"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
1 Aralık 2021 Çarşamba

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

 Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Sayın Muazzez Günay ve yönetim kurulu üyeleri; Sayın Çetin Toraman, Sayın Duygu Doğandor, Sayın Şengül Büyükaksoy, Borsamıza nezaket ziyaretinde bulundular....

MEMLEKET PARTİSİ HEYETİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

  Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Gaye Usluer, Tepebaşı İlçe Başkanı Yunus Can Uyanık, Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’na nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaret kapsamında, kent ve ülke genelindeki tarım, hayvancılık ve ticaret çalışmaları ile ETB projelerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETB Başkanı Ömer Zeydan, Memleket Partisi heyetine teşekkür etti. ETB olarak Eskişehir’e fayda sağlamak ve katma değer yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti....

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASINDAN BORSAMIZA ZİYARET

 Türkiye Finans Katılım Bankası Eskişehir Ticari Şube Müdürü Sayın Selim Şenol ve yardımcısı Sayın Mustafa Dülger’e nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Finansmana ihtiyaç duyan üyelerimize uygun koşullarda kredi sağlanması ve Eskişehir Ticaret Borsası’ın yapacağı yeni yatırımlar hakkında görüşmelerde bulunuldu....

Akıllı KOBİ Platformu

Akıllı KOBİ Platformu hayata geçti. Dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve işini dijitale taşımak isteyen tüm KOBIleri Akıllı KOBİ’ye bekliyoruz. http://ww.akillikobi.org.tr...

BORSAMIZ ISO 9001-2015 KYS BELGESİ YENİLENDİ

 TSE Baş denetçisi Özgür Özkan tarafından gerçekleştirilen Belge Yenileme Tetkikinde, Borsamızda uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin yapısı ve yapmış olduğumuz uygulamalar incelendi. Yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde, Borsamızın, TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 3 yıllığına başarıyla yenilendi.   ...

ETB AHİSİ SEÇİLDİ

      13-19 Eylül “Ahilik Haftası kutlama programları kapsamında mesleğinde örnek olan esnaf ve sanatkârlara,  Eskişehir’in ahisine, kalfasına, çırağına şed kuşatma ve kaftan giydirme töreni yapıldı.   Mesleğini uzun yıllardır sürdürerek şehrin ekonomisine katlılar sağlayan, Borsamızda vermiş olduğu hizmetlerden dolayı ahi olarak seçilen Nejdet SÜMEL‘e Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ekrem BİRSEN ve Meclis Başkanımız Hasan ÖZTÜRK tarafından kaftan giydirilmesi ve plaket takdimi yapıldı....

KÜTAHYA TİCARET BORSASINDAN BORSAMIZA ZİYARET

 Kardeş Borsamız Kütahya Ticaret Borsası heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Necati GÜLTEKİN, Genel Sekreter ve Borsa personeli ile birlikte Borsamızın işleyişi hakkında bilgiler almak ve istişarede bulunmak üzere Borsamıza ziyarette bulundular....

Duyurular

Tüm Haberler +
İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz organizasyonunda, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00 te internet üzerinden " İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı çerçevesinde afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
Gültekin Güler
Genel Sekreter
25.11.2021
Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi Semineri

Sayın Üyemiz,

TOBB Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi Semineri, 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14:00 te internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır.
Birliğimiz organizasyonunda gerçekleştirilecek olan seminerde; Stratejik Satınalma, Geleneksel Satınalma ve Stratejik Satınalma Farkları, Kategori Yönetimi ile Kategori Kapsamında Kuyruk Yönetimi konuları anlatılacak olup seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
Gültekin Güler
Genel Sekreter
23.11.2021
Hububat Satışları-Pancar Ekicileri Kooperatifi

Sayın Üyemiz,


S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooepratifi hububat satış ihalelerine ilişkin ayrıntılar ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Gültekin Güler

Genel Sekreter

16.11.2021
PEŞİN HUBUBAT SATIŞLARI (GENEL VE SÖZLEŞME BAZINDA)-16.11.2021

Sayın Üyemiz,

2021 Kasım ayında un sektörüne yönelik olarak satışa açılan 416 bin ton buğday stokuna 100 bin ton daha ekmeklik buğday stoku eklenerek Kasım ayı için un sektörüne yönelik satışa açılan ekmeklik buğday stoku 516 bin tona yükseltilmiştir.

Un fabrikalarının vereceği un taahhüt fiyatları ve buna bağlı olarak yapılacak tahsis miktarları satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kasım ayı un taahhüt fiyatlarına göre; 185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 60 ına kadar, 186-190 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 50 sinekadar, 191-195 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 40 ına kadar, 196-200 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 20 sine kadar tahsis yapılacaktır. 200 TL nin üzerinde fiyat verenlere tahsis yapılmayacaktır.

TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden PEŞİN un taahhüt fiyatı vermeyen ve Kasım ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır. Firmalar satışa sundukları ekmeklik buğday unlarının tamamını azami olarak taahhüt ettikleri fiyatlardan satacaklardır. Arpa, buğday ve mısır satışlarımız için başvuru süresi uzatılarak 18.11.2021(dahil) tarihi olarak yeniden belirlenmiştir.

Firmalar bu tarihe kadar yeni taahhüt girebilecek veya daha önce Kasım ayı için girdikleri taahhütlerini revize edebileceklerdir. Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa teslimatlarında; besici-yetiştiricilerin 3. şahıslara ürünü teslim alması yönüyle verdiği vekaletname kabul edilmeyecek olup ürün teslimatı besici-yetiştiricinin kendisine ya da vekalet verdiği 1. ve 2. derece yakınlarına (çocuk, anne, baba, torun, kardeş, dede ve nine) yapılacaktır. Ayrıca ürün satışlarımızda tahsisat yapılan şahısların dışında, 1. ve 2. Derece yakınlarının bu şahısların adına yaptığı para transferleri de kabul edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Gültekin Güler

Genel Sekreter

16.11.2021
İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı Hazırlık Verileri

Sayın Üyemiz,

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.
http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile Borsamız vasıtasıyla Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.phpadresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi ve varsa taleplerinizin en geç 29 Kasım 2021 tarihine kadar yazılı olarak Borsamıza, elektronik ortamda word belgesi olarak egemenakbulut@esktb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunda gereğini rica ederiz.
Gültekin Güler
Genel Sekreter
16.11.2021
TİGEM 100 Baş Reforme Sığır Satış İhalesi Yapılacak

Sayın Üyemiz,

TİGEM stoklarında bulunan 100 baş reforme sığır satış ihalesi yapılacağını duyurdu.

Ayrıntılar içintıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Gültekin Güler

Genel Sekreter

15.11.2021
TİGEM 1.210 Ton Mahsul Buğday Satış İhalesi Yapılacak

Sayın Üyemiz,

TİGEM stoklarında bulunan1.210 ton mahsul buğday satış ihalesi yapılacağını duyurdu.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Gültekin Güler
Genel Sekreter
15.11.2021
ESKİŞEHİR – BELARUS GRODNO DELEGASYONU TARIM ve GIDA SEKTÖRLERİ TOPLANTISI ve B2B İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ORGANİZASYONU

Sayın Üyemiz,

Borsamız ev sahipliğinde 19 Kasım 2021, Cuma günü 09.00 – 11.00 saatleri arasında, isimleri ve faaliyet alanları ekli listede yer alan Belarus Grodno Delegasyonu heyeti ile İlimiz tarım ve gıda sektörlerinin temsilcileri arasında toplantı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Borsamızda fiziki olarak gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen tarım ve gıda sektörlerinin temsilcileri 18 Kasım 2021, Perşembe günü saat 15.00’a kadar ekte yer alan katılım formunu doldurarak, Borsamızaeskisehirtb@tobb.org.tr veya 0222 237 94 50 no.lu faks numarasına iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

15.11.2021
Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Ürünlere Yönelik Destekler Belli Oldu

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi.

Bakanlığın "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği", Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi ne (ÇKS) ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik ve pirinç için aylık ton başına 6 lira kira, 25 er lira nakliye ve analiz desteği; mercimek, nohut, fasulye ve soya fasulyesi için 8 lira kira 25 er lira nakliye ve analiz desteği; ayçiçeği için 10 lira kira, 25 er lira nakliye ve analiz desteği; pamuk için 25 lira kira, 25 lira nakliye, 12 lira analiz desteği; fındık için 15 lira kira, 100 lira nakliye 10 lira analiz desteği; Antep fıstığı için 30 lira kira, 100 lira nakliye, 25 lira analiz desteği; kuru kayısı ve kuru üzüm için 30 lira kira, 100 lira nakliye, 50 lira analiz desteği; zeytin ve zeytinyağı için 15 lira kira, 25 lira nakliye, 15 lira analiz desteği verilecek.

Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda, ürün miktarı üzerinden her ürün çeşidi için belirtilen miktarlarda ve üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği sağlanacak.

Ayrıntılar için tıklayınız:

Bilgilerinize sunulur.
Gültekin Güler
Genel Sekreter
15.11.2021
MWC Barcelona 2022

Sayın Üyemiz,

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Mobile World Congress Barcelona Fuarının, İspanya nın Barselona şehrinde 28 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, anılan fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenleneceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu fuarda, 5. Nesil Mobil Teknolojisi (5G), İleri Yapay Zeka (AI), Her Şeyin İnterneti (IoE), Teknolojinin Ufku (Tech Hoziron) ve Finans Teknolojileri (Fintech) konularına yer verileceği ifade edilmektedir.
MWC Barcelona 2022 Türkiye milli iştirakine ilişkin duyuru metni, sözleşme ve irtibat bilgileri ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize sunulur.
Gültekin Güler
Genel Sekreter
12.11.2021
Birleşik Krallık a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket Çalışması Hk.

Sayın üyemiz,

Daha önceden yapılan duyurularımızda, Birleşik Krallık a ihracat yapan firmaların, ihracatta karşılaştığı engellerin ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı ifade edilerek, ankete ilişkin bilgilendirme yapılmıştı.

İlgili anket çalışmasının tamamlanma süresinin 22 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

E-postada devamla, ihracatımızın yoğun olduğu makine, elektrikli makine, beyaz eşya ve kablo sektörlerinde ankete katılımın yeterli bulunmadığı ifade edilmiştir.
Bu itibarla, https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 uzantısından erişilebilecek anket çalışmasına katılımın artırılması amacıyla destekleriniz rica ederiz.
Gültekin Güler
Genel Sekreter
12.11.2021
800 Gr lık Konserve Satışı

Sayın üyemiz,

Et ve Süt Kurumu stoklarında bulunan 1.810.697 adet 800 Gr. lık kıyma konserve ile 807.119 adet 800 Gr lık kuşbaşı konservenin teklif toplama usulu ile satışı yapılacaktır.Adet/birim fiyat teklifleri hepsi için yada şartnamede belirtilen her bir grup için de verilebilecektir.
Teklif veren alıcılar fiyat verdikleri ürünün toplamının % 3 (3) ü kadar en üç ay süreli geçici teminat vereceklerdir.Fiyat teklifleri uygun bulunan alıcı/alıcılar sözleşme için toplam mal tutarının % 6 (altı) sı kadar nakit teminat yada en az altı ay süreli kesin teminat mektubu vereceklerdir. Teklif fiyatları uygun bulunmayan alıcıların geçici teminatları iade edilecektir. Talep edilmesi halinde söz konusu ürünler iligili işyeri depolarından görülebilecek ve bedeli ödenmek üzere numune alınabilcektir.
Şartnamede istenen belgeler ile birlikte en geç 30.11.2021 günü saat : 14:00 a kadar kapalı zarf içinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İşçi Blokları Mah.Muhsin YAZICIOĞLU Cad. No:51/B 06350 YÜZÜNCÜ YIL/ÇANKAYA/ANKARA adresine fiyat teklifi verilecektir.
Konu ile ilgili bilgi için Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü nün 0312 284 36 70 nolu yada Sincan Et Kombinası nın 0312 270 19 32 telefon numarasından irtibat kurulabilir.
Bilgilerinize sunulur.
Gültekin Güler
Genel Sekreter
12.11.2021
Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO

ETKİNLİK TAKVİMİ

Kasım Aralık 2021
Pzt. Sa. Çar. Per. Cu. Cmt. Pz.
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9