-overview/

*Ayrıca 2018 SelectUSA Yatırım Zirvesi çerçevesinde farklı eyaletlerde yan etkinlikler düzenlenecek olup, bu etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye https://connect.eventtia.com/en/dmz/selectusaspinoff/website linkinden ulaşılabilir.

Zirve kayıtlarında, ilk başvuru yapanlara öncelik verileceği belirtilmiş olup, ivedilikle kayıt yaptırılması tavsiye edilmiştir. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için ABD İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliği Ticaret Uzmanı Gökçe Tuncer (gokce.tuncer@trade.gov ; 0212 335 91 33) ile irtibata geçilebileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz..

16.05.2018
Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR 4.7545 4.7630
EURO 5.4969 5.5068

ETKİNLİK TAKVİMİ

Mayıs Haziran 2018
Pzt. Sa. Çar. Per. Cu. Cmt. Pz.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8