"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
02 Nisan 2020 Perşembe

Tüm Duyurular

TMO Çeşitli Ürün Satışı
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; TMO tarafından yapılacak olan çeşitli ürün satışlarına ait bilgilere, ekteki belgelerden ulaşılabilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER
02.04.2020
Uluslararası Katılımlı Organizasyonlar
Sayın Üyemiz; İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 25.03.2020 tarihli ve 00053488165 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İlgide kayıtlı yazıda, Sağlık Bakanlığının 10.03.2020 tarihli ve 114526181 sayılı yazısına istinaden, yeni tipkorona virüs salgını kapsamında Bilim Kurulunun 09.03.2020 tarihli toplantısında uluslararası katılımlıorganizasyonlar ve bu toplantılara katılımların salgının sonlanmasına kadar ertelenmesinin tavsiye edildiğibelirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER
02.04.2020
Milli Yardım Seferberliği
Sayın Üyemiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan #Biz Bize Yeteriz Türkiyem# Milli Yardım Seferberliğine katkıda bulunabileceğiniz Banka Hesap Bilgileri ile Kısa Mesaj Bilgisine ekten ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
01.04.2020
Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliği
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İçişler Bakanlığı, 81 İl Valiliği ne muhatap Genelge ile yaşanan COVID-19 salgınının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın korunması ve ülkemize olan etkilerinin azaltılması kapsamında; tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliği sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye karşı korunması hususları iletilmiştir. Söz konusu Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2020
KOSGEB Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Alınan Tedbirler
Sayın Üyemiz; KOSGEB Eskişehir Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için ülkemizde alınan tedbirler kapsamında; 1. KOSGEB’in proje bazlı destek programlarından ve girişimcilik desteklerinden yararlanan ve proje süreleri ya da girişimcilik programı destek süreleri 11 Mart 2020 ve sonrası tarihte sona eren işletmelerin, 4 (dört) aya kadar ek süre talep etmesi halinde yeni bir kurul kararı gerekmeksizin projelerin bitiş tarihine ya da destek sürelerinin bitiş tarihine işletmelerin talep ettiği sürenin ek süre olarak verilmesine, 2. Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin ilgili merci tarafından yapılacak kamuoyu duyurusuna kadar ek süre talebi uygulamasının devamına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, etki alanınızda bulunan, proje bazlı destek programlarımızdan ve girişimcilik desteklerimizden yararlanan işletmelerimize talep etmeleri halinde 4 (dört) aya kadar ek süre uygulanacağı bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur, Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2020
KOSGEB Alacakların Ertelenmesi
Sayın Üyemiz; KOSGEB Eskişehir Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için ülkemizde alınan tedbirler kapsamında KOSGEB tarafından “KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararı alınmış olup, “KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararına istinaden, 30/06/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destek ödemeleri bulunan ve erteleme talebini 30/06/2020 tarihine kadar yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için; · 30/06/2020 tarihine kadar vadesi dolacak olan ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destekler kapsamındaki borçları ve varsa takip eden taksitlerinin vade tarihleri her birine üç ay eklenmek suretiyle ertelenecek, ertelenen taksitlerin ilki 01/07/2020 tarihinden önce olmamak üzere düzenlenecek ve vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir olacak şekilde ödeme takvimi yeniden belirlenecektir. · Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin, yeniden belirlenecek vadelere göre ilgili destek programı uygulama esaslarında belirtilen sürelere uygun olmasına dikkat edilmelidir. · Bu karardan daha önce KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi kararlarından faydalanan KOBİ’ler de faydalanabilecektir. · Geri ödemeli desteklere ilişkin ilk taksiti 01/07/2020 tarihi ve sonrasında olan geri ödemeler bu karar kapsamı dışındadır. Üyelerimize duyurulur, Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2020
Ekmek Satışında Hijyen Kuralları
Sayın Üyemiz; TOBB’dan alınan 26.03.2020 tarih ve 34221550-774.02-3280 sayılı yazı ekinde gelen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarih ve 40317327.045.01-E.1008194 sayılı yazısında; ekmek ve ekmek çeşitleri satışında alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uyulması gereken kurallara dair İl Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı, ayrıca ekmek hijyeni eğitimleri konusunda, yeni tip koranavirüs (Covid 19) salgınının devam ettiği süre içerisinde toplantılar yapılarak eğitimler düzenlenmesi yerine, kurumlarının internet sitesinde ekmeğin üretim, dağıtım ve satış aşamalarında uygulanması gereken tedbirlere dair üreticilere yönelik eğitim materyalleri yayımlanacağı bildirilmektedir. Bu çerçevede, “Ekmek Satışında Hijyen Kuralları” ile ilgili Bakanlığın ihtiyati tedbirleri içeren ekli yazısında belirtilen konulara dikkat edilmesi hususu sektör mensubu üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (30 Mart 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. 30 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek
31.03.2020
COVID-19 (Koronavirüs)
Sayın Üyemiz; İlgi : a) 16.03.2020 tarihli ve 2848 sayılı yazımız. b) 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilmesi ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanabilmesi hususları ilgi (a) yazımızla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ne iletilmek suretiyle görüşleri talep edilmiştir. Konuya ilişkin uygun görüşü ve alınacak tedbirleri ihtiva eden Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün ilgi (b) yazısı ekte iletilmektedir. Ayrıca, "Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu" ilan örneğine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesinden (www.ticaretsicil.gov.tr) erişilebilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2020
AB ye Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı
Sayın Üyemiz; İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 18.03.2020 tarihli ve E-00053340815 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İlgi de kayıtlı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı na gönderilen bir yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği nin 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış olup, söz konusu Tüzük te yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-1 de güncellenmiş Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep Fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, "Sağlık Sertifikası" yerine "Model Sertifika" düzenlenmesine başlanmış olduğu kaydedilerek, Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde "Sağlık Sertifikası" yerine Ek-2 de yer alan "Model Sertifika" ile Ek-3 te yer alan "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesinin talep edildiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-1 deki listede yer alan eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Ek-3 te yer alan "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" ile birlikte "Sağlık Sertifikası" yerine Ek-2 de bir örneği gönderilen "Model Sertifika"nın aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel bir düzenleme yapıldığı vurgulanmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2020
Otopark Yönetmeliği
Sayın Üyemiz; Üyelerimizden gelen talepler doğrultusundaTürkiye Odalar ve Borsalar Birliğiningirişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2020
Kredi Garanti Fonu Kredisiyle İlgili Yürürlüğü Giren Hususlar
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda, TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu na iletilen KGF kredisiyle ilgili iki önemli husus bu gün CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle yürürlüğe girmiştir. 1- 31.12.2020 ye kadar kullandırılacak olan hazine destekli kredilerde VERGİ ve SİGORTA BORCU yoktur belgesi aranmayacak. 2- 31.12.2020 ye kadar Kobilerin limitleri 50 milyon TL, Kobi dışı 350 milyon TL olarak uygulanacaktır. İhtiyaç halinde yararlanmanız için bilginize sunarız. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
30.03.2020
Sanal Ticaret Akademisi
Sayın Üyemiz; İlgi : 10.03.2020 tarihli ve 53060532 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İlgi de kayıtlı Ticaret Bakanlığı yazısında, 5 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna duyurusu yapılarak erişime açılan Sanal Ticaret Akademisi hakkında bilgi verilmektedir. Sanal Ticaret Akademisi, ilgili Bakanlık tarafından Türk ticaret ve ihracat ekosistemini güçlendirme amacıyla geliştirilen, girişimcilere, esnaflara, sanatkârlara, öğrencilere, çalışanlara ve kariyerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlara yönelik bir uzaktan eğitim platformudur. Platform, 7/24 erişim olanağı sağlamakla birlikte ücretsiz ve herkese açık olup; "Dış Ticaret", "İç Ticaret","Girişimcilik" olmak üzere 3 adet sertifikalı eğitim programını hizmete sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.03.2020
TMO Vadeli Arpa Satışı Hakkında Kamuoyu Açıklaması
Sayın Üyemiz; TMO tarafından vadeli arpa satışı hakkında yaptığı kamuoyu açıklamasılinktebilginize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.03.2020
TMO Pirinç Piyasasına Yönelik Kamuyu Açıklaması
Sayın Üyemiz; TMO tarafından pirinç piyasası istikrarı adına yapılan kamuoyu açıklaması linkte bilginize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.03.2020
Resmi Gazete İlanı
Sayın Üyemiz; Resmi Gazetede yayınlanan kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmıştır. Ayrıntılı bilgiye linten ulaşılabilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.03.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (28 Mart 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. SONUÇLANAN TALEPLER (28 Mart 2020 itibariyle) 1. Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek 2. KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ lere öncelik verilecek. 3. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 4. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak. 5. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. 6. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek 7. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek. 8. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan a kadar durdurulacak. 9. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek. 10. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. 11. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak. 12. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek. 13. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak. 14. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi. 15. Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık vergi ertelemeleri tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi. 16. Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi. 17. Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak 18. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi. Kapatılan işletmeler için başvuru belgeleri 10’dan 2’ye düşürüldü. 19. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. 20. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi. 21. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi. 22. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek. 23. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. 24. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü. 25. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi. 26. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak. 27. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek. 28. Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi. 29. İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alınacak. 30. Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanacak. 31. Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı 32. Limanlardaki ardiye ücretleri indirildi 33. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi 34. Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu
30.03.2020
Resmi Gazete İlanı
Sayın Üyemiz; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliği ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.03.2020
Resmi Gazete İlanı
Sayın Üyemiz; Bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.03.2020
Resmi Gazete İlanı
Sayın Üyemiz; Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Ananim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılması ve kredi borçlarının ertelenmesine dair linkte kararın ayrıntıları bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.03.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (27 Mart 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. 27 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi. İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alınacak. Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanacak.
28.03.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (26 Mart 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. 26 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER 1. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü 2. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi 3. Çiftçilerimiz için Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak 4. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin , bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek 5. Üyelerimizin borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık aidatların birinci taksiti ile ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber Ekim ayında ödenmesi sağlandı.
27.03.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (25 Mart 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. 25 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER 1. Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak 2. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi* 3. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak* 4. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi* 5. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi* 6. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek* 7. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı*
27.03.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (24 Mart 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. 24 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER 1.Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi. 2.Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi. 3.Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.
27.03.2020
İş e Devam Desteği
Sayın Üyemiz; Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları ile başta KOBİ ler olmak üzere firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan “İş e Devam Desteği" TOBB Başkanımız Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU nun talepleri doğrultusunda uygulamaya alındı. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
26.03.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (23 Mart 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. 23 MART TARİHİ İTİBARİYLE SONUÇLANAN TALEPLER 1.Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik‐ Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek‐İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik ‐ Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek 2.KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ lere öncelik verilecek. 3.Kovid‐19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak. 4.Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek. 5.İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 6.Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak. 7.KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek. 8.Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. 9.Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak. 10.Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. 11.İcra ve iflas takipleri 30 Nisan a kadar durdurulacak. 12.Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülecek. 13.Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak. 14.Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek. 15.Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek 16.Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. 17.Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak. 18.Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek. 19.Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.
25.03.2020
Filipinli Firmaların Aktif Farmasötik Bileşenler İhtiyacı
Sayın Üyemiz; İlgi : Filipinler Ankara Büyükelçiliği’nin 17 Mart 2020 tarihli yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, ekte listesi sunulan aktif farmasötik bileşenlere (APIs) ihtiyaç duyan Filipinli şirketlerin söz konusu ürünleri Türkiye deki üreticilerinden ithal edebileceği konusu bildirilmektedir. Konuya ilgi duyan Üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri sunulan yetkili ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Marc Theodore P. Benigno Filipinler Ankara Büyükelçiliği Üçüncü Sekreter ve Konsolos Yardımcısı Telefon: +90-312-4423824 Faks: +90-312-4423856 E-posta: marc.benigno@dfa.gov.ph Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.03.2020
Koronavirüse Karşı İş Yerlerinin Uygulanması Gereken Kurallar
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “ KORONAVİRÜSE KARŞI İŞ YERLERİNİN UYGULAMASI GEREKEN 7 KURAL “ başlıklı broşür ekte bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu broşürün iş yerlerinize asılması önem arz etmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.03.2020
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan; koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi içerisinde yeralan ve iş dünyamızı ilgilendiren hususlar ekte bilginize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.03.2020
Fuar iptal ve erteleme başvuruları hak.
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;Ticaret Bakanlığının 13.03.2020 tarihli ve 53188695 sayılı yazısı ile 16 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yer alan fuarların 1 Mayıs 2020 sonrasına ertelenmesi gerektiği iletilmiş olup, bu dönemde takvimde yer alan fuarların iptal veya erteleme başvurularının yapılması gerekmektedir. Takvimde bu tarihler arasında fuarı olan şirketlerin, fuar iptal veya erteleme başvurularına ilişkin evraklarını oda ve borsalara, 1-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki olarak teslim edilmesi şartıyla, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslarda sıralanan iptal ve erteleme başvuru belgelerinin elektronik ortamda iletilmesine izin verilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.03.2020
e-PTT AVM Aracılığı İle Satış
Sayın Üyemiz; TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza iletilen yazıda; stoklarında yer alan pirinç, bakliyat, ve fındık ürünleri nihai tüketicinin uygun koşullarda bu ürünlere ulaşmasını sağlamak maksadıyla ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasının e-PTT AVM aracılığıyla da internet üzerinden perakende olarak satışa sunulacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.03.2020
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2020/1)
Sayın Üyemiz, İlgi : Tarım ve Orman Bakanlığı ndan alınan 19.02.2020 tarih ve 578569 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;Tarım ve Orman Bakanlığı ndan alınan ilgi yazıda; Bakanlıkları tarafından yayımlanan 29.03.2019 tarih ve 2019/01 sayılı Genelge nin yürürlükten kalktığı bildirilmekte olup, Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi 2020/1 yayımlandığı bildirilerek yeni yayımlanan Genelgenin ilgili kurumlara duyurulması talep edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.03.2020
Standart Değişikliği
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;TSE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu na bağlı TK15 Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi nce hazırlanan ve ekte kopyaları bulunan  TS 319/tst T1 Haşhaş tohumu küspesi,  TS 318/tst T1 Susam tohumu küspesi,  TS 320/tst T1 Keten tohumu küspesi,  TS 322/tst T1 Kolza tohumu küspesi,  TS 323/tst T2 Fındık küspesi,  TS 4715/tst T1 Mısır özü (embriyo) küspesi taslak standart değişiklik, görüş ve önerilerinizi 02/04/2020 tarihi mesai bitimine kadar eskisehirtb@tobb.org.tr adresine gönderilmesini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.03.2020
Suudi Arabistan Gümrük Uygulamaları
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 11.03.2020 tarihli ve E-00053128286 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İlgi de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, fuarlarda sergilenmek üzere Suudi Arabistan a geçici ihracı gerçekleştirilen eşya ile ilgili son dönemde yaşanan sorunlar hakkında Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi ile yazışmalar yapıldığı belirtilerek, söz konusu eşya özelinde uygulanacak gümrük işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.03.2020
Gemlik Zeytini adının kullanılması
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Gemlik Ticaret Borsası tarafından Birliğimize gönderilen Gemlik Zeytini adının kullanılmasına ilişkin 04.03.2020 tarihli ve 143 sayılı yazı ekte sunulmuştur Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2020
Koronavirus e Karşı Ekonomik Destek Paketi
Sayın Üyemiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Korona Virüs ( Covid-19 ) salgının ekonomik etkilerini azaltmak ve istikrarı korumak üzere 100 milyar liralık bir kaynak seti ile devreye alınacak olan Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri; 1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek. 2- Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak. 3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek. 4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. 5- Korona Virüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay ötelendi ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak. 6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek. 9- Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek. 10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülecek. 11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlanacak. 12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelendi. 13- Asgari ücret desteği devam ettirilecek. 14- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek. 15- Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilecek, işverenlerin de maliyeti azaltılacak. 16- En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek. 17- Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerini, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlanacak. 18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırılacak. 19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılacak. 20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde hem de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek. 21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alınacak. Üyelerimize duyurulur. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.03.2020
Toplantılar
Sayın Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; Oda/Borsa mensuplarımızın Yeni Koronavirüs ten (Covid-19) etkilenmesinin önlenmesi ve virüsün yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla TOBB ve Oda/Borsalarımızca gerçekleştirilecek toplantıların ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda Ticaret Bakanlığından görüş sorulduğu,Bakanlık görüşü çerçevesinde, Mart ayında yapılması planlanan Konsey toplantıları ileri bir tarihe ertelendiği,Aynı şekilde, Bakanlıkça; Oda ve Borsalarca Mart ayında yapılması gereken Meclis toplantılarının da Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilmesinin, Nisan ayında 2 Meclis Toplantısının birden yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği,Bunun yanında, Mart ayında yapılması gereken Müşterek Meslek Komitesi Toplantılarının ve benzeri diğer kalabalık etkinliklerin de Nisan ayının son haftasından sonra gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.03.2020
COVID-19 DAN KORUNMA ÖNERİLERİ
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalığa karşı iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkındaki rapor yer almaktadır. Söz konusu rapor ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.03.2020
Bilgilendirme Toplantısı: Almanya da Yatırım
Sayın Üyemiz, İlgi : 03.03.2020 tarihli ve 2157 sayılı yazımız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,İlgide kayıtlı yazımızda, 17-18 Mart 2020 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirileceği belirtilen "Almanya da Yatırım" konulu bilgilendirme toplantısı Koronavirüsü nedeniyle alınan tedbir gereği Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2020
Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme)
Sayın Üyemiz, İlgi : a) 19.02.2020 tarihli ve 34221550-720-1735 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı nın 03.03.2020 tarihli ve 82877844-454.09 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile belirtilen "Meksika Türk İhraç Ürünleri" fuarının ileri bir tarihe ertelendiği Ticaret Bakanlığı nın ilgi (b) de kayıtlı yazısı ile Birliğimize bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.03.2020
Kanada da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri (Erteleme)
Sayın Üyemiz; İlgi : 10.03.2020 tarihli ve 34221550-720-2584 sayılı yazımız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,İlgide kayıtlı yazımızla 19 Mart 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen Kanada da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri Korona Virüsü sebebiyle alınan tedbirler gereği ileri bir tarihe ertelenmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.03.2020
2020 Şehir Ödülleri Türkiye
Sayın Üyemiz; Her yıl yoğun katılım ile şehir liderleri ve profesyonellerini İzmir’de buluşturan, Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan, Şehir Ödülleri’nin, diğer şehirlerden gelen yoğun ev sahipliği istekleri üzerine, yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucu doğa harikalarının şehri Artvin’de yapılması kararlaştırılarak, 10 Nisan 2020’ye kadar ödül başvuruları kabul edilmeye başladı. “Şehir Ödülleri Türkiye” bu yıl, Yaşayan Şehirler Platformu, Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nın İş Ortaklığı, Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik İş Ortaklığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi’nin İş Birliği, ilgili bakanlıklar, bürokratlar, siyasal partilerimizin yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcıları, sivil toplum ve ticari örgütler, belediye birlikleri, kalkınma ajansları, sanatçı, profesyonel ve akademisyenlerin ise destekleri ile 7/8/9 Haziran tarihlerinde “Hayallerin Ötesindeki Şehir, Olağan Üstü İnsanlar” temasıyla “Artvin’de düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Piyasası Destek Programı İçin Hibe Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günleri Hk.
Sayın Üyemiz; Eskişehir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosundan Borsamıza gelen yazıda; Katılım Öncesi Mali Yardım Öncesi Yardım Aracı (IPA)-II kapsamında uygulanan istihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının "Ne Eğitimde Ne istihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı İçin Hibe Programı (NEET PRO)" bilgilendirme ve eğitim günleri düzenlenecek olup detaylar ekte ve Başkanlığın sitesinde yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2020
Koronavirüs ( Covid-19 )
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalığa karşı devletimiz tüm kurumlarıyla etkinkoruyucu önlemler almaya devam etmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek Ticaret Bakanlığı söz konusuduruma ilişkin birçok bilgilendirme yapmıştır. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2020
Azerbaycan Cumhuriyeti´nin idari yaptırımlar konusundaki yeni uygulaması
Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’nin 09.03.2020 tarihli ve 34221550-020.04-2489 sayılı yazısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,İlgi kayıtlı yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti nde trafik kurallarını ihlal eden yabancı devletlere kayıtlı araçları kullanan yabancı uyrukluların ve vatansızların, uygulanan cezaları ödemeden ülkeye serbest şekilde giriş-çıkış yapmalarının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasının 17.1.7 maddesi gereğince, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde idari suç işlemiş yabancılar ve vatansızlar hakkında idari yaptırımlar uygulanıncaya kadar bu kişilerin Azerbaycan dan çıkışlarının geçici olarak sınırlandırılacağı bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.03.2020
Güney Kore´de düzenlenecek olan İthal Ürünler Fuarı hakkında
Sayın Üyemiz, İlgi: TOBB’nin 09.03.2020 tarihli ve 34221550-720-2521 sayılı yazısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,İlgi kayıtlı yazıda, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Seul/Güney Kore de "İthal Ürünler Fuarı"nın Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmişti. Bu defa, Ticaret Bakanlığı ndan iletilen yazıda, küresel ölçekle etkisini gösteren corona virüs salgını sebebiyle anılan fuar organizasyonuna milli katılımın düzenlemesinin iptal edildiği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.03.2020
COSME Programı – Kümelenme Eğitimleri
Sayın Üyemiz, KOSGEB Eskişehir Müdürlüğünden Borsamıza iletilen yazıda AB İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği-COSME Programı nın ulusal koordinasyonu görevini yürüttüğü iletilmektedir. Ülkemizde Program’a ilişkin tanıtım faaliyetleri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı, çağrıların duyurulması gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. KOSGEB Başkanlığı tarafından bu faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla, IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "COSME Türkiye Projesi" yürütülmektedir. Proje çerçevesinde hedef kitlenin kapasitesinin arttırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülmekte, program kapsamında açılan çağrılara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, COSME 2020 Çalışma Programında yer alan kümelenme çağrılarına yönelik olarak; İstanbul’da 16-17 Mart 2020 tarihlerinde Radisson Blu Otel Şişli’de, Adana’da 19-20 Mart 2020 tarihlerinde Sheraton Grand Otel’de COSME Kümelenme Eğitim Programları gerçekleştirilecektir. Kümelenme çağrılarına ülkemizden KOBİ’lere hizmet sunan kurum/kuruluşlar (Üniversiteler, Teknokentler, Kümeler, OSB ler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları) başvuru yapabilecek olup, gerçekleştirilecek eğitimlerle çağrıların tanıtılması ve yapılacak başvuruların kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Söz konusu eğitim programı ve katılımcı bilgilerinin yazı ile KOSGEB Başkanlığına ve e-posta ilecosme@kosgeb.gov.tradresine 11 Mart 2020 tarihine kadar bildirilmesi istenmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
05.03.2020
Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından TOBB a gönderilen 24.02.2020 tarihli ve 92097133-821.05-E.532281 sayılı yazıda; - Bakanlık tarafından 1987 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ve 2001 yılından itibaren uluslararası boyutta her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin onuncusunun "3-6 Mayıs 2020" tarihleri arasında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri" mottosu ile İstanbul Kongre Merkezi nde gerçekleştirileceği, - Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri" mottosu doğrultusunda işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, çalışan-işveren-İSG profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla işyerlerine yönelik iyi uygulama yarışmasının düzenleneceği, - Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmada işyerlerinin 1-49, 50-249, 250 ve daha fazla çalışanın istihdam edildiği işyerleri olarak 3 e ayrıldığı, - Yarışmaya başvuru süresinin 13 Şubat 2020-31 Mart 2020 tarihleri arasında olduğu, - Yarışma ile ilgili tüm süreç ve bilgilere Kongrenin internet adresinde (www.isg.gov.tr) yer alan "Yarışma" bağlantısından ulaşılabilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.03.2020
21.Kamu Kalite Sempozyumu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Amacı kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, yönetim kalitesi konusunda farkındalık oluşturmak olan Kamu Kalite Sempozyumu 2000 yılından bu yana düzenlenmektedir. Bu sene 21.si düzenlenen Kamu Kalite Sempozyumu Birliğimiz ev sahipliğinde Türkiye Kalite Derneği işbirliğinde 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum Birliğimiz Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımı ile gerçekleştirilecek, ana oturumlarda ise TBMM Eski Başkanı Sayın Cemil Çiçek ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Güven Sak yer alacaktır. Sempozyuma ilişkin program ekte sunulmakta olup, bu senenin ana teması "Geleceği Şekillendirmek" olarak belirlenmiştir. Sempozyuma katılmak isteyenlerin 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar http://kks.tobb.org.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.03.2020
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Avrupa Parlamentosu, Çin pazarının büyüklüğünü, ekonomik potansiyelini ve KOBİ lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin de bulunan Avrupa KOBİ lerini destekleyecek AB Yardım Merkezi ni kurma kararı almıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Çin de AB KOBİ Yardım Merkezi (EU SME Centre in China)" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, yazı ekindeki bilgi notunda yer alan internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.03.2020
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirim
Sayın Üyemiz, Gelir İdaresi Başkanlığından Borsamıza gönderilen yazıda; Vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan %5 vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi” Broşürü hazırlanmıştır. 2019 Yılında elde edilen ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle 1-31 Mart 2020 beyan döneminde Yıllık Beyanname verecek mükelleflerimizden şartları taşıyanlar, %5 vergi indiriminden yararlanabileceklerdir. Broşür içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.03.2020
Bilgilendirme Toplantısı: Almanya da Yatırım
Sayın Üyemiz, İlgi : Alman-Türk TSO dan alınan 13.02.2020 tarihli e-posta mesajı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ndan alınan ilgide kayıtlı e-posta mesajında, 17-18 Mart 2020 tarihlerinde, "Almanya da Yatırım" konulu bir bilgilendirme toplantısı ve akabinde ikili görüşmeler düzenleneceği belirtilmekte ve etkinliğin programı iletilmektedir. Ekte yer alan program çerçevesinde, 17 Mart 2020 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sunuma katılım ücretsiz olup; akabinde AHK Ankara Ofisi nde gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılım ücretli olacaktır. Detaylı bilgi ve kayıt için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Satı Gör Tekbaş ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
05.03.2020
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hakkında
Sayın Üyemiz, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Yeni Koronavirüs (Covid-19)" hakkında bilgilendirme broşürü ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
04.03.2020
Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı Hakkında
Sayın Üyemiz, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığınca,ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (UPS) ile işbirliği içerisinde "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı " oluşturulmuştur. Bu çerçevede, kamu-özel sektör işbirliğinde hayata geçirilmiş bulunan program kapsamında,5 Mart 2020 Perşembe günü saat 09.30 da Eskişehir Anemon Otel de,içeriği ekte yer alan bir eğitim programı gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen eğitim programınakatılım ücretsiz olup, kontenjan 100 girişimci ile sınırlıdır. Katılım sağlamak isteyen girişimcilerimizin ad soyad, firma tam adı, unvan, e-posta adreslerini ve cep telefonu numaralarını,4 Mart 2020 tarihimesai bitimine kadarexportakademi@ups.come-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
04.03.2020
TMO Vadeli Arpa Satışı Hakkında Kamuoyu Açıklaması
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan vadeli arpa satışı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ilgili linklerden ulaşılabilecektir. Kamuoyu açıklamasınahttp://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=26224adresinden. Satışa açılan ürünlere ilişkin fiyatlarahttp://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=1234, stoklara isehttp://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=1235linkinden ulaşabilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.03.2020
TMO Hububat, Bakliyat ve Pirinç Satışı
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şubesinden gelen yazıda, Kurumun stoklarında bulunan hububat ve bakliyat, 01-31 Mart 2020 tarihleri arasında peşin olarak satılacaktır. Konu ile ilgil ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.03.2020
BVV Trade Fairs Brno (Çekya) Hakkında
Sayın Üyemiz, İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 27.02.2020 tarih ve 34221550-720-2005 sayılı yazısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen bir yazıda; ilgide kayıtlı yazıda, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği nin ilgide kayıtlı yazısında, Orta Avrupa nın en büyük sergi ve fuarüssü olan BVV Trade Fairs Brno nun 130.000 metre kare büyüklüğündeki alan ile dünyanın en büyük fuaralanlarından biri olduğu vurgulanarak, 2013 ve 2017 yıllarında düzenlenen çeşitli fuarlarda Türkiye nin de"partner ülke" olduğu belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, üst düzey resmi heyetlerin iştirak ettiği Brno Sergisahasında her sene 50 den fazla fuarın gerçekleştiği ve 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katıldığıbelirtilmektedir. BVV Trade Fairs Brno tarafından düzenlenen söz konusu fuarlara ilişkin detaylı bilgilerehttps://www.bvv.cz/en/calendar-of-trade-fairs-events/adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, fuar takvimiaşağıda sunulmuştur. FUAR TAKVİMİ BIOMASS Tarimda Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fuarı (31.03-4.04.2020) TECHARGO Uluslararası Tarım Teknolojileri Fuarı (31.03-4.04.2020) URBIS Akıllı Şehir ve Belediyecilik Çözümleri Fuarı (3-4.06.2020) MSV Uluslararası Mühendislik Fuarı (05-09.10.2020) IMT Uluslararası Makina ve Aksamları Fuarı (05-09.10.2020) WOODTEC Uluslararası Ahşap işleme ve Mobilya Sanayi Fuarı (21-23.10.2020) IDET Uluslararası Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Fuarı (Mayıs 2021) Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.03.2020
Danimarka dan ithalat yapacak firmalarımızın dikkatine
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen bir yazıda;T.C. Kopenhag Ticaret Müşavirliğinin yazısına istinaden, Danimarka da bir süredir, ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde artış gözlendiği, Danimarka dan ihracat yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyulduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla; Müşavirliğimize danışan Türk ithalatçı firma sayısının da arttığı ve şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına web sitesi kuran ve bu web sitelerinde çeşitli ürünlerin satıldığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği ve sonrasında web sitelerini kapatarak ortadan kaybolduğu iletilmektedir. Bu şekilde hareket eden şahıslara ait web sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntüleribağlantıdayer almaktadır. Bu çerçevede, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, özellikle Danimarka dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın T.C. Kopenhag Ticaret Müşavirliğimize danışmaları önem arz etmektedir. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.03.2020
KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu
Sayın Üyemiz , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen bir yazıda; KOSGEB in kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna göre bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu”nun hazırlandığı belirtilmiştir. Rapor en son onaylı mali yıla ait bilanço veya basit usulde defter bilgisi bulunan işletmeler için hazırlanmış olup, işletmeyi münferiden temsilci olanların rapora erişebildiği belirtilmektedir. TC kimlik numarası ve vergi numarası ESBİS/MERSİS kayıtlarına göre eşleştirilmektedir. KOSGEB veri tabanına kayıt şartının aranmadığı, müştereken temsil durumunda rapora erişilemediği ifade edilmektedir. Söz konusu rapor sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup işletme künyesi, genel sıralama, insan kaynakları, Ar-Ge, yenilik ve markalaşma, verimlilik, ihracat ve finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Rapor, veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırma imkanı sağlamaktadır. İşletme Değerlendirme Raporuna e-Devlet Kapısı üzerinden erişilmekte olup ilgili üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.03.2020
Sri Lanka Savunma Bakanlığı İhale Duyurusu Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak Kolombo Büyükelçiliğinden iletilen, Sri Lanka Savunma Bakanlığına bağlı Kabine Tarafından Atanmış Daimi Satınalma Komitesinin ihale duyurusu kapsamında; Sri Lanka Kara Kuvvetlerinin haberleşme sisteminin iyileştirilmesini teminen taktik telsiz haberleşme cihazlarının satın alımı için uygun ve nitelikli teklifçilerin kapalı zarfla teklif vermeye davet edildiği ve satın alınacak cihazların türü ve adedine ilişkin bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu ihale duyurusunda, ihaleye katılmak isteyenlerin, ilgili ülke Savunma Bakanlığı saymanlığına yazılı başvuru yapmak ve 300.000 LKR (1676 ABD Doları) tutarındaki geri ödemesiz ihale ücretini nakden ödemek suretiyle ihale belgelerini en geç 8 Nisan 2020 ye kadar satın alabilecekleri, ön ihale toplantısının 3 Mart 2020 de Savunma Bakanlığında düzenleneceği, tekliflerin ise 9 Nisan 2020 saat 11:00 den önce Savunma Bakanlığına iletilmesi gerektiği, bu tarihten sonra alınan tekliflerin ve/veya e-postayla iletilen tekliflerin kabul edilmeyeceğinin belirtildiği dile getirilmektedir. Duyuru Metni ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
02.03.2020
KOBİ ler için hibe desteği (Ufuk2020 KOBİ’lere özel hızlandırıcı programı)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda,Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi kapsamında KOBİ lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator) Programı nın başvurulara açıldığı iletilmektedirAR-GE ve inovasyon faaliyetlerine hibe desteği sağlayan programın Türkiye Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılan yapılmaktadır. Program kapsamında KOBİ ler tarafından hazırlanan projelere 2,5 milyon Avro ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 milyon Avro ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sağlanabilmektedir. Destek oranı; hibe seçeneği için proje bütçesinin %70 idir. Konu hakkında detaylı bilgi ile irtibat noktaları TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve ekte bulunan bilgi notunda yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
02.03.2020
Construct Nigeria Expo 2020 Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği nden alınan 20.02.2020 tarihli ve 6373 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen İlgide kayıtlı yazıda, Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) ve Abuja Ticaretve Sanayi Odası (ACCI) işbirliğinde, 15-18 Haziran 2020 tarihleri arasında "Construct Nigeria Expo 2020"etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir. Abuja Ticaret ve Kongre Merkezi nde düzenleneceği belirtilenetkinliğe 45 ten fazla ülkeden 150.000 den fazla kişinin katılımının beklendiği, 300 ün üzerinde serginin yeralacağı ifade edilmektedir. Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği İkinci Başkan Yardımcısı Dele Kelvin Oye Esq.tarafından iletilen mail ile Türk Firmaları söz konusu fuara katılmaya davet edilmektedir.Anılan etkinliğe ilişkin broşür ekte sunulmakta olup, fuarla ilgili detaylı bilgiyewww.constructnigeriaexpo.com internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.02.2020
Nijerya Polis Ekipmanları Temini Hk
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 21.02.2020 tarihli ve 52569349 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen ilgide kayıtlı yazıda, Nijeryalı Pens & Drops isimli bir firmadan gelen dilekçe eşliğinde, adı geçen firmanın savunma ve güvenlik alanlarında uzman olduğu ve her türlü asker ve polis ekipmanları konusunda ülkemizden firmalarla irtibat kurmak ve iş birliği sağlamak istediği dile getirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu firmanın Nijerya Polis Gücü ne numune gönderilmek üzere balistik kask ve kurşun geçirmez yelek temini açısından kendilerine yol gösterebilecek firmalarımız ile işbirliği yapmak istediği belirtilmektedir. Anılan Nijerya firmasına ilişkin bilgiler ve firmanın iletişim bilgileri ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.02.2020
Türkiye-Libya Birinci Forumu Hakkında
Sayın Üyeniz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı ndan alınan 19.02.2020 tarihli ve 31050385 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen ilgide kayıtlı yazıda, Libya nın Ankara Büyükelçiliği nden alınan bir Nota ya atfen, Libya Ticaret, Sanayi veTarım Odaları Genel Birliği nin, Libya-El Dawlia Fuarlar ve Konferanslar Şirketi ile ICFF AIR&ORGŞirketinin işbirliğiyle, Türkiye-Libya Birinci Forumu nu 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul dadüzenlemeyi planladığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu etkinliğin Pullman İstanbul Otel ve Kongre Merkezi nde, Libya dan yaklaşık 200civarında iş insanının katılımıyla düzenlenmesinin öngörüldüğü, etkinlik hakkında bilgiyewww.libyaturkeyb2b.com adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.02.2020
Sri Lanka Savunma Bakanlığı İhale Duyurusu
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 21.02.2020 tarihli ve 46473657-724.02.01 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı ndan alınan yazıya atfen, Kolombo Büyükelçiliğimizdeniletilen, Sri Lanka Savunma Bakanlığına bağlı Kabine Tarafından Atanmış Daimi SatınalmaKomitesinin ihale duyurusu kapsamında; Sri Lanka Kara Kuvvetlerinin haberleşme sistemininiyileştirilmesini teminen taktik telsiz haberleşme cihazlarının satın alımı için uygun ve nitelikliteklifçiler kapalı zarfla teklif vermeye davet edildiği ve satın alınacak cihazların türü ve adedine ilişkinbilgilere yer verildiği ifade edilmektedir.Yazıda devamla, söz konusu ihale duyurusunda, ihaleye katılmak isteyenlerin, ilgili ülke SavunmaBakanlığı saymanlığına yazılı başvuru yapmak ve 300.000 LKR (1676 ABD Doları) tutarındaki geriödemesiz ihale ücretini nakden ödemek suretiyle ihale belgelerini en geç 8 Nisan 2020 ye kadar satınalabilecekleri, ön ihale toplantısının 3 Mart 2020 de Savunma Bakanlığında düzenleneceği, tekliflerinise 9 Nisan 2020 saat 11:00 den önce Savunma Bakanlığına iletilmesi gerektiği, bu tarihten sonra alınantekliflerin ve/veya e-postayla iletilen tekliflerin kabul edilmeyeceğinin belirtildiği kaydedilmektedir.İhale duyurusu Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İşİmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
HALAL EXPO NIGERIA 2020 Hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda,Nijerya da 8-10 Haziran 2020 tarihlerinde, ACCI Ticaret ve Kongre Merkezinde "Halal Expo Nigeria 2020" adlı etkinliğin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Abuja Ticaret ve Sanayi Odası ndan alınan davet mektubunda anılan etkinliğin; elektrikli ev aletleri, giyim ve aksesuar, dekorasyon, aydınlatma, deri, mobilya, bebek ve çocuk ürünleri, zanaat ürünleri, gıda, sağlık, kişisel bakım, gezi ve turizm, el sanatları, çevre dostu ürünler, eğitim ve medya gibi otuzdan fazla sektörü kapsayacağı belirtilmektedir. Bu minvalde, bahsi geçen etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere https://www.accinigeria.com/halal-expo-nigeria2020/ adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Fas - Paketleme ve Plastik Fuarı, 23-26 Eylül 2020
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda,Fas Plastik Federasyonu ile Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Yatırım ve İthalat Geliştirme Ajansı işbirliğinde düzenlenecek, 4. PACKEXPO 2020 (Uluslararası Paketleme ve Plastik Paketleme Çözümü Fuarı) etkinliğinin, ‘Afrika da Paketleme için Yenilikçi Çözümler Teması kapsamında, 23-26 Eylül 2020 tarihinde Fas ın Kazablanka şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Fuara 30 ülkeden 15.000 e yakın katılımcı ile 180 e yakın Fuar firmasının katılım sağlamasınınbeklendiği ifade edilmektedir. Fuarla ilgili broşür ekte yer almakta olup detaylı bilgi için Bay NabilSAOUAF ile (Fas Plastik Federasyonu, Mimoza Bulvarı, Tamaris Sk., Ain Sebaa, Kazablanka, Tel: +212 522 66 24 58/ Faks: +212 5 22 66 24 60; federationdeplasturgie@gmail.com; fmprojects@gmail.com;www.fmplasturgie.ma) irtibata geçilebilir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
İran da Özelleştirilecek ve Halka Açılacak Kurumlar Listesi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda,, İran yeni yılına yönelik, petrol gelirinde öngörülemeyen bir bütçe oluşturulduğu ve bu bütçeninİran Meclisince kabul edildiği belirtilerek yeni bütçede Hükümetin bütçe açıklarını azaltmak için vergileriartırması ve yoğun bir özelleştirme yapmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir. Yazıda devamla, İran Özelleştirme Kurumu tarafından ilk aşamada özelleştirilecek veya halka arz edilecekkurumların listesinin yayımlandığı, söz konusu listelere https://bit.ly/38OLVgG ; https://bit.ly/318mqnZbağlantılarından ulaşılabileceği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Pakistan 15. Gıda Teknolojileri Asya 2020 Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda,15. Gıda Teknolojileri Asya 2020 Uluslararası Fuar ve Konferansı nın, 12-14 Eylül 2020 tarihlerinde, Pakistan da Karaçi Fuar Merkezi nde düzenleneceği bildirilmektedir. Fuarın plastik, paketleme ve baskı, pirinç teknolojisi, tarım ve canlı hayvan, gıda paketleme ve işleme, gıda güvenliği, un, mutfak ürünleri, atıştırmalık gıda, et teknolojileri ve pişirme sektörlerini kapsaması öngörülmektedir. Fuara 6 ay kala kayıt yaptırarak, minimum 9 metrekare fuar standı (KDV dahil 3.559,50 ABD Doları) kiralayanlara, aşağıdaki imkanların organizatör tarafından sağlanacağı ifade edilmektedir. 1000 ABD Doları nı aşmayan uçuş bileti 1 Fuar standı karşılığında çift kişilik odada 4 gece 5 gün konaklama 3 gün boyunca havaalanı-otel-fuar-restoran transferleri 3 gün boyunca Kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği Resmi vize davet yazısı Yarım gün şehir turu Resmi Fuar Kataloğunda katılımcı firmanın 200 kelimeyi aşmayacak şekilde tanıtım profili Her bir firma için 10 adet ikili görüşme ayarlanması Fuarla ilgili bilgi broşürü ekte yer almakta olup, Fuar ile ilgili detaylı bilgi için: Dr. Khursheed Nizam; Tel: +92 321 824 4446 Bay Farım Anis; Tel: +92 300 824 444 Bayan Fauzia Khan; Tel:+92 300 056 8721 E-posta:fauzia.khan@ecgateway.netile irtibata geçilebilir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Zambiya daki Altın Madenciliği Hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen, 20.02.2020 tarih, 34221550-720-1770 sayılı yazıda, Zambiya’da önümüzdeki dönemde altın madenciliği faaliyetine ağırlık vereceği duyurulmaktadır. Söz konusu duyuruda, Ticaret Bakanlığı’nın 17.02.2020 tarih, 52398875 sayılı yazısına atfen, Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1.Dönem Toplantısı’nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un eşbaşkanlığında 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Zambiya’nın başkenti Lusaka’da gerçekleştirildiği, anılan toplantı vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde Zambiya tarafının önümüzdeki dönem altın üretimine ağırlık vereceklerini belirterek, Türk yatırımcı firmalarını bu alanda faaliyet göstermeye davet ettiği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunulur, Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Konferans Duyurusu (Litvanya)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ın Litvanya’ya gerçekleştirmiş oldukları ziyaret sırasında Litvanya’da düzenlenecek olan enerji sektörüne yönelik konferans gündeme gelmiştir. Konuyla ilgili olarak, Vilnius Ticaret Müşavirliğimizce; "Energy Tech Summit" adlı söz konusu konferansın 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde Vilnius/Litvanya da düzenleneceği, elektrikli arabalar, temiz enerji kaynakları, enerji sektöründe yapay zeka ve otomasyonun kullanılması gibi konuların ele alınacağı konferansın bir çok uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacağı ifade edilmektedir. Bilgilerini ve bahsi geçen konferansa ilişkindetaylı bilgilerehttps://www.energytechsummit.com/adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 14.02.2020 tarihli ve 52356379 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen ilgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı ndan alınan yazıya atfen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri BüyükGöller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi yetkilisinin 23 Ocak 2020 tarihinde Kigali Büyükelçiliğimize birziyaret gerçekleştirdiği ve 18-20 Mart 2020 tarihlerinde Kigali de yapılacak olan Büyük Göller Yatırım veTicaret Konferansı (The Great Lakes Investment and Trade Conference - GLITC) hakkında bilgi verdiğibildirilmektedir. Yazıda devamla, anılan yetkilinin bahsekonu konferansa ilişkin değerlendirmeleri aktarılmaktadır. Yetkilininifadelerine göre; konferans BM Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi tarafındandesteklenmektedir. Söz konusu konferansta yatırıma ve sınır ötesi ticarete odaklanılacaktır. Konferans bukapsamda, anılan konularda bir platform teşkil ederek enerji, madencilik, tarım, altyapı vb. alanlarda BüyükGöller Bölgesi nde projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Söz konusu konferans ileayrıca gençler ve kadınlar için iş ve geçim kaynaklarının oluşturulması teşvik edilecektir. Bahsekonu yazıda, üç gün sürecek konferans ile kamudan ve özel sektörden yaklaşık 700 katılımcıyı bir arayagetirmenin hedeflendiği ve ülkemizden katılım sağlanmasının memnuniyetle karşılanacağını aktarılmış,konferansa sponsor olma, konuşmacı olarak katılma, sergi standı açma olanaklarının da bulunduğubelirtilmiştir. Söz konusu konferansa ilişkin bilgi notları ve konferansın taslak gündemi ile 24-25 Şubat 2016 tarihindeKinşasa da düzenlenen Büyük Göller Bölgesi için Özel Sektör Yatırım Konferansı na (Private SectorInvestment Conference for the Great Lakes region) dair bilgi notu ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Fas a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 17.02.2020 tarihli ve 52403607 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda,ilgi yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Fas a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerelmevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarakgerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Fas lı Bakanlıkla Fransız Bureau Veritas, AlmanTUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibarenkontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluksertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda, bazı ürünlerin uygunluk kontrollerinin, anlaşmalı şirketler tarafından, Fas gümrük kontrolnoktalarında gerçekleştirileceği ifade edilirken, bu ürünler aşağıdaki listedeki şekilde tanımlanmıştır:- Otomobil yedek parçaları: lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrolkablosu - Yapı malzemeleri: seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular - Ahşap paneller - Gazlı cihazlar: gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları - Filmaşin ve beton demiri - İş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri - Elektrik ürünleri: Cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler - Battaniyeler, halılar ve döşemelik kumaşlar - Bebek bezi Söz konusu listeye ilişkin detaylı ürün bilgilerini içeren dokümana http://www.mcinet.gov.ma sitesindenulaşmak mümkündür.Diğer taraftan, liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde ise ithalatçılara yukarıda listedeyer verilen ürünler dışında kalan tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerinigerçekleştirme imkanı tanınacağı hususuna yer verildiği ifade edilmektedir. Uygulamadan sorumlu Faslı Bakanlık olan Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının(http://www.mcinet.gov.ma/) internet sitesinden genel uygulama bilgilerine, mevzuat ve konuya ilişkin olarakTicaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya ulaşabilmekmümkündür. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Güney Kore Fuarları Tanıtım Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda; 19-22 Mayıs 2020 tarihlerinde "Seoul Food and Hotel" fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları firması tarafından, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde ‘’İthal Ürünleri’’ fuarının Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenleneceği bildirilmiştir. Ayrıca gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan Güney Kore’ye yapılacak ihracatın büyük bir potansiyel teşkil ettiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede 03 Mart 2020 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri’nde anılan fuarlar ile ilgili İzmir ili için bir tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Bilgilerinize sunulur, Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Kazan Enerji Forumu ve Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 14.02.2020 tarihli yazıda, 17-19 Mart 2020 tarihleri arasında Tataristan’ın başkenti Kazan’da “Tataristan Uluslararası Enerji, Kaynak Verimliliği ve Ekoloji Forumu” ve eşzamanlı olarak “Enerji ve Enerji Kaynaklarının Tasarrufu” ile “21. Yüzyıl Çevre Teknolojileri ve Ekipmanları” konulu fuarların düzenleneceği bildirilmiştir. Söz konusu Forum ile ilgili davet mektubuna (www.tobb.org.tr) adresinde yer alan “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler bölümünden ve aynı zamanda etkinliklere ilişkin güncel bilgilere (http://tef.tatar) adresinden ulaşılacağı belirtilmiştir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Afrika İş ve Yatırım Forumu ( AFRIBIF 2020)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, 10.02.2020 tarih, 34221550-720-1371 sayılı yazıda, Afrika İş ve Yatırım Forumu duyurulmaktadır. Söz konusu duyuruda, Ticaret Bakanlığı’nın 05.02. 2020 tarih, 52032068 sayılı yazısına atfen, Afrika İş ve Yatırım Forumu’nun (AFRIBIF 2020) 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında Nijerya’nın başkenti Abuja’daki Nicon Luxury Oteli’nde düzenleneceği bildirilmektedir. Duyuruda devamla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Nijerya Ankara Büyükelçiliği’nden aldığı yazıya atfen, foruma katılacak katılımcılar için sergi alanı maliyetlerine ilişkin bilgiler ve ilgili web sitesi aşağıda belirtilmiştir; web sitesi:www.afribif.com Konferans delege ücreti (Kişi Başı) N120.000.00 (350 $); 95 metrekarelik fuar standı N350.000,00 (1.000 $); 12 metrekarelik üst sınıf stand N525.000,00 (1.500 $); 20 metrekarelik eyalet veya ülke pavyonu N7.000.000,00 (2.000 $); Konaklama / otel rezervasyonu yukarıdaki web sitesinden alınabilir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Katar Uluslararası Hurma Festivali 2020
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı tarafından 8-18 Nisan 2020 tarihlerinde, Doha da Uluslararası Hurma Festivali 2020 nin düzenleneceği bildirilmektedir. Festivale katılmak için ekte yer alan formun doldurularak formda belirtilen e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.02.2020
Kazan Enerji Forumu ve Fuarı Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza ulaşan yazıda Tataristan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 17-19 Mart 2020 tarihlerinde Tataristan ın başkenti Kazan da "Tataristan Uluslararası Enerji, Kaynak Verimliliği ve Ekoloji Forumu" ve eşzamanlı olarak "Enerji ve Enerji Kaynaklarının Tasarufu" ile "21. Yüzyıl Çevre Teknolojileri ve Ekipmanları" konulu fuarların düzenleneceği belirtilmektedir. Anılan Forum da enerji verimliliği alanında gaz yakıt pazarındaki gelişmeler, alternatif enerji kaynakları ve üretimin dijitalleşmesi konuları ele alınacak olup, günümüzdeki "enerji tasarruf teknolojileri" ve "yenilikçi enerji tasarrufu" uygulamaları sergilenecektir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.02.2020
Güney Kore Fuarları Hakkında İl Tanıtım Toplantıları
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza ulaşan bilgilendirmede, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, 19-22 Mayıs 2020 tarihlerinde Seoul Food and Hotel fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti tarafından, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Import Goods Fair-İthal Ürünleri fuarının Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, anılan etkinliklerde gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil, ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya, gibi ülkemizin Güney Kore ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerde firmalarımızın yoğun katılımının beklendiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, anılan fuarlara ilişkin olarak 25 Şubat - 3 Mart 2020 tarihlerinde Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde tanıtım toplantılarının düzenleneceği bildirilmektedir. Toplantı takvimi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
24.02.2020
TMO Kabuklu Fındık Satışı Hk.
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda kabuklu fındık satışı hakkında bilgi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
24.02.2020
E-İhracat Eğitimi
Sayın Üyemiz, T.C. Eskişehir Valiliği nden Borsamıza gelen yazıda27-­28Şubat2020tarihlerinde10.00/­16.00saatleriarasında DivanOtelEskişehir’dee­ticaretvee­ihracatkonularındafaaliyetgösterenveilgiduyan vatandaşlarımızayönelik2günsürecek“E­İhracatEğitimi”düzenlenecektir. Eğitimekatılımbaşvurularıhttps://tinyurl.com/ulla5wnbağlantısıüzerinden çevrimiçialınacakolupkontenjan100kişiilesınırlıdır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
21.02.2020
Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Sayın Üyemiz, İlgi: Ticaret Bakanlığı nın 13.02.2020 tarihli ve 82877844-454.09 sayılı yazısı. Ticaret Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ile, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika nın Meksiko şehrinde "Meksika Türk İhraç Ürünleri" fuarının Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizatörlüğünde düzenleneceği, söz konusu fuarın gerçekleştirilmesinin Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN ve Meksikalı mevkidaşının iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak kararlılıklarının bir ifadesi olduğu, fuar açılışının Sayın Bakanlar tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, Meksika nın dünyanın 11 inci büyük ekonomisi olması, dış ticaret bakımından ülkemizin bölgede yoğunluklu ticari faaliyet gösterdiği ülkelerden birisi olmaması gibi unsurların bu ülkeyi Türk iş insanları için önemli bir cazibe odağı haline getirdiği, tarım ürünleri, petrol ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde bu ülkeye yapılacak ihracatın büyük bir potansiyel teşkil ettiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, ayrıca, Sayın Bakanların Türkiye-Meksika ticari ilişkilerinin sahip olduğu yüksek potansiyeli gerçekleştirme iradeleri göz önünde bulundurularak yukarıda bahsi geçen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın geniş katılımıyla bir fuarın sağlanmasında fayda olduğu bildirilmektedir. Bu çerçevede anılan fuara ve Meksika pazarına ilişkin olarak 19-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve İzmir şehirlerinde tanıtım toplantılarının düzenleneceği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
20.02.2020
Bosna Hersek Troleybüs Alımına İlişkin İhale Duyurusu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız 17.02.2020 tarih ve 1610 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgili yazı çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, ihale duyurusuna EBRD ninhttps://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4 adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00 a kadar tekliflerini iletebilecekleri ifade edilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
19.02.2020
Lüksemburg’da “Citi Invest Control” İsimli Firmanın Şüphe Uyandıran Faaliyetleri Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gelen bilgilendirmede, T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, son dönemde ülkemizden bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg’da bulunan ‘Citi Invest Control’ isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini beyan ettiğinin; iletişim kurdukları firmalarımızı, şirket sahibinin veya eşinin tedavi görmekte olduğu bahanesiyle, yüz yüze görüşmek için Roma veya Lüksemburg’a davet ettiğinin; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizin anılan firma ile bir yatırım fonuna para transfer etmek bahanesiyle maddi sorun yaşadığının anlaşıldığı bildirilmektedir. Yazıda, 2019 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 4,6 trilyon Avro tutarında yatırım fonuna ev sahipliği yapan ve bu alanda New York’tan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Lüksemburg’da kurulan firmaların, uygulamada faaliyet adresi olarak firma kuruluşu ile ilgili belgeleri hazırlayan/düzenleyen muhasebe veya avukatlık bürolarını gösterebildikleri; öte yandan Lüksemburg makamlarının firma kuruluşlarını basitleştirme çabalarının ve vergi konusunda firmalara sağladıkları avantajların da etkisiyle, ülkede yaklaşık olarak 30.000 civarında “posta kutusu” tabir edilen şirketin bulunduğunun tahmin edildiği; Lüksemburg mevzuatına göre bütün firmaların resmi niteliği haiz “Ticaret ve Şirket Kaydı (Registre de Commerce et des Sociétés-www.rcsl.lu)” isimli siteye, firmaya dair muhtelif bilgi ve belgelerle birlikte kaydedildiği, fakat anılan sitede kayıtlarının bulunmasının, söz konusu tüm firmaların güvenilir olduğuna delalet etmediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Lüksemburg’da yerleşik şirketlerle iş yapmak isteyen firmalarımızın kurumsal niteliği hakkında şüphe duyulmayan firmalar ile muhatap olmalarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER GENEL SEKRETER
19.02.2020
Bankacılık Sistemine Yönelik Ücretlere İlişkin Düzenlemeler
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 13.02.2020 tarih ve 34221550-010.05-1535 sayılı yazı ile; sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak girişimde bulunulan ve takip edilen konulardan birisi olan banka işlem ücretlerine ilişkin Merkez Bankası tarafından ’’Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ’’Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in yayınlandığı bildirilmiştir. Yürürlük tarihi 01.03.2020 olan ’’Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ile birlikte; •Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacaktır. •Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacaktır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecektir. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyecektir. Ayrıca, Hazine destekli KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin erken kapatılması halinde bankalarca talep edilen erken kapama komisyonlarının alınmaması gerektiği Bakanlıkça değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, yürürlük tarihi yine 01.03.2020 olan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği’’ ile birlikte; •EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000.-TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1.-TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2.-TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5.-TL’yi geçemeyecektir. İşlem tutarının 1.000.-TL ile 50.000.-TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2.-TL, 5.-TL ve 10.-TL olarak, işlem tutarının 50.000.-TL ve üzerinde olması durumunda ise 25.-TL, 50.-TL ve 100.-TL olarak uygulanacaktır. Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde anılan sınırlar %50 artırımlı olarak uygulanacaktır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır. Bankalarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecektir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER GENEL SEKRETER
19.02.2020
Bosna Hersek te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Sayın Üyemiz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 06.02.2020 tarih ve 30996616 sayılı yazıya istinaden; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelenİlgide kayıtlı yazıda 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Borsa Hersek’in Trebinje şehrinde Batı Balkanların Enerji Geleceği konulu konferans gerçekleştirilecektir. Konferans ile ilgili detaylı bilgiyehttps://setrebinje.com/sadrzaj/jedna/9/0/enadresinden ulaşılabilmektedir. 18-20 Mart 2020 tarihlerinde Borsa Hersek’in Neum şehrinde Enerji Zirvesi gerçekleştirilecektir.https://www.energetskisamit.ba/en/home/adresinden detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.02.2020
TÜRKİYE-KOSOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI FIRSATLARI
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen yazıda, Türkiye ve Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Kosova Ticaret Odası ile TOBB arasında gerçekleştirilen temaslar neticesinde ilki Türkiye’de, ikincisi Kosova’da olmak üzere bahse konu Anlaşmanın getirdiği fırsatlar hakkında toplantı düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, 19 Şubat 2020 tarihinde, TOBB ev sahipliğinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilmesi ve toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi’nin açılış konuşmalarının akabinde, Ticaret Bakanlığı tarafından Anlaşma hakkında detaylı bir sunum yapılması, ayrıca toplantı kapsamında Türk ve Kosova özel sektör temsilcilerinin ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizinkosova.tobb.org.tradresinden kayıt yaptırması hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.02.2020
Workshop: Marka İtibarı İçin Yerelleştirmenin Önemi
Sayın Üyemiz: İlgi : Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan 15.01.2020 tarihli e-posta mesajı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 18 Şubat 2020 tarihinde, 13:30-16:00 saatleri arasında, “Marka İtibarı İçin Yerelleştirmenin Önemi” konulu bir workshop düzenleneceği belirtilerek, toplantı kapsamında aşağıdaki konuların ele alınacağı iletilmektedir: – Uluslararası marka-müşteri etkileşimlerinin önemli unsurlarından Localization (Yerelleştirme) ve Foreignization (Yabancılaştırma) nedir? – Marka itibarı açısından dilbilgisel doğruluk çalışmaları – Çeviri dünyasının geleceği olarak görülen Machine Translation (Makine Çevirisi) sürecine nasıl uyum sağlanır ve maliyetlerinizi azaltmak için makine çevirisini nasıl kullanabilirsiniz? – Makine Çevirisi için ilk aşama olan Translation Memory (Çeviri Belleği) nedir ve böyle bir belleğe sahip olmak neden sizin için gereklidir? Workshop’a katılım ücretsiz olup, katılımcıların kayıt yaptırması beklenmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.02.2020
TMO Un İhalesi İlanı
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen ihale duyurusu hakkında ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
17.02.2020
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Sayın Üyemiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gönderilen yazıda, Avrupa Birliği’nin, ‘’İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı ( COSME)’’ kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan ‘’ELITT ( European Liğht Industries Innovation and Technology Project)’’başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlamıştır. Son Başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına,proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonununhttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliitinternet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.02.2020
Et ve Süt Kurumu Dondurulmuş Sığır Karkas Et Satışı Hk.
Sayın Üyemiz, Et ve Süt Kurumu dan Borsamıza gönderilen yazıda, dondurulmuş sığr karkas eti satışı hakkında bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.02.2020
Elüs ve İthal Ürün Satışları Hk.
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda; TMO Elektronik satış platformu üzerinden tahsisi yapılan ithal ürün satışları için TMO hesaplarına para yatırma süre sonu sehven 22.01.2020 olarak bildirilmiştir. Söz konusu ithal ürün satışlarında Şubat ayı için TMO hesaplarına para yatırma süre sonu 21.02.2020 tarihi olarak uygulanacaktır. Saygılarımızla Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.02.2020
İHALE İLANI
Sayın Üyemiz, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden borsamıza gönderilen ihale ilanına ait ayrıntılı bilgi ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
06.02.2020
Mısır Satışı Hk.
Sayın Üyemiz, S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi nden borsamıza gönderilen mısır satışı hakkında yazıya ait ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla Gültekin GÜLER Genel Sekreter
05.02.2020
Peru da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş Ve Bakır Sempozyumu Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 28/01/2020 tarihli ve 914 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza gönderilen ilgi yazıda, Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Odası tarafından 26-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Lima da, başta altın, gümüş ve bakır jeolojisi olmak üzere doğal kaynakların potansiyeliyle ilgili farkındalığı arttırmayı, bölgedeki yeni yatırım ve iş olanaklarını teşvik etmeyi ve uzmanlar ve danışmanların pazarın gelişimi konusundaki bilgi ve etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefleyen "XIV. Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu"nun düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu sempozyuma ilişkin detaylı bilgilere ve taslak programa TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Yurt dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Bilgilerini arz/rica ederim. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
05.02.2020
"PEMT 20" Toplantısı Hk.
Sayın Üyemiz İlgi :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 30/01/2020 tarihli 1047 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza gönderilen ilgi yazıda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in teşrifleriyle 10 Şubat 2020 tarihinde Crown Plaza – İstanbul Asia’da “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT20)” toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Bilgilerinize arz/rica ederim. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
05.02.2020
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi:T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2019 tarihli ve 52756 sayılı yazısı ve eki. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İlgi yazı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı Kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi’nin 24 Haziran 2019 tarihli Notası’nda özetle, yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, 1483 (2003) sayılı Kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, ekte (Ek-1) yer alan kuruluşların 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle yaptırım listesinden çıkartıldığı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederim. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
05.02.2020
TMO Hububat, Bakliyat ve Pirinç Satışı Hakkında
Sayın üyemiz, Tmo Eskişehir Şube Müdürlüğünden alınan ihaleye ait yazı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. Saygılarımızla Gültekin GÜLER Genel Sekreter
04.02.2020
Bosna Hersek Federasyonu İhale Duyurusu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;Bosna Hersek Federasyonu Enerji Bakanlığı nın petrol ve doğal gaz keşifleri için bir ihale açtığı bildirilmekte ve ihaleye ilişkin detaylar ile iletişim bilgileri ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.01.2020
7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu,Burkina Faso, 27-29 Mayıs 2020
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası nın 22.01.2020 tarih ve 17/ITCS/00/0 sayılı yazısına atfen, Burkina Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, "7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA2020"nin, 27-29 Mayıs 2020 tarihlerinde, Burkina Faso nun başkenti Ougadougou da düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, konuyla ilgili detaylı bilgi için Burkina Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri (info@africallia.com;felix.sanon@cci.bfve; tel: +226 25 30 61 14/ +226 25 30 61 15) ile irtibata geçilebileceği belirtilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.01.2020
Automechanika Buenos Aires 2020 Hk.
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;İstanbul Ticaret Odasının yazısına ilişkin duyuru aşağıdadır; “İstanbul Ticaret Odası nın ilgide kayıtlı yazısı ile, 4-7 Kasım 2020 tarihlerinde Arjantin in başkenti Buenos Aires de, Güney Amerika da düzenlenen en büyük otomotiv sanayi Fuarı olan "Automechanika Buenos Aires 2020"nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Türkiye Milli Komite iştirakı olan İstanbul Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşecek olan söz konusu Fuara a ilişkin detaylı bilgilere ve katılım formuna TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Yurt dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.01.2020
Libya daki Yatırım Fırsatları
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen; Trablus Büyükelçimizin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi üyesi Kıdemli Bakan Muhammed Ammari Zayed in yönlendirmesi üzerine ziyaret talebinde bulunan "Mechanical&Electrical Manufacturing Company S.A." (MEM) adlı Libya devlet şirketinin temsilcileri Genel Müdür Mühendis Jamal Abushagour, Dış Yatırımlar İdaresi Müdürü Abdülvahid Ali Malik El-Şami ve Ammari Zayed in Danışmanı Muhammed El-Fatih Ali Muhammed Gargum ile görüştüğü bildirilmektedir.Anılan görüşmede, Genel Müdür Jamal Abushagour un, MEM şirketinin Libya İktisadi ve Sosyal Kalkınma Fonu na bağlı olduğunu, bağımsız bütçe ve tüzel kişiliği bulunduğunu, Libya ticaret kanunları hükümlerine uygun faaliyet gösterdiğini, Gıryan da 200 hektara varan bir alanda çeşitlimekanik ve elektrik sanayileri alanlarındafaaliyet gösteren bir sanayi komplekslerinin olduğunu ve ilave inşaat çalışmalarıyla yeni sanayi alanlarını da içerecek şekilde genişletilebileceğini, ilgi duyabilecek Türk şirketleriyle ortak yatırım yapma arzusunda olduklarını ifade ettiği belirtilmektedir.Abdülvahid Ali Malik El-Şami nin,ilaç sanayi ve tıbbi teçhizat alanlarında üretimlerinigenişletmek amacıyla ülkemizle işbirliği yapmayı arzuladıklarını söylediği kaydedilmektedir. Adı geçenlerin, faaliyet ve taleplerine ilişkin ilettiği Arapça mektup ve Trablus Büyükelçiliğimizce yapılan Türkçe çevirisi ile UMH Sağlık Bakanlığı na bağlı İlaç ve Tıbbi Malzeme Genel İmalat Şirketinden alınan İngilizce mektup ekte sunulmuştur. MEM in Arapça mektubunda,Türk şirketleriyle mekanik-elektrik endüstrisi, madenlerin dökümü, şekillendirilmesi ve dövülmesi gibi alanlarda yatırım yapılması arzusunda olduklarıbelirtilmektedir.İlaç ve Tıbbi Malzeme Genel İmalat Şirketinden alınan mektupta ise,ilaç ve tıbbi malzeme üretimi gibi alanlarda ilgi duyabilecek şirketlerletemas etmek istedikleri ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.01.2020
DEPREMZELERİMİZE YARDIM ORGANİZASYONU
Değerli Üyelerimiz, Elazığ ve Malatya daki depremzede kardeşlerimize Borsamızın koordinasyonunda #KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ# sloganıyla #YARDIM KAMPANYASI# başlattık. Yardım etmek isteyen hayırseverlerimizden beklenen öncelikli yardım malzemeleri; 1-Isıtıcı ( elektrikli-tüplü) 2-Kullanılmamış giysi 3- Kuru gıda 4- Çocuk bezidir. Yardımlarınızı Elazığ ve Malatya’daki AFAD Merkezlerine gönderilmek üzere Borsamız Merkezine ve İrtibat Bürolarına en kısa sürede tutanak ile teslim etmenizi veya adresinizden alınması için İrtibat Telefonumuz 0 222 237 27 83 - 111 e bilgi verilmesini rica ederiz. Ülkemize geçmiş olsun.
25.01.2020
Eskişehir Masal Yarışması
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bin Masal, Bir Şehir Anlat Eskişehir" başlıklı masal yarışmasının son başvuru tarihi ilginin yoğun olması ve talepler doğrultusunda 14 Şubat 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiyehttps://eskisehir.ktb.gov.trlinkinden de ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.01.2020
Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması
Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve 22735 sayılı yazısına istinaden, Eskişehir Valiliğinden gönderilen yazıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması" konulu yazısı ve ekleri, ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.01.2020
Gıda Ürünlerinde Taklit ve Tağşiş Yapan Firmalar Hk.
Sayın üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı 13.01.2020 tarihinde laboratuvar sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmaların bilgilerini kamuoyuna duyurmuştur. Bahse konu firmaların listesi ilgili linkte bilgilerinize sunulmuştur. https://www.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/1102/Kamuoyu_Duyurusu_2020-1.pdf Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.01.2020
Çifteler Kaymakamlığı taşınır, taşınmaz ilanı
Sayın Üyemiz, Çifteler Kaymakamlığından Borsamıza gönderilen yazıda, taşınır ve taşınmazlara ait ihale yapılacağı bildirilmiştir. ihale hakkında ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.01.2020
İkili Odalar a Üyelik
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,TOBB’un yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabaları çerçevesinde bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gideceği bildirilmiştir. 11 ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” kurulmuş olup ülkemiz öncelikleri doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. İkili Oda Forumları kapsamında hem Türkiye’de hem muhatap ülkelerde etkinlikler düzenlenmekte, muhatap ülkenin resmi ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin üyelik dahil tüm bilgilerehttps://tobb.org.tr/IkiliOdalar/AnaSayfa.phplinkinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.01.2020
Ticaret Bakanımızın Hırvatistan Ziyareti
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın, 11 Şubat 2020 tarihinde Hırvatistan’ı ziyaret ederek bir takım temaslarda bulunmasının öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu temaslarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş talep edilmektedir. Söz konusu ziyaret kapsamında görüş bildirmek isteyen üyelerimizin görüşlerini 24 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmek üzere Borsamıza iletmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.01.2020
Pakistan Değerli Taşlar ve Mineral Sergisi
Sayın Üyemiz, Pakistan Büyükelçiliği nin 08.01.2020 tarih ve Pol-27/2020 sayılı yazısına istinaden TOBB’dan alınan 17.01.2020 tarih ve 595 sayılı yazıda, 20. Pakistan Değerli Taşlar ve Mineral Sergisi nin, 6-8 Mart 2020 tarihlerinde Pakistan İslamabad Otel de düzenleneceği bildirilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için: Haji Dost Muhammed E-mail:apceap@yahoo.com Telefon: +92-3339103320; +92-91-9331919-11 Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.01.2020
CIIE 2020 Fuarı Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda , ikincisi 05-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Şanhay/Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) nde gerçekleştirilen "Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)" milli katılım organizasyonunun İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirildiği, 180 ülkeden yaklaşık 3900 katılımcının bulunduğu, 500 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel alıcının yer aldığı fuarda Gıda ve Tarımsal Ürünler, Aksesuar & Tüketici Ürünleri, Tüketici Elektroniği& Elektronik Aletler, Giyim, Otomobil, Mobilya, Mücevher, Üst Düzey Akıllı Ekipmanlar, Hizmetler sektörleri olmak üzere, 6 ayrı holde 1496 m2 alanda 54 firmanın katıldığı bilirtilmektedir. Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN ın açıklamış olduğu İhracat Ana Planı çerçevesinde ÇHC hedef ülke kapsamında olup, ÇHC ne yönelik ihracatımızın arttırlmasını teminen, CIIE nin 2020 yılında aynı tarihlerde gerçekleştirilecek üçüncü versiyonuna daha güçlü bir düzeyde katılım sağlanmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca YILMAZ BATUR ile Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ren HOGBİN in teşrifleriyle anılan fuarın tanıtmı ve ÇHC ne yönelik bilgilendirme semineri nin 7 Şubat 2020 tarihinde Dış ticaret Kompleksi/İstanbul da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.01.2020
Afrika Kalkınma Bankası nın Ekvator Ginesi nde Finanse Etmeyi Öngördüğü Projeler
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda ;Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) yetkililerinin, Ekvator Ginesi ne yönelik 2020 yılı kredi programını oluşturmak üzere bu ülkeyi ziyaret ettiği ve Banka nın önümüzdeki dönemde Kamu Maliyesi Modernizasyon Destek Programının takvimini ve özel sektöre yönelik kredi dağılımını gözden geçireceği bildirilmektedir. AfDB nin Ekvator Ginesi nde finanse etmeyi planladığı projeler aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: a. Liman ve Havalimanı altyapılarında faydalanılarak fuarlar düzenlenmesinin teşviki programı, b. Ekvator Ginesi nde elektronik yönetim ve cazibenin arttırılması için fiberoptik ağının geliştirilmesi programı, c. Balıkçılık ve tarım sektörünün desteklenmesi programı, d. Ekvator Ginesi ile Kamerun arasında Ntem Nehri üzerinde köprü inşa edilmesi projesi, e. Kamu maliyesi yönetiminin iyileştirilmesi programı, f. Sosyal sektörde insan kaynaklarının geliştirilmesi programı, g. Bütçe destek programı, h. Kariyer geliştirme programı Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.01.2020
İran Ticaret ve Teknoloji Toplantısı, 21-23 Ocak 2020, İstanbul
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari nin, 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye ye gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü, İstanbul Elit World Hotel Konferans Salonu’nda iki ülke iş insanlarının katılımı ile "Ticaret ve Teknoloji Toplantısı" düzenleneceği bildirilmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.01.2020
NİJERYA/ONDO EYALETİ YATIRIM FIRSATI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 5 Kasım 2019 tarihinde Nijerya’nın Ondo Eyaleti Yatırım ve Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Boye Oyewumi ile toplantı yapıldığı, şehirde açılacak yeni liman ile Lagos limanının yoğunluğunu kendi eyaletlerine çekmeyi hedefledikleri, liman inşaatına eyalet tarafından Yap İşlet Devret finansman sistemi ile başlanacağı, Yatırım ve Kalkınma Ajansının da projeye önem verdiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, yeni limanın hem eyaletin kalkınması için büyük bir fırsat olarak göründüğü hem de yatırım fırsatları ile Türk firmalarımızın limanın yapımında söz sahibi olabilmesi açısından değer kazandığı belirtilmektedir. Bahse konu yatırım projeleri hakkında bilgi ve irtibat noktalarını içeren doküman ekte yer almaktadır. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.01.2020
GÖZLE MUAYENE EĞİTİMLERİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıdaTSE-Gebze Tahribatsız Muayene Laboratuvarı’ndan alınan yazıya atfen; Gözle Muayene Kurs ve Sınavına ait ücret ve tarihler ile eğitime başvuru için gerekli dilekçe örneği ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.01.2020
DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN KARADAĞ VE ARNAVUTLUK ZİYARETİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 11 Şubat 2020 tarihinde Karadağ’ı ve 12 Şubat 2020 tarihinde Arnavutluk’u ziyaret ederek bir takım temaslarda bulunmasının öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu temaslarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş talep edilmektedir. Söz konusu ziyaret kapsamında görüş bildirmek isteyen üyelerimizin görüşlerini 20 Ocak 2020 cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmek üzere Borsamıza iletmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.01.2020
MEKSİKA İLE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR ile Meksikalı muhatabı Meksika Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Luz Maria de la Mora SANCHEZ’in arasında yapılan bir mektup teatisi neticesinde iki ülke arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi ve engellerin kaldırılmasına yönelik istişarelerde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir. Meksika tarafının, iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulmasını önerdiği; olası işbirliği alanları ve çalışma konularının görüşülmesi amacıyla bir araya gelinmesini teklif ettiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, Meksika ile ticaretin kolaylaştırılması alanında muhtemel işbirliği konularına ve toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş göndermek isteyen üyelerimizin en geç 17 Ocak 2020 mesai bitimine kadar görüşlerini Borsamıza iletmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.01.2020
KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı Uygulama Esasları Revizyonu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Borsamıza iletilen yazıda TOBB ile KOSGEB arasında geçen sene gerçekleştirilen işbirliği sonucunda oda ve borsaların KOBİ lerin katılımı ile düzenlendikleri KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi başvurularının TOBB a yapılmakta olduğu ve ardından KOSGEB tarafından onaylandığı belirtilmiştir. Başvuru noktasının TOBB a alınmasının, oda ve borsalar tarafından düzenlenen yurt dışı fuar sayısını arttırdığı da ifade edilmiştir. Bu süreçte uygulamanın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi için birtakım çalışmalar gerçekleştirildiği aktarılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde KOSGEB tarafından İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarını nın Yurt Dışı İş Gezisi Desteği başlığında 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan iyileştirilmeler aşağıda yer almaktadır. Destek Limitlerinde Artış:Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için destek 5.000 TL’den 10.000 TL’ye, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000 TL’den 5.00 TL’ye çıkarılmıştır. Kolay Başvuru:Başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırılmıştır. Fuar Kapsamının Genişletilmesi:Destek kapsamında Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarların yanı sıra Prestijli Fuarlar Listesi de dahil edilmiştir. Bilginize sunarız. Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.01.2020
TİGEM Karkas Et Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen karkas et satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
16.01.2020
Karadağ ve Arnavutluk hk. Görüş Talebi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda;Dış işleri Bakanlığının yazısında atfen; Dış işleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu nun, 11 Şubat 2020 tarihinde Karadağ ı ve 12 Şubat 2020 tarihinde Arnavutluk u ziyaret ederek birtakım temaslarda bulunmasının öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu temaslarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Borsamız görüşü talep edilmektedir. Söz konusu temaslarda gündeme ilave edilmek üzere görüş belirtmek isteyen üyelerimizin en geç 17 Ocak 2020 mesai bitimine kadar görüşleriniBorsamızailetilmelerini rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.01.2020
Türkiye - Çin 17. Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz, Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda; 20 Şubat 2020 tarihinde Pekin de Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomik ve Komisyonu (KEK) 17. Dönem Toplantısı nın düzenleneceği bildirilmiştir. Eşbaşkanlığı nı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ZhongShan tarafından yürütüleceği ifade edilmiş olan toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile bahse konu toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ile toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Protokolde yer alması talep edilen hususlara ilişkin görüşlerinizi 15 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Borsamız e-posta adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.01.2020
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalat - İhracat İşlemlerinde Elektronik Kayıt Sistemi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları neticesinde canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dâhil tüm hayvansal ürünler ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner kontrolleri ve gerekli durumlarda ithalat izin işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve elektronik olarak kayıt altına alınabilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. İthal edilmek istenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrol belgesi ve ithalat işlemleri, ithalatçıların ve ilgili bakanlık birimlerinin kullanacağı web tabanlı elektronik sistemden gerçekleştirilecektir. Söz konusu sitemehttps://hbs.tarbil.gov.tr/web adresinden ulaşılabilmektedir. Belirtilen kayıt sistemi için gerçek veya tüzel her ithalatçı BakanlığınVSKN/İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak T.C. Kimlik No / Vergi No ile kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. İthalatçı kişi veya firmalar adına işlem gerçekleştirecek kişiler noter onaylı yetki belgelerinin aslı ile yine bu birimlere başvurarak sistemden ilgili firma adına yetkilendirileceklerdir. https://hbs.tarbil.gov.tr/web adresinden giriş yapılacak sistemin kontrol belgesi ve Veteriner Giriş Belgesi doldurma işlemlerini açıklayan videohttp://content.tarimtv.gov.tr/asset/86m75x9q/7UPn97mm.htmladresinde yeralmaktadır. 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren kullanıma başlanan sistemle ilgili aksaklıklara mahal verilmemesi amacıyla uygulama videosunun izlenmesi, gerek görüldüğü takdirde VSKN Müdürlükleri personelinden bilgi alınması gerekmektedir. https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=1052&Liste=Duyuru Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
08.01.2020
Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı
Sayın Üyemiz, 23-26 Ocak 2020 tarihleri arasında, Aydın İl Merkezinde düzenlenecek olan Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarının 23 Ocak 2020 Perşembe günü saat 12:00 de açılışı gerçekleştirilecektir. Yöresel ürünlerin, tarım ve hayvancılık sektörlerine ait makinelerin sergileneceği fuar 24-26 Ocak 2020 tarihleri arasında 10:00 - 18:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacaktır. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.01.2020
Elüs ve ithal ürün satışları
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda,buğday ve arpa satışı hakkında bilgi aktarılmıştır. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
07.01.2020
Brunei ‘de Terunjing Serbest Bölgesi için Yatırım Çağrısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Brunei ‘de kurulan Terunjing Serbest Bölgesi için yatırım çağrısı duyurulmaktadır. Dışişleri Bakanlığı nın 24.12.2019 tarihli, 21364333-150.05-2019/24260297 sayılı yazısı ile, Brunei Darüsselam Büyükelçiliğinden alınan, Darusselam Enterprise (DARe) tarafından hazırlandığı belirtilen ilana aften, Türk yatırımcılarının Brunei’de kurulan Terunjing Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet göstermek üzere davet edildiği ve söz konusu davete ilişkin başvuru yapabilmek içinrfp@dare.gov.bne-posta adresine “ EOI-The Investment and Development of Terunjing Free Trade Zone ” (Reference Number: EOI 19 14 00) konu başlığıyla bir mail atılabileceği ve ardından13 Şubat 2020 tarihinde yerel saatle sabah 10:00’a kadarNiyet Beyanı’nın iletilebileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Brunei Hükümetinin ülkenin ekonomik yapısını çeşitlendirebilmek amacıyla enerji (petrol, doğalgaz, petrokimya), imalat (ilaç, kozmetik, tıbbi malzeme), gıda, bilgi-iletişim teknolojileri ve hizmet (restorasyon, denizcilik-marina, atık yönetimi, eğitim, sağlık) sektörlerine öncelik verdiği, fakat diğer sektörlerden yapılacak yatırımları da değerlendirecekleri belirtilmektedir. Terunjing Serbest Ticaret Bölgesi’nin ilanının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmekte olduğu ifade edilmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
07.01.2020
Taipei Akıllı Şehirler Zirvesi/expo
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,Tayvan ın başkenti Taipei şehri Dünya Ticaret Merkezi nde 24-27 Mart 2020 tarihlerinde "Akıllı Şehirler Zirvesi/Expo” düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, anılan Zirve de liderlerin, düşünürlerin, sanayide karar vericilerin görüş alışverişinde bulunup çözüm odaklı bir yaklaşımla kurgulanan B2B faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kaydedilmektedir. Söz konusu Zirve de sürdürülebilir şehir anlayışı ve akıllı şehir hizmetleriyle ilgili forumların yansıra firmalar için farklı alanlarda aktiviteler düzenleneceği ifade edilmektedir. Anılan etkinlik için son başvuru tarihi17 Ocak 2020olup, detaylı bilgilerehttp://en.smartcity.org.twlinkinden ve Christine Yeh (Tel: +886 2 2577-4249 ext. 820 E-Posta:chrisy@mail.tca.org.tw)ile irtibata geçilerek ulaşılabilmektedir Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
07.01.2020
SEKTÖREL VE TİCARET HEYETLERİMİZİN KANADA’YI ZİYARETLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ottava Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, şirketlerimizin Kanada’yı ziyaretlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Ottava Büyükelçiliğimizin görüş ve önerileri bildirilmektedir. Yazıda aşağıdaki hususlara değinilmektedir: 1.Kanadalı firmalar, yabancı iş heyetlerinin ziyaretlerinde, davetin ticaret odaları gibi yerel kuruluşlar tarafından kendilerine iletilmemesi durumunda, “B2B” görüşmelerine yeterli ilgi göstermemektedir. Bu durum, ticaret odalarıyla çalışmadıkları takdirde, danışmanlık ve eşleştirme firmalarının etkinliğini azalmaktadır. Düzenli olarak benzer etkinlikler düzenleyen ve yerel koşulları bilen ticaret odaları gibi yerel kuruluşların, mekan kirası, lojistik düzenlemeler, tercüme, kayıt ve tanıtım için web sayfası hazırlanması gibi tamamlayıcı hizmetleri daha uygun koşullarda sağlayabildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca, ticaret ve meslek odaları, geniş üye tabanlarından faydalanarak doğru eşleştirmeyi yapabilmekte ve farklı sektörlerden firmalara ulaşabilmektedir. Ticaret ve meslek odaları dışındaki danışmanlık firmalarının, Kanadalı firmalar ve Kanada resmi makamları tarafından ciddiye alınmadığı, sahipleri ve/veya çalışanları göçmen statüsünde bulunan ve bir kısmı Kanada piyasasını henüz tanımamakta olan bu tür özel firmaların çevrelerinin yetersiz olduğu, iş deneyimlerinin sınırlı kaldığı, Kanada’daki ortamı doğru yansıtamadıkları ve ülkemizdeki kurumların ise bu firmaları muhatap aldıkları görülmektedir. Bu tür firmalarca hazırlanan programın yeterince zenginleştirilememesi sonucunda, iş bağlantıları yapılamadığı, heyetlerin ziyaretlerinin turistik düzeyde kaldığı, etkinliklerin tamamen danışmanlık ve eşleştirme firmalarından hizmet alımıyla gerçekleştirilmesi halinde bedelin 50.000-60.000 ABD Dolarına varabildiği, bununla birlikte Kanada tarafından katılımın gayet sınırlı kalabildiği, üç beş Kanadalı firmayı geçmediği gözlemlenmektedir. 2.Heyetlerin faaliyetlerinde göze çarpan bir başka husus iş yapma ve bağlantı kurma anlayışlarında yaşanmaktadır. Ticaret odaları gibi yerel kuruluşlar salt “B2B” görüşmeleri düzenlemek yerine, ülke, sektör, yatırım ortamı, iş yapma kültürü vb. konularda bilgilendirme seminerleriyle birlikte “networking” ve “B2B” görüşmelerini içeren daha kapsamlı programlar düzenlemeyi arzu etmektedir. Heyetlerimiz ise genellikle, zamanlarının tamamını “B2B” görüşmelerine ve saha ziyaretlerine ayırmak istemekte ve her bir “B2B” görüşmesinin önceden planlanmasını şart koşmaktadır. Oysa Kanada’da iş bağlantısı kurmanın en etkili yollarından birini bilgilendirme toplantıları ve “networking” teşkil etmekte, bunun için de seminer ve konferans gibi etkinliklere ağırlık verilmekte, “B2B” görüşmeleri ise etkinlikle eş zamanlı olarak organize edilmektedir. 3.Yukarıda belirtilen hususlar bağlamında, sektörel veya genel ticaret heyetlerimizin ziyaretlerinden somut sonuç alınabilmesini teminen; •Kanada’yı ziyaret eden iş heyetlerimizce Ottava Büyükelçiliğimiz, Toronto, Montreal ve Vencouver Başkonsolosluklarımız, Ottava Ticaret Müşavirliğimiz ve Toronto Ticaret Ateşeliğimizle azami ölçüde işbirliği yapılmasında, •Temsilciliklerimizin yerel bağlantılarından istifade edilmesinde ve aracı firmalar yerine ticaret odaları gibi yerel kuruluşlarla çalışılmasında, •Danışmanlık ve eşleştirme firmalarından gerekmesi halinde sadece tamamlayıcı/lojistik hizmet alınmasında, bu firmaların seçilmesinde Kanada’da mukim temsilciliklerimizin tecrübelerine başvurulmasında, •Heyetlerimizin ziyaretlerini imkanların elverdiği ölçüde yerel dillere hakim yetkililerin yardımıyla koordine etmelerinde, gerektiği takdirde tercüme hizmeti almalarında, •”Networking” olanağı sağlaması itibariyle seminer ve konferans gibi faaliyetlere de ağırlık verilmesinde, ayrıca mümkün olduğu durumlarda ziyarete gerek kalmadan gerçekleştirilebilen sanal “B2B” uygulamaları gibi daha düşük bütçeli alternatiflerin de değerlendirilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
06.01.2020
İtalya Sanayiciler Birliği Confındustria’nın Milano’da Düzenleyeceği Etkinlik
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,İtalya Sanayiciler Birliği Konfederasyonu’nun (Confindustria) organize ettiği, İtalyan ve uluslararası şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan CONNEXT 2020 isimli etkinliğin 27-28 Şubat 2020 tarihlerinde Milano’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu etkinliğin, sanayi birlikleri, ticaret odaları, kamu kurumları, kredi ve finans kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve her ölçekteki şirketin katılımıyla tecrübe ve görüş paylaşımı imkanı sağlayacağı ve ayrıca şirketlerin ikili görüşmeler gerçekleştirebileceği iletilerek özellikle Afrika, Akdeniz Bölgesi, Doğu ve Orta Avrupa, Rusya ve AB’den yabancı şirketlerin katılımının arzu edildiği bildirilmektedir. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye https://connext.confindustria.it/2020/international linkinden ulaşılabilmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.01.2020
TMO Pirinç Satışı Hk.
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, pirinç satışı hakkında bilgi aktarılmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.01.2020
2020 Yılı Tarım Havzalarında Desteklenecek Ürün Listeleri
Sayın Üyemiz, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur.Hazırlanan listeye ilgili linkten ulaşılabilecektir.www.tarimorman.gov.tr Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.01.2020
TMO hububat, bakliyat ve pirinç satışı
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, hububat, bakliyat ve pirinç satışı hakkında bilgi aktarılmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
03.01.2020
TMO Yeşil Mercimek Kalibrasyon ve İmalatı İhalesi Hk
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, yeşil mercimek kalibrasyon ve imalat ihalesi hakkında bilgi aktarılmıştır. Ayrıntılı bilgiye ilgili linkten ulaşılabilecektir. www.tmo.gov.tr Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
02.01.2020
Ottava Tic. Müş. Yazısı Hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, son dönemde giderek artan bir şekilde dolandırıcılık amacıyla bazı internet hesaplarından vatandaşlarımıza yönelik olarak Kanada da çalışmak üzere yüksek ücretli iş tekliflerinin yapıldığı ve akabinde vize veya iş başvuru ücreti adı altında ödeme yapmalarının istendiği belirtilmekte ve vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür tekliflerin tamamının dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
02.01.2020
MİT de Düzenlenecek Avrupa Kariyer Fuarı Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,"Massachusetts Institute of Technology"de (MIT) her yıl düzenlenen Avrupa KariyerFuarı nın yirmi dördüncüsünün 22 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirileceği ve söz konusu fuarın MIT veHarvard Üniversitesi nde eğitimlerini tamamlamak üzere olan öğrencileri iş gücüne katmak isteyen işverenlereönemli bir fırsat sağladığı aktarılmaktadır. Detaylı bilgi içinhttps://euro-career.mit.eduadresini ziyaret ediniz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
02.01.2020
Türk-Türkmen HEK Toplantısı Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetler arası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 6. Dönem Toplantısının Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay eş başkanlığında 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Aşkabat’ta düzenleneceği belirtilerek, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine dair görüşlere ve varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerine ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine dair görüşlerinizi 31 Aralık 2019 mesai bitimine kadareskisehirtb@tobb.org.tradresine iletmenizi rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2019
Ürdün de Düzenlenecek Fuar Hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, yazıdaÜrdün ün başkenti Amman da 15-17 Temmuz 2020 tarihlerinde, 1. Uluslararası Ekonomik Fuar ın (IJEX) düzenleneceği bildirilmektedir. Etkinlikle ilgili bilgiyehttps://ijexjo.comadresinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2019
IORA Uzmanlar Toplantısı Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, 23.12.2019 tarih, 34221550-720-12634 sayılı yazıda, IORA Uzmanlar Toplantısı duyurulmaktadır. Dışişleri Bakanlığı’nın 18.12.2019 tarih ve 24305451 sayılı yazısına atfen, Madagaskar-Antananarivo Büyükelçiliğimiz aracılığıyla iletilen Notada, Hint Okyanus Kıyıları Birliği (IORA) Bölge İçi Ticaret ve Yatırımı Artırmaya Yönelik Uzmanlar Toplantısı’nın 30-31 Ocak 2020 tarihlerinde, Morityus’ta düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğe ilişkin program, katılım şartları ve diğer bilgilerin yer aldığı notlar ekte iletilmekte olup, etkinliğe son başvuru tarihi 30 Aralık 2019’dur. Başvuru Şartlarıiçin tıklayın Bilgi Formuiçin tıklayın Çalışma Planıiçin tıklayın Kavram Kağıdıiçin tıklayın Kayıt Formuiçin tıklayın Program için tıklayın Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2019
Türkiye-Nijerya 5. Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, 23.12.2019 tarih, 34221550-720-12631 sayılı yazıda, Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı duyurulmaktadır. Ticaret Bakanlığı’nın 20.12.2019 tarih ve 54304773-724.01.02 sayılı yazısına atfen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ eşbaşkanlığında gerçekleştirilecek Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısının 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu toplantı sonunda imzalanacak olan Tutanak metnine eklenecek metin önerilerinizin en geç 30 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Sedan Gedik,seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2019
Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1. Dönem Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, 23.12.2019 tarih, 34221550-720-12633 sayılı yazıda, Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1.Dönem Toplantısı duyurulmaktadır. Söz konusu duyuruda, Ticaret Bakanlığı’nın 19.12.2019 tarih, 50584169 sayılı yazısına atfen, Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyon 1. Toplantısı’nın, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Zambiya’nın başkenti Lusaka’da gerçekleştirilmesinin planlandığı, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin görev ve yetki alanına giren konular ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren bir bilgi notu talep edildiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Türkiye-Zambiya ilişkilerine dair görüşlerinizi, 08 Ocak 2020 mesai saati bitimine kadareskisehirtb@tobb.org.tradresine iletmenizi rica ederiz.Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2019
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU NUN VERBİS E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA
Sayın Üyemiz, TOBB’nin girişimleriyle VERBİS e kayıt süresi uzatılmıştır. VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine, Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine, Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine, Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine, kadar uzatılmasına, Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir. Ayrıntılı bilgiyehttp://bit.ly/2rwy1Qh adresinden ulaşılabilecektir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.12.2019
Resmi Gazete Hububat ve Bakliyat Hakkında Karar
Sayın Üyemiz; Hububat ve Bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulaması hakkında kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına ilgili linkten ulaşılabilecektir. Karar Sayısı: 1835 Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.12.2019
23.Tüketici Ödülleri İlanı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılıyla alınan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2019 tarih, 46831714-403-E-00049600836 sayılı yazılarında; tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü,” Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel Çalışma Ödülü”, ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’nin bu yıl 23’ncüsü verileceği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ek: 23. tüketici ödülleri ilanı Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.12.2019
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
Sayın Üyemiz; TMO Fındık, kuru üzüm ve kuru incir alımları hakkında ayrıntılı bilgiye ilgili linkten ulaşılabilecektir. www.tmo.gov.tr Saygılarımızla.
17.12.2019
Danışmanlık Hk.
Sayın Üyemiz ; Borsamiz Kadin Girisimciler İl Icra Kurulu Üyesi SMMM Serap Yildirim, 509 sayili VUK tebligi ( e-Fatura, E-Ticaret ve e-Arsiv) kapsaminda her Çarsamba gunu 10-13 saatleri arasi Borsamiz danismanlik ofislerinde ucretsiz bilgilendirme ve danismanlik hizmeti verecektir. Bilgilerinize sunulur Saygılarımızla
17.12.2019
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İlan
Sayın Üyemiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nden Borsamıza gönderilen ölçü ve tartı aletleri hakkında ilan ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.12.2019
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
Sayın Üyemiz; TMO Genel Müdürlüğünden yapılan kamuoyu açıklaması ve ayrıntılarına aşağıdakiadresinden ulaşılabilecektir. www.tmo.gov.tr Saygılarımızla.
10.12.2019
HUBUBAT SATIŞI HK.
Sayın Üyemiz, S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifinden Borsamıza iletilen"Hububat Satışı"konulu yazılar ektedir. İlgilenen üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
09.12.2019
Cibuti Özel Ekonomik Bölgesi Toplantısı hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza iletilen 03.12.2019 tarih ve 11931 sayılı yazıda; Son dönemde Türkiye ve Cibuti arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiği, bu kapsamda, Cibuti de Türk firmalarının Afrika ya yönelik ihracatlarında stratejik bir açılım noktası olarak değerlendirilebilecek bir Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) kurulmasına yönelik çalışmaların 2014 yılında başlatıldığı ve ÖEB ye arazi tahsisine ilişkin Protokol 2015 yılında imzalandığı belirtilmiştir. Yazıda devamla, Cibuti Cumhurbaşkanının 19 Aralık 2017 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanlığı Makamı nın konuya ilişkin çalışmalara TOBB’un da iştirak etmesi yönündeki talimatı alındığı bildirilerek, bu itibarla, T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TEPAV yetkililerinden müteşekkil bir heyet, 24-27 Aralık 2018 tarihleri arasında Cibuti ye bir ziyaret gerçekleştirdiği, ziyaretin akabinde TEPAV tarafından bir değerlendirme raporu hazırlandığı belirtilmektedir. Son olarak, 16 Eylül 2019 tarihinde Cibuti nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein ABDİLLAHİ ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven SAK, Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna TURAGAY ı makamında ziyaretlerinde projenin Türk iş adamlarına tanıtılmasına yönelik olarak bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldığı aktarılmaktadır. Bu çerçevede, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 17 Aralık 2019 tarihinde Ankara da (Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi 3. Kat Toplantı Salonu, saat 14.00 da) Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında ilgili kurum ve Cibuti Özel Ekonomi Bölgesi ne ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen firmalarının katılımıyla bir toplantının düzenleneceği bildirilmektedir. Bu itibarla, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 10 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Anara Daylan,anara.daylan@tobb.org.tr) bilgi vermesi gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
09.12.2019
Cezayir ile Ticaretimizde Yaşanan Sorunlar ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler
Sayın Üyemiz, İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza iletilen 29.11.2019 tarih ve 11867 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşlerinin de yer aldığı, Cezayir ileolan ticaretimizde yaşanan önemli sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren bir bilgi notuiletilmektedir. Not ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
09.12.2019
TMO ELÜS SATIŞI UYGULAMALARI HK.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.11.2019 tarih ve 11794 sayılı yazısı ile Borsamıza iletilen ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün yazısında ELÜS satışı uygulamalarına dair şu bilgilere yer verilmektedir; Bilindiği üzere, TMO Genel Müdürlüğü’nün 2018-2019 satış döneminde Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarının şartlı satış işlemi web tabanlı "TMO ELÜS SATIŞLARI" platformu üzerinden yapılmakta ve takas işleminin gerçekleştirilmesi için emirler ticaret borsalarına gönderilmekteydi. ELÜS lerin tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), 26.07.2019 tarihinde faaliyete geçmiştir. TÜRİB in faaliyete geçmesini takiben,Ticaret BorsalarınınELÜS eilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi sona ermişolup tüm ELÜS işlemleri TÜRİB bünyesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. ELÜS lerin alım-satın işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızınwww.turib.com.trinternet adresinde yer alan "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğaldan emir girmek suretiyle yapılmaktadır. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile 10.08.2017 tarih ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş, Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince2019-2020 satış döneminden itibaren Kuruluşumuz ELÜS Satışları TÜRİB üzerinden gerçekleştirilecektir. TMO ELÜS SATIŞLARI platformu üzerinden gönderilen anlaşmalı özel emirler satış işleminin gerçekleştirilmesi için TÜRİB e gönderileceğindenTMO ELÜS SATIŞLARI platformu üyelerimizin ELÜS alım işlemlerine devam edebilmesi için TÜRİB e kayıt olması gerekmektedir. Yatırımcıların TÜRİB e kaydı için Ticaret Borsaları ile TÜRİB arasında acentelik ilişkisi tesis edilmiştir. Çiftçiler de dahil olmak üzere tüm yatırımcıların TÜRİB sistemine kavdı TÜRİB acentesisıfatıylahizmet veren ticaret borsaları tarafından ücretsiz yapılmaktadır.Kayıt için istenilen belgelere ait bilgilereticaret borsalarındanveyahttps://www.turib.com.tr/acenteler.aspxadresinden ulaşılabilir. Kayıt aşamasında verilecek hesap bilgisi "ELÜS Alış İşlemi Gerçekleştirebilen Takas Üyesi Aracı Kurum / Bankalar" nezdindeki hesap bilgisi olmalıdır. Bu banka ve aracı kurumların listesine"https://www.turib.com.tr/takas-uyeleri.aspx"adresinden ulaşılabilir. Söz konusu hesabın ELÜS saklama özelliği taşıması için ilgili aracı kurum/banka tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde de tanımlama yapılması gerektiğinden yatırımcıların banka/aracı kurumlarını bu konuda uyarması önem arz etmektedir. TÜRİB de resmi tatil günleri haricinde hafta içi tam çalışma günlerinde 10:00-12:00 saatleri arasında ELÜS işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. TMO tarafından onaylanan anlaşmalı özel emirler, saat 09:30 da TÜRİB İşlem Platformu na aktarılacaktır.TMO nun TÜRİB İşlem Platformu na gönderdiği satış emirlerine alıcı (kişi, kuruluş ve firmalar tarafından onay verildikten sonra anlaşmalı özel emir işlemleri gerçekleştirilecektir.Gerçek veya tüzel kişiler, TÜRİB İşlem Platformu na kaydettirdikleri kendileri veya temsilcilerinin cep telefonuna gelen şifre ve doğrulama kodları üzerinden TÜRİB İşlem Platformu na giriş yaparak onay vereceklerdir. Onay işlemleri, TÜRİB İşlem Platformu üzerinde”TMO İşlemleri”menüsü altında yer alan"TMO Satış Emri Onay Listesi"nden yapılacaktır. Gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların onay aşamasında, Elektronik Kayıt Kuruluşu ve Takas Merkezi Üyesi aracı kurum/bankalarında ELÜS saklaması için tanımlı hesaplarını seçmelerigerekmektedir. Eğer tek bir hesap tanımlı ise, hesap seçmeye gerek olmadan"TMO Satış Emri OnayListesindeki "işlem" sütunu altındaki ilgili işlem satırındaki yeşil "onay" işaretini seçmeleri yeterli olacaktır. Alıcı tarafından onay verildikten sonra alıcı hesabındaki ELÜS bedeli TL tutarı ilgili banka/aracı kurum hesabından otomatik sorgulanacağından alıcı tarafınbakiyesinin yetersiz olması durumundaTMO tarafından girilen satış emirleriyle ilgili işlemlere alıcı tarafından onay verilse dahi iptal edilmiş olarak görünecektir. Bu nedenle alıcıların, satın alacakları ELÜS’lere ilişkin (TMO nun satış emirlerini TÜRİB platformuna gönderdiği gün 10:00-12:00 saatleri arasında) alım emrini TÜRİB İşlem Platformuna girerek onaylaması ve ELÜS bedelinialım emrini sisteme girmeden öncebanka/aracı kurum nezdindeki hesaplarına yatırması esastır. Alıcının alım emrini onaylamaması, onaylasa dahi banka/aracı kurum nezdindeki hesabında yeterli bedel bulunmaması durumunda satış emri ve TMO Genel Müdürlüğünce yapılan firma tahsisi iptal edilecektir. Bilgilerinize önemle sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
04.12.2019
ELÜS ve İTHAL ÜRÜN SATIŞLARI HK
Sayın Üyemiz, Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir ŞubeMüdürlüğündenBorsamıza iletilen“ELÜS ve İthal Ürün Satışı”konulu yazıda şu bilgilere yer verilmektedir; Bilindiği üzere Kuruluşumuzun Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarının şartlı satış işlemi web tabanlı"ELÜS SATIŞLARI"platformu üzerinden yapılmaktadır. Aralık 2019 tarihinden itibaren ELÜS satışlarına ek olarak ithal ürünlerin satışları da aynı platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu platformun ismi bu tarihten itibaren"TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU"olarak değiştirilmiştir. Kullanıcılar yeni platforma aynı mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. Platforma ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin(fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb.)doğru bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır. Sisteme kayıt ve talep oluşturma işlemleri direkthttps://ticaret.tmo.gov.trlinkinden veyahttp://www.tmo.gov.trsayfasındaki"TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU"kısa yol sekmesinden girilmek suretiyle yapılacaktır, Oluşturulan web tabanlı platform üzerinden 01 Aralık - 06 Aralık 2019 tarihleri arasındaELÜS ve İTHAL (liman şube müdürlükleri ve işyerlerinde bulunan stoklar)makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa satışı yapılacaktır. ELÜS satışlarından; TMO Elektronik Satış Platformuna ve satışların takas ile ciro işlemlerinin yapılacağı Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. ne (TÜRİB) üye olan ilgili firmalar yararlanacaktır. İthal ürün satışlarına başvuru için ise sadece TMO Elektronik Satış Platformuna üyelik yeterli olacaktır. Makarnalık Buğday stoklarına; - Makama fabrikaları, - Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları - İrmik, Şehriye fabrikaları, Ekmeklik Buğday stoklarına; •Un fabrikaları •Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları •Bisküvi fabrikaları Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday stoklarına; Un fabrikaları Bisküvi fabrikaları Arpa stoklarına; Besici ve yetiştiriciler Yem fabrikaları, müracaat edebilecektir. Platform üzerinden satışa açılacak stok miktarları; ELÜS: •Ekmeklik Buğday 7.549 Ton •Makarnalık Buğday 1.339 Ton •Arpa 5.348 Ton (Sadece besici ve yetiştiricilere) İTHAL ÜRÜN (LİMAN STOKLARI): •Ekmeklik Buğday 239.391 Ton •Makarnalık Buğday 55.000 Ton •Arpa 40.500 Ton(Sadece besici ve yetiştiricilere) •Arpa 50.000 Ton(Sadece yem fabrikalarına) Başvurular 01 Aralık Cumartesi Günü 13.00 de başlamış olup, 06 Aralık Cuma günü ithal ürün başvurulan Saat 13.00 da, ELÜS başvuruları ise saat 16.00’da sona erecektir. BaşvurularTMO Elektronik Satış Platformuüzerinden alınacak olup başvuru yapacak firmalar platform üzerinden"Güncel Satış Listesi"veya"Menü"kısmından satış listelerine ulaşıp, tekliflerini girerek ELÜS ve İthal ürün başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Dağıtım sonuçlan 10 Aralık tarihinde yine platform üzerinden talep eden firmalarca görülebilecektir. ELÜS tahsis sonuçları takas ve ciro işlemlerinin yapılabilmesi için 11 Aralık tarihinde Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. ne (TÜRİB) gönderilecektir. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılan ithal ürün satışları ise tahsislerin görülmesini müteakip 25.12.2019 tarihine kadar TMO hesaplarına para yatırılmak sureti ile teslim alınabilecektir. Bilgilerinize önemle sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
04.12.2019
Suriye ye Un Hibesi İhalesi
SAYIN ÜYEMİZ; TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. SAYGILARIMIZLA.
29.11.2019
Hububat Satış Hk.
Sayın Üyemiz, S.S. Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifinden alınan "Hububat Satışı" konulu yazı ektedir. İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.11.2019
TMO Dökme Kavrulmuş Fındık Toptan Satışı
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube MüdürlüğündenBorsamıza iletilen"Dökme Kavrulmuş Fındık Toptan Satışı"konulu yazıda; Kavrulmuş iç fındıkların dökme olarak toptan satışa açıldığı belirtilerek, satışa açılan dökme kavrulmuş fındıkların ilave nakliye ve manipülasyondahil, KDV hariç olmak üzere45,00 TL/kg lıkambalajlardan daha düşük miktarlı ambalajlarıntalep edilmesi durumunda imalat durumuna göre değerlendirileceği bildirilmiştir. Yazıda devamla, şube müdürlüğüne bildirilen talepler doğrultusunda oluşturulan teslimat programı çerçevesinde teslimatlar yapılacağı belirtilmiş olup, ilgilenen firmalarınbilgilerine sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.11.2019
Eskişehir Masal Yarışması Hk.
Sayın Üyemiz, T.C. Eskişehir Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Borsamıza iletilen 26.11.2019 tarih ve 972611 sayılı yazıda; Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen“III. Milli Kültür Şurası” sonucunda hazırlanan eylem planının “12. Çocuk ve Kültür” bölümünün 6. maddesi ile okul öncesine yönelik yeni ve özgün masal metinleri yazılmasını teşvik amacıyla yerel düzeyde masal yarışması düzenlenmesi hedeflendiği, Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 2019 yılında çalışmalara başlanılan söz konusu eylemin gerçekleştirilebilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile yerel yönetimler ilgili birim olarak görevlendirildiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, hedef eylem planı doğrultusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından okul öncesine yönelik“Bin Masal, Bir Şehir Anlat Eskişehir”başlıklı masal yarışması düzenlenmiş olup, yarışmaya ilişkin başvuru formu ve şartname ekte bilgilerinize sunulmuştur. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiyehttps://eskisehir.ktb.gov.trlinkinden de ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.11.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül buğday satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilecektir https://www.tigem.gov.tr . Saygılarımızla.
27.11.2019
FAS ve TUNUS BİLGİ NOTLARI HK.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen 19.11.2019 tarih ve 11529 sayılı ulaşan yazıda; Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ın, önümüzdeki dönemde Tunus ve Fas ı ziyaret ederek mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu görüşmelerde faydalanmak üzere TOBB dan bilgi notları talep edildiği bildirilmiştir. Konu hakkındaki görüşlerini belirtmek isteyen üyelerimizin 29 Kasım 2019 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmek üzere, Borsamıza e-mail (eskisehirtb@gmail.com) ile bildirmeleri gerekmekte olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.11.2019
Türkiye Kooperatifler Fuarı
Sayın Üyemiz; Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden ve ekte yer alan 95330207-253 sayılı yazıda; ülkemizdeki kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve amacıyla 5 – 8 Aralık 2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde “3. Türkiye Kooperatifler Fuarı”nın düzenleneceği belirtilmektedir. Saygılarımızla.
25.11.2019
Sudan İnsani Yardım Kampanyası
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelenyazıda, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana Sudan genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle, özellikle Nil Havzasında bulunan bölgelerde meydana gelen sel ve su baskınları sebebiyle yüzbinlerce insanın can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Sudan daki krizi teskin etmek amacıyla, 23 Ekim 2019 tarih 1692 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sudan İnsani Yardım Kampanyası nın başlatıldığı bildirilmektedir. 23 Ekim 2019 tarih 1692 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, afiş örnekleri ve banka hesap bilgileri İçişleri Bakanlığı https://www.afad.gov.tr/sudan-yardim-kampanyasi web sitesinden temin edilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
15.11.2019
Arnavutluk Özel Sektör Heyeti Programı, 1-3 Aralık 2019
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelenyazıda, Tiran Büyükelçiliğimiz, Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (UCCIAL) ve Arnavutluk-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) işbirliğinde, 2 Aralık 2019 tarihinde Arnavutluk un başkenti Tiran da, "Arnavutluk-Türkiye Ekonomi ve Yatırım Konferansı" düzenlenecektir. Foruma Türk ve Arnavut özel sektör temsilcilerinin yanı sıra, üst düzey hükümet temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımı beklenmektedir. Bu çerçevede, Birliğimizce, söz konusu Foruma katılmak üzere, 1-3 Aralık 2019 tarihlerinde, Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Arnavutluk-Tiran a yönelik bir Özel Sektör Heyeti Ziyaret Programı düzenlenmektedir. Forum kapsamında gündeme alınacak öncelikli sektörler enerji, altyapı, tarım ve turizm olarak tespit edilmiş olup, ikili iş görüşmelerinde Türk ve Arnavut özel sektör katılımcıları bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ziyarete ilişkin program ve katılım formu arnavutluk.tobb.org.tr adresinde yer almaktadır. Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, Birliğimizce görevlendirilen GOLDENBAY TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. nin Türkiye İş Bankası Şişli Ticari Şubesi, TR10 0006 4000 0011 3980 0311 76 IBAN numaralı Türk Lirası hesabına 9.500,- Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edilecektir. Firma temsilcilerinin arnavutluk.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra yüksek çözünürlüklü "jpeg" formatında bir fotoğraf ve pasaportun renkli kısmı ile ödeme yaptıklarına dair dekontu arnavutluk@tobb.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
18.11.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül buğday satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilecektir https://www.tigem.gov.tr . Saygılarımızla.
15.11.2019
Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesi 23. Dönem Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelenyazıda,Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 04.11.2019 tarihli ve 3378708 sayılı yazına istinaden, "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zabtı" kapsamında düzenlenen Tarım Yürütme Komitesinin (TYK) 23. Dönem Toplantısının 9 Aralık 2019 tarihinde Ankara da düzenleneceği belirtilmekte ve bu toplantı çerçevesinde Almanya ile tarımsal ticarette karşılaştığımız sorunları ve çözüm önerilerini, görüşmelerde gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin bilgileri içeren bir bilgi notu talep edilmektedir. Görüşlerinizi en geç 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat:15:00’a kadar Borsamıza iletilmesini rica ederiz Saygılarımızla.
18.11.2019
RESMİ GAZETE İLANI
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetenin 1770 sayılı kararında, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
13.11.2019
Incoterms 2020 Mena Bölgesi Açılış Zirvesi - 5 Aralık 2019, Fairmont Quasar Otel, İstanbul Hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası ndan gelenyazıda,5 Aralık 2019 tarihinde Fairmont Quasar Otel İstanbul’daMilletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Shipping –ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından uluslararası ticarette kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış ve malların satışı için dünya çapında kabul gören kuralları belirleyen“INCOTERMS 2020’nin MENA Bölgesi Açılış Zirvesi”ningerçekleştirileceği bildirilmektedir. İngilizce – Türkçe simültane tercümenin mevcut olduğu belirtilen bahse konu etkinliğe kayıt formununhttp://icc.tobb.org.tr/incoterms2020trinternet adresindenen geç 2 Aralık 2019 tarihine kadar doldurulmasıve kaydın tamamlanmasını teminen kayıt ücretinin belirtildiği şekilde ödenerek dekontun ICC-TR Milli Komitesine faks (0312 219 42 58) ya da e-posta yolu ile (icc-tr@tobb.org.tr) bildirilmesi talep edilmektedir. Saygılarımızla.
13.11.2019
Türkiye-Katar İş Forumu, 21 Kasım 2019, İstanbul
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelenyazıda, TOBB ve Katar Odası tarafından Türkiye-Katar İş Forumu düzenlenecektir. Forum, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani’nin himayelerinde 21 Kasım 2019 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye-Katar İş Forumu’na çeşitli sektörlerden yaklaşık 70 Katarlı firma ile yatırım, hukuk, sanayi, ulaştırma-lojistik, serbest bölgeler konularında önde gelen Katarlı bürokratın katılımı beklenmektedir. Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2018 sonunda, 2,5 milyar Dolar’a yaklaşmıştır. Müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Katar’da üstlendikleri projelerin değeri 17 milyar Dolar düzeyindedir. 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan alt ve üstyapı projeleri firmalarımız için yeni fırsatlar barındırmaktadır. Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye’ye ilgisi artmaktadır. Forum programının sonunda, Türk ve Katarlı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkânı olacaktır. Katarlı firmaların listesi katılım teyidi veren firmalara bilahare iletilecektir. Söz konusu İş Forumuna katılım için firma temsilcilerinin, 20 Kasım 2019 tarihine kadarkatarforum.tobb.org.tradresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Sn.Kaan Gaffaroğlu (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) ile irtibata geçebilir. Saygılarımızla.
13.11.2019
ET VE SÜT KURUMU DONDURULMUŞ ÜRÜN SATIŞI
Sayın Üyemiz; Et ve Süt Kurumu dondurulmuş tavuk eti satışı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilecektir. https://www.esk.gov.tr/tr/13924/Yeni-Dondurulmus-Govde-Tavuk-Dondurulmus-Tavuk-Gogus-Eti-ve-Dondurulmus-Ucsuz-Tavuk-Kanat-Urunleri-Satisi-Yapilacaktir Saygılarımızla,
11.11.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül buğday satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
11.11.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz, TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden sellektöraltı buğday satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
11.11.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül buğday satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
08.11.2019
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
Sayın Üyemiz; TMO tarafından yapılan Kamuoyu açıklaması ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
06.11.2019
Libya Ekonomi ve Yatırım Forumu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelenyazıda, Libya Planlama Bakanlığı, Fas Sanayi Ticaret ve Yatırım ve Dijital Ekonomi Bakanlığı himayesinde 1. Libya Ekonomi ve Yatırım Forumu nun (LEIF) Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (GUCC) tarafından 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde Fas ın Rabat şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, anılan etkinliğe Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), Libya Yatırım Otoritesi (LIA) ve Libya Konut ve Kamu Hizmetleri Uygulama Otoritesi nin katılım sağlayacağı, etkinliğin Libya yatırımlarının potansiyelini belirlemek, yerel ve uluslararası şirketler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onlarla işbirliği yapmak için fırsatlar sunduğu kaydedilmektedir. Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi www.leif.ly adresinden temin edileceği gibi info@leif.ly e-posta adresi ile temas kurularak da sağlanabilir. Saygılarımızla.
05.11.2019
Türk Kırgız İş Forumu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Türkiye Kırgız Cumhuriyeti 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle Türk – Kırgız İş Forumu düzenleyecektir. 22 Kasım 2019 tarihinde Birlik Merkezinde gerçekleştirilecek "İş Forumuna", Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay ve Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sn. Kubatbek Boronov iştirak ederek, katılımcılara hitap edecektir. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin, ülke ekonomisinin büyüyeceği beklentilerine dayanarak yakın bir dönemde 1 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedeflenmektedir.2018 yılında Kırgızistan a ihracatımız bir önceki yıla göre % 9,8 oranında artmış ve 377,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Kırgızistan da ulaştırma altyapısı, telekomünikasyon, hidroelektrik, hidrokarbon sanayi, mineral, metal ve kıymetli taş madenciliği, tekstil, gıda işleme, tarım (buğday, tütün, bakliyat v.s.) ambalaj sanayi ve turizm sektörlerinde yatırım olanakları bulunmaktadır. Taslak Programı ekte sunulan söz konusu İş Forumuna katılım için firma temsilcilerinin kirgizistan.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurduktan son katılım teyitlerinin en geç 20 Kasım 2019 tarihine kadar TOBB a (kirgizistan@tobb.org.tr ) bildirmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla.
04.11.2019
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
Sayın Üyemiz, "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın yürürlüğü konulmasını teminen alınan Cumhurbaşkanı Kararı, 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek amaçlarıyla yayınlanan söz konusu Karara göre; Havza Bazlı Fark Ödemesi Kütlü Pamuk ta Kg başına 80 kr, Zeytinyağında 80 kr, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tiritikale de 10 kr olarak belirlenmiştir. Ayrıca, anılan Karar kapsamında mazot ve gübre destekleme ödemeleri de belirlenmiştir. Buna göre Çeltik, Kütlü Pamuk ta dekara Mazot desteği 62 TL, Gübre desteği 4 TL ; Zeytin de Mazot desteği 15 TL, Gübre desteği 4 TL olarak belirlenmiştir. Anılan karar ekte bilginize sunulmuştur. Saygılarımızla.
04.11.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül buğday satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
04.11.2019
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
Sayın Üyemiz; TMO tarafından mısır satışı hakkındaki kamuoyu açıklaması ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
04.11.2019
Bitkisel Üretim Desteklerinde Münavebe Uygulamaları
Sayın Üyemiz; Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gönderilen yazıda; Bilindiği üzere tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretimi; tarımyapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştireceksistem ve uygulamalarla mümkündür. Tarım arazilerinde uzun yıllar aynı bitkinin yetiştirilmesi ile toprak yapısı bozulmakta,erozyon zararları artmakta, toprak verimliliğinde genel bir azalma görülmekte, belirli hastalıkve zararlılar ile yabancı otlar katlamalı olarak çoğalmaktadır. Ekim nöbeti uygulamaları ile; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısıiyileştirilmekte, toprakta organik madde arttırılmakta, daha fazla su tutması sağlanmakta,toprağın verimliliği yükseltilmekte, yabancı otlar ve hastalık - zararlılarla mücadele etkinliğiartırılmaktadır. Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıylagelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlarüzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla, 8 Haziran 2018 tarih ve 30445sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına DairTebliğ (Tebliğ No: 2018/17) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/27) in22 inci maddesi 1 nci fıkrasının (kk) bendinde yer alan "2018 üretim yılından başlamak üzere,örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kezekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz." hükmü ile2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartıgetirilmiştir. Ülkemiz sahip olduğu ekoloji ile, polikültür tarım yapılmasına ve aynı tarımarazisiüzerinde ekim nöbeti (münavebe) ile farklı türlerde ürün elde edilmesine uygundur. Bununla birlikte gerek genel münavebe uygulamalarında gerekse ana ürünlerin ekimleriarasında (örneğin art arda yapılan pamuk ve buğday ekimleri arasında) boş kalan sürede,toprak yapısının düzelmesine ve toprakta organik madde birikimine yardımcı olan, vejetasyonsüreleri kısa baklagiller yada buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin veya bunlarınkarışımlarının ekilmesi doğal üretim kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da büyük önem arz etmektedir. 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş olan ve 2020 üretim yılında daaynı ürünü yetiştirmeyi planlayan olan üreticilerimiz, Tebliğin İlgili maddeleri gereğince hemmazot/gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretimdesteklemelerinden faydalanamayacaktır. Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretimyılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısabaklagiller yada buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin veya bunların karışımlarının ekilmesihususunda üreticilerimize tavsiyelerde bulunulması ve çiftçilerimizin bu ekilişlerini ÇiftçiKayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Böylece üreticilerimiz hem toprak yapısının düzelmesine ve toprakta organik maddebirikimine yardımcı olacakları gibi münavebe şartını da yerine getirerek desteklemelerdenfaydalanabileceklerdir. Ayrıca ara dönemde ekilecek yukarıda belirtilen ürünler için deşartların yerine getirilmesi durumunda bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanabilecektir. Bu bağlamda; çiftçilerimizin bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanmalarınoktasında olası mağduriyetleri yaşamamaları ve münavebe uygulamasının sürdürülebilirliği için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Saygılarımızla.
01.11.2019
E-Arşiv Fatura düzenlemesi hk.
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gönderilen yazıdaResmi Gazete de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarının 5 bin TL yi aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Saygılarımızla
01.11.2019
Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği mekanizmasının 9. Dönem Toplantısı’nın 3 Aralık 2019 tarihinde Bern’de düzenlenmesi öngörüldüğü belirtilmiştir. Türkiye-İsviçre ticari ve ekonomik ilişkilerine dair görüşlerinizin ve varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerinizin 4 Kasım 2019 tarihine kadar Borsamıza bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
30.10.2019
Fas Korunma Önlemi
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gönderilen yazıda,Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı nın internet sitesinde 27.09.2019tarihinde yayımlanan 21/19 sayılı kamuoyu duyurusuna ithafen, Fas lı "Industube, Batıfer ve Longofer"firmalarının başvurusu üzerine, "demir ve çelikten tüp ve borular" (7305.31.10.00; 7305.31.99.00;7305.39.10.00; 7305.39.99.00; 7306.19.10.90; 7306.19.99.00; 7306.30.10.99; 7306.30.99.00; 7306.50.10.90;7306.50.99.00; 7306.61.10.00; 7306.61.90.00; 7306.69.10.00; 7306.69.99.00; 7306.90.10.90 et7306.90.99.00 Fas Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 7 Ekim 2019tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına ve 200 gün süre ile % 25 oranında ek vergiuygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup, anılan soruşturmanın açılacağına ilişkin Dünya TicaretÖrgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi ne bildirim yapıldığı kaydedilmektedir. Söz konusu bildirime göre, geçici korunma önlemi buna ilişkin kararın resmi gazetede yayımlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir. Saygılarımızla,
25.10.2019
ABD’de İş Yapma Semineri-4 Kasım
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gönderilen yazıda, ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı ve ABD Ticaret Odası işbirliğinde, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü, 13:30-18:30 saatleri arasında, "ABD de İş Yapma Semineri" düzenlenecektir. Bahse konu seminerde, ABD de yatırım yapmak isteyen ya da mevcut işlerini büyütmek isteyen iş sahiplerive girişimcilere, iş yeri açma ve ilerletme sürecinde, prosedürleri anlamalarına ve kolay yatırım yapmalarıamacıyla, ABD tarafından ücretsiz danışmanlık hizmetleri veren bir program olan "SelectUSA" hakkındabilgiler verilecektir.Seminerde ayrıca, ABD eyaletlerinden gelen yetkililer tarafından ilgili eyaletlerdeki iş fırsatları, ABDPazarına Giriş, ABD de yatırım imkanları, ABD vize süreci, ABD de bankacılık işlemleri ve ABD de yatırımyapmak isteyenlerin bilmesi gereken hukuki süreçler hakkında bilgiler verilmesi planlanmaktadır. Seminerintaslak programı ekte sunulmuştur.Seminere katılım ücretsiz olup, İngilizce-Türkçe tercüme hizmeti sunulacaktır. Seminere katılım teyidi içinhttp://abdisyapmasemineri.tobb.org.tr linkinde yer alan başvuru formunun en geç 1 Kasım 2019 Cuma günümesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Seminer ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
25.10.2019
Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı
Sayın Üyemiz, Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezinden (GİFT) Borsamıza gönderilen yazı ve ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
22.10.2019
KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Sayın Üyemiz Borsamızda KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası hakkında yapılan bilgilendirme toplantısına ait dokümanlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Daha fazla bilgi içinhttp://www.halksigorta.org/tr-TR/devlet-destekli-alacak-sigortasiadresi ziyaret edilebilir. Saygılarımızla
22.10.2019
Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gönderilen yazıda, Türkiye-Bangladeş Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantısının, Kültürve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşbaşkanlığında 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara dadüzenleneceği belirtilerek, Türkiye-Bangladeş ilişkilerine dair Birliğimiz görüşleri ile varsa karşılaşılansorunlar ile çözüm önerilerini içeren bir bilgi notu talep edilmektedir. Saygılarımızla,
16.10.2019
Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu V. Dönem Toplantısı
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gönderilen yazıda, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantısının, Kültürve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşbaşkanlığında 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara dadüzenleneceği belirtilerek, Türkiye-Gürcistan ilişkilerine dair Birliğimiz görüşleri ile varsa karşılaşılansorunlar ile çözüm önerilerini içeren bir bilgi notu talep edilmektedir. Saygılarımızla.
16.10.2019
Türkiye-Kanada İş Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gönderilen yazıda, madencilik, inşaat ve altyapı, ulaştırma ve lojistik, ileri teknoloji (fiber optik) ve sağlıkhizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren Kanadalı firmaların katılımıyla, 15 Kasım 2019 tarihinde TOBBİkiz Kuleler Binasında "Türkiye-Kanada İş Forumu" gerçekleştirilecektir. Türkiye ve Kanada daki iş imkanları konusunda sunumların ve sektörel oturumların yer alacağı İş Forumukapsamında Türk ve Kanadalı firmalar arasında ikili görüşmelerin ve akabinde bir öğle yemeğiningerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Programa katılacak firmalarımızın, Forum ile ilgili taslak program ve Kanadalı firma listesine deulaşabileceği Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İşİmkânları/Yurt İçi Etkinlikler" bölümünde yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak en geç 10 Kasım2019 tarihine kadar (seda.gedik@tobb.org.tr) adresine iletmesi gerekmektedir. Saygılarımızla,
19.10.2019
13. Arap İş adamları ve Yatırımcılar Konferansı (ABIC) ve 3. Dünya Girişimciler Yatırım Forumu 2019
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gelen yazıda, Bahreyn Kralı Majesteleri Hamad bin İsa Al Khalifa nın himayelerinde, Bahreyn Ticaretve Sanayi Odası, Arap Odalar Birliği, Arap Ligi, Arap Yatırım ve İhracat Kredi Garanti Kurumu ve BirleşmişMilletler Sanayi Geliştirme Organizasyonu işbirliğinde, "13. Arap İş adamları ve Yatırımcılar Konferansı(ABIC) ve 3. Dünya Girişimciler Yatırım Forumu 2019 (WEIF 2019) un, 11-13 Kasım 2019 tarihlerindeBahreyn Krallığı nda düzenleneceği bildirilmektedir.Etkinliğe ilişkin program ve broşüre Birliğimiz websayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki"Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Saygılarımızla.
25.09.2019
Irak Yenilenebilir Enerji Forum ve Konferansı
Sayın Üyemiz TOBB dan Borsamıza gelen yazıda, Irak Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota ya atfen, Birleşik ArapEmirlikleri (BAE) firması Creative Channel ın Bağdat Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Merkeziişbirliğinde, Irak Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığının koordinasyonunda, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında,Uluslararası Bağdat Fuar alanında "Irak Yenilenebilir Enerji Forum ve Konferansı"nın düzenleneceğibildirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu konferansa ilişkin olarak, mohammed@creative-channel.com,dhulfiqer_ali@creative-channel.com eposta adreslerinden veya www.creative-channel.com internetadresinden detaylı bilgi alınabileceği belirtilmektedir. Saygılarımla,
10.10.2019
Fas/Korunma Önlemi Soruşturması
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gelen yazıda Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından “Kaplamalı Ahşap Paneller” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2019 tarihinde Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime göre, anılan ülke tarafından global kota uygulamasına gidilmiş olup, 20 Eylül 2019 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında 26.460.000 kg, 1 Ağustos 2020 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 29.106.000 kg ve 1 Ağustos 2021 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 32.016.600 kg ürünün vergisiz olarak Fas’a ihraç edilebileceği bildirilmektedir. İlgi yazıda devamla belirtilen tarihler arasında belirlenen söz konusu kotaların aşımı durumunda ise kilogram başına 1,6 dirhem ek vergi alınacağı belirtilmektedir. Saygılarımızla.
10.10.2019
Kenya da Altın Ticaretiyle İlgili Dolandırıcılık Vakaları
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gelen bilgilendirmede, T.C. Dışişleri Bakanlığı ndan alınan yazıya atfen, Nairobi Büyükelçiliğimizden alınan yazı doğrultusunda, Kenya daki altın ticaretiyle ilgili dolandırıcılık vakalarının geçtiğimiz Mayıs ayında Dubai Emiri Mohammed bin Raşit El Maktum un da bu kapsamda dolandırıldığının ortaya çıkmasıyla yeniden uluslararası gündeme taşındığı ve bu alanda faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerinin mağdurları arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bildirilmektedir. Yazıda, Kenya dan veya Kenya üzerinden altın ve diğer değerli mineral ithal etmek üzere Büyükelçiliğimizle temasa geçen iş çevrelerimize, özellikle aracı kişilere karşı son derece ihtiyatlı yaklaşmaları, muhataplarının altın ihracatı için geçerli lisanslarının bulunup bulunmadığını teyit etmek üzere Kenya Madencilik Bakanlığıyla temas etmelerinin tavsiye edildiği, bu konuda Ticaret Müşavirliğimizin her tür yardımı sağlamaya hazır olduğu; bununla birlikte, altın ticareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Büyükelçiliğimizle irtibat kurmadan, önemli meblağlarda ön ödemeler yaparak iş bağlantıları tesis ettikleri zannıyla dolandırıcılık çetelerinin ağına düştükleri ve mağdur edildiklerinin müşahede edildiği, söz konusu vatandaşlarımızın dolandırıldıklarını anladıktan ve büyük maddi kayba uğradıktan sonra Büyükelçiliğimizle temasa geçtikleri, dolandırılan vatandaşlarımızın polise yapılan asılsız ihbarlarla sindirildikleri veya uzun ve masraflı hukukî süreçler karşısında yargı yoluna başvurmaktan imtina ettiklerinin tespit edildiği; basın haberlerinde, bu dolandırıcılık şebekelerinin çökertilmesinin ve mağduriyetlerin yargı yoluyla giderilmesinin neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çekildiği kaydedilmektedir. Yazıda devamla, son dönemde bu kapsamda mağdur olan vatandaşlarımızın sayısında artış olduğunun görülmesi üzerine (son olarak bir vatandaşımız 600 bin Dolar ödeme yaparak dolandırılmıştır) kamuoyumuzda bu tehlikeye dikkat çekilmesi amacıyla Anadolu Ajansı nın Kenya daki temsilcisiyle temasa geçilerek konunun haberleştirilmesi ve aşağıda kayıtlı haber bağlantılarında konunun yer almasının sağlandığı bildirilmektedir. Saygılarımızla.
22.10.2019
9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı 29-30 Kasım 2019, Addis Ababa Etiyopya
Sayın Üyemiz; TOBB dan Borsamıza gelen bilgilendirmede, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı desteğiyle, Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İşleyiciler ve İhracatçılar Birliği (EPOSPEA) tarafından 9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı’nın 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Sheraton Addis Hotel, Addis Ababa Etiyopya’da düzenleneceği bildirilmektedir. Saygılarımızla,
22.10.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül yağlık ayçiçeği satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
21.10.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül buğday satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
21.10.2019
HUBUBAT VE BAKLİYAT SATIŞI
T.M.O. ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
21.10.2019
Kamerun Yatırım Forumu 2019
Sayın Üyemiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen yazıda 27-29 Kasım 2019 tarihlerindeKamerun’un Douala şehrinde, Kamerun Yatırım Forumu düzenleneceği, özellikle tarımsal üretim ( mısır,Pirinç ve balık ) alanlarında yatırım yapacak firmaların davetli olduğu bildirilmiştir. Katılmak isteyen üyelerimiz,https://cif2019.com/public/adresinden forumla ilgili detaya ulaşabilirler. Saygılarımızla.
21.10.2019
3. Küba Enerji, Petrol ve Gaz Konferansı
Sayın Üyemiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda;3. Küba Enerji, Petrol ve Gaz Konferansı, Küba Devlet Petrol Şirketinin (Union Cuba-Petroleo, CUPET) organizasyon şirketi Global Event Partners (İngiltere) ve internet sayfasında Doğu Akdeniz de arama faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen Al Fardouss (Lübnan) şirketi ile ortaklaşa olarak 27 Kasım 2019 tarihinde Havana da başlayacak ve 3 gün sürecektir.​ Saygılarımızla,
11.10.2019
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı Etkinlik Programı
Sayın Üyemiz, Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl onuncusu 23-27 Ekim tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan “YÖREX–Yöresel Ürünler Fuarı” kapsamında gerçekleştirilecek panel ve etkinliklerin programı EK-1’de yer almaktadır. Program kapsamında; Etkinlikler içerisinde bulunan ikili iş görüşme (B2B eşleştirme) programına katılmak isteyen üyeler/katılımcılar/ziyaretçilerin EK-2’de yer alan başvuru formunuen geç 16 Ekim 2019, saat 15.00’ekadarcetin@antalyaborsa.org.tre-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. Ek-1 Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Programı Ek-2 B2B Eşleştirme Programı Katılımcı Başvuru Formu
11.10.2019
AZERBAYCAN ZİYARETİ
Sayın Üyemiz, Azerbaycan Ziyareti ile ilgili TOBB dan alınan son yazı ektedir. Bilgilerinize sunarız.
11.10.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül yağlık ayçiçeği satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
11.10.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül yağlık ayçiçeği satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
11.10.2019
TOBB Azerbaycan Ziyareti, İlave Bilgi
Sayın Üyemiz, 08.10.2019 tarih ve 9968 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yazısında; Bakü de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Devletler İş Forumu na katılmak üzere, 13-14 Ekim 2019 tarihlerinde TOBB tarafından Azerbaycan a yönelik bir Özel Sektör Heyeti Ziyaret Programı düzenleneceğinin bildirildiği hususu iletilmişti. TOBB’un 10.10.2019 tarih ve 10066 sayılı yazısında ise; Foruma, TOBB tarafından sağlanan uçuş ve konaklama hizmetlerini kullanmadan, kendi imkanları ile Azerbaycan dan katılım sağlamak isteyenler için 500,- TL "yerinden katılım ücreti" belirlendiği, Söz konusu 500,- TL lik meblağın GOLDENBAY TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. nin Türkiye İş Bankası Şişli Ticari Şubesi, TR10 0006 4000 0011 3980 0311 76 IBAN numaralı Türk Lirası hesabına ödenmesi gerektiği hususları bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.
11.10.2019
TOBB Azerbaycan Ziyareti ve İş Forumu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın (TTSO) kurulduğu, TTSO nun üyeleri arasında Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB un yer almakta olduğu ve Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun TTSO nun ilk Başkanı olarak seçildiği bildirilmiştir. Yazıda devamla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, TTSO, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu (ASK) ve TOBB’un katılımları ile14 Ekim 2019tarihinde, Azerbaycan ın başkenti Bakü de, Türk Keneşi 7. Liderler Zirvesi Kapsamında, Türk Dili Konuşan Devletler İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir. Foruma Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi gözlemci üyesi Macaristan dan iş insanlarının katılımı da beklenmektedir. Bu çerçevede, TOBB tarafından, söz konusu Foruma katılmak üzere, 13-14 Ekim 2019 tarihlerinde, Azerbaycan Bakü ye yönelik bir Özel Sektör Heyeti Ziyaret Programı düzenlenmesi öngörülmektedir. Ziyarete ilişkin taslak program ve katılım formu azerbaycan.tobb.org.tr adresinde yer almaktadır. Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, TOBB tarafından görevlendirilen GOLDENBAY TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. nin Türkiye İş Bankası Şişli Ticari Şubesi, TR10 0006 4000 0011 3980 0311 76 IBAN numaralı Türk Lirası hesabına 6.000,- Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edilecektir. Ödeme yapılırken açıklama kısmına "13-14 Ekim Azerbaycan Ziyareti Katılım Ücreti" açıklaması yazılması gerekmektedir. Firma temsilcilerinin azerbaycan.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra yüksek çözünürlüklü "jpeg" formatında bir fotoğraf ve pasaportun renkli kısmı ile ödeme yaptıklarına dair dekontu azerbaycan@tobb.org.tr adresine en geç11 Ekim 2019 Cuma günü saat 12.00 ye kadariletmeleri gerekmektedir. Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan üyelerimizin ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 11 Ekim 2019 tarihine kadar Birliğimize yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir. İlgili üyelerimize duyurulur.
11.10.2019
KENYA DA ALTIN TİCARETİYLE İLGİLİ DOLANDIRICILIK VAKALARI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 07.10.2019 tarih, 34221550-720-9945 sayılı yazıda Kenya’da altın ticaretiyle ilgili dolandırıcılık vakaları duyurulmaktadır. Dışişleri Bakanlığı nın 30.09.2019 tarihli ve 92150458-150.05-2019/23955776 sayılı yazısı ile, Nairobi Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Kenya’daki altın ticaretiyle ilgili dolandırıcılık vakalarının geçtiğimiz Mayıs ayında Dubai Emiri Mohammed bin Raşit El Maktum’un da bu kapsamda dolandırıldığının ortaya çıkmasıyla yeniden uluslararası gündeme taşındığı ve bu alanda faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerinin mağdurları arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bildirilmektedir. Yazıda devamla, Kenya’dan veya Kenya üzerinden altın ve diğer değerli mineral ithal etmek üzere Büyükelçiliğimizle temasa geçen iş çevrelerimize, özellikle aracı kişilere son derece ihtiyatlı yaklaşmaları, muhataplarının altın ihracatı için geçerli lisanslarının bulunup bulunmadığını teyit etmek üzere Kenya Madencilik Bakanlığıyla temas etmelerinin tavsiye edildiği, bu konuda Ticaret Müşavirliğinin her tür yardımı sağlamaya hazır olduğu; bununla birlikte, altın ticareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Büyükelçiliğimiz ile irtibat kurmadan, önemli meblağlarda ön ödemeler yaparak iş bağlantıları tesis ettikleri zannıyla dolandırıcılık çetelerinin ağına düştükleri ve mağdur edildiklerinin müşahede edildiği, söz konusu vatandaşlarımızın dolandırıldıklarını anladıktan ve büyük maddi kayba uğradıktan sonra Büyükelçiliğimizle temasa geçtikleri, dolandırılan vatandaşlarımızın polise yapılan asılsız ihbarlarla sindirildikleri veya uzun ve masraflı hukuki süreçler karşısında yargı yoluna başvurmaktan imtina ettiklerinin tespit edildiği; basın haberlerinde, bu dolandırıcılık şebekelerinin çökertilmesinin ve mağduriyetlerin yargı yoluyla giderilmesinin neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekildiği kaydedilmektedir. Son dönemde bu kapsamda mağdur olan vatandaşlarımızın sayısında artış olduğunun görülmesi üzerine (son olarak bir vatandaşımızın 600 bin dolar ödeme yaparak dolandırıldığı belirtilmiştir) kamuoyumuzda bu tehlikeye dikkat çekilmesi amacıyla Anadolu Ajansı’nın Kenya’daki temsilcisiyle temasa geçilerek konunun haberleştirilmesi ve aşağıda kayıtlı haber bağlantılarında konunun yer almasının sağlandığı bildirilmektedir. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kenyada-altin-dolandiricilarinin-hedefinde-turkler-de-var/1592485 https://www.aa.com.tr/en/africa/turks-begin-conned-by-gold-scammers-in-kenya/1589822 Saygılarımızla,
11.10.2019
PAKİSTAN HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile muhatabı Pakistanlı Başbakan Danışmanı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde ikili görüşme gerçekleştirileceği ve görüşme kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş talebinde bulunulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, Pakistan ile ilgili olarak gündeme getirilmesinde fayda gördüğünüz tespit, görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere, 14 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar Borsamıza (eskisehirtb@gmail.com) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
11.10.2019
ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ZİRVESİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, “14 Ekim Dünya Standartlar Günü”nün tüm dünya genelinde standardizasyonun önemini vurgulamak amacıyla kutlanan özel sektör açısından çok önemli bir gün olduğu vurgulanmakta ve bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK’ın teşrifleriyle, 14 Ekim 2019 tarihinde saat 09:30’da Swissotel The Bosphorus İstanbul’da “Uluslararası Standardizasyon Zirvesi”nin gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Zirvenin amacı, ülkemizdeki standardizasyon bilincini ve farkındalığını artırmak, başta tüccar ve sanayiciler olmak üzere standardizasyon faaliyetlerine katılan tüm paydaşların çalışmalarını teşvik etmektir. Zirvenin teması “Standartlara Yön Ver” olarak belirlenmiş olup Zirveye uluslararası ve Avrupa standardizasyon kuruluşlarının başkanlarının da katılımı beklenmektedir. Zirvenin ayrıntılı programına ve katılım için kayıt formuna www.14ekim.com internet adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
11.10.2019
2020-2021 DÖNEMİ HEDEF VE ÖNCELİKLİ ÜLKELER LİSTESİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Pazara Giriş Komitesi’nin 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen 10. Toplantısı akabinde, Komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri ışığında, 2020-2021 dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin belirlendiği belirtilmektedir. Söz konusu ülkeler aşağıda sıralanmaktadır: Hedef Ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Şili, Rusya Öncelikli Ülkeler: Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Demokratik Kongo, Endonezya, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Gürcistan, İran, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, Sırbistan, Tanzanya, Ukrayna, Vietnam Bilgilerinize sunarız.
10.10.2019
TOBB TÜRKİYE 100 PROGRAMI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen “Türkiye 100” programının altıncısı başlamıştır. Programda ilk 100’e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkânı sağlanacak. Programa başvurular 15 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir. -Türkiye 100’e başvuru koşulları: - 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan, - 2016 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip, - 2018 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip, - 2016 – 2018 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında artıran şirketler, - Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir. - Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz. - Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz. - Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz. - Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz. - Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz. - Otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz. - Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir. - Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler başvurabilir. Başvurularhttp://turkiye100.tobb.org.trsitesinden yapılabilir. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2019. Bilgilerinize rica ederiz.
10.10.2019
GÜNEY SUDAN PETROL VE ENERJİ KONFERANSI 2019
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden borsamıza iletilen ve Dışişleri Bakanlığı nın veJuba Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen; "Afrika Oil & Power" şirketi tarafından, Güney Sudan Petrol Bakanlığı desteğiyle "Güney Sudan Petrol ve Enerji" konulu Konferansın 28-30 Ekim 2019 tarihlerinde Crown Otel de Juba da düzenleneceği belirtilmiştir. Yazıda devamla, söz konusu etkinliğe katılım öngörülmesi halinde heyet üyelerinin başta sarıhumma olmak üzere zorunlu aşıları yaptırmış olmalarının gerektiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, "Enerji ve Altyapı Finansmanı" ana temalı etkinliğe ilişkin güncel bilgilerehttps://africaoilandpower.com/event/aop-2019/adresinden ulaşılabilmekte olup, ayrıntılı bilgi için "Afrika Oil & Power" yetkilisi ile (James Chester, james@africaoilandpower.com) temas kurmaları gerekmektedir. Tüm ilgili üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla.
04.10.2019
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
Sayın Üyemiz; TMO Genel Müdürlüğünden yapılan kamuoyu açıklaması ve ayrıntılarına aşağıdakiadresinden ulaşılabilecektir. http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=21192 Saygılarımızla.
03.10.2019
Bursa Tarım & Hayvancılık 2019 Fuarları
Sayın Üyemiz; Bursa Ticaret Borsasından gelen yazıda; Bursa 17.Uluslararası Tarım, Tohumculuk,Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 12.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarı 8-11 Ekim 2019 tarihlerinde ziyarete açık olacaktır. Ayrıntılı bilgiyehttp://burtarim.com/adresinden ulaşılabilecektir. Saygılarımızla.
02.10.2019
Dünya Helal Zirvesi ve 7. İİT Helal Expo Hk.
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda;Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019 ile 7. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın yüksek himayelerinde 28 Kasım 2019 – 1 Aralık 2019 tarihlerinde, "Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" teması ile İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir. Ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak organizasyona 250 nin üzerinde uluslararası firmanın da katılımı beklenmekte olup, dünyanın en büyük ve etkili helal fuarlarından biri olması hedeflenmektedir.Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
02.10.2019
HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER İTHALAT-İHRACAT ELEKTRONİK KAYIT SİSTEMİ
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda;Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat - İhracat Elektronik Kayıt Sistemine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından alınan "ilgi" yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla.
02.10.2019
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda;Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International)" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir. Bu çağrı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi, yeni marketler için ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ leri de içine alan uluslararası bir iş birliği ağının oluşturulması hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international) internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.
02.10.2019
WORKSHOP: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Sayın Üyemiz; Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasından alınan yazıda, 18 Ekim 2019 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında “Kişisel Verilerin Korunması” konulu bir workshop düzenleneceği belirtilerek, toplantı kapsamında, şirketlerin KVKK ve ikincil mevzuat kapsamında yükümlülükleri, KVKK uyum süreci uygulamaları, Kişisel Veri Koruma Kurulu kararlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşılacağı iletilmektedir. Bahse konu toplantıya katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bilgi ve Kayıt: Hilal Akyıldırım – E-Posta: hilalakyildirim@dtr-ihk.de – Telefon: 0212 363 05 00
02.10.2019
ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ - GÜNCELLEME
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde alınan yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
30.09.2019
Uluslararası Gümrük Forumu Rusya Duyurusu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 24.09.2019 tarih ve 9529 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği nin 21.09.2019 tarihli ve 02-08/176 sayılı yazısında, Uluslararası Gümrük Forumu nun, 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde Moskova da Uluslararası Ticaret Merkezi nde düzenleneceği, Forumun katılımcıları arasında devlet yetkilileri, şirketler, sanayi dernekleri ve sendikaları ile yabancı heyet temsilcilerinin yer aldığı ve 2018 yılında, Foruma 2.500 den fazla katılım olduğu, Foruma kayıt web sitesi üzerinden yapılmakta olduğu, Forumla ilgili detaylı bilgiyehttps://customsforum.ru/adresinden veyacustomsforum@mail.rue-posta adresi üzerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
30.09.2019
Türkiye - Yeni Zelanda 10. Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Borsamıza gönderilen 24.09.2019 tarih ve 9532 sayılı yazıya istinaden; Eşbaşkanlığı Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ ile Yeni Zelanda Tarım, Biyogüvenlik, Gıda Güvenliği ve Kırsal Topluluklar Bakanı Sayın Hon Damien O’CONNOR’S tarafından yürütülen“Türkiye – Yeni Zelanda KEK 10. Dönem Toplantısı”nın 2019 yılı Kasım ayının üçüncü haftasında Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer almak üzere, Yeni Zelanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinen geç 3 Ekim 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadarBorsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr)iletilmesi talep edilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederim.
30.09.2019
TMO BASIN AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI AŞAĞIDAKİ LİNKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=21183
25.09.2019
Özbekistan Ziyareti ve Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen yazıda;Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 31 Temmuz 2019 tarihindeİstanbul da Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) kurulmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Odalar Birliği üyeleridir. Yapılan seçimlerde Birlik Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TTSO nun ilk Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, Türk Dili Konuşan İşbirliği Konseyi, TTSO ve Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan TSO işbirliğinde, 5 Ekim 2019 tarihinde, Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu düzenlenecektir. Özbekistan ın başkenti Taşkent te gerçekleştirecek "Forum"a, ÖzbekistanCumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Şevket MİRZİYOYEV in katılımı da öngörülmektedir. Söz konusu Foruma Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türk Dili Konuşan İşbirliği Konseyi gözlemci üyesi Macaristan dan iş insanlarının katılımı beklenmektedir. İş Forumunun, tarım, gıda, inşaat ve inşat malzemeleri, sağlık hizmetleri ve eczacılık, bilgi teknolojileri, kimyasal ürünler ve üretimi, petrol ve gaz, otomobil sanayi ve yan parça üretimi, elektronik, enerji, tekstil, ulaştırma-lojistik, ticaret ve turizm sektörlerine odaklanması öngörülmektedir. Forum kapsamında, ayrıca iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Foruma katılması beklenen firmaların listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgiler katılım teyidi veren firmalarımıza bilahare bildirilecektir. Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, Birliğimizce görevlendirilen ETS Ersoy Turistik Servisleri A. Ş. nin GarantiBankası Kadıköy Ticari Şubesi TR 54 0006 2001 6730 0006 2999 73 numaralı Türk Lirası hesabına,10.000,- Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edilecektir. Ödeme yapılırken açıklama kısmına "3-5 Ekim 2019 Özbekistan Heyeti katılım ücreti" açıklaması yazılması gerekmektedir. 5 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek İş Forumu na yerinden katılım ücreti 500,- Türk Lirası olup, meblağın yukarıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerininozbekistan.tobb.org.tradresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve yüksek çözünürlüklü "jpeg" formatında bir fotoğraf ve pasaportun renkli kısmı ile ödeme yaptıklarına dair dekontuozbekistan@tobb.org.tradresine en geç 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir. Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00 e kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Saygılarımızla.
25.09.2019
Robotex Turkey 2019
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen yazıda;Türkiye de ilk kez gerçekleştirilecek olan Robotex Turkey festivali, dünyanın en büyük Robotik/Maker organizasyonlarındandır veTürkiyeRobotex International ın ortağı olup, festival kapsamında robotik yarışmaları; teknoloji, fütürizm, eğitim, inovasyon konularında çeşitli workshop ve seminerler organize edilecektir. Ayrıca stantlarda teknoloji ve eğitim kurumları gibi çeşitli kuruluşlar ve ortaklar hizmet ve ürünlerini sergileme fırsatı bulacaklar ve yarışma katılımcısı olarak 800 kişi, ziyaretçi olarak 5000 kişilik bir katılımın ön görüldüğü festivalde robotik yarışması olarak toplam 16 yarışma ana başlığı belirlenmiştir.Belirlenen kategori birincilerine Robotex International/Estonia da, ikinci ve üçüncülere Robotex Asia/Shangai da yarışmaya katılım hakkı vebirinci takıma16 adetAntalya tatili ödülleri verilecektir. Festival e katılmak isteyen şirketlerimiz Robotex Turkey web sayfası üzerinden yarışma kaydı, otel rezervasyonu ve ziyaretçi kaydı yapabilecek olup; yarışma kayıtları için yarışmacı takım ve robot başına olan ücretleri web sayfasında belirtilmiştir ve detaylı bilgilerehttps://www.robotexturkey.comadresinden; online biletlerehttps://www.biletantalya.comadresinden ulaşılmaktadır. Ayrıca ortaklık ve stant talepleri için 0538 796 38 24 numaralı telefondan vebilgi@robotexturkey.come-posta adresinden bilgi alınabilmektedir. Detaylı bilgiler ekte sunulmaktadır. https://mobil.tobb.org.tr/DuyuruResimleri/2778-1.pdf https://mobil.tobb.org.tr/DuyuruResimleri/2778-2.pdf Saygılarımızla.
25.09.2019
Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen yazıda, hizmet ticareti önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin sayısallaştırılmasını teminen iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi Veritabanı (STRI) oluşturulduğu belirtilmektedir. Söz konusu veritabanının, OECD üyesi ülkelerde 22 hizmet sektörünü etkileyen düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Hindistan Dış Ticaret Enstitüsü (IIFT) tarafından, hizmet sektörleri önündeki engellerin ve ihracatçıların hizmet sunumunda karşılaştıkları kısıtlamaların tespit edilebilmesini teminen bir çalışma gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında OECD veritabanında bulunan eksikliklerin giderilmesinin, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin görüşleri ve öncelikleri hesaba katılarak kriterlerin belirlenmesinin ve ülkelerin hizmet ticareti alanında kısıtlılık endekslerinin oluşturulmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Yapılacak çalışmanın sonuçlarının Nursultan da (Astana) gerçekleştirilecek 12. Bakanlar Konferansında sunulması ve medya ile paylaşılması öngörülmektedir. Yazıda, çalışma kapsamında hazırlanan anket formuna aşağıdaki linkten erişim imkanı mevcut olup, söz konusu anket formunun ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar tarafından doldurulmasının, ülkemiz hizmet sunucularının/iş insanlarının karşılaştıkları engellerin çalışmaya yansımasıbakımından önem arz ettiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşabileceğiniz bilgi notu ve rehberin anket çalışmasında yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir. http://docs.iift.ac.in/survey/stri/ http://docs.iift.ac.in/survey/stri/brief.pdf http://docs.iift.ac.in/survey/stri/Guidelines.pdf Saygılarımızla.
25.09.2019
TİGEM YAĞLIK AYÇİÇEK SATIŞ İHALESİ
Sayın Üyemiz; TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yağlık ayçiçek satış ihalesine dair ihale şartnamesi ve diğer gerekli evrak örnekleri ekte bilginize sunulmuştur. Saygılarımızla.
25.09.2019
HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
23.09.2019
Yerinde Pazar Araştırmaları 2020 Programı
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız bir yazıda; Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye Stratejik Planı ve Yeni Ekonomi Programı gibi temel politika belgeleri çerçevesinde, hedef ülkelerde ihracat payımızın artırılması ana hedefi doğrultusunda "Yerinde Pazar Araştırmaları" (YPA) gerçekleştirildiği bildirilmektedir. YPA mekanizması çerçevesinde, gerek ülkemizin dış pazar çeşitliliğinin gerekse mevcut dış pazarlardaki pazar payımızın artırılması amacıyla sektörel dış pazar analizleri yapıldığı belirtilmektedir. 2019 yılı için YPA ların sayısının temel politika belgeleri ile 12 olarak belirlendiği ve 4 hedef ülkeye yönelik (Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan) olarak düzenlenmelerinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Yazıda devamla, YPA ların 11. Kalkınma Planı ile İhracat Ana Planı hedefleri doğrultusunda, hedef pazar ve hedef sektör odaklı ihracatın geliştirilmesi, sürdürülebilir bir ihracat artışının sağlanması ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşılması amaçlarıyla, 2020 yılı için Yerinde Pazar Araştırması takviminin oluşturulması için hazırlık çalışmaları Ticaret Bakanlığınca sürdürüldüğü bildirilmektedir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde, YPA ların mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de odak alacak biçimde gerçekleştirilmelerinin, yeni ihracatçılarımızın pazara girişlerinin sağlanması için birer yol haritası olarak kullanılmalarının ve "Türk Malı"na yönelik yurtdışı pazarlardaki algının da araştırılması amacıyla gerçekleştirilmelerinin hedeflendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, yukarıda maruz hususlar doğrultusunda 2020 yılında Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmesinin uygun ve faydalı olacağı değerlendirilen ülke ve sektörlere ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin gerekçeleri ile birlikte ekte yer alan form doldurularak, Bakanlığa iletilmek üzere 24 Eylül 2019 saat 16.00 ya kadar Borsamıza (eskisehirtb@gmail.com) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. Saygılarımızla,
23.09.2019
VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gönderilen yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki girişimleri neticesinde, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize önemle sunulur.
20.09.2019
Brezilya Yatırım Forumu 2019
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen 10.09.2019 tarih ve34221550-720-9098 sayılı yazıda; Brezilya Yatırım Forumu nun üçüncüsünün 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Brezilya nın Sao Paulo şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Forum un, altyapı, enerji, endüstriyel tarım, teknoloji ve inovasyon gibi Brezilya ekonomisinin stratejik sanayi sektörlerinde yatırım fırsatlarını öne çıkaracağı belirtilmekte olup, aynı zamanda Brezilya iş ortamında son zamanlarda gerçekleşen gelişmeleri öğrenmek adına önemli bir fırsat sunacağı ifade edilmektedir. Açılışını Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsanaro nun yapacağı Forum a çok sayıda üst düzey Brezilya resmi makamlarının ve özel sektör yetkililerinin katılacağı, Brezilyalı Bakanlar ve önemli resmi kurumlar ile toplantıların gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu Forum a ait detaylı programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığıaltındaki "Uluslararası İş imkânları/Yurt Dışı Etkinlikler" sayfasından ulaşılabilmekte olup, Forum a katılmak isteyen şirketlerimizhttp://www.brasilinvestmentforum.comadresinden katılım kaydını yapabilmektedir. Üyelerimize duyurulur.
20.09.2019
Türkiye – Çek Cumhuriyeti KEK VII. Dönem Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza iletilen 13.09.2019 tarihli ve 9215 sayılı yazıda; Eşbaşkanlıkları T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet ERSOY ve Çek Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Karel HAVLİCEK tarafından gerçekleştirilen Türkiye – Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) VII. Dönem Toplantısının 17 Ekim 2019 tarihinde Prag’da gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, toplantı sonunda KEK Protokolünün imzalanacağı belirtilmektedir. Bu itibarla, Türkiye – Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu VII. Dönem Toplantısı hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve imzalanması planlanan Protokol metnine derç edilmek üzere Çekya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerininen geç 23 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadarskisehirtb@gmail.come-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
20.09.2019
Kamboçya 2. Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen 16.09.2019 tarih ve34221550-720-9240 sayılı yazıda; Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu nun (KEK) 2. Dönem Toplantısının Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli nin eşbaşkanlığında 2019 yılı Ekim ayının ikinci yarısında Ankara da yapılması öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer almak üzere Türkiye-Kamboçya ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir. Toplantının hazırlıklarında kullanılmak ve Protokolde yer almak üzere, Kamboçya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin varsa görüşlerinizin en geç 23 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Borsamıza (E-posta:eskisehirtb@gmail.com) iletilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.
20.09.2019
Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 16.09.2019 tarih ve 9267 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, Gürcistan Gümrük İdaresi ile Ticaret Bakanlığı arasında tesis edilen Ortak Gümrük Komitesi nin ikinci toplantısının, 19 Kasım 2019 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmesinin planlandığının bildirildiği, söz konusu toplantıda faydalanmak üzere Borsamız görüş ve önerileri talep edilmektedir. Bu kapsamda, konuya ilişin tespit, görüş ve önerilerinizi23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 12.00’yekadareskisehirtb@gmail.come-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
20.09.2019
2019 DÖNEMİ ÇELTİK ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
Sayın Üyemiz, TMO tarafından yapılan kamuoyu açıklaması ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. http://www.tmo.gov.tr//Main.aspx?ID=20182 Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla
19.09.2019
FINDIK KROKANI İMALAT İHALESİ İLANI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
19.09.2019
MALEZYA’DA TSE BELGELERİNİN KABULÜ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ihracatçılarımızdan gelen talepler üzerine TSE’den alınan test raporu ve belgelerinin ilave şart aramadan yurt dışında kabul edilmesi amacıyla son dönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoritelerle görüşmelerin yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atıfla TSE’den bir heyetin, aktif ve pasif yangın malzemelerinde TSE tarafından yapılan testlerin tanınması amacıyla 2-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Malezya’ya bir ziyaret düzenlediği, söz konusu ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda Malezya’ya yangın malzemeleri ihracatı yapacak firmalarımızın TSE’nin akreditasyonu kapsamında aldıkları belgelerin Yangın Güvenliği Kurumu (BOMBA) tarafından kabul edilmesine dair yetkilendirmenin alındığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede, ekte yer alan belgeye göre, Malezya’da bulunan yerli veya yabancı firmaların pasif ve aktif yangın koruma sistemleri alımında bundan böyle TSE tarafından verilen test raporlarını tanıyabileceği belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
19.09.2019
TİGEM İHALE İLANI
Sayın Üyemiz; TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden mahsül yağlık ayçiçeği satış ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
17.09.2019
Macaristan Hakkında
Sayın Üyemiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gönderilen yazıda;Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Péter Szijjártó eşbaşkanlıklarında 25-26 Haziran 2019 tarihinde Budapeşte de gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan 6. Dönem KEK Toplantısı sonrasında imzalanan Mutabakat Zaptında Türk-Macar Ortak Sanayi İşbirliği Komitesi II. Dönem Toplantısının 2019 yılı ikinci yarısında Budapeşte de düzenlenmesinin kararlaştırıldığı, bu bağlamda Macar yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Türk-Macar Ortak Sanayi İşbirliği Komitesi nin II. Dönem Toplantısı nın 23-24 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan ın Szeged şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu itibarla, Türk-Macar Ortak Sanayi İşbirliği Komitesi II. Dönem Toplantısının hazırlık çalışmalarındayararlanılmak ve toplantı sonrasında imzalanması planlanan Protokol metnine derç edilmek üzere Macaristanile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretingeliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 18 Eylül 2019Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (e-posta: seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
16.09.2019
Endonezyalı Firmaların 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’na Katılımı Hk.
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda,6-10 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir Kültürpark ta düzenlenmesi planlanan 88. İzmirEnternasyonal Fuarı na Endonezya tarafından katılım sağlanacağı ve anılan fuarda dokuz firma ile Hol2 de Endonezya standının açılacağı bildirilmektedir. Anılan yazıda devamla, fuarda yer alacak ve ürünlerini sergileyecek olan Endonezya firmalarının Türkfirmaları ile tanışmayı ve çalışma fırsatlarını değerlendirmeyi arzu ettikleri ifade edilmektedir. Bu çerçevede, gıda, kâğıt, tüketim, spor malzemeleri, bitkisel ürünler, baharatlar ve diğer Endonezyaürünleri hakkında bilgi edinmek ve Endonezyalı firmalar ile işbirliği yapmak isteyen firmalarımızEndonezya Standı na davet edilmektedir. Fuara katılan Endonezyalı firmalarının listesine Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde"Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtiçi Etkinlikler bölümünden teminedilebilmekte olup, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı na ilişkin güncel bilgilerehttps://ief.izfas.com.tr/index.php/tr/web adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
16.09.2019
Manila FAME Ticaret Fuarı, Filipinler
Sayın Üyemiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gönderilen yazıda; Filipinler Uluslararası Ticaret Sergileri ve Heyetleri Merkezi (CITEM) tarafından "70th Edition Manila Fame" Ticaret Fuarının 19-21 Ekim 2019 tarihlerinde Filipinler de Pasay şehri Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu ticaret fuarının mobilya, ev eşyaları, aydınlatma ürünleri, hediyelik ve süs eşyalar, aksesuarlar, iç mimari çözümleri, tekstil ve giyim gibi sektörleri kapsayacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, etkinliğe ilişkin güncel bilgilerehttp://www.manilafame.com/web adresinden ulaşılabilmekte olup, ayrıntılı bilgi için Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile (Mr. Froilan Pamintuan, Ticaret Ataşesi, E-posta:paris@dti.gov.ph;ankarape@gmail.com) temas kurulması mümkün olduğu belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
16.09.2019
2. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER ZİRVESİ
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”nin, “Anadolu’dan Dünya’ya” temasıyla 19-20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibition Center’da yapılacağı bildirilmektedir. Söz konusu Zirve’ye ilişkin Ankara Ticaret Odası’nın duyuru yazısı ile Zirve’de yapılması planlanan ikili iş görüşmelerine katılım sağlayacak perakende firmalar-üretici ve çatı kuruluşların doldurulacağı formalar ekte sunulmaktadır. “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”ne katılım için kayıt işlemlerinin www.cografiisaretlerzirvesi.comüzerinden yapılması hususunu bilgilerinize sunarız.
11.09.2019
TÜRKİYE-İRAN GÜMRÜK İDARELERİ BAŞKANLARI TOPLANTISINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Bakanlık ile İran Gümrük İdaresi arasında, 7. Dönem Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı’nın, 2 Ekim 2019 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmekte ve söz konusu toplantıda faydalanmak üzere güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda, TOBB’a iletilmek üzere, Borsamız görüş ve önerilerinin oluşturulmasını teminen, İran ile ilgili tespit, görüş ve önerilerinizin 16 Eylül 2019 tarihine kadar Borsamıza (eskisehirtb@gmail.com) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
11.09.2019
Abhazya TSO ile işbirliği
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nden aldığımızyazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın yazısı gereğiülkemizin, stratejik ortaklık ilişkisinesahipbulunduğu Gürcistan’ınbağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemekle ve Gürcistan’dan tektaraflı bağımsızlık ilan eden Abhazya ve Güney Osetya yönetimlerinin sözde bağımsızlıklarını tanımamakta olduğu belirtilmektedir. Öte yandan, ülkemizde yaşayan Abhaz /Oset kökenli vatandaşlarımızın anılan bölgelerle temasına ise insani saiklerle karşıçıkılmamakta olduğuifade edilmektedir. Buçerçevede, Abhazya veGüney Osetya’yı bağımsız ülkeler gibi tanıdığımız anlamına gelebilecek şekilde ilişki kurulmasından imtina edilmesinin, dolayısıyla AbhazyaTicaret ve SanayiOdası ile işbirliği tesis edilmemesinin (menfi) ve Abhazya’ya ziyaret düzenlenmemesininuygun olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
11.09.2019
DOLANDIRICILIK UYARISI
Sayın Üyemiz, Daha önce Togo’daki birçok hayali firmanın ülkemizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu genellikle Lome/Togo’da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere elektronik posta göndererek Lome’da yerleşik ECOWAS (Economic Community of Western African Countries) ve REDA (Regional Economic Development Agency) gibi kuruluşların ihale kapsamında ihtiyaçlarına yönelik firmalarımızdan teklif almaya çalıştıkları bildirilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’na Kotonu Büyükelçiliğimizden ulaşan yazıya atfen, bahse konu hayali firma ve şahısların şirketlerimize, benzer sahte belge ve kontrat örneklerini göndermeye devam ettiği, son dönemde anılan Büyükelçiliğimizin kurumsal elektronik elektronik posta adresine bu yönde gönderilen mesajlarda artış gözlemlendiği belirtilmekte ve herhangi bir durumda, şirketlerimizin Kotonu Büyükelçiliğimizle temasa geçebileceği ifade edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
11.09.2019
KOBİ lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Sayın Üyemiz, Birlik Başkanımız SayınM. RifatHisarcıklıoğlu’nun ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ve KOBİ lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını amaçlayan"KOBİ lere Yönelik Devlet Destekli Ticari AlacakSigortası"hakkındaKOBİ lere yönelik devlet destekli ticari alacak sistemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ekte yer alan bilgilendirme mektubunubilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
10.09.2019
İran - 4. Asya Uluslararası Taşımacılık Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden Borsamıza iletilen yazıda,İran Yol ve Şehir Planlama Bakanlığınca, 4. Asya Uluslararası Taşımacılık, Lojistik ve İlgiliSanayi Fuarı nın, 15-17 Aralık 2019 tarihleri arasında Tahran da düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara ilişkin detaylı bilgi http://iranroadtech.com/en/ adresinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
06.09.2019
İran - Gıda ve içecek mamullerine ilişkin sağlık sertifikası
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden Borsamıza iletilen yazıda,İran Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığınca, işlenmemiş (ham) hayvan ve deniz ürünleri dışında kalan gıda ve içecek mamulleri için sağlık sertifikası veren tek yetkili merciin "İran Gıda ve İlaç Kurulu" olduğunun bildirildiği belirtilmektedir. Saygılarımızla,
06.09.2019
Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 27. Dönem Toplantısı
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 27. Dönem Toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay eşbaşkanlığında 1-2 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenleneceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu toplantı hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, Türkiye-Romanya ilişkilerine ilişkin karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren bir bilgi notu talep edilmekte olup olabilecek görüşlerinizin 11 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar damla.tufan@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
06.09.2019
7. Irak Enerji Konferansı ve Fuarı
Sayın Üyemiz, "Business Glory Exhibitions Company" isimli firma tarafından 20-22 Nisan 2020 tarihlerinde Uluslarararası Bağdat Fuar Alanı nda "7. Irak Enerji Konferansı ve Fuarı"nın (7th Iraq Energy Exhibition and Conference)" düzenleneceği bildirilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye eng.shahal@bg-iq.net eposta adresinden veya +9647905984770/+9647712782919 telefon numaralarından ulaşılabilmektedir. Saygılarımızla,
06.09.2019
TÜRKİYE-ROMANYA KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 27. DÖNEM TOPLANTISI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 27. Dönem Toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay eşbaşkanlığında 1-2 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenleneceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu toplantı hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, Türkiye-Romanya ilişkilerine ilişkin karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren bir bilgi notu talep edilmekte olup olabilecek görüşlerinizin 11 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar damla.tufan@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
05.09.2019
Plastik Poşet Uygulamaları
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen 27.08.2019 tarih ve 8632 sayılı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun “Poşet Ücreti” başlıklı Ek-13’üncü maddesinde “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün yer aldığı ve bu hükme istinaden “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe girdiği hatırlatılarak; Bu kapsamda, satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme sürelerinin 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nca belirlenmiş olduğu, bahse konu beyanname ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmekte olup; Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 Sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi ve plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi uyarınca idari para cezalarının verildiği, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatıldığı hususları belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
05.09.2019
Türkiye – Çek Cumhuriyeti Çalışma Yemeği
Sayın Üyemiz, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš’in ülkemizi ziyareti kapsamında Birliğimiz ev sahipliğinde, 3 Eylül 2019 Salı günü Türkiye Odalar ve Birliği (TOBB) İkiz Kulelerde “Türkiye – Çek Cumhuriyeti Çalışma Yemeği” gerçekleştirilecektir.​ Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš’in beraberinde Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek, Çek Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy ile Çek firmalarının iştirak edeceği Çalışma Yemeğini T.C. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da onurlandırmaları öngörülmektedir. Özellikle enerji, havacılık sanayi, otomotiv, motorlu taşıtlar ve tedarik sanayi, inşaat ve alt yapı, bankacılık ve finans, elektrik ve mühendislik sistemleri, lojistik ile ileri teknoloji alanlarında faaliyetleri bulunan Türk firmalarımız, Çek firmaları ile ikili görüşme gerçekleştirme imkânı bulacaktır. Söz konusu heyet listesi ve Türkiye-Çek Cumhuriyeti Çalışma Yemeği’ne ilişkin taslak programa ekte ulaşılabilmekte olup, Çalışma Yemeğine katılmak isteyen firmalarımızın katılımları içinhttp://tobbcek.tobb.org.tradresinde yer alan katılım formunu 30 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar (tercihen İngilizce olacak şekilde) doldurarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
28.08.2019
Türkiye-Belarus Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden Borsamıza iletilen yazıda, Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı çerçevesinde oluşturulan "Ticaret Çalışma Grubu"nun toplantısının, 23 Eylül 2019 tarihinde Ankara`da düzenlenmesinin planlanmakta olduğu bildirilmektedir. Söz konusu toplantı kapsamında kullanılmak üzere, Belarus ile ikili ticaretimizde ihracatçılarımızın karşılaştığı tarife ve tarife dışı engellerin yanı sıra, Belarus pazarına girişte karşılaşılan engellere ve varsa, engelleri aşmada göz önüne alınacak çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinizieskisehirtb@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederiz. Saygılarımızla,
28.08.2019
Güçlü bir Ulusal Ekonomi için Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi
Sayın Üyemiz, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından Borsamıza iletilen davette, ICC Türkiye Milli Komitesi, TOBB ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle, 7 Ekim 2019, Pazartesi günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da, “Güçlü bir Ulusal Ekonomi için Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi”nin düzenleneceği bildirilmiştir. Kayıt ve detaylı bilgi için konferans kayıt formununhttp://icc.tobb.org.tr/icctrfikrimulkiyetadresinden en geç 2 Ekim 2019 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen konferans ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun ICC Türkiye Milli Komitesi’ne bildirilmesi (faks/e-posta ile) gerekmektedir. Daha fazla bilgi için: ICC Türkiye Milli Komitesi Tel: +90 312 219 4254 (55-56-57) / Faks: 0.312.219 42 58 / E-posta:icc-tr@tobb.org.tr Saygılarımızla,
28.08.2019
COSME Programı- Turizm Çağrısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda, KOSGEB den alınan bir yazıya atfen; Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİlerin Rekabet Edebilirliği Programı(COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı ve KOSGEB in, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmiştir. COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ lerin Kapasitesini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer" proje teklifi çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
28.08.2019
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları
Sayın Üyemiz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yazısında 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcı verildiği ifade edilmektedir. Bakanlığın yazısınıda, bu kapsamda, satışa tabii plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Geçici 4. Maddesinde yer alan “Bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin onuncu ve on birinci fıkrasındaki şartları sağlayan plastik poşetler en geç 30.06.2019 tarihinden itibaren satışa sunulur ve şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışını izin verilmez.” hükmü dahilinde; Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılması, Plastik poşetler de yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanın yüzde yirmisini geçmemesi, Sıfır atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması ve Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması, gerektiği bildirilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz.
28.08.2019
COSME PROGRAMI - WEGATE PLATFORMUNUN YÖNETİMİ ÇAĞRISI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıda, KOSGEB den alınan bir yazıya atfen; Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı(COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı ve KOSGEB in, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmiştir. COSME Programı kapsamında, "WEgate Platformunun Yönetimi Çağrısı - Management of WEgate Platform" proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
22.08.2019
ETB 2019 YILI KARŞILIKSIZ EĞİTİM BURSU BAŞVURU ŞARTLARI
2019 Yılı yüksek öğrenim görecek öğrencilere vereceğimiz karşılıksız eğitim bursu başvuru şartları ekte bilgilerinize sunulmuştur.
21.08.2019
YÖREX YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI
Sayın Üyemiz Yöresel ürünlerin ticarete kazandırılması, tüketimlerinin yaygınlaştırılması, katma değerinin arttırılması, ve coğrafi işaret ile tescil ettirilerek standartlarının oluşturulması gibi amaçlarla YÖREX/Yöresel Ürünler Fuarının 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde ANFAŞ/Antalya Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuar hakkında tüm bilgilerehttp://www.yorexfuar.com/index.htmladresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize rica ederiz.
21.08.2019
2019 DÖNEMİ MISIR ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
Sayın Üyemiz TMO tarafından yapılan kamuoyu açıklaması ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=19175 Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla
19.08.2019
Saraybosna Helal Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza iletilen 29.07.2019 tarih ve 7900 sayılı yazıda,bu sene ikincisi düzenlenecek olan Saraybosna Helal Fuarının, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Sn. Sefik Dzaferovic in himayelerinde, Bosna Bank International, İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek Hükümeti işbirliğinde Saraybosna da gerçekleştirileceği bildirilmekte ve Türkiye den helal ürün üreticileri Fuara katılmak üzere davet edilmektedir. Fuara ilişkin detaylı bilgiye www.sarajevohalalfair.com linkinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla
16.08.2019
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30)
Sayın Üyemiz; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca; Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara verilen yüzde 50 hibe desteği uygulamasına başvurular başlamıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)" 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuruların, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisindewww.tarimorman.gov.trinternet adresinden yapılması gerekmektedir. 2019/30 sayılı Tebliğ için;www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm
07.08.2019
İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na Uyum Kılavuzu
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza gönderilen 29.07.2019 tarih ve 7925 sayılı yazıda ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt firmalar için çok büyük önem arz etmektedir. Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’ e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yatırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında bilgiler edinmeniz büyük önem arz etmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu” ekte sunulmuştur. Üyelerimize önemle duyurulur. Saygılarımızla.
07.08.2019
AB COSME Programı Çağrı Duyurusu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza iletilen 29.07.2019 tarih ve 7900 sayılı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Anlaşması’nın 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği üzerinde durulmuştur. COSME Programı kapsamında, “Sosyal Ekonomi Misyonları-Social Economy Missions” proje teklifi çağrısının yayınlandığı belirtilmiştir. Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla
07.08.2019
İTHAL KURU SOĞAN SATIŞLARI
T.M.O. ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
05.08.2019
HUBUBAT VE BAKLİYAT SATIŞI
T.M.O. ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
02.08.2019
İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR
ET ve SÜT KURUMUNDAN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
01.08.2019
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait sap satışına ait ihale ilanı
Sayın üyemiz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesine ait sap satışına ait ihale ilanı ile ilgili gerekli bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
29.07.2019
1. Türk Odalar Birliği Genel Kuruluna Davet
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gönderilen yazıda; Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 17 Mayıs 2019 tarihinde Kazakistan’m başkenti Nur-Sultan’da Türk Ticaret ve Sanayi Odası/Türk Odalar Birliği (Turkic Chamber of Commerce and Industry) kurulmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Türk Odalar Birliği üyeleridir. Türkmenistan ve Özbekistan ise henüz üye olmayıp, söz konusu etkinliklere katılım sağlamaktadır. Türk Ticaret ve Sanayi Odası, genel olarak, Ülkemiz ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 31 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek, Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Turkic Chamber of Commerce and Industry) 1. Genel Kurul’unda, Oda’nın Başkanı seçilecek, Oda Genel Sekreteri atanacak ve böylece Oda işlevsel hale gelecektir. Söz konusu etkinliğe katılmayı düşünen firmalarımızın en geç 29 Temmuz 2019 tarihine kadar adem.kula@tobb.org.tr mail adresine başvurması gerekmektedir. Saygılarımızla,
29.07.2019
17. Türkiye Çin Dönem KEK Toplantısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 22.07.2019 tarih ve 7713 sayılı yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Eşbaşkanlığını Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ın yürüttüğü "Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi" 17. Dönem Toplantısı teknik müzakerelerinin 1-5 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandığı bildirilmektedir. Bu itibarla anılan KEK Toplantısında kullanılmak üzere; - 16. Dönem KEK Toplantısı sonucunda imzalanan ve bir örneği ekte sunulan Mutabakat Zaptı nda yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler ya da yaşanan sorunlar, - Mezkur KEK Toplantısı sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen ya da Çin tarafınca gündeme getirilebileceği tahmin edilen konular, - Anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı nda yer alması talep edilen hususlar (İngilizce ve Türkçe olarak) hakkında detaylı bilgi notlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgilerinizi, konuya ilişkin yukarıdaki hususları içeren bilgi notlarının Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere, en geç 5 Ağustos tarihine kadar Birliğimize (yasar.beyaz@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederiz. Konu ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur Saygılarımızla,
25.07.2019
Odunpazarı Belediyesi Kurban Bağış Talebi
Sayın Üyemiz, Odunpazarı Belediyesinden Borsamıza gönderilen yazıda; Yaklaşmakta olan Kurban Bayramında, ayni ve nakdi bağış yapmak isteyen üyelerimize duyurulmak üzere; Bağışlarınız için; Kurban Bedeli 995 TL Banka TC. Ziraat Bankası/Gdiş (İki Eylül Şubesi) İBAN No: TR 890001000771385589765036 AYNİ KURBAN BAĞIŞI İÇİN ODUNPAZARI BELEDİYESİ AŞEVİ ADRES: Erenköy Mahallesi 2.Arabacılar Caddesi No:211 TEL: 0222 217 30 63 Saygılarımızla,
25.07.2019
İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019 Etkinlik Videosu
“İzmir’in İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümü” vizyonumuz kapsamında; 16 Temmuz 2019 Salı günü, kanser, alzheimer, körlük gibi hastalıkların tedavisi, yaşlanmanın tersine çevrilerek vücudun gençleşmesi gibi devrim yaratacak çalışmaları ile tanınan Samumed Kurucu & CEO’su Osman Kibar ve inovasyon, nesnelerin interneti, dijital dönüşüm üzerine çalışmalar yapmış, teknolojinin bilinmediği ülkelerde teknolojinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütmüş Eczacıbaşı ve Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Başkanı Ayşegül İldeniz’in başarı hikayelerinin paylaşıldığı, ardından dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say’ın piyano resitalinin gerçekleştiği “İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019” etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinlik ile ilgili hazırlanan videonun linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. https://www.youtube.com/watch?v=7WaD27ihQ-k&feature=youtu.be Saygılarımızla,
25.07.2019
Avian İnfluanza (Kuş Gribi) Acil Eylem Planı
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gönderilen 12.07.2019 tarihli yazısında Eskişehir İli 2019 Yılı için hazırlanan "Avian İnfluanza (Kuş Gribi) Acil Eylem Planı" ekte bilgilerinize sunulmuştur.
25.07.2019
Türkiye- Irak 19. Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 23.07.2019 tarih ve 7729 sayılı yazıdaİlgide kayıtlı yazıda, Türkiye- Irak 19. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı nın,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile Irak Dışişleri Bakanı Sayın MohammedA. Alhakim in eş başkanlıklarında Eylül ayında Bağdat ta gerçekleştirilmesinin öngörüldüğübildirilmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı na iletilmek üzere Irak ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerilerive gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların 1 Ağustos 2019 tarihine kadar Birliğimize (Faks:0312 218 22 09) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla
25.07.2019
ASEAN Üyesi Ülkelerin Bağlantısallık Kapsamındaki Öncelikli Altyapı Projeleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 09.07.2019 tarih ve 7264 sayılı yazıda,Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Bağlantısallık (connectivity) master planı çerçevesinde ASEAN üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli altyapı projeleri hakkında ASEAN Sekretaryasınca bir brifing düzenlendiği, ülkemizin Sektörel Diyalog Ortağı olması hasebiyle Cakarta Büyükelçiliğimizin de davetli olduğu brifinge, ASEAN üyeleri, Diyalog Ortakları, Sektörel Diyalog Ortakları ve Dünya Bankası, OECD, IFC, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb. uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişinin katıldığı bildirilmektedir. Söz konusu brifinge ilişkin ASEAN Sekretaryasının bilgi notu ve brifingde yapılan sunuma, Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular" bölümünden ulaşılabilir. Yazıda ayrıca, ASEAN üyesi ülkelerde bağlantısallık kapsamında otoyol, köprü liman, havaalanı, enerji nakil hatları gibi toplamda trilyonlarca ABD Dolarına baliğ olacak geniş kapsamlı altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmakta olduğu, bununla birlikte, Singapur hariç diğer üye ülkelerin bahse konu yatırımları ulusal kaynaklarıyla hayata geçirebilecek mali güce ve sermaye birikimine sahip olmadığı belirtilmektedir. ASEAN Sekretaryasının Dünya Bankasına yaptırmış olduğu bir çalışma ile, bölgesel bir yaklaşımla üye ülkelerin yapmayı planladığı altyapı projelerini objektif kriterlerle bir öncelik sırasına koymayı ve bahse konu projeler için uluslararası yatırımcılardan ve finansal kuruluşlardan kredi desteği sağlanmasını kolaylaştırmayı hedeflediğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde altyapı projelerini başarıyla hayata geçirmekte olan müteahhitlik sektörümüzün ASEAN bölgesindeki söz konusu projelere ilgi duyabileceğinin akla geldiği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla
12.07.2019
Hong Kong Kuşak ve Yol Zirvesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 08.07.2019 tarih ve 7247 sayılı yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Hong Kong Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti ve Ticareti Geliştirme Konseyi tarafından bu yıl dördüncüsü 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Kuşak ve Yol Zirvesi" kapsamında, ÇHC nin 2013 yılında uygulamaya koyduğu "Bir Kuşak Bir Yol" inisiyatifi güzergâhındaki ülkelerin resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile tertip edilecek sempozyumun yanı sıra çeşitli temalarda paneller ve ticari eşleştirme programlarının düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Yazıda devamla, Hong Kong Ticaret Ataşeliğimizden, ilgili İdareler tarafından daha evvel 11 Ağustos 2019 olarak duyurulan zirve katılım başvuru tarihinin, 7 Temmuz 2019 olarak revize edildiği, ancak anılan Ataşeliğimiz aracılığıyla söz konusu başvurunun 27 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılabilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan, Zirve çerçevesinde gerçekleştirilecek ticari eşleştirme programında, bilhassa proje finansmanı arayışında olan enerji ve altyapı yatırımlarının fon kuruluşları ile bir araya getirilmesinin hedeflendiği vurgulanmakla birlikte, Zirveye katılım durumuna bakılmaksızın, ekte bilgileri paylaşılan web portalında proje finansmanı arayışında olan tüm şirketlerin "Türkiye" başlığı altında proje detaylarını yayımlatma olanağı bulunduğu kaydedilmektedir. Ayrıca, katılım bedeli ve 2018 yılına dair program da Zirveye dair fikir oluşturulabilmesi açısından ekte iletilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla
12.07.2019
Belge Maliyetlerinin Azaltılması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 09.07.2019 tarih ve 7275 sayılı yazıda,Bilindiği üzere; dış ticarete konu olan eşyaların her biri için yapılan özel ve farklı uygulamalar nedeniyle maliyetler yükselmekte ve belge çeşitliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum dış ticarette üyelerimiz için önemli zorluklara yol açmaktadır. Söz konusu maliyet kalemleri ile belgelerin envanterinin oluşturularak bunların olabildiğince azaltılması yönünde uzun zamandır çeşitli platformlarda Birliğimizin de iştirak ettiği çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu çalışmalardan biri de Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından hazırlanan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) içerisindeki "Dış ticaret ve gümrük işlemlerinde gereksinim duyulan belgelerin envanterinin çıkarılması ile belge, formalite ve harçlardan ticari maliyet doğuranların tespit edilmesi" alt eylemi kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Söz konusu eylem maddesi özelinde 01-02 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması Çalıştayı sonuç raporu hazırlanmıştır. Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu nun 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında, anılan raporda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek veya azaltılabilecek olanlarının özel sektör kurum/kuruluşları tarafından belirlenip Kurul un bilgilendirilmesi yönünde karar alınmıştır. Sözkonusu Çalıştay Raporu na Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü web sitesi (https://ggm.gtb.gov.tr/) "bilgi bankası" kısmından ulaşılabileceği gibi, ilgili raporda yer alan ve dış ticarete konu olan belgelerin listeleri EK-1 ve EK2- de sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla
12.07.2019
D-8 Proje Destek Fonu
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 11.07.2019 tarih ve 7414 sayılı yazıda,Ülkemiz ile Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında kalkınmaya yönelik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 1997 yılında kurulmuş olan bir örgüttür. Birliğimiz, D-8 marjında kurulmuş olan D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları nın (D-8 TSO) kurucu üyesidir. Ülkemizin D-8 dönem başkanlığı çerçevesinde, D-8 TSO Dönem başkanlığı da Birliğimizce yürütülmektedir. 20 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen 9. D-8 Zirvesi nde D-8 proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere Proje Destek Fonu oluşturma fikri ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazıda, D-8 Sekretaryası ndan alınan Nota ya atıfla, D-8 çerçevesindeki proje ve programların uygulanması için yapılacak ön fizibilite ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla D-8 Proje Destek Fonu nun kurulduğu ve bu Fondan istifade etmek isteyen D-8 Üyesi ülkelerin proje tekliflerini D-8 Sekretaryası na iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir. D-8 Komisyonu tarafından seçilecek olan projede; en az 3 D-8 üyesi ülkenin yer alması gerekmektedir. Ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları için D8 tarafından, proje başına en fazla 20.000 Avro kadar bir finansman sağlanması, uygulama süresinin ise en fazla 12 ay olması öngörülmektedir. Seçilmiş olan projenin fizibilite çalışması ve raporlanması tamamlandıktan sonra, proje uygulama finansmanı D-8 tarafından temin edilecektir.D-8 Proje Destek Fonu nun Başvuru Şartnamesi ile Proje Teklif Formu Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmekte olup, anılan Fondan yararlanmak isteyen firmaların Proje Teklif Formu nu doldurarak D-8 Sekretaryası nın yetkilisine (Mr. Sheikh Mohammad Moinuddin, IT Expert, E-posta: admin@developing8.org; Cep: 0506 395 61 83) iletmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla
12.07.2019
Sri Lanka Yatırım ve İş Forumu 2019
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 01.07.2019 tarih ve 7032 sayılı yazıda, İlgide kayıtlı yazıda, Ceylon Ticaret Odası ndan alınan yazıya atfen, "Sri Lanka Yatırım ve İşForumu nun" 16-17 Eylül 2019 tarihlerinde Sri Lanka nın başkenti Kolombo da Shangri-La Otel dedüzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu etkinlik kapsamında B2B görüşmeleri, çeşitli oturumlar ve paneller ile saha ziyaretlerigerçekleştirilecek olup, 17 Eylül 2019 tarihinde "Sri Lanka Ekonomi Zirvesi 2019" düzenlenecektir.Sri Lanka Havayolları ile anılan programa katılmak üzere seyahat edecek kayıtlı katılımcı verefakatçilere Ekonomi sınıf uçuşunda %15, Business sınıf uçuşunda ise %10 indirim sağlanacaktır.Etkinliğe ilişkin güncel bilgilere http://invest-srilanka.lk web adresinden ulaşılabilmekte olup, detaylıbilgi için Ceylon Ticaret Odası Yetkilisi ile (Ms. Lilakshini de Mel, Genel Sekreter Kıdemli Yardımcısı,Tel: +94 11 558 8818; +94 11 242 1745 7; +94 77 321 5566; E-posta: lilakshi@chamber.lk) iletişimkurulması gerekmektedir. İlgili üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla,
10.07.2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİNDE BORSAMIZ ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM
Sayın Üyemiz, KTO Karatay Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında Eskişehir Ticaret Borsası üyelerimizin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön lisans programlarına Üniversitesine kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanacaktır. Protokol gereği; 2019-2020 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olup, Bu protokol kapsamında lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyelerimiz, birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, Üyelerimizin Borsamızdan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanmaktadır. İş dünyasının üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgi almak içinhttp://tanitim.karatay.edu.tradresini ziyaret edebilirsiniz. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
08.07.2019
ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı-İstanbul
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 01.07.2019 tarih ve 7032 sayılı yazıda, ABD tarafından İran’a yönelik tek taraflı karar ve uygulamalarının ülkeniz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı bilinmekle beraber, söz konusu yaptırımların sınır aşar nitelikte uygulandığı göz önünde tutularak, yaptırımların kapsamı hakkında üyelerin bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda, bahse konu yaptırımlar konusunda, TOBB ve T.C. Ticaret Bakanlığı işbirliğinde, 11 Temmuz 2019 Perşembe günü, saat 14.00’de TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda, Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Katılım teyidi için http://iranyaptirim.tobb.org.tr linkinde yer alan başvuru formunun en geç 9 Temmuz 2019 Salı günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. İlgili üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla,
05.07.2019
Ekvator Yatırım Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 02.07.2019 tarih ve 7039 sayılı yazıda; Ekvator un Ankara Büyükelçiliği nin ilgide kayıtlı yazısı ile, Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılık Bakanlığı, Türkiye Ticaret Ofisi (PRO ECUADOR) aracılığıyla "Ekvator ve Yatırım Fırsatları" başlıklı sunumun gerçekleştirileceği, söz konusu sunumda Ekvator da ticaret nasıl yapılır, Ekvator a yatırım yapmaya karar veren yeni yatırımcılar için teşvikler, bazı kamu özel ortaklığı (PPP) projeleri hakkında ilave bilgilere yer verileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 de Ankara Hilton Otel de gerçekleştirilecek söz konusu toplantıya ilişkin detaylı bilgilere ve program akışına Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Yurtiçi Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
04.07.2019
Antalya YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı Hk.
Sayın Üyemiz; Antalya nın yöresel ününlerin ticarete kazandırılması, tüketimlerinin yaygınlaştırılması, katma değerlerinin arttırılması ve coğrafi işaret ile tescil ettirilerek standartlarının oluşturulması gibi amaçlarla bu yıl onuncusu düzenlenen YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde ANFAŞ/Antalya Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için www.yorex.com.tradresini ziyaret edebilirsiniz. Bilgilerinizi rica ederiz.
04.07.2019
Canlı Hayvan Tıcaretı Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrolleri Hakkında Genelge
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 26.06.2019 tarih ve 6841 sayılı yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazıda ; Canlı hayvan ticareti yapan satıcılara ilişkin 29.03.2019 tarih ve 1 nolu Genelge de yer alan "İ-Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcılar ( Celepler ) ile İlgili Hususlar" bölümü yürürlükten kaldırıldığı bildirilerek, uygulamanın ekte gönderilen "ilgi" yazı çerçevesinde yapılaması gerektiği belirtilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.07.2019
NEVŞEHİR KABAK ÇEKİRDEĞİ İSİM KULLANIMI HK
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 26.06.2019 tarih ve 6945 sayılı yazıda; Nevşehir Ticaret Borsası ndan alınan, Nevşehir Kabak Çekirdeği nin Türk Patent Kurumu tarafından tescillendiğini bildiren "ilgi" yazı ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.07.2019
Hububat ve Bakliyat Satışı
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
03.07.2019
Bangladeş / Index Group Firması İşbirliği Talebi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 30.06.2019 tarih ve 6954 sayılı yazıda; İlgi yazıda, Bangladeş te faaliyet gösteren ve önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğu ifade edilen IndexGroup firmasının, farmasötik, enerji, kimyevi ürünler ve tekstil gibi alanlarda Türkiye den iş yapabileceğiortaklar ve yatırım olanakları arayışında olduğu belirtilmektedir. Firmanın iletmiş olduğu projeler ile ilgilibilgiler ekte iletilmektedir.Konuya ilgi duyacak firmaların aşağıda bilgileri iletilen Dakka Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmelerigerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
02.07.2019
9. Müslüman Dünyası İş ve Yatırım Bölgesi (BIZ) Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 30.06.2019 tarih ve 6953 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Malezya İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası İş Geliştirme Merkezi (OICBC)işbirliğinde, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) organizasyonunda, 9. Müslüman Dünyası İşve Yatırım Bölgesi (BIZ) Forumu nun, 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde Kuala Lumpur Kongre Merkezi,Malezya da düzenleneceği bildirilmektedir.Foruma a ilişkin detaylı bilgiye www.muslimworldbiz.com web adresinden veya aşağıda iletişimbilgileri sunulan kurumlardan ulaşılabilmektedir. OIC International Business Centre Sdn Bhd Suite 1A, 24th Floor, Menara TH Selborn 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: +603 2681 0037 Email: info@muslimworldbiz.com Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) Tours des Habous, Avenua des Far Casablanca, Principal 20000, Morocco Tel: 212- 522 31.49.74, Fax: 212-522 31.01.10 Email: icdt@icdt-oic.org Bilgilerinizi rica ederiz.
02.07.2019
4. Uluslararası Atıkların Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 30.06.2019 tarih ve 6952 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir in Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir Nota ya atfen, Cezayir Ticaretve Sanayi Odası ve Cezayir Ulusal Atık Ajansının işbirliğinde, "4. Uluslararası Atıkların GeriDönüşümü ve Değerlendirilmesi Fuarı"nın, 7-10 Ekim 2019 tarihlerinde, "Pins Maritime" SergiSarayı, Cezayir de düzenleneceği bildirilmekte olup, Fuar a ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
02.07.2019
"Malatya Kayısısı" isminin kullanılması hk.
Sayın Üyemiz; Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından gönderilen yazı ve ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.06.2019
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.06.2019 tarih ve 6215 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazımızda 26 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilen, "Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı", 6 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir. Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu ev sahipliğinde Lefkoşa daki Konferansın açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY, KKTC Başbakanı Sayın Ersin TATAR, Birliğimiz Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay DENİZ tarafından yapılacaktır. Konferans kapsamında KKTC de iş yapma fırsatları ve yatırım ortamına ilişkin sunumların yanı sıra, eğitim, turizm, tarım, bilişim teknolojileri ve lojistik sektörlerinde iş görüşmeleri düzenlenecektir. Konferans taslak programı ve katılım teyit formuna http://ekonomikonferansi.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Konferansa katılım ücretsiz olup, katılım teyidi için belirtilen linkde yer alan başvuru formunun en geç 27 Haziran 2019 Perşembe mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
24.06.2019
1. Dakar Petrol ve Gaz Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.06.2019 tarih ve 6335 sayılı yazıda; Dışişleri Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği nden alınan birnotaya atfen, 1. Dakar Petrol ve Gaz Fuarı nın, Senegal Uluslararası Dış Ticaret Merkezi ve Netoil GroupInvestment S.A. ile işbirliği içinde Senegal Devleti nin himayelerinde "Afrika da Petrol, Gaz ve Yeşil Enerji:Enerji Geçişi ve Altyapıların Finansmanında Yenilikçi Çözümler ve Yatırım Fırsatları" temasıyla 24-28Haziran 2019 tarihleri arasında Dakar Uluslararası Dış Ticaret Merkezi nde düzenleneceği bildirilmektedir. Notada ayrıca, genel olarak enerji ve özellikle de yenilenebilir enerji odaklı petrol ve gaz alanında müdahilolan tüm ilgili taraflara açık olan fuarın aynı zamanda yerel ve yabancı yatırımcılar, hükümet temsilcileri vetüm petrol ve gaz sanayi aktörleri arasında yatırım alanında fırsatları, ortaklıkları ve ticari alanda işbirliklerinigörüşme imkanı veren bir platform olduğu belirtilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığıaltındaki "Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler" sayfasından ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
24.06.2019
Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir Pakdemirli nin Belçika Ziyareti
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.06.2019 tarih ve 6289 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Üyesi Sayın Phil Hogan ın davetikapsamında, 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli veberaberindeki heyetin katılımlarıyla Avrupa Birliği ve Türkiye de tarım sektörü ve kırsal alanlarkonularında görüşülmek üzere Brüksel de "Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu"nun gerçekleştirileceğibildirilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu ziyaret kapsamında Sayın Bakanın Avrupa Komisyonu Sağlık veGıda Güvenliğinden sorumlu Komiseri, Çevre Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Komiseri veayrıca Belçika KOBİ, Tarım ve Sosyal Bütünleşme Bakanı ile ikili görüşmelerin düzenlenmesininöngörüldüğü belirtilerek, söz konusu toplantılara yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanmak üzereTürkiye-Avrupa Birliği tarım, sağlık ve gıda güvenliği ile balıkçılık alanlarındaki ilişkiler hakkında elealınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir. Bu itibarla, Sayın Bakanın görüşmelerinde yararlanmak üzere; Türkiye-Avrupa Birliği tarım, gıdave balıkçılık sektörlerindeki ilişkilerin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlarve çözüm önerileri gibi konular ile Sayın Bakanın Belçika Hükumeti ile yapacağı görüşmelerdegündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin görüşlerinizin en geç 25 Haziran 2019 Salı günü mesaisaati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini ricaederim. Bilgilerinizi rica ederiz.
24.06.2019
KOBİ lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 16.06.2019 tarih ve 5909 sayılı yazıda; Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ lere) yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine olanak tanıyan IRASME Çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, KOBİ inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesidir. Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri de desteklenebilecektir. Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından (https://www.ira-sme.net/current-call/), detaylı bilgilere ise TUBİTAK çağrı sayfasından (http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafliprogramlar/irasme/icerik-24-cagri-2019) ve ulusal süreçler dokümanınından(http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/ira_-_sme_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf) ulaşılmakta olup, başvuru süreçleri ile ilgili olarak TUBİTAK yetkili uzmanı ile (zeynep.arziman@tubitak.gov.tr, 0312 298 17 56 ) iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
19.06.2019
Mozambik Uluslararası Ticaret Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 10.06.2019 tarih ve 5820 sayılı yazıda; İlgi yazıda, Mozambik in en önemli karma nitelikli uluslararası fuarı olan Mozambik Uluslararası Ticaret Fuarı nın, 26 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara ilişkin olarak Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakan Yrd. Juliao Joao Pio nun davet mektubu ekte iletilmektedir. Yazıda devamla, 2018 yılında düzenlenen Fuara, Mozambik te faaliyet gösteren bir firmamızın stant açarak iştirak ettiği ve bir diğer firmamızın da yine aynı fuarda "En Büyük Yabancı ve Ulusal Yatırımcı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğü ifade edilmektedir. Bu yıl düzenlenecek Fuara da, toplu katılım sağlanabilmesini teminen Mozambik Ticaret Müşavirliğimizin temaslarda bulunduğu ve Meridyen Fuarcılık firmasının da Fuara ilişkin organizasyon çalışmalarına devam ettiği belirtilmektedir. Fuarla ilgili detaylı bilgi için Jaime Nicol s (+258 843 045 430; jaime.nicols@gmail.com) veya Gilberto Mabunda (+258 843 859 001; gilnayt@gmail.com) ile irtibata geçilebilir. Bilgilerinizi rica ederiz.
18.06.2019
24. Hint Okyanusu Bölgesel İş Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 10.06.2019 tarih ve 5802 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, 24. Hint Okyanusu Bölgesel İş Forumu nun (Indian Ocean Rim Businses Forum), 17-18Haziran 2019 tarihleri arasında, Durban da, Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ileAvustralya Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Hint Okyanusu Bölgesel Örgütü (IORA) üyelerive Diyalog Ortaklarına açık olarak düzenleneceği bildirilmektedir. İş Forumu na ilişkin Konsept Not ve Program ekte iletilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
18.06.2019
Türkiye-Almanya Çalışma Grubu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 13.06.2019 tarih ve 5947 sayılı yazıda; Malumları olduğu üzere, Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) I. Dönem Toplantısı sonrası kurulan "Ticaret Çalışma Grubu" eş-başkanlığı Birliğimiz ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) tarafından yürütülmektedir. Bahse konu çalışma grubunun görevi, "Türkiye ile Almanya arasında ikili ticaret fırsatları, ticareti engelleyen kural ve uygulamalar ile geleceğe dönük işbirliğini geliştirerek güçlendirecek projelerin önerilmesi" olarak belirlenmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.
17.06.2019
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 31.05.2019 tarih ve 5736 sayılı yazıda; Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Genç Girişimciler için Erasmus 2019" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler ile aracı kurum/kuruluşlar (ticaret ve sanayi odaları, teknoloji parkları, üniversiteler vb.) arasında iletişim ağını güçlendirmektir. Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf) internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.
17.06.2019
18. Yıllık Arap Yatırım Zirvesi ve 2019 Kadın Girişimciler Yatırım Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 11.06.2019 tarih ve 5834 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Bahreyn Kralı Majesteleri Hamad bin Isa Al Khalifa nın himayelerinde, Arap Odalar Birliği, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Otoritesi (UNIDO-ITPO Bahreyn) işbirliğinde, 18. Yıllık Arap Yatırım Zirvesi ile 2019 Kadın Girişimciler Yatırım Forumu nun, 11-13 Kasım 2019 tarihlerinde Bahreyn de düzenleneceği bildirilmektedir. Zirve ve Forum a ilişkin tüm detaylara iletişim bilgileri aşağıda sunulmuş olan görevliden ulaşılabilmektedir. Dr. Hashim Hussein UNIDO - ITPO/BahreynBaşkanı Tel: +973 17 536 881/104 Faks: +973 17 536 883 Email: H.HUSSEIN@unido.org; A.BARHOUMI@unido.org Bilgilerinizi rica ederiz.
01.06.2019
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Türkiye-KKTC Ticaret Odası tarafından 26 Haziran 2019 Çarşamba günü Golden Tulip Lefkoşa Otel’de “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı” düzenleneceği belirtilmiştir. Konferans kapsamında KKTC’de iş yapma fırsatları ve yatırım ortamına ilişkin sunumların yanı sıra, eğitim, turizm, tarım ve bilişim teknolojilerine ilişkin sektörel panel ve devamında iş görüşmeleri düzenlenecektir. Konferansa katılım ücretsiz olup, katılım teyidi içinhttp://ekonomikonferansi.tobb.org.trlinkinde yer alan başvuru formunu en geç18 Haziran 2019 Salı mesai bitimine kadardoldurulması gerekmektedir. Söz konusu link üzerinden taslak programa ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
17.06.2019
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox Katılımlarıyla İş Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 13.06.2019 tarih ve 5947 sayılı yazıda; Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Sayın Liam Fox un Türkiye ye gerçekleştireceği ziyaretkapsamında, Birliğimizce bir iş forumunun düzenlenmesi planlanmaktadır. Bahse konu iş forumunaSayın Fox iştirak ederek ülkemiz iş dünyasına hitap edecektir. İş forumu 18 Haziran 2019 Salı günü 11:30 – 12:45 arasında Ankara da Birliğimiz hizmet binasındagerçekleştirilecektir. İş forumuna katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 17 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 12:00 yekadar katılım teyitlerini Birliğimize (Anara Daylan, E-posta: anara.daylan@tobb.org.tr) bildirmelerigerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
17.06.2019
HUBUBAT VE BAKLİYAT SATIŞI HK.
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN YAZININ AYRINTILARI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
13.06.2019
TMO DAN KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
13.06.2019
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) YATIRIMCI KAYIT İŞLEMLERİ
5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. nin (TÜRİB) 2019 yılı Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına geldiği bildirilmiştir. TÜRİB in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızınhttp://www.turib.com.tradresinden erişilecek "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir. TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB e kayıt olması gerekmektedir.ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olanEskişehir Ticaret Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır.Yatırımcının kaydı Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte Eskişehir Ticaret Borsamıza başvurmaları önemle duyurulur. Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir. Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: - Nüfus Cüzdanı fotokopisi - Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.) - Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2veya vekil tayini halindeEk/3-b) - Aracı Kurum veya Banka dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4ektedir) Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: - Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği - Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği - Vergi Levhası örneği - İmza Sirküleri - Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a) - Aracı Kurum veya Banka dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4ektedir) İletişim: Eskişehir Ticaret Borsası Gündoğdu Mah. Borsa Cad. No:21 Odunpazarı/Eskişehir Tel: 0222 237 27 83 Fax: 0222 237 94 50 TÜRİB KAYIT Detaylı Bilgi İçin: Egemen Akbulut Tel: 0 222 237 27 83 - 114 (dahili) Mail: egemen_akbulut@hotmail.co.uk
11.06.2019
KTKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 29.05.2019 tarih ve 5678 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, uluslararası finansal kuruluş statüsünde olan ve ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Yıllık Toplantılarının, 15-17 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirileceği ve toplantılara KTKB ye üye 11 ülkeden Bakan, Bakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı seviyesinde ülke heyeti ve uluslararası finans kuruluşu temsilcisinin katılım sağlayacağı iletilmektedir. Yazıda devamla, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü, Shangri-La Bosphorus Otel de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ın açılış konuşmalarını gerçekleştireceği bir İş Forumu düzenleneceği ve katılımın ücretsiz olduğu İş Forumuna https://www.bstdb.org/registration linkinden kayıt yapılması gerektiği belirtilmektedir. İş Forumunda üst düzey politika yapıcılar, çok taraflı kalkınma bankaları ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek Karadeniz bölgesinde kalkınma odaklı altyapı yatırımları, bölge ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi ve yenilikçi finansman modelleri konusunda görüş alışverişinde bulunma imkanı olacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz.
31.05.2019
2019/16 Sayılı Genelge
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 29.05.2019 tarih ve 5654 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazı ile, Suriye de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticaretteverilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ekte bir örneği yer alan 2019/6 sayılıgenelge iletilmiştir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
31.05.2019
Uzlaştırmacılık Eğitimi Hk.
Sayın üyemiz; KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden Borsamıza gönderilen yazının ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
29.05.2019
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 23.05.2019 tarih ve 5499 sayılı yazıda; TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde artırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye de etkili bir şekilde işleyişini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Ayrıntılı bilgihttps://ufuk2020.org.tradresinde yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
29.05.2019
Türkiye-Hollanda JETCO 2. Dönem Toplantısı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 28.05.2019 tarih ve 5626 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. DönemToplantısı ile Türk ve Hollandalı iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek İş Forumu/Yuvarlak MasaToplantısının, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı SigridKaag eşbaşkanlıklarında 4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirileceği belirtilerek, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacakProtokolde yer almak üzere Türkiye-Hollanda ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülenkonulara ilişkin bilgi talep edilmektedir. Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, toplantının hazırlıklarında kullanılmak veProtokolde yer almak üzere, Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliğiimkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanansorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 13 Haziran 2019 Perşembe günümesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederiz.
29.05.2019
Konsinye Satış Sistemi Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.05.2019 tarih ve 5292 sayılı yazıda; Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ndan Birliğimize intikal eden 24.04.2019 tarih ve 67231105/2019-01/E.108 sayılı yazıda; resmi internet sitesinde konsinye satış işlemlerine ilişkin "Konsinye Çağrısı/Duyurusu" yayınlandığı belirtilmiş olup ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
27.05.2019
Tarım ve Orman BakanlığıDenetimleri Nedeniyle Tahsil Edilen Ücretler
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 15.05.2019 tarih ve 5186 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığından alınan ilgi yazıda Kapıkule sınır kapısından yapılan ithalatlarda mesai dışı yapılan veteriner kontrollerinde ücret farklılıklarının kaldırıldığı belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
27.05.2019
2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.05.2019 tarih ve 5319 sayılı yazıda; İlgi yazımız ile ertelendiği duyurulan "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", "Anadolu dan Dünya ya" temasıyla 19-20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibition Center da yapılacaktır. Söz konusu Zirve ye ilişkin Ankara Ticaret Odası nın duyuru yazısı ile Zirve de yapılması planlanan ikili iş görüşmelerine katılım sağlayacak perakende firmalar-üretici ve çatı kuruluşların dolduracağı formlar ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
27.05.2019
Togo dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.05.2019 tarih ve 5319 sayılı yazıda; Dışişleri Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Kotonu Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Togo menşeli birçok hayali firmanın ülkemizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu bildirilmektedir. Yazıda, son zamanlarda genellikle Lome/Togo da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere eposta göndererek, Lome de yerleşik ECOWAS (Economic Community of Western African Countries) veya REDA (Regional Economic Development Agency) gibi kuruluşların ihale kapsamında ihtiyaçlarına yönelik firmalarımızdan teklif almaya çalıştıklarının görüldüğü ifade edilmektedir. Yazıda devamla, şirketlerimizin dikkatine getirilmesinde yarar görülen hususlar aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: 1. Togo dan alınan herhangi bir teklife karşı temkinli olunması, 2. Yukarıda belirtildiği şekilde mesajlar alındığında, bu tür mesajlara şüpheyle yaklaşılması, 3. Ticaret yapılması planlanan yerel firma ile bahsettiği ihalenin doğruluğundan emin olunmadıkça, yerel firmalara herhangi bir ödeme yapılmaması ve taahhüt altına girilmemesi, 4. Hayali ihaleler için avukatlık/danışmanlık veya bürokratik işlemler adı altında ücret talep edilen mesajlara itibar edilmemesi, 5. Ticaret yapılması amaçlanan Togolu yerel firmaların varlığına veya ticari faaliyetlerine ilişkin tereddüt oluşması halinde, öncelikle Togo ya akredite olan Büyükelçiliğimizle temasa geçilmesi, 6. Yerel firmalardan alınan mesajların, dış temsilciliklerimizin resmi web sayfaları ve e-posta adreslerinden iletilip iletilmediğine dikkat edilmesi, gerektiği takdirde bu bilgilerin temsilciliklerimizden teyit edilmesi, 7. Yerel firmalarca iletilen e-posta ekinde kayıtlı pasaport ve kimlik suretleri veya firmaya ilişkin ticari sicil kaydı vb. belgelerin doğruluğu teyit edilmedikçe buna bağlı mesajların dikkate alınmaması. Şirketlerimizin, yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin herhangi bir tereddüt yaşaması durumunda Kotonu Büyükelçiliğimiz ile temasa geçebileceği bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
23.05.2019
Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hakkında Duyuru
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 21.05.2019 tarih ve 5351 sayılı yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü nden Birliğimize iletilmiş olan 17.05.2019 tarihli 73283743-010.01 sayılı "Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet" konulu yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
22.05.2019
TMO DAN KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI LİNKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=17159
21.05.2019
TR-AB Gümrük Birliğinin GüncellenmesiTarım Sektörü hk. Anket Çalışması
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 13.05.2019 tarih ve 4991 sayılı yazıda; Birliğimiz iştiraki olan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından, Tarım sektörünün, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesi bağlamındaki rolü konusunda bir çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda bir anket hazırlanmış olup, ankete ilişkin adres aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ccTH5LKitOsebF0jNcaPk-fuNbR-bwaT449uE2RnqiUfRg/viewform?vc=0&c=0&w=1 Bilgilerinizi rica ederiz.
16.05.2019
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 09.05.2019 tarih ve 2473 sayılı yazıda; Avrupa Birliginin, “Isletmelerin ve KOBI lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsaminda, "Avrupa Girisimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasina Destek" konulu proje teklif caZrisi yayinlanmis olup, s6z konusu proje cagrisinin amaci, egitim ve 6gretim saglayicilani, isletmeler ve diger paydaslar arasinda isbirlikleri kurmak ve ortak ¢aligmalar yiiriitmek amactyla kilit paydaslar1 (AB, ulusal, bélgesel veya yerel diizeyde) bir araya getirmektir. Son basvuru tarihi 22 Agustos 2019 olan teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation- entrepreneurship-competence-framework) internet sayfasindan ulasilabilmektedir. Kiiciik ve Orta Ol¢ekli Isletmeleri Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi (KOSGEB), programin ulusalkoordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmistir. Programla ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
15.05.2019
Venezuela da Yatırım İmkanları
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 13.05.2019 tarih ve 4991 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile Karakas Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı Sn. Yomana Koteich ile bir görüşme gerçekleştirildiği, yapılan görüşmede Sn. Koteich in, Türkiye başta olmak üzere, dost ülkelerin ekonomik işbirliği katkılarını daha da artırmalarını beklediklerini, bu işbirliği karşılığında kendilerinin de her zamankinden daha fazla teşvik ve fırsatlar sağlayacaklarını bildirmektedir. Yazıda devamla, tarım-gıda, otomotiv, ormancılık, turizm ve tekstil başta olmak üzere öncelikli alanları belirlediklerini ve bu alanlarda Türk yatırımcılarla her türlü pazarlığa açık olduklarını ve firmalarımızın her bir talebi ile bizzat ilgilenileceğini ve üretimini durdurarak Venezuela yı terk eden Goodyear firmasının fabrikasının Petlas ya da başka bir Türk firmasına verilebileceğini, büyük yatırımlarla yenilenmesine rağmen yeterince gemi trafiği sağlayamayan La Guaira Limanı nda tamamen Türkiye nin kontrolünde ve yönetiminde özel bir bölge tahsis edebileceğini, başta tekstil sektöründe olmak üzere atıl durumda olan bazı fabrikaların Türk firmalarına devredebileceğini, Türkiye ye özel turizm bölgeleri ve/veya oteller tahsis edilebileceği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
15.05.2019
TMO RANDEVULU ALIM DUYURUSU
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
15.05.2019
II. Dünya Kahve Üreticileri Forumu/Brezilya
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.05.2019 tarih ve 4858 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, II. Dünya Kahve Üreticileri Forumunun 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Brezilya da düzenleneceği belirtilmekte olup, kahve üreticilerinin gelirleri, çevre ve sürdürülebilirlik gibi ortak ilgi alanlarındaki konuların görüşüleceği Forum hakkında daha fazla bilgiye www.worldcoffeeproducersforum.com adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
14.05.2019
Tunus/Tekstil ve Giyim Sektöründe Network Kurma Toplantıları
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 13.05.2019 tarih ve 5003 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Merkezi Tunus un Sousse şehrinde bulunan Merkez Ticaret ve Sanayi Odası (CCIC) Başkanı Nebil Mellouli tarafından Tunus Büyükelçiliğimize iletilen yazıya atfen, CCIC tarafından 7-8 Kasım 2019, tarihlerinde, "Tekstil ve Giyim Sektöründe Network Kurma Toplantıları"nın Sousse ta düzenleneceği bildirilmektedir. Bahsekonu etkinliğin, tekstil, giyim sektörünün Tunus sanayisinin sacayağı olduğu ve ulusal ekonomide önemli bir yer tuttuğu, Avrupa ya coğrafi yakınlık, ürünlerin kalitesinin Avrupa standartlarıyla uyumlu olması, teslimat sürelerinin kısa olması, düşük üretim maliyeti gibi faktörler nedeniyle sektörün oldukça rekabetçi olduğu bildirilmektedir. Bahsekonu etkinliğe Tunuslu ve yabancı şirketlerin bir araya gelerek ortaklık kurmaları açısından fırsat oluşturacağı, İş Forumu kapsamında ikili iş görüşmeleri ve saha ziyaretlerinin düzenlenmesinin de öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
14.05.2019
Tunus Uluslararası Yatırım Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 13.05.2019 tarih ve 5002 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, 22 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Türkiye- Tunus İş Forumu na, Tunus Dışişleri Bakanlığından Ekonomi Diplomasisinden sorumlu Devlet Sekreteri Sayın Hatem Ferjani nin başkanlığında bir heyetle, Türkiye tarafından ise Ticaret Bakanlığı BakanYardımcısı Sayın Riza Tuna Turagay başkanlığında bir heyet ile katılım sağlandığı bildirilmektedir. Söz konusu Forum a ayrıca, Türkiye ve Tunus tarafından 200 civarında iş insanın katılım sağladığıve heyet başkanları arasında ikili görüşme gerçekleştirildiği iletilmektedir. Yazıda devamla, Forum sırasında Tunus ta 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde bir Yatırım Forumu düzenleneceği bilgisinin alındığı, Sn. Turagay in ikili görüşmede, Türk müteahhitlerine Tunus 2020Kalkınma Planı çerçevesinde altyapı ve üstyapı projelerinde daha fazla rol verilmesini talep etmesiüzerine, Sayın Ferjani nin 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan yatırım forumunun sözkonusu projelerin ele alınması için ideal bir platform görevi göreceğini ifade ettiği belirtilmektedir Söz konusu Foruma ilişkin program ve detaylı bilgiye www.tunisiainvestmentforum.tn adresinde yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
14.05.2019
Resmi Gazete Mevzuat Bülteni
Mevzuat: Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 7 Mayıs 2019 Tarihli ve 30767 Sayılı Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507.pdf Özet: Bu yönetmelik ile canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesine dair süre 3 yıldan 5 yıla uzatılması düzenlenmektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507-1.htm Mevzuat: Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/26) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 07 Mayıs 2019 Tarihli ve 30767 Sayılı Resmî Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507.pdf Özet: Bu tebliğ hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korunmak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlenmek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507-5.htm
08.05.2019
36.Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 30.04.2019 tarih ve 4636 sayılı yazıda; Türkiye-AB Gümrük Birliği ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliği nin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) Toplantıları gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 36. Dönem GBOK Toplantısı nın 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Brüksel de düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, bahse konu toplantı kapsamında gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri talep edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
08.05.2019
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 04.05.2019 tarih ve 4725 sayılı yazıda; İlgi de kayıtlı yazıda, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklendiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, söz konusu Tebliğ kapsamında şirketlerin Türkiye Ticaret Merkezleri nden satın alacakları raporların desteklenmesi amacıyla mezkur Tebliğ in Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelgesi nde değişiklik yapıldığı açıklanmış olup, 11.04.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genelge ve desteğe ilişkin başvuru evrakına Ticaret Bakanlığı nın web sitesinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkindateblig/destek-4-rapor-satin-alma-destegi) ulaşılabileceği kaydedilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.
08.05.2019
İstanbul Ticaret Odası ile 5 Ayrı Ülke 5 Ayrı Fuar
Sayın Üyemiz, İstanbul Ticaret Odası ndan borsamıza gönderilen 12.04.2019 tarih ve 46203 sayılı yazıda; Ülkemiz ihracatının arttırılması, firmalarımıza yeni ihracat imkanları sunulabilmesi açısından fuarların taşıdığı önem malumlarıdır. Bu çerçevede, uluslararası alanda düzenlenen fuarlara ülkemizin her köşesinden ilgili sektör mensuplarının katılımı büyük önem taşımaktadır. İstanbul Ticaret Odası nın 2019 Yılı Fuar Programında yer alan Organizasyonlara ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. · Nijerya-2. Türk Ürünleri Fuarı, Lagos-Nijerya, 4-6 Eylül 2019 -Tüm sanayi, ticaret, hizmet ve yatırım sektörleri · The Hotel Show Dubai Türkiye Milli İştirak Organizasyonu, Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri, 17-19 Eylül 2019 -A dan Z ye konaklama endüstrisine hitap eden tüm sektörler · Food India Inspired by SIAL Türkiye Milli İştiraki, Yeni Delhi-Hindistan, 19-21 Eylül 2019 -Tüm gıda ve içecek ürünleri · 26. Tiran Uluslararası Fuarı Türkiye Milli İştiraki, Tiran-Arnavutluk, 23-26 Kasım 2019 -Tüm sanayi, ticaret, hizmet ve yatırım sektörleri · SIAL Middle East 2019 Türkiye Milli İştiraki, Abu Dhabi-Birleşik Arap Emirlikleri, 9-11 Aralık 2019 -Tüm gıda ve içecek ürünleri, ekipmanları Bilgilerinizi rica ederiz.
08.05.2019
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
07.05.2019
Ürdün’de düzenlenecek 13. Uluslararası Yapı, İnşaat ve Mühendislik Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 01.05.2019 tarih ve 4690 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Ürdün ün Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota da, Ürdün Müteahhitler Birliğitarafından 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Amman da 13. Uluslararası Yapı, İnşaat veMühendislik Fuarı nın (Jordan Build 13) düzenleneceği bildirmekte olup, Fuar a dair broşür ekte yeralmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
07.05.2019
İthal Patates ve İthal Kuru Soğan Satışları Hk.
T.M.O. ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
07.05.2019
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 06.05.2019 tarih ve 4735 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Nijer menşeli ORIBA Holding sahibi Baba Ahmed isimli Nijerli işadamınınNiamey Büyükelçimizi ziyaret ederek ülkesinde gıda işleme ve inşaat sanayi alanlarında fabrikalarkurmayı planladığı ve söz konusu fabrikalar için teçhizata ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir.ORIBA Holding in Niamey Büyükelçiliğimize hitaben mektubu ile İngilizce ve Fransızca dilindeihtiyaç duyulan teçhizat listesi Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındakiUluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Bu itibarla, konuya ilgi duyan firmalar, Fransızca ve Arapça konuşan ORIBA Holding yöneticileri ile iletişime (Tel1: +227 80 01 42 66; Tel2: +227 80 22 07 81) geçebilirler . Bilgilerinizi rica ederiz.
07.05.2019
İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında düzenlenecek fuarlar
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 06.05.2019 tarih ve 4734 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı e-postada, ülkemizin ihracatının artırılması ve firmalarımıza yeni ihracat imkânlarının sunulabilmesini teminen, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında tüm sanayi, ticaret hizmet veyatırım sektörleri, gıda ve içecek ürünleri ile konaklama endüstrisi alanlarında 5 ayrı ülkede 5 ayrı fuarındüzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu fuarlara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmesi, Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
07.05.2019
Meksika-İş Birliği Teklifi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 29.04.2019 tarih ve 4616 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen,Müşavirliğimiz tarafından katılım sağlanan "Business Yucatan & Trade Opportunities" semineri kapsamındaYucatan Eyaleti ndeki sağlık turizmi alanında gerçekleştirilebilecek yatırım projeleri hakkında bilgi edinildiğibelirtilmekte olup, Yucatan Eyaleti Kalkınma Ajansı yetkililerince firmalarımızın bilgi ve deneyimlerindenistifade edilmek suretiyle ABD li ve Kanadalı turistleri Meksika da ağırlamaya yönelik firmalarımız ile ortakprojeler gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Yucatan Eyaleti Kalkınma Ajansı yetkililerinin iletişim bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgiiçeren tanıtım materyallerinin Ticaret Müşavirliğimizde mevcut olduğu ve talep edildiğinde ilgilenen kurum,kuruluş ve firmalarımız ile paylaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.Söz konusu proje hakkında detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığıaltındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Meksika" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.05.2019
CIIE 2019 Fuarı Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 24.04.2019 tarih ve 4473 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) nin ev sahipliğini yaptığı, geçen yıl 240 bin metrekarelikbir alanda 130 ülkeden 2.800 firmanın katılım sağladığı Çin Uluslararası ithalat Fuarı (CIIE) nın ikincisinin05-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Shanghai da düzenleneceği bildirilmektedir.Yazıda devamla, söz konusu fuarda bu yıl toplamda 4 bin metrekarelik bir alanın ülkemiz için tahsis edilmişolduğu, anılan fuara İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından milli katılımorganizasyonu düzenleneceği, fuarda hizmet ticareti için de bölümler ayrıldığı ifade edilmekte olup, hizmetsektöründe yer alan firmalarımızın bu fuara katılmasının faydalı olacağı kaydedilmektedir.Bilgilerinizi, konunun üyelerinize duyurulmasını, bahse konu fuara katılım sağlayacak üyelerinizin İMMİB eyönlendirilmesini ayrıca fuara katılmayı planlayan üyelerinize ait bilgilerin Ticaret Bakanlığı na iletilmeküzere en geç 13 Eylül 2019 tarihine kadar Birliğimize (yasar.beyaz@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.05.2019
Hububat ve Bakliyat Satışı
T.M.O. ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
03.05.2019
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellemesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 17.04.2019 tarih ve 4289 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarıncafaaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi nin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde özetle, 1483 (2003) sayılıBMGK kararının 19. ve 23. Paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlarlistesinden aşağıda kayıtlı kuruluşların çıkarıldığı bildirilmektedir. "IQe.008 Name: AL HASSAKA SPINNING PROJECT A.k.a: na Address: P.O.Box 46, Al Hassaka AlAzizeh, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004,IQe.030 Name: DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY A.k.a: DIWANIYA COTTONSTATE COMPANY F.k.a: Address a) P.O.Box 79, Diwaniya Qadisiya Iraq b)P.O.Box 15, Diwaniyah,Diwaniyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004, IQe.196 Name: WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSARIYAH A.k.a: WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA F.k.a na Address: P.O.Box 108, Nassariya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004,IQe.195 Name: WOOLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL A.k.a: WOOLEN TEXTILE STATECOMPANY IN ARBIL F.k.a.: Address: P.O.Boz 101, Arbil, Iraq Listed: 26 Apr. 2004,IQE.183 Name: STATE SEWING COMPANY A.k.a: na F.k.a: na Address: P.O.Box 14007, Wazariye,Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004,IQe.133 Name: STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES A.k.a: STATE LEATHERINDUSTRIES COMPANY F.k.a: na Address: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079,Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004, IQe.089 Name: NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE A.k.a: na F.k.a: na Address: P.O. Box5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004, IQe.078 Name: MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE A.k.a: na F.k.a: na Address: P.O.Box 18,Mosul, Iraq Listed: 26 Apr. 2004,IQe.068 Name: KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY A.k.a: a) TRAINING CENRE FORTEXTILE INDUSTRIES/KUT b) KUT INDUSTRIAL COMPANY F.k.a: na Address: a) P.O.Box 25, Kut,Iraq b) Kut Opp, Al-Zahra Town Al- Zahra Town, Iraq c)P.O.Box 5613, South Gate, Kut, Iraq Listed: 26Apr. 2004, IQe.065: IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT A.k.a IRAQI STATE TEXTILE COMPANY F.k.a.: Address: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box: 9106, Baghdad, Iraq Listed: 26 Apr. 2004,IQe.047 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE A.k.a: WOOLLEN TEXTILESTATE COMPANY F.k.a.: na Address: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq Listed: 26 Apr. 2004,IQe. 033 Name: FINE TEXTILE STATE COMPANY A.k. na F.k.a: na Address P.O. Box 2, Hilla, IraqListed: 26 Apr. 2004,IQe. 130 Name: STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS A.k.a.: HANDWOVENCARPETS STATE COMPANY F.k.a na Address: Al Nasir Square, Arbil, Iraq Listed: 26 Apr. 2004." Bilgilerinizi rica ederiz.
03.05.2019
Kuveyt Ticari Marka Tescilinde Ülke İsimlerinin Kullanılması
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 16.04.2019 tarih ve86633424-724.01.01sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, bir örneği ekte yer alan Kuveyt Dışişleri Bakanlığı nın sirküler Notası nda ilgili mevzuat çerçevesinde, ticari markaların tescil başvurularında ülke veya bölge adlarının kullanılabilmesi için ilgili ülkenin Büyükelçiliğinden onay alınması gerektiği bildirilmektedir. Ayrıntılar ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.05.2019
Hindistan ın Kerala Eyaletinde Entegre Su Taşımacılığı Sistemi İhalesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 16.04.2019 tarih ve 4214 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı ndan alınan yazıya atfen, Hindistan ın Kerala eyaletindeyerleşik ve merkezi hükumet ile eyalet hükumetinin ortak girişimi olan Kochi Metro Rail Ltd.isimlişirket tarafından Entegre Su Taşımacılığı Sistemi ihalesinin açıldığı belirtilmektedir.Yazıda devamla, söz konusu ihale duyurusunda; Kerala eyaleti açıklarındaki tüm adaların anakarayabağlantısını sağlayacak Entegre Su Taşımacılığı Sistemi tesis edilmesine yönelik çalışmalarçerçevesinde 4 adet acil durum müdahale maksatlı deniz taşıtının satın alımınının planlandığı, bu amaçlayabancı katılımcıların söz konusu deniz taşıtlarının imalatına davet edilmesinin öngörüldüğü, buçerçevede mektup içeriğinde yer alan web sitelerindeki "Yeterlilik Belgesi"nde belirtilen şartları taşıyanyabancı şirketlerin anılan ihaleye katılabilecekleri kaydedilmektedir.Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2019 olan İhale duyurusu Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr)"Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden teminedilebilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.05.2019
Sri Lanka Tıbbi Malzemeler İhalesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 16.04.2019 tarih ve 4687 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı ndan alınan yazıya atfen, Sri Lanka Sağlık Beslenme ve YerliTıp Bakanlığı tarafından Medikal Tedarik Birimi için temin edilmesi istenen tıbbı malzemelere ilişkinbir ihalenin açıldığı ve ihale için son başvuru tarihi 14.05.2019 olduğu belirtilmektedir. İhale mektubu ve ilanı Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındakiUluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.05.2019
Suriye ye Un Hibesi
T.M.O. ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
02.05.2019
KOBİ lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 16.04.2019 tarih ve 4214 sayılı yazıda; "KOBİ lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası", Bakanlar Kurulu nun 04/06/2018 tarihli ve2018/11892 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçerenDevlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" ile oluşturulan Devlet destekli bir sistemdir. Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirmekriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Sözkonusu sigorta, KOBİ´lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğanborcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde KOBİ lere Yönelik Devlet Destekli Ticari AlacakSigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye BakanlığıSigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir. Birlik Başkanımızın ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ticari alacak sigortası ile KOBİ ́lerimizin,öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böyleceasıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak detaylı bilgiye internetteki http://alacaksigortasi.orgadresinden ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri iletmek veya bu konuyla ilgili olarak yapmak isteyeceğiniz tanıtım toplantılarına davetetmek için ticarialacaksigortasi@halksigorta.com.tr e-posta adresi kanalıyla Halk Sigorta ile irtibatageçebilirsiniz. Bilgilerinizi rica ederiz.
02.05.2019
Pakistan daki Turizm ve Hastane Projeleri
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 25.04.2019 tarih ve 4514 sayılı yazıda; İlgi yazıda, Pakistan ın Khyber Pakhtunkhwa (KPK) Vilayeti Hükümeti nin 5 yeni turizm ve hastane projesibelirlediği ve bu projelere yatırımcılar beklendiği ifade edilmektedir.Projelere ilişkin detaylı bilgi ekte yer almakta olup, konuyla ilgili detaylı bilgi için, Pakistan Yatırım KuruluDirektörü Muhammad Faisal Khokhar (+92 51 922 41 03; +92 348 5947 653; faisal@invest.gov.pk) ile temasedilmesi tavsiye edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.04.2019
Rus Enerji Haftası
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 25.04.2019 tarih ve 4490 sayılı yazıda;İlgi yazıda, Rus Enerji Haftası (Russian Energy Week) Uluslararası Forumu nun, 2-5 Ekim 2019tarihlerinde, Moskova da düzenleneceği bildirilmekte olup, küresel enerji gelişmelerinin ele alınacağı anılanForuma ilişkin bilgilerin www.rusenergyweek.com adlı internet sitesinde yer aldığı belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.04.2019
Mozambik Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 25.04.2019 tarih ve 4489 sayılı yazıda; İlgi yazıda, Mozambik Hükümeti tarafından öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen enerji, tarım, turizmve altyapı alanlarında öngörülen projeleri içeren liste, Büyükelçiliğimiz kanalıyla Yatırım ve İhracatı TeşvikAjansı ndan (APIEX) alınmış olup, ekte iletilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.04.2019
AİD İş Forumu İlgi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.04.2019 tarih ve 4183 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, ülkemizin üyesi olduğu Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanlar Toplantısı nın 30 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde Doha da düzenleneceği belirtilerek, söz konusutoplantı çerçevesinde 2 Mayıs 2019 tarihinde bir İş Forumu nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir. "KOBİ ler – Sürdürülebilir Ekonomik Refahın Yeni Gücü" teması ile düzenlenecek olan İş Forumu ndaküçük ve ortak ölçekli işletmelerinin rolü ile iş hayatında başarının yeni anahtarı olan yaratıcılık veinovasyon konularının ele alınması öngörülmektedir. Forumu nun ikinci yarısında ayrıca, inşaat ve lojistik, gıda ve tarım, elektronik ve bilişim, turizm ve otelişletmeciliği, sağlık endüstrisi, bankacılık ve finansman alanlarında ikili görüşmelerin yapılmasıplanlanmaktadır. 2 Mayıs 2019 tarihinde 08:00-09:00 saatlerinde yerinden kayıt yapılan Forumun taslak programı Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/YurtdışıEtkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Detaylı bilgi için Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi ile (Mr. Saleh Al Banai, Etkinlik Sorumlusu - Halkla İlişkiler ve İletişim Departmanı, Cep: +974 7777 7639, E-Posta:salbanai@moci.gov.qa) iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
15.04.2019
Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 12.04.2019 tarih ve 4107 sayılı yazıda; İstanbul Ticaret Odası nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Batı Afrika Ülkelerine ihracatın ana basamağı olarakadlandırılan ve 190 milyon nüfusu ile Afrika nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Nijerya nın ekonomibaşkenti Lagos ta, 4-6 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odası tarafından Nijerya 2. Türk ürünleriFuarı nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı nda m² bedelinin 2.820 TL olarak tespit edildiği, katılımbedeline tüm ana hizmetlerin dahil olduğu belirtilmekte olup, Fuar da sektörel yerleşimin gerçekleştirileceği,katılımcı firmalara yönelik profesyonel görüşmelerin İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenleneceğibildirilmektedir. Söz konusu Fuar a ilişkin katılım formu ve detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
16.04.2019
İtalya Büyükelçiliği İnovasyon Konferansı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.04.2019 tarih ve 3897 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, İtalya nın Ankara Büyükelçiliği ve TÜBİTAK organizasyonunda, 16 Nisan 2019tarihinde Ankara da, Türkiye-İtalya İnovasyon Konferansı düzenleneceği bildirilmekte ve açılış oturumundaTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sn. Hasan Mandal, İtalya nın Ankara Büyükelçisi Sn. Massimo Gaiani veSanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır ın katılımcılara hitap edeceğibelirtilmektedir. Etkinlik kapsamında, Tofaş, Pirelli, Ferrero, Yapı Kredi, Barilla, Turboden gibi Türkiye de faaliyet gösterenönemli İtalyan firmalarının ar-ge ve inovasyon konusundaki tecrübelerini paylaşmaları ve ayrıca TÜBİTAKve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) araştırmacılarının da iki ülke arasında halihazırda devam edenortak projeler hakkında bilgi vermeleri öngörülmektedir. Ekte etkinliğin detaylı programı sunulmakta olup,katılmak isteyenlerin uidb@tubitak.gov.tr adresine bilgi vermeleri beklenmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
16.04.2019
Tiran Textile and Leather Expo 2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.04.2019 tarih ve 3898 sayılı yazıda; 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde, Arnavutluk un başkenti Tiran da, ayakkabı, çanta, deriürünler ve tekstil sektörüne yönelik "II. Textile and Leather Expo 2019" düzenleneceği belirtilmekte ve fuardaziyaretçi ya da katılımcı olarak yer almak isteyen Türk şirketlerinin info@attso.al ya da aşağıda iletişimbilgileri yer alan Enejda Sheku ile iletişime geçebilecekleri iletilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
11.04.2019
Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Heyeti Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.04.2019 tarih ve 3836 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı ndan alınan bir yazıya atfen, Riyad Büyükelçimiz tarafından SuudiArabistan Gümrük İdaresi Başkanı Ahmed Al Hakbani ye yapılan ziyaret sırasında işbirliği olanakları vetaleplerinden bahsedilerek Sayın Al Hakbani nin ülkemize davet edildiği bildirilmiştir. Yazıda devamla, Suudi Arabistan ile Irak arasındaki hudut kapısının ticari geçişlere açılması, Suudi ArabistanGümrüklerine varış öncesi bildirim, altın ve mücevher ticaretinde hariçte işleme rejimi uygulaması gibihususları görüşmek üzere, Suudi Arabistan Heyeti ile Nisan ayının ikinci yarısında bir toplantıgerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve Ticaret Bakanlığı na iletilmek üzere, bahse konu toplantıda gündeme getirilmesinde faydagörülen hususlar hakkındaki görüş ve önerilerinizin 11 Nisan 2019 tarihine kadar Birliğimize (Faks: 0312 21822 09) iletilmesini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
Kudüs Arap Ticaret Odası
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.04.2019 tarih ve 3769 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Kudüs Başkonsolosluğumuzdan alınan yazıya istinaden, Kudüs Arap Ticaret Odası (JACCI) nın ülkemizdeki çeşitli Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği gerçekleştirmeyi arzu ettiği belirtilmektedir. Kudüs Başkonsolosluğumuzun konuya ilişkin olarak temas ettiği JACCI yetkililerinin, Türk- Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından 23-26 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek (TURAP Expo) etkinliği kapsamında, işbirliğine ilgi duyan Ticaret ve Sanayi Odalarımızın temsilcileriyle görüşmeler yapabileceklerini bildirdikleri ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
Suudi Arabistan Büyükelçiliği Duyurusu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.04.2019 tarih ve 3766 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden alınan bir notaya atfen, Büyükelçiliğin Ticaret Ataşeliğine bazı Türk şirketleri tarafından Suudi Arabistan Krallığı İçişleri Bakanlığınca açıldığı ileri sürülen bazı ihalelerle ilgili bilgi edinme taleplerinin iletmesi üzerine yapılan araştırmada, kimliği belirsiz bazı kişi veya mercilerin, Suudi Arabistan Krallığı İçişleri Bakanlığının sahte imza ve mührünü kullanmak suretiyle Türk şirketlerini dolandırmaya teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir. Bahsekonu sahte imza ve mühürleri içeren evraklar ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
Irak Başbakanı nın Basın Açıklaması
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.04.2019 tarih ve 3766 sayılı yazıda; 1. Irak ın yeniden imarı kapsamında, Irak ın bütün Vilayetlerinde asfaltlama, kaldırım döşeme ve kaplama vs. işlemlerini uygulamak üzere çalışma ekipleri oluşturmak için İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı na yetki verilmesi, Irak-Ürdün Ortak Sanayi Bölgesinin kurulması, müteahhitlerin sorunlarının çözülmesi ve projelerin önündeki engellerin kaldırılması hususları Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır. 2. Sosyal konutların inşası için İmar, İskân ve Belediyeler Bakanlığı tarafından, "Sosyal Yardım"kapsamında olan ailelere ve özel ihtiyaç sahiplerine arsa tahsisine, diğer vatandaşlara hizmet ücretikarşılığında 300 metrekare arsa tahsisine, inşa edilecek konutların bulunduğu bölgelerde gereklialtyapının oluşturulmasına, her biri 30 Milyon Irak Dinarı (ID) fiyatlı ve 200 metrekarelik 33 bin adetkonut inşa edilmesine (Basra da 8000, Bağdat ta 8000, Ninova da 4000, Zikar da 2000 ve Meysan,Mutenna, Divaniye, Vasit, Necef, Kerbela, Babil, Anbar, Selahaddin, Diyala ve Kerkük te 1000 er adet )kararlaştırılmıştır. Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
Pakistan Yenilenebilir Enerji Konferansı, 26-27 Eylül 2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.04.2019 tarih ve 3770 sayılı yazıda; İlgi yazıda, Pakistan Yenilenebilir Enerji 1. Zirvesinin (PRES 2019), 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde,İslamabad da düzenleneceği bildirilmektedir. Zirvenin güneş, rüzgar, hidroelektrik, atıktan enerji üretimi, biofuel,jeotermal, hidrojen yakıt hücresi teknolojileri gibi konuları kapsayacağı ve Pakistan ın büyüyen enerjiihtiyacını karşılayacak sektörler ile dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip etme olanakları sunacağı ifadeedilmektedir. İkili görüşme gerçekleştirme fırsatları da olacak Zirvenin web sayfası www.pres.com.pk olup, konuyla ilgili detaylı bilgi için Shahid Hamid (Tel: +92 51 8733596; shahid.hamid@wwindea-pk.org ile temas edilebilir. Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
İİT 3. İnşaat ve Dekorasyon Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.04.2019 tarih ve 3772 sayılı yazıda; lgide kayıtlı yazıda, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Ticaretin Geliştirilmesi için İslam Merkezi nin organizasyonunda, Kuveyt Uluslararası Fuar Şirketi işbirliğinde, "İslam İşbirliği TeşkilatıÜyesi Ülkeler 3. İnşaat ve Dekorasyon Fuarı"nın, 8-12 Ekim 2019 tarihleri arasında KuveytUluslararası Fuar alanında düzenleneceği bildirilmektedir. Fuar a ilişkin detaylı bilgiye www.itf-kw.com web adresinden veya aşağıda iletişim bilgileri sunulan görevliden ulaşılabilmektedir. Mrs. Basma Yousif Al Dehaiem Satış Müdür ve Pazarlama Direktörü Tel: +965 2538 7100, +965 977 291 11, 999 90 998, 997 888 52, 500 224 23 Faks: +965 2539 3871, 2539 8123 Email: internaitonalkuwaittradefair@gmail.com; b.al-dehaeim@kif.net Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler 7. Helal Ürünleri Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.04.2019 tarih ve 3781 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ticaretin Geliştirilmesiiçin İslam Merkezi (ICDT) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)organizasyonunda, "Discover Events" işbirliğinde, Dünya Helal Zirvesi 2019 ile eşzamanlı olarak,"İslam İşbirliğ Teşkilatı Üyesi Ülkeler 7. Helal Ürünleri Fuarı"nın, 29 Kasım- 2 Aralık 2019tarihlerinde İstanbul da düzenleneceği bildirilmektedir. Fuar a ilişkin detaylı bilgiye www.halalexpo.com.tr web adresinden veya aşağıda iletişim bilgileri sunulan görevliden ulaşılabilmektedir. Mrs. Nicole Keskek Uluslararası Satış ve Proje Müdür Cep: +90 551 834 98 53 Tel: +90 212 485 82 10 Faks: +90 212 485 55 79 Email: Nicole.keskek@discoverevents.com.tr Website: www.halalexpo.com.tr Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
Fas Gümrük Uygulamaları Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 01.04.2019 tarih ve 3767 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Fas Ekonomi ve FinansBakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde, gümrük işlemlerininhızlandırılması adına, 01 Mart 2019 tarihinden itibaren gümrük özet beyanlarında yer alan alıcıkısmına, Fas ta uygulaması bulunan ve şirketlere tahsis edilen "Identifiant Commun de L entreprise –(ICE)" (Şirket Kimlik Numarası) numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, İthalat işlemlerinin aksamadan devam ettirilebilmesi adına Fas lı ithalatçıların ICE numarasını, ürünleri ithal ettikleri ülkelerdeki ihracatçı-tedarikçilerine göndermesi, taşımacılık şirketlerinin de benzer şekilde yabancı ortaklarını bilgilendirmesi hususunda ilgili Bakanlık tarafındangerekli yönlendirmelerinin yapıldığı ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
Mazatlan Limanı-Proje İşbirliği Talebi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 02.04.2019 tarih ve 3646 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksika Ticaret Müşavirliğimiz den alınan bir yazıya atfen,Meksika Birleşik Devletleri Sinaloa Eyaleti nde yer alan Mazatlan Limanı nda yeni bir yatırım projesiningerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu projeye ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığıaltındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Meksika" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
09.04.2019
Küçükbaş Sektörü
Sayın Üyemiz, Uşak Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Küçükbaş Sektörünü ilgilendiren tanıtım kitapçığı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
08.04.2019
Çad Cumhurbaşkanının Ziyareti ve Çad da Yapılması Öngörülen Projeler
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 29.03.2019 tarih ve 3531 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Aralık 2017 tarihinde Çad a gerçekleştirdikleri ziyaretsırasında kabul edilen ve yayımlanan Ortak Bildiri de Çad tarafının, Cermaya Uluslararası Havaalanı ve ŞariNehri üzerinde Mandjafa Köprüsünün ve bağlantı yollarının inşasına ilişkin iki büyük projede Türkiye ninyer almasına yönelik beklentisine yer verildiği belirtilmektedir.Yazıda devamla, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde ülkemiziziyareti sırasında yapılan görüşmelerde, Çad Cumhurbaşkanı Şari Nehri üzerinde köprü inşası projesiniyeniden gündeme getirerek, bu projeye büyük önem verdiklerini ve yatırımcılarımıza uygun koşullarsağlamaya hazır olduklarını kaydettiği ifade edilmektedir.Çad Cumhurbaşkanı nın görüşmeler sırasında ülkemizin katkısıyla 174 kilometrelik Abeşe Karayolu Projesinide gerçekleştirmek istediklerini ayrıca belirtmiş olduğu bildirilmektedir. Şari Nehri üzerinde Mandjafa Köprüsü ve Abeşe Karayolu Projelerine ilişkin bilgiler Birliğimiz web sitesi(www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümündentemin edilebilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
02.04.2019
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.04.2019 tarih ve 3742 sayılı yazıda; 27.03.2019 tarih ve 3253 sayılı yazıda duyurusu yapılan, Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenecek olan Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Eylül ayına ertelenmiştir. Bilgilerinizi Rica ederiz
05.04.2019
KOBİ ALACAK SİGORTASI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen"Kobi Alacak Sigortası"hususundaki bilgi notu ekte siz değerli üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Bilgilerinize rica eder, işlerinizde kolaylıklar dileriz. Saygılarımızla,
05.04.2019
17 Haziran 2019 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü Görsellerinin Kullanılması Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 29.03.2019 tarih ve 3392 sayılı yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı nın ilgi yazısında, 17 Haziran 2019 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü (WDCD)Küresel Merasiminin ülkemiz evsahipliğinde farklı ülkelerden devlet başkanları, bakanlar, üst düzeybürokratlar ile yerli ve yabancı konukların katılımı ile gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi nin kabulünün 25. yılına tekabül eden merasim ile ilgiliolarak iş ve işlemlerin diğer kamu kurum ve kuruluları ile hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için 2018/16 sayılı"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"nin 27.12.2018 tarih ve30638 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığı hatırlatılmaktadır.Bakanlık, bu yıl yapılacak etkinliklerde çölleşmenin, arazi tahribatının ve kuraklığın olumsuz etkileri,doğuracağı sonuçlar ve felaketler konusunda toplumun bilgilendirilmesini ve farkındalık oluşturulmasınıhedeflemektedir. Bu kapsamda, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü ne özel hazırlanmış logo ve afiş örnekleriBirliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği Dairesi" linkindebulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer almaktadır. İlgili görsellerin, toplumda farkındalık oluşturmakve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla sosyal medya hesaplarında kullanılması talep edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
05.04.2019
RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ
Sayın Üyemiz, 29 Mart 2019 tarih ve 30729 sayılı Resmi Gazete’dekırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamındaki yatırımların fiziki olarak tamamlanması için son tarih30.11.2019 dur. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Mevzuat: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma DayalıYatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/24) Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 29 Mart 2019 Tarihli ve 30729 Sayılı Resmî Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190329.pdf Özet: Bu Tebliğ ileKırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma DayalıYatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamındaki yatırımların fiziki olarak tamamlanması için son tarih 30/11/2019 olarak değiştirilmektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190329-3.htm
04.04.2019
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)
Sayın Üyemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. Anılan Yönetmelik gereği, istisna kapsamına alınmamış olan üyelerimizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler itibarıyla) başlamıştır. VERBİS e kayıt yaptırmak içinhttps://verbis.kvkk.gov.tr/DataResponsible/Registerbağlantısını kullanabilirsiniz. Bilindiği üzere faaliyetleri kapsamında Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun; -“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde veri sorumlusu; "Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi ” olarak, kişisel veri işleme ise; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi" olarak tanımlanmış, -“Veri Sorumluları Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur ” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. ” hükmü, 18 inci maddesinde ise “ Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği” hükmü yer almaktadır. İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) “Verisorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5 inci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır. ” hükmü yer almıştır. Ayrıca Kanunun 16. maddesi ikinci fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (Kurul) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğündenistisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen yeni 2018/32 sayılı kurul Kararı15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararına göre; - Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi, - Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi, - Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi, - Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda, hâlihazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar konusunda ve genel olarak 6698 sayılı Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konusunda Birliğinize bağlı oda ve borsalara, tarafınızca bilgilendirme yapılması ve söz konusu oda ve borsalarca da kendi üyelerinin bilgilendirilmesinin sağlanmasının önem arz ettiği değerlendirilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
04.04.2019
9. Gönen Tarım Fuarı
Sayın Üyemiz, Gönen 9. Tarım, Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Teknoloji Fuarı, 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Gönen Fuar Merkezi nde gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize sunulur.
04.04.2019
Kabuklu Fındık Satışı
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
04.04.2019
Cezayir Pazarına Giriş Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 30.03.2019 tarih ve 3409 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir hükumetinin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergilerinin yüksekliğine ilişkinolarak, Ticaret Bakanlığı tarafından Cezayir ile ihracatçılarımızın pazar payının korunması ve artırılması içinCezayir makamları ile görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Ayrıca, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda: -1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 851 ürünün Cezayir e tüm ülkelerden yapılan ithalatına yasakgetirildiği, daha sonra Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithali yasak olan ürünlerin listesinin güncellenerekyasak olan ürün sayısının 877 ye çıkarıldığı,-26 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığınca alınan bir kararla bahse konu ithalat yasaklarının kaldırıldığı,yerine yerli üretimi korumak amaçlı ve geçici olarak %30-%200 oranında değişen ek gümrük vergisigetirildiği,-İthalat yasaklarını kaldıran ve yerine ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemenin 27 Ocak 2019tarihinde Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlandığı,belirtilmekte olup, söz konusu kararın bir örneği ve hangi ürünlere ne kadar ek gümrük vergisi getirildiğineilişkin nota Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İşİmkânları/Ülke Duyuruları" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
03.04.2019
Hububat ve Bakliyat Satışı
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
03.04.2019
Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
03.04.2019
Karaçi Tüketici Ürünü Fuarı - 22-24 Kasım 2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 27.03.2019 tarih ve 3383 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı nın, 22-24 Kasım 2019 tarihlerinde, Pakistan daki Karaçi Ticaret Merkezi nde düzenleneceği bildirilmektedir.Yazıda devamla, söz konusu Fuarın 2012 yılından beri düzenlenmekte ve Pakistan ın en büyük mal ve tüketiciürün fuarı olduğu ifade edilmektedir. Fuarda güzellik ve fitness, kırtasiye ve eğitim, moda ve takı, ayakkabıve çanta, hediyelik eşya, ofis gereçleri, oyuncak ve bebek ürünleri, ev ürünleri ve kağıt sektörlerindekiürünlerin yer alacağı belirtilmektedir. Fuarla ilgili detaylı bilgi www.ecgateway.net ile www.ufi.orgadreslerinde yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
01.04.2019
Kolombiya da Türk Çelik Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Getirilmesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 26.03.2019 tarih ve 3213 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile Dışişleri Bakanlığı ndan alınan bir yazıya atfen, KolombiyaTicaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı nın, 13 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 367 sayılıkararname ile Kolombiya nın Serbest Ticaret Anlaşması imzalamadığı ülkelerden yapmakta olduğu çelikürünleri ithalatına 2 yıl süreyle % 8,5 ek gümrük vergisi getirdiği bildirilmektedir.Yazıda, söz konusu kararın, kararnamenin resmi gazetede yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girdiğibelirtilmekte olup, kararnameye ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr)"Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Kolombiya" bölümündenulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
01.04.2019
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 27.03.2019 tarih ve 3253 sayılı yazıda; Bilindiği üzere Ankara Ticaret Odası, 2017 yılında yaklaşık 15.000 kişinin katılımıyla "Coğrafi İşaretliÜrünler Zirvesi" düzenlemiştir. Bu zirve kapsamında konferans ve çeşitli konularda eğitim kamplarıdüzenlenerek coğrafi işaretler tüm boyutlarıyla ele alınmış, coğrafi işaretli ürünler sergilenerek ikili işgörüşmeleri gerçekleştirilmiştir.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi nin ikincisi, "Anadolu dan Dünyaya" temasıyla 18-19-20 Nisan2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center dadüzenlenecektir.Söz konusu zirveye ilişkin Ankara Ticaret Odası nın duyuru yazısı ve zirvede gerçekleştirilmesi planlananikili iş görüşmelerine katılım sağlayacakların doldurabileceği forumlar ekte sunulmuştur. UluslararasıCoğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ne gerekli katkının ve katılımın sağlanması hususunu rica ederim. Bilgilerinizi rica ederiz.
01.04.2019
Yurt Dışı İş Gezisi Duyurusu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 16.03.2019 tarih ve 2803 sayılı yazıda; Bildiğiniz üzere KOSGEB in İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde, oda ve borsalar tarafındandüzenlenen KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri ile ilgili başvuru süreci, 24.09.2018 tarihinden itibarenBirliğimiz koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu sürecin başlangıcından itibaren Birliğimize yapılan başvurular ve yurt dışı iş gezisi düzenlenmesine ilişkingerçekleştirilen görüşmelerde, destek mevzuatının karmaşık olduğu, bu karmaşıklığın ise başvurularıetkilediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda yurt dışı iş gezisi destek başvurularını kolaylaştırmak ve mevzuatta ifade edilen hususları dahaanlaşılır kılmak için ekte yer alan "5 Adımda KOBİ lere Yönelik KOSGEB Destekli Yurt Dışı Fuar GezisiDüzenleyin" afişi hazırlanarak ekte gönderilmektedir. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki adreste mevcuttur. https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/YurtdisiIsGezisiDestegi.php Bilgilerinizi rica ederiz.
27.03.2019
Cezayir Pazarına Giriş Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.03.2019 tarih ve 2926 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir hükumetinin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergilerinin yüksekliğine ilişkinolarak, Ticaret Bakanlığı tarafından Cezayir ile ihracatçılarımızın Pazar payının korunması ve artırılması içinCezayir makamları ile görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Ayrıca, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda:-1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 851 ürünün Cezayir e tüm ülkelerden yapılan ithalatına yasak getirildiği, daha sonra Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithali yasak olan ürünlerin listesinin güncellenerekyasak olan ürün sayısının 877 ye çıkarıldığı,-26 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığınca alınan bir kararla bahse konu ithalat yasaklarının kaldırıldığı,yerine yerli üretimi korumak amaçlı ve geçici olarak %30-%200 oranında değişen ek gümrük vergisi getirildiği,-İthalat yasaklarını kaldıran ve yerine ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemenin 27 Ocak 2019tarihinde Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlandığı, belirtilmekte olup, söz konusu kararın bir örneği ve hangi ürünlere ne kadar ek gümrük vergisi getirildiğineilişkin nota Birliğimiz websayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İşİmkânları/Ülke Duyuruları" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
27.03.2019
Namibya İhale Duyurusu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 22.03.2019 tarih ve 3049 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı nın yazısına atfen, Namibya nın Oshana bölgesindeki bir lisenintadilatı ile Lüderitz limanı inşaatında kullanılmak üzere liman ve arazi vinçleri ihalesinin bilgileriiletilmektedir. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.03.2019
İran Isfahan turizm ve El Sanatları Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 25.03.2019 tarih ve 3118 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, 11. Uluslararası İsfahan Turizm ve El Sanatları Fuarı nın, 18-21 Haziran 2019 tarihleriarasında düzenleneceği, söz konusu fuarın turizm endüstrisi ve otelcilik alanında faaliyet gösteren kuruluş vefirmaların yanı sıra geleneksel sanatlar ve el sanatları üreticilerinin kendi ürünlerini sergilemeleri açısındaniyi bir fırsat olduğu, öte yandan fuara yurtdışından katılım sağlayacak konuklara kiralanacak her 12 metrekarestant karşılığında bir kişi için ücretsiz konaklama, havalimanı ve fuar mahalline ücretsiz ulaşım ile stantkiramalada yarı yarıya indirim uygulanması gibi özel kolaylıklar sağlanacağı bildirilmektedir. Fuara ilişkin detaylı bilgiye www.iite.ir internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.03.2019
Çad Uluslararası Yatırım Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 25.03.2019 tarih ve 3162 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Çad Dışişleri Bakanlığı ndan Encemine Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla alınanNota ya atıfla, Çad Ekonomi ve Kalkınma Planlaması Bakanlığı tarafından, Ulusal Kalkınma Planı içinfinansmanın sağlanması ve Çad ekonomisinin canlanması amacıyla, Çad Cumhurbaşkanı nınhimayesinde Çad Hükümetinin kamu ve özel sektörlere yönelik Yatırım Forumlarının düzenlenmesininöngörüldüğü belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu Forumların programı kapsamında "Çad-Arap Dünyası Birinci Buluşması,Çad Uluslararası Yatırım Forumu"nun 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde Encemine de gerçekleştirileceğibelirtilmekte ve ülkemizin bahse konu organizasyona davet edildiği kaydedilmektedir. Anılan Notanın Fransızca dilinde örneği ile Çad da kamu-özel işbirliği modeliyle gerçekleştirilmesiplanlanan kamu projeleri ve özel sektör projelerinin listeleri, Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr)"Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden teminedilebilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.03.2019
Toronto-Collusion Yüksek Teknoloji Konferansı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 15.03.2019 tarih ve 2795 sayılı yazıda; Türkiye nin Toronto Başkonsolosluğu tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı elektronik posta ile, 20-23Mayıs 2019 tarihlerinde Toronto da 25 bin kişinin, 120 ülkeden 1000 i aşkın startup şirketinin veyatırımcıların katılımıyla "Collusion" isimli yüksek teknoloji konferansının düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda, Avrupa da "Web Summit", Kuzey Amerika da ise "Collusion" ismiyle düzenlenen etkinliklerindünyadaki en önemli yüksek teknoloji konferanslarından birini teşkil ettiği belirtilmekte olup, bahsi geçenkonferansın daha önce ABD de yapılmış olduğu, bu defa Toronto nun üç yıl süreyle konferansa ev sahipliğiyapmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, konferansın düzenleyicisi ve ev sahibi olan Toronto Belediyesi nin, 5 Nisan 2019 tarihine kadarkatılım bilgilerini iletecek ülke heyetlerine ücretsiz 50 giriş kartı tahsis edeceğini, çok az yer kalmakla birliktemüsait stand alanlarının bulunduğunu, ülkemizin bahsi geçen etkinliğe katılımına önem verdiklerini ifadeettiği bildirilmektedir. Söz konusu konferansa ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde"Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler" başlığı altındanulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
26.03.2019
Sakadat ve Deri Satışı
ET VE SÜT KURUMUNDAN BORSAMIZA GÖNDERİLEN YAZININ AYRINTILARI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
26.03.2019
Pakistan - Punjab Tarım Fuarı 22-23 Haziran 2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.03.2019 tarih ve 2881 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Punjab Tarım Fuarı nın, 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde, Johar Town Lahore FuarMerkezi nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.Fuarla ilgili detaylı bilgi ve katılım formu www.punjabagriexpo.com web adresinde yer almaktadır. Fuarailişkin broşür ekte iletilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
20.03.2019
2019 Uluslararası Hurma Festivali
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.03.2019 tarih ve 2480 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı tarafından, "2019 Uluslararası HurmaFestivali"nin, 24 Nisan-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Katar ın başkenti Doha da düzenleneceğibildirilmekte olup, başvuru formu ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.
20.03.2019
KONYA TARIM 2019 FUARI
19-23 Mart tarihlerinde KONYA TİCARET ODASI -TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi nde gerçekleşecek Fuar ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır. Bilgilerinize Saygılarımızla.
18.03.2019
26. Tiran Uluslararası Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 11.03.2019 tarih ve 2571 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Arnavutluk un Başkenti Tiran da geçtiğimiz dönemde beş kez Türk Ürünleri Fuarlarıgerçekleştirildiği, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda bölgenin en önemli uluslararası platformuolarak bilinen "26. Tiran Uluslararası Fuarı"nın Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "26. Tiran Uluslararası Fuarı"nın Türkiye Milli İştirakiKatılım Bedeli nin 2.650 TL/m2 olduğu, bu bedele tüm ana hizmetlerin dahil olduğu belirtilmektedir.Yazıda devamla, ülkemiz ile Arnavutluk arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile 26. TiranUluslararası Fuarı nın önemin arttığı, Fuarda tüm sanayi, ticaret ve hizmet firmalarının yer almasının mümkünolduğu ifade edilmektedir.Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri potansiyelinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan26. Tiran Uluslararası Fuarı nda profesyonel ziyaretçiler ile ikili görüşme imkanları sağlanacağıbelirtilmektedir.Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım formuna Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağpanelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümündenulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
20.03.2019
Güney Afrika daki Projeler Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 07.03.2019 tarih ve 2386 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesindeki Yatırım Ofisi (InvestSA)tarafından Pretoria Büyükelçiliğimiz ile temasa geçilerek, iki adet yatırım projesine ilişkin ülkemiz ile işbirliğiyapma arzusunda oldukları ifade edilmektedir.Yatırım projelerine ilişkin bilgi ekte yer almaktadır. Konu ile ilgilenen firmaların Pretoria TicaretMüşavirliğimiz (pretoria@ticaret.gov.tr) ile temas etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.
20.03.2019
Türkiye-Rusya KEK Görüşleri Hk
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 07.03.2019 tarih ve 2466 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen, Türk-Rus Hükümetlerarası KarmaEkonomik Komisyon 16. Dönem Toplantısı nda gündeme getirilmesinde fayda görülecek hususlara ilişkinBirliğimiz görüş ve talepleri sorulmaktadır.Bilgilerinizi, konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin olabilecek üyeleriniz görüşleri ilebirlikte Rusya Federasyonu ile ilgili konulardaki tespit, görüş ve önerilerinizin, Ticaret Bakanlığımızailetilmek üzere, 18 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla(kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederiz.
20.03.2019
Haşhaş Tohumu Satışı
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
20.03.2019
Su Yönetimi Ödülleri
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.03.2019 tarih ve 2347 sayılı yazıda;Tarım ve Orman Bakanlığı nın ilgi yazısında, ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda sukayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının,akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılıprojeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu – özel sektör – üniversite işbirliğine katkı sağlamakamacıyla Su Yönetimi Ödülleri programının tertip edildiği ifade edilmiş olup, www.suyonetimiodulleri.orginternet sitesinde ilan edildiği üzere aşağıdaki kategorilerde ödüller verileceği açıklanmıştır.  Su ve Kanalizasyon İdaresi (başarılı proje)  İl Belediyesi (başarılı proje)  İlçe Belediyesi (başarılı proje)  Sulama Teşkilatı (başarılı proje)  Üretici (yenilikçi proje)  Yüklenici (başarılı proje)  Müşavir (başarılı proje)  Üniversite (başarılı proje)  Basın Kuruluşu (en iyi haber) İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik UsullerTebliği ile Sulama Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleridoğrultusunda ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje, yenilikçiürün ve en iyi haber değerlendirmelerinin Değerlendirme Kurulu (Jüri) tarafından aşağıda yer alan kıstaslargöz ününde bulundurularak yapılacağı belirtilmiştir.  Azaltılan su kayıpları oranı  Yerli ürün kullanımı  Çevrenin korunması  Yenilikçi fikir  Ar-Ge katkısı  Toplumsal fayda  Sosyal sorumluluk  Sürdürülebilirlik Başvurular www.suyonetimiodulleri.org internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Resmi yazı, e-posta, faks vb.ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. Kurumlar başvuru için internet sitesi üzerindekullanıcı hesabı oluşturarak başvuru formunu dolduracaktır. Aynı kurum birden fazla ödül başvurusundabulunabilir; ancak her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Başvurular 1 Şubat 2019 – 30Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Ödül töreni 9 Ekim 2019 tarihinde 5. Su Kayıp veKaçakları Türkiye Forumu ile eşzamanlı olarak Ankara da düzenlenecektir. Bilgilerinizi rica ederiz.
07.03.2019
Yeşil Mercimek Yan Ürün Satışı İhalesi İlanı.
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
07.03.2019
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 01.03.2019 tarih ve 2300 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi nin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde özetle, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. Paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulanşahıslar ve kuruluşlar listesinden aşağıda kayıtlı kuruluşların çıkarıldığı bildirilmektedir."IQe.042 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRSA.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq Listedon: 26 Apr. 2004 Other information:IQe.046 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICESA.k.a.: na F.k.a: na Address: P.O Box 10028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904),Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:IQe.085 Name: NATIONAL COMPUTER CENTREA.k.a.: na F.k.a: na Address: P.O Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq Listed on: 26Apr. 2004 Other information:IQe.113 Name: STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANYA.k.a.: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS F.k.a.: na Address: P.O Box 19036,Al Nahda Area, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:IQe.141 Name: STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIESA.k.a.: na F.k.a: na Address: P.O Box 71, Diwaniya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:IQe.166 Name: STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS A.k.a.: a) STATE ORGANIZATIONOF BUILDING b) DESIGN STUDIES SECTION c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL SOUTHERN REGION F.k.a: na Address: A) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq b) Mosul, leftside, near Al Hurya Bridge, P.O Box 368, Baghdad, Iraq c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraqd) Maysan, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:IQe.178 Name: STATE ORGANIZASTION FOR TOURISM01.03.20192300 A.k.a: na F.k.a.: na Address: a) P.O Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad,Iraq b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq Listed on 26 Apr. 2004 Other information:IQe.198 Name: AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM A.k.a.: a) ALHUDAFOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY b) ALHODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY F.k.a: na Address: Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:" Bilgilerinizi rica ederim.
07.03.2019
52. Cezayir Uluslararası Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 01.03.2019 tarih ve 2299 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir in Ankara Büyükelçiliğinden alınan Notaya atfen, 18- 23 Haziran 2019tarihleri arasında Cezayir deki "Pins Maritime" Sergi Sarayı nda düzenlenecek olan 52. CezayirUluslararası Fuarı na (FIA) katılmayı arzu eden şirketlerin kayıt ve stant rezervasyonları işlemleriniCezayir Fuarlar ve İhracatlar Şirketi (SAFEX) Ticaret Müdürlüğü nün fia2019@safex.dz e-postaadresinden gerçekleştirebilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu Fuara ilişkin detaylı bilgiye www.safex.dz ve www.fia.safex.dz web adreslerinden ve başvuru forumuna web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.
07.03.2019
Eskişehir Gıda Fuarı
Eskişehir Gıda Fuarı, 18-21 Nisan 2019 tarihinde ETO-TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenecektir.
07.03.2019
İran-Fuar Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 04.03.2019 tarih ve 2356 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, 2. Uluslararası Gaz ve İlgili Sanayiler Sergisi nin, 27-30 Ağustos 2019 tarihlerindeTahran da Shahre Aftab Fuar Merkezi nde düzenleneceği bildirilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için İran Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri HafezMousavi (mousavi54hafez@gmail.com) ile temas edilebilir. Bilgilerinizi rica ederim.
06.03.2019
Belarus Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 04.03.2019 tarih ve 2308 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen, Türkiye-Belarus HükümetlerarasıKarma Ekonomik Komisyon 10. Dönem Toplantısı nda gündeme getirilmesinde fayda görülecek hususlarailişkin Birliğimiz görüş ve talepleri sorulmaktadır. Söz konusu Komisyonun 9. Dönem Toplantısı sonundaimzalanmış belge ekte iletilmektedir.Bilgilerinizi, konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin olabilecek üyeleriniz görüşleri ilebirlikte Odanız/Borsanız tespit, görüş ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığımıza iletilmek üzere, 11 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesinirica ederim. Bilgilerinizi rica ederim.
06.03.2019
Afganistan Milli Tedarik İdaresi Talebi Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 04.03.2019 tarih ve 2309 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Ofisi Milli Tedarikİdaresince (NPA) Kabil Belediyesi tarafından kullanılmak üzere yol çizgi makinası ve teçhizatı teminedileceği, bu kapsamda anılan ürünlerin imalatında faaliyet gösteren yetkin firmalarımızın bildirilmesi talepedilmektedir. Söz konusu alıma ilişkin teknik detayların yer aldığı doküman ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.
06.03.2019
Ukrayna - 3. Uluslararası Ekonomik Forum
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 04.03.2019 tarih ve 2303 sayılı yazıda; İlgi yazıda, "Khmelnytskyi Yatırım Fırsatları" temalı 3. Uluslararası Ekonomi Forumu nun, 14-15 Mart 2019 tarihlerinde, Ukrayna nın Khmelnytsky şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Forumda tarımsal sanayi, enerji ve makine yapımı sektörlerindeki yatırım potansiyelleri hakkında bilgi verileceği belirtilmektedir. Detaylı bilgi için Nataliya Belyakova ile (+38 0382 785369, +38098 055 99 27, e-posta: president@mite-ua.com, ean@mitel-ua.com) ile görüşülebilir. Bilgilerinizi rica ederim.
06.03.2019
Tebriz de Düzenlenecek Fuarlar
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 04.03.2019 tarih ve 2302 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, İran ın Tebriz şehrinde, 21 Mart 2019 - 16 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenmesiöngörülen fuarlara ilişkin bilgiler verilmektedir. Söz konusu fuarlara ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.
06.03.2019
Ticaret Heyetleri
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 28.02.2019 tarih ve 2246 sayılı yazıda; Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü 10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı ResmiGazete de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığı altında ihdas edilmiştir.Bahse konu Kararnamenin 77. maddesi çerçevesinde, ülke ihracatının geliştirilmesi amacıyla yurt içinde veyurt dışında ticaret ve alım heyetleri oluşturmak görev ve yetkisi söz konusu Genel Müdürlüğe verilmiştir.İlgide kayıtlı yazıda, bugüne kadar, Bakanlık koordinasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda,resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiş olan ticaret heyetlerinin etkinlik veverimliliğinin daha da artırılması amacıyla, paydaşlar arasında görüş alışverişi sağlanmasının faydalı olacağıbelirtilmektedir.Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde potansiyel pazarlarda ihracatımızın artırılması, ihraç ürünlerimizintanıtılması ve iş bağlantılarının oluşturulmasını teminen, ticaret heyetlerinin işleyişine ilişkin olabilecek görüşve önerilerinizin 5 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (ece.algul@tobb.org.tr) iletilmesihususunda gereğini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
01.03.2019
ELÜS BUĞDAY SATIŞI
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
01.03.2019
Guatemala Ekonomi Bakanı Sn. Acisklo Valladares Urruela nın Ülkemizi Muhtemel Ziyareti
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 27.02.2019 tarih ve 2198 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ın daveti kapsamındaGuatemala Ekonomi Bakanı Sn. Acisklo Valladares Urruela nın 2019 yılının Mayıs ayında ülkemizi ziyaretetmesinin beklendiği bildirilmektedir. Bu itibarla, Guatemala Ekonomi Bakanının ziyareti kapsamında görüşmelerde dile getirilecek hususlarailişkin ülkemiz ile Guatemala arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliğiimkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar veçözüm önerilerinin en geç 12 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E-posta:seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
28.02.2019
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019
"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019" Kapsamında destek ve teşvikler ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
28.02.2019
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 27.02.2019 tarih ve 2228 sayılı yazıda; Birliğimiz ve Rusya Federasyonu (RF) Ticaret Mümessilliği işbirliğinde, 12 Mart 2019 Salı günü, saat 16:00 da TOBB İkiz Kuleler de, RF Sverdlovsk Bölgesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Orlov un ziyaretikapsamında, Sverdlovsk Bölgesi ni ve bölgedeki yatırım fırsatlarını tanıtacak bir seminergerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinlikte Sverdlovsk Bölgesi nin tanıtımının yanı sıra, 8-11 Temmuz2019 da Ekaterinburg da düzenlenecek ve Türkiye nin partner ülke olarak yer alacağı Uluslararası SanayiFuarı (INNOPROM) hakkında bilgiler verilecektir. Sverdlovsk Bölgesi RF de büyük bir sanayi bölgesi olmakla birlikte, RF nin sosyal ve ekonomik performansbakımından ilk 10 bölgesi arasında yer almaktadır. Bölgenin ekonomisi madencilik, metalurji ve makine inşasanayisinden oluşmaktadır. Bölgenin başkenti Ekaterinburg, 1,4 milyonu nüfusu ile RF nin 4. en büyükşehridir. Bölgenin milli hasılasının en büyük 4 kalemi, sanayi %30,5; toptan ticaret %18,8; gayrimenkulişlemleri %11,6 ve ulaşım/iletişim sektörü %8,7 şeklindedir. Bölgede ayrıca Boeing, Siemens, TOS, EMCO,OKUMA gibi önemli yabancı firmaların yatırımları bulunmaktadır. Seminere ilişkin program, Rus heyet listesi, Sverdlovsk Bölgesi bilgi notu ile katılım formu, ekteve Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları–Ülke Duyuruları-Rusya"bölümünde yer almaktadır. Katılım formlarının 8 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
28.02.2019
SITIC AFRICA 2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 26.02.2019 tarih ve 2141 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, SITIC AFRICA 2019 un (Afrika Uluslararası Bilgi ve İletişim TeknolojileriFuarı) Tunus iletişim Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Bakanlığı himayesinde, Uluslararası FuarlarŞirketi, Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği bünyesinde (UTICA) faaliyet gösteren UlusalBilgi Teknolojileri Federasyonu işbirliği ve Tunus Bankalar ve Mali Kurumlar Derneği ile BilgiTeknolojileri Arap Örgütü ortaklığında 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında başkent Tunus tadüzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahsekonu Fuara, 300 ü Afrika dan olmak üzere 1000 den fazla profesyonel yabancıziyaretçinin katılmasının beklendiği iletilmektedir. Fuar a ilişkin detaylı bilgiye www.siticafrica.comweb sayfasından ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
27.02.2019
5. Suudi Arabistan Uluslararası Gayrimenkul Konferansı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 26.02.2019 tarih ve 2139 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Suudi Arabistan İskan Bakanı Majid Al Haqail in himayelerinde, "GayrisafiMilli Hasılanın Yükseltilmesinde Gayrimenkul Sektörü nün Rolü" teması altında, 5. Suudi ArabistanUluslararası Gayrimenkul Konferansının (SYRAC 5), 6-7 Mart 2019 tarihlerinde, Suudi Arabistan ınbaşkenti Riyad da düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu konferansa ilişkin detaylı bilgiye www.sairec5.csc.org.sa adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
26.02.2019
Pakistan Fuarları, 2-4 Nisan 2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 26.02.2019 tarih ve 2140 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, 16. Uluslararası Asya Sağlık ile 6. Uluslararası Asya İlaç Fuar ve Konferanslarının,2-4 Nisan 2019 tarihlerinde Pakistan ın Lahor şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Fuarlar tıbbi ve cerrahi ekipmanlar, sağlık kuruluşları, hastaneler, tek kullanımlık sağlık ürünleri, laboratuvargereçleri ve hastane mobilyaları olarak bölümlere ayrılmıştır. Bir önceki etkinliğe, 815 uluslararası veulusal fuar firması, 25 ülkeden 250 ye yakın katılımcı ve 50.000 ziyaretçinin katılım sağladığı ve 8 den fazlaseminer ve çalıştayın gerçekleştiği belirtilmektedir. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi www.health-asia.com adresinde yer almaktadır. Bilgi için ayrıca BaşkanYardımcısı ve Proje Koordinatörü Bay Farhan Anis (+92 300 824 44 46; Skype: farhanecg; e-mail:farhan@ecgateway.net) ile görüşülebilir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
26.02.2019
Belarus Firmalar Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 23.02.2019 tarih ve 2122 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Tüyap İstanbul Kongre Merkezi nde, 28 Şubat - 2 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek16. Uluslararası İplik Fuarı na, elyaf ve iplik üreticisi beş Belarus firmasının katılacağı bildirilmekte olup,firmaların 6. Salon 606B nolu stantta yer alacağı ifade edilmektedir. Firmalarla ilgili bilgi ekte yer almakta olup, detaylı bilgi almak isteyenler Belarus Ticaret ve Sanayi Odasıtemsilcisi Slava Shevchuk (+375 44 509 12 15; e-mail: slava@belinterexpo.by) ile görüşebilir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
25.02.2019
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası nın Özel Sektörün Gelişimi için İslam Kalkınma Bankası Girişimi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 22.02.2019 tarih ve 2070 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) nın, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDB) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin özel sektörüne yönelik sunabileceği işbirliği ve hizmet imkanlarına ilişkin girişimlerde bulunduğu belirtilmektedir. The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDB) bünyesinde 1999 yılından beri faaliyet göstermektedir. ICD nin faaliyet alanları, İslami finans kanallarının geliştirilmesi, yüksek katma değerli sektörlere yatırım, özel sektör iş yapma ortamının iyileştirilmesine katkı ve kaynakların harekete geçirilmesi gibi ana konular üzerinde geliştirilmiştir. ICD hakkında ayrıntılı bilgi yazımız ekinde yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
25.02.2019
Sri Lanka da Serbest Bölge Projesi hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 21.02.2019 tarih ve 1983 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Sri Lanka Yatırım Kurulu tarafından Kolombo Büyükelçiliğimize iletilen mektupta, SriLanka Yatırım Kurulunun Sri Lanka Kalkınma Stratejileri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı ile birlikte SriLanka nın Bingiriya bölgesinde, Serbest Üretim Bölgesi/Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkin projeiçin teklif çağrısı yaptığı belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
22.02.2019
Çad da Yatırım İmkanları hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 21.02.2019 tarih ve 1973 sayılı yazıda; lgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı ndan alınan yazıya atfen, Encemine Büyükelçiliğimizin Çad Ekonomi ve Planlama Bakanı Sayın Issa Doubragne ile bir görüşme gerçekleştirdiği, adı geçen Bakan tarafından ülkemizde ciddi miktarda susam ithal edildiğinin belirtildiği, Çinlilerin kendilerine başvurarak toplu olarak 1 milyon ton susam satın almak istedikleri ve bu susamın hemen hemen hiç işlenmeden ihraç edileceği, esasen KOBİ ler aracılığıyla susam, Arap zamkı ve yer fıstığı gibi tarım ürünlerini işleyerek ihraç etmek istedikleri ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Türkiye den susam ve Arap zamkının en azından birinci safha işlenmesine yönelik olarak kendilerine örnek tesisler kuracak yatırımcılar önerilmesinden ve bu yatırımcılarla çalışılmasından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir. Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, Tarım ve Orman Bakanlığı na iletilmek üzere söz konusu yatırıma ilgi duyan firmaların Birliğimiz ile (e-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletişim kurması hususunda gereğini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
22.02.2019
İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 21.02.2019 tarih ve 2016 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazılarda, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Adil Abdul Mahdi nin himayelerinde, IrakCumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İslami Ticareti Geliştirme Merkezi ve Fuarlar ve Ticari HizmetlerGenel Şirketi nin işbirliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri arasında ekonomik işbirliğiningelişimini amaçlayan, "İİT Üyesi Ülkeler için 16. Ticaret Fuarı nın 07-13 Nisan 2019 tarihleriarasında Uluslararası Bağdat Fuar Alanı nda düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgiye aşağıda iletişim bilgileri verilen kurumlar ile irtibata geçilerek ulaşmak mümkün olup, Fuar a ilişkin tanıtım broşürü Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları" bölümünde yer almaktadır. Ministry of Trade, State Company for Iraqi Fairs and Commercial Services Baghdad Al- Mansour Email: iraqifairs@gmail.com; info@fairs.iq Wesite: www.fairs.iq Islamic Center for Development of Trade (ICDT) Kingdom of Morocco Tel: +212 5 22 31 49 74/ Fax: +2125 22 31 01 10 Email: icdt@icdt-oic.org Website :www.icdt-oic.org Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
22.02.2019
Türkiye-Polonya 4. Dönem Düzenli İstişare Toplantısı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 21.02.2019 tarih ve 1987 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Türkiye-Polonya Düzenli İstişare Toplantılarının dördüncüsünün Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ile Polonya Cumhuriyeti Girişimcilik ve TeknolojiBakanı Sn. Jadwiga Emilewicz in eşbaşkanlıklarında 7 Mart 2019 tarihinde Varşova da gerçekleştirilmesininplanlandığı bildirilmektedir. Bu itibarla, bahsi geçen ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere ve ülkemiz ile Polonyaarasındaki 4. Dönem İstişare Toplantısı Mutabakat Zaptında yer alması öngörülen ticari ve ekonomikilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi içinöneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 26 Şubat 2019 Salı günü mesaibitimine kadar Birliğimize (E-posta: seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
21.02.2019
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.02.2019 tarih ve 1882 sayılı yazıda; Peru nun Ankara Büyükelçiliği nin ilgide kayıtlı yazısında, Peru Özel Yatırım Teşvik Ajansı ndan(PROINVERSION) alınan bir yazıya atfen, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Ulaşım Altyapısıalanında Ortak Finansmanlı Özel Girişim projelerinin açıklandığı bildirilmektedir. Teklif tarihlerinin 1 Nisan 2019-15 Mayıs 2019 olarak belirlendiği söz konusu projeler aşağıda belirtilmekteolup, yeni yatırım fırsatlarıyla ilgilenen firmalarımız bahsi geçen projelere ilişkin detaylı bilgilere Birliğimizweb sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Perubölümünden ulaşabilmektedir. Lima-Ica Demiryolu Üçüncü Bölgesel Havalimanları Grubu Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
21.02.2019
Irak Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Planı hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 21.02.2019 tarih ve 1972 sayılı yazıda; İlgili kayıtlı yazıya istinaden, Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Birliğimize iletilen yazıdayer alan, Irak ta yatırım ve ticaret fırsatlarının yer aldığı "Irak Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Planı-2018-2022" belgesine, Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları" bölümünden ulaşılabilmektedir Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
21.02.2019
Milli Emlak Müdürlüğü ilanı
Milli Emlak Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen ilgili yazı ve ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
21.02.2019
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri hk.
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri,27 Şubat 2019tarihinde,saat 10.00-16.00arasında, EskişehirTicaret Borsası nda yapılacaktır. Seçmen listeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
21.02.2019
TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri hk.
TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri,27 Şubat 2019tarihinde,saat 10.00-16.00arasında,EskişehirTicaret Borsası nda yapılacaktır. Seçmen listeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
21.02.2019
53. Sfax Uluslararası Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.02.2019 tarih ve 1971 sayılı yazıda; İlgili kayıtlı yazıda,53. Sfax Uluslararası Fuarı nın, 18 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihlerinde Tunus ta düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla son 60 yıldır düzenlenen ve Tunus un en büyük uluslararası fuarı olan Sfax Uluslararası Fuarı na yılda 350,000 katılımcının iştirak ettiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, bu yıl düzenlenecek olan fuarın el işleri, hizmetler, ev aletleri, mobilya, inşaat malzemeleri, yenilenebilir enerji, gıda, turizm, deri ve ayakkabı, bilgi işlem, otomobil ve yedek parçaları, giyim endüstri ve tekstil gibi sektörleri kapsayacağı ifade edilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgiye www.foiredesfax.com web adresinden veya contact@foiresfax.com.tn eposta adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
21.02.2019
Kosova Uluslararası Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 20.02.2019 tarih ve 1923 sayılı yazıda; Kosova Ticaret Odasından alınan ilgili kayıtlı yazıda, 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde "Kosova UluslararasıFuarı" düzenleneceği belirtilmektedir. Bahse konu Fuara ilişkin alyrıntılı bilgi için Ylli Dallku (+383 46/123-429; E-Mail: Ylli.Dallku@oek-kcc.org) ve Fatmire Shala (+383 45/653-222 , E-Mail: Fatmire.Shala@oekkcc.org) ile temas edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
21.02.2019
Borsamız Tarafından Sunulan Ulusal Hububat Konseyi Bildirisi
26.01.2019 Tarihinde Eskişehir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Ulusal Hububat Konseyi’ toplantısına Borsamız tarafından sunulan bildiri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
20.02.2019
X. Saraybosna Yatırım Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.02.2019 tarih ve 1878 sayılı yazıda; İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 14.02.2019 tarihli, 41682013 sayılı ve 10. Saraybosna İş Forumu konulu yazı. İlgide kayıtlı yazıda, 17-19 Nisan 2019 tarihlerinde Saraybosna da Bosna Bank International ve İslamKalkınma Bankası işbirliği ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin himayesinde 10. Saraybosna İşForumu düzenleneceği ve söz konusu Forum kapsamında; 50 den fazla ülkenin katılımcılarının bir arayagetirilmesi, Güneydoğu Avrupa da yer alan ülkeler arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkileringüçlendirilmesi, tarım, enerji, eğitim, finans, altyapı, inşaat, bilişim, turizm ve diğer sektörlerden fikirlerin veprojelerin tartışılması vasıtasıyla Bosna Hersek in yabancı yatırımcılara tanıtılması ve ülkenin ekonomikkalkınmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı iletilmektedir. Birliğimizin de her sene sponsor olarak destek verdiği Saraybosna Yatırım Forumunun taslak programı vetanıtım bülteni ekte sunulmakta ve söz konusu Foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere www.sarajevobusinessforum.comadresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
20.02.2019
Pakistan Expo in Turkey Etkinliği Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.02.2019 tarih ve 1875 sayılı yazıda; 14.02.2019 tarih ve 1746 sayılı ilgili yazıda bildirilen Pakistan Expo in Turkey etkinliği, 2019 Fuar Takvimi nde yer almamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla,
20.02.2019
Pakistan Dream Expo, 5-7 Nisan 2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.02.2019 tarih ve 1874 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Pakistan da yerleşik "Jang Media Group"tarafından, Dream Expo Pakistan Fuarı nın, 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde, Pakistan ın başkenti İslamabad da, gayrimenkul, inşaat, asansör, avize, seramik veseramik kablo, mutfak ve mutfak gereçleri ile ev ürünleri/ mobilya sektörlerinde düzenleneceğibildirilmektedir. Yazıda devamla, Fuarla birlikte belirtilen alanlardaki yatırım fırsatlarının da ele alınacağı bir Yatırım Forumuile firmalar arası ikili görüşmelerin de düzenleneceği bildirilmektedir. Fuarda Türk katılımcılara stantlarınindirimli olarak 3.000 ABD Dolarına tahsis edileceği ifade edilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı broşür ekte yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederiz, Saygılarımızla,
20.02.2019
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.02.2019 tarih ve 1870 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgilere atıfla, Malezya nın 13eyaletinden biri olan Kelantan Eyalet Yönetiminin, aşağıda belirtilen alanlarda yatırım yapmaya ilgi duyanTürk yatırımcılarını anılan eyalete davet ettiği belirtilmektedir. Tok Bali semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde sanayi sitesi kurulması; Turistik bir bölge olan Cameron Tepelerinde yakın Lojing semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde bir turizm köyü kurulması; Demir cevheri ve manganez madencilik yatırımı; Üniversite veya yüksek okul yatırımı; Mobilya üretimi; Helal gıda üretimi. Söz konusu yazıda devamla, bahse konu yatırım projeleri ile ilgilenen firmaların Kelantan Eyalet Yönetimi yetkilisi (Mohamad Nazwan Ismail, Tel: 00 609 7481954 Dâhili: 1004, E-posta: nazwan@kelantan.gov.my, Web: www.kelantan.gov.my/index.php/en/) ile iletişime geçebilecekleri belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz, Saygılarımızla,
20.02.2019
Ekvator Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 19.02.2019 tarih ve 1872 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Türkiye-Ekvator Serbest Ticaret Anlaşması (STA)müzakerelerinin canlandırılması amacıyla, Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık BakanıPablo Campana Saenz in ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.Bu itibarla, Ekvatorlu Bakanın ülkemize gerçekleştireceği ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarındayararlanılmak üzere Ekvator ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelikverilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerininen geç 26 Şubat 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (Eposta:seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. Bilgilerinize rica ederiz, Saygılarımızla,
20.02.2019
Çeltik Kırım İhalesi hk.
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
19.02.2019
ELÜS BUĞDAY SATIŞI
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
19.02.2019
Türkmen Kimya İhalesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 15.02.2019 tarih ve 1797 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Türkmenistan ın Ahal Vilayeti Tecen şehrinde Türkmen Kimya Devlet Kurumu tarafından "Azot – Sülfat Gübreleri (Urea –ES)" üretim tesisinin inşaatı için anahtar teslim uluslararası birihalenin açıldığı bildirilmektedir. Bahse konu ihaleyle ilgilenen firmalarımızın Türkmen Kimya Devlet Kurumu ( Tel: +993 12 390102,58 faks:39 01 98, e-posta turkmendokun@mail.ru ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz, Saygılarımızla,
19.02.2019
Bosna Hersek te Düzenlenecek Fuarlar Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.02.2019 tarih ve 1507 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, 2019 yılı boyunca Bosna Hersek te düzenlenecek fuar, sergi, kongre, konferans vefestivallerin listesi iletilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederiz, Saygılarımızla,
11.02.2019
2019 Yılı Havzalarda Desteklenecek Ürün Listeleri
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) veyem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir. 2019 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
11.02.2019
Irak ta Yatırım İmkanları Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 05.02.2019 tarih ve 1322 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Vasit Valiliğinin Türk şirketlerini Kut şehrinde yer alan ve Vasit Vilayetinde bulunan en büyük alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Dubai Alışveriş Merkezi gibi tamamlanmış yatırım projelerinde perakende satış noktaları açmaya davet ettiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, Merkezi Irak a bağlı Bağdat, Basra, Necef ve Kerbela gibi önemli vilayetlerde yer alan büyük alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde özellikle hazır giyim ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin açtıkları birimlerde kendi markaları ile faaliyet gösterdikleri, söz konusu birimlerin önemli bir kısmının Ticaret Bakanlığınca sağlanan Turquality/Marka ve Yurtdışı Birim desteklerinden de faydalandığı, Irak ta anılan sektörlerde Türk malı ve hizmetinin kalite algısının yüksek olduğu ifade edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz, Saygılarımızla,
11.02.2019
İran - Uluslararası Fuar Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 08.02.2019 tarih ve 1493 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Niavaran Caspian Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından, 19-22 Şubat 2019 tarihlerinde, yerli ve yabancı uluslararası firmaların katılımı ile, Uluslararası Petrol, Gaz, Rafine, Petrokimya ve İlgili Sanayiler Fuarı düzenleneceği bildirilmektedir. Etkinlik İran ın Mazenderan şehrindeki Niavaran Caspian Uluslararası Ticaret Merkezi nde düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere +98 11 230 230 20 iletişim numarasından ve www.niavaransari.ir internet adresinden ulaşılabilir. Bilgilerinize rica ederiz, Saygılarımızla,
11.02.2019
ELÜS BUĞDAY SATIŞI
Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğünden gönderilen yazı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
08.02.2019
Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı hk.
21-24 Şubat 2019 tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenecek fuar ile ilgili detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
07.02.2019
İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim hk,
İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sertifika Programları ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
07.02.2019
14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Hk.
14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
06.02.2019
Mera Fonu Hk.
Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazı ekte bilginize sunulmuştur.
06.02.2019
10. Balıkesir Tarım Fuarı 2019
Balıkesir Tarım Fuarı ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur.
06.02.2019
COSME Kümelenme Çağrısı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 30.01.2019 tarih ve 1129 sayılı yazıda; Avrupa Birliği nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri, "Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, ülkemizde COSME programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. KOSGEB den alınan ilgi de kayıtlı yazıda, COSME Programı kapsamında, "Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı" proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarıyla erişebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 tarihi olan teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme) internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
06.02.2019
Kanunlar
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 24.01.2019 tarih ve 900 sayılı yazıda; Resmi Gazete nin 18 Ocak 2018 tarih ve 30659 sayılı nüshasında; 7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun un 24 üncü maddesi ile, 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birincifıkrasının mülga (c) bendi " Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1 i oranında, süt işleyenkuruluşlarca yapılacak kesinti." ve Mülga (d) bendi "Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük veküçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1 i oranında satıcılarından alınacak pay" hükümlerikaldırılmıştır. Bu itibarla, 4342 Sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve " Borsada satışı yapılancanlı hayvanlardan kesilecek fon gelirleri, borsa görevlileri tarafından kendi usulüne uygun tahsil edilerektahsil edildikleri ayı izleyen ayın en geç on beş işgünü içerisinde fon hesabına yatırılır ve Bakanlığa bildirilir."hükmünü içeren Mera Fonu Yönetmeliği hükümlerinin de yasal dayanağı kalmamıştır. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
06.02.2019
Pakistan Denizaşırı Yatırım Kongresi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 04.02.2019 tarih ve 1306 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Pakistan Denizaşırı Yatırım Kongresi nin, 17 Mart 2019 tarihinde, İslamabad dakiCinnah Kongre Merkezi nde düzenleneceği bildirilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilginin yer aldığı doküman Birliğimiz web sitesinde (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları–Ülke Duyuruları-Pakistan" yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
05.02.2019
Meksika Havacılık Fuarı (FAMEX)
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 01.02.2019 tarih ve 1271 sayılı yazıda; Meksika nın Ankara Büyükelçiliği nin ilgide kayıtlı yazısında, 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde Meksika nın bireyaleti olan Santa Lucia da, "Meksika Havacılık Fuarı (FAMEX)"nın düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu Fuarın, Meksika nın ana sanayi etkinliklerinden biri ve Latin Amerika nın ikinciönemli etkinliği olduğu, 2017 yılındaki fuara 35 farklı ülkeden 500 firmanın katıldığı ve fuar kapsamında 4bin 6 yüz iş toplantısının düzenlendiği belirtilmektedir. Fuar esnasında "Yabancı Yatırım" konulu bir seminerve eğitime teşvik amaçlı yapılacak akademik günlerde "Üçüncü Hava Sahası Eğitim Forumu" ve "ÜçüncüTeknik Konferanslar Turu" gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Ayrıca Meksika Havacılık Fuarı na, 12 devlet yöneticisi, 53 büyükelçi, 11 savunma bakanı, 37 hava kuvvetlerikomutanı, 38 askeri ataşeyi kapsayan endüstri alanındaki başlıca ulusal ve uluslararası aktörlerin yanı sıraBoeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Bell Helicopters, Russian Helicopters, Turkish Aerospace, IsraelIndustries, Pilatus, Lockheed Martin, Northop Gruman, Indra, Catic, Korean Aerospace Industries, Thales,Safran, Honeywell, UTC, Zodiac Aerospace ve Cessna gibi firmalardan işadamları ve CEO ların katılımınınbeklendiği ifade edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
05.02.2019
Hububat ve Bakliyat satışı
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
04.02.2019
Afganistan daki projeler hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 31.01.2019 tarih ve 1199 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Afganistan Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı nın ortak projesi olan ve 30 milyon ABD Doları değerindeki 5 mezbaha tesisinin inşa edilerek kullanıma hazır hale getirildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, mezbahaların iki tanesinin Kabil de ve birer tanesinin Bal, Kunduz ve Herat illerinde bulunduğu belirtilmektedir. Söz konusu mezbahaların günlük bakımı, yönetimi ve işlemleri için 10 yıllığına yabancı yatırımcıya kiraya verileceği bildirilmektedir. Projeyle ilgili bilgilerin yer aldığı doküman Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları–Ülke Duyuruları-Afganistan bölümünde yer almaktadır. Ayrıca detaylı bilgi için Afganistan Ticaret Müşaviri Abdul Qayoom BASSAM (0 212 296 52 37; ca.istanbul@moci.gov.af;afgistca@gmail.com) ile görüşülebilir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
01.02.2019
Gürcistan daki Projeler Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 31.01.2019 tarih ve 1182 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığı ndan alınan e-posta yazısında, Qvesheti-Kobi yolunun 22.7 km lik kısmının inşaatının ihalesi hakkında bilgi verilmektedir. Yazıda devamla, ihalenin iki gruba ayrıldığı, birinci grubun, 15 metre çapında 9 kilometre uzunluğunda TBMtünelini de içeren 10 kilometrelik bölüm olduğu ve bu grubun ihalesinin en geç 15 Şubat 2019 da anonsedileceği; ikinci grubun ise 4 tüneli (en uzunu 1.5 kilometre), 6 köprüyü (en uzunu 400 metre) içeren 12.7kilometrelik bölüm olduğu ifade edilmekte ve bu bölümün ihale prosedürünün devam ettiği bildirilmektedir.Toplam proje tutarının yaklaşık 600 milyon ABD Doları olacağı ve konuyla ilgili firmaların ivedilikle detaylıbilgi için Davit Deisadze (+995 597 60 90 63; davit.deisadze@georoad.ge) ile temas kurmalarının beklendiğiifade edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
Bagdat Agrofood Fuarı 11-14.03.2019
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 29.01.2019 tarih ve 1093 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, AGRO FOOD Gıda Fuarı nın, Pyramids Grup Fuarcılık tarafından, 11-14 Mart 2019 da,TISİAD (Türkiye Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) in desteği ile Irak-Bağdat ta gerçekleştirileceğibildirilmektedir.Konu ile ilgili detaylı bilgi için Nevaf KILIÇ (Cep: 0532 3043343; nevafkilic@kilicsan.com.tr) ile irtibatageçilebilir ve ayrıca http://iraqagrofoodexpo.com/ web sitesi ziyaret edilebilir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
İran daki Fuar Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 29.01.2019 tarih ve 1077 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, İran ın Shiraz kentinde, Hurma ve İlgili Sektörler 1. Fuarı nın, 12-16 Şubat 2019 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara katılım gerçekleştirmek isteyenlerin İran Büyükelçiliği (Bay Seyed Hafez Mousavi, Cep: 0538 05314 98 e-posta: mousavi54hafez@gmail.com) ile irtibata geçmesi tavsiye edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 28.01.2019 tarih ve 1164 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Pakistan Başbakanı İmran Han ın 3-4 Ocak 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6. Toplantısı nın 2019 yılı içinde İslamabad da düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığı bildirilmektedir. Belirtilen çerçevede Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu nda (OÇG)" gündeme getirilmesi gereken hususlar ve ele alınabilecek işbirliği konularına ilişkin Birliğimiz görüş ve talepleri sorulmaktadır. Bilgilerinizi, konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin üyeleriniz görüşleri ile birlikte Odanız/Borsanız tespit, görüş ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığımıza iletilmek üzere, 7 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MISIR SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
31.01.2019
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 25.01.2019 tarih ve 967 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarıncafaaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliklereve Daimi Gözlemciliklere gönderilen Notanın örneği Birliğimize iletilmiştir. Notada özetle, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıklarıdondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden, aşağıda yer alan kuruluşun çıkarıldığı bildirilmektedir: "IQe. 098 Name: RAYON STATE ESTABLISHMENT A.k.a.: RAYON STATE COMPANY" Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
Kuveyt Turizm ve El Sanatları Fuarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 25.01.2019 tarih ve 981 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı elektronik postada, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi komitesiadına İstanbul da gerçekleşen 34. Bakanlar Daimi Komitesi Oturumu nda alınan karar ve tavsiyeler gereğinceKuveyt Ticaret ve Savunma Bakanlığı ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi tarafından, Kuveyt UluslararasıFuar Şirketi katkılarıyla 5 - 8 Mart 2019 tarihleri arasında Kuveyt Uluslararası Fuar Alanı nda, İslam İşbirliğiTeşkilatı üye ülkelerinin Turizm ve El Sanatları Fuarı nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu fuarın İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında turizm ve el sanatları sektöründe işbirliğinigüçlendirmek, üye ülkelerin tarihi anıt ve turistik yerlerini tanıtmak ve bu sektörlere yatırımı teşvik etmeamaçlarını güttüğü belirtilerek, ayrıca fuarda İslam İşbirliği Teşkilatı na üye ülkelerin turizm ve el sanatlarısektöründe iş fırsatları yanında ortaklık kazanmaya çalışan paydaşların ağırlanacağı ilgili elektronik postadaifade edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
Hannover Messe 2019 Türkiye Milli İştiraki
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 28.01.2019 tarih ve 1032 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz sanayi sektörünün uluslararası platformda geniş bir yelpazede yer alması ve tanıtılmasının büyük önem taşıdığı, bu çerçevede Almanya nın Hannover şehrinde her yıl düzenlenen Hannover Messe Fuarının Türkiye Milli İştirak Organizasyonu nun, 1992 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlendiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Hannover Messe nin dünyanın en önemli ve kapsamlı sanayi fuarı olduğu, 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Hannover Messe 2019 Türkiye Milli İştiraki nin; Hall 3 (Yan Sanayi), Hall 4 (Yan Sanayi, Hall 12 (Enerji), Hall 13 (Enerji) ve Hall 21 (Hidrolik, Pnömatik ve Akışkan Gücü) olmak üzere 5 ayrı ihtisas salonunda yer alacağı belirtilmektedir. İstanbul Ticaret Odası tarafından sektör mensuplarına avantajlı imkanlar sunabilmek amacı ile, Hannover Messe 2019 Türkiye Milli İştiraki m2 katılım bedelinin, tüm ana hizmetler dahil 2.880 TL/m2 olduğu ifade edilmektedir. Yazıda ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık %60 oranında desteklenen Türkiye Milli İştiraki teşvik işlemlerinin İstanbul Ticaret Odası nca takip edileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye, Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir. Etkinliğe ilişkin ayrıca İstanbul Ticaret Odası (Mustafa Çağlayan, Tel: 0212 455 61 08, E-posta: mustafa.caglayan@ito.org.tr / Aylin Odabaş, Tel: 0212 455 61 10, E-posta: aylin.odabas@ito.org.tr/ GSM: 0533 959 30 57) ile de irtibata geçilebilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 28.01.2019 tarih ve 1025 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi nin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde özetle, 1843 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden aşağıda kayıtlı kuruluşların çıkarıldığı belirtilmektedir. "IQe.039 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH A.k.a.:na F.k.a.:na Address: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: IQe.118 Name: STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS A.k.a.:na F.k.a.:na Address: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq Listed on:26 Apr. 2004 Other information: IQe.122 Name: STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES A.k.a.: STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:" Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
31.01.2019
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 28.01.2019 tarih ve 1049 sayılı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın ilgi yazısında; 29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu hususun 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13 te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlendiği hatırlatılmaktadır. Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususların Çevre Kanunu nun Ek Madde 11 inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlendiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususların 09.01.2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar ın Bakanlıkça belirlendiği belirtilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
30.01.2019
FINDIK KROKANI İMALAT İHALESİ İLANI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
30.01.2019
2019 YILI TASLAK BUĞDAY ALIM BEREMİ
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
26.01.2019
Dolandırıcılık HK.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan borsamıza gönderilen 17.01.2019 tarih ve 619 sayılı yazıda; Çeşitli sektörler özelinde, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce seminer düzenleneceği ve sonrasında katılımcı işletmelere plaket verileceği beyan edilerek adres istendiği, akabinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı adlı bir kitabın faturası ile bu adreslere kargo yoluyla gönderildiği yönünde yapılan bildirimler neticesinde Genel Müdürlüğünün ismi kullanılmak suretiyle işverenlerin zarara uğratılmasının önüne geçmek amacıyla üyelerimizin bilgilendirilmesi istenilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
26.01.2019
Uluslararası Bağdat Fuarına katılım daveti
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gönderilen 24.01.2019 tarih ve 922 sayılı yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Uluslararası Bağdat Fuar Alanı nda 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Majid Shams Al-Irak Fuarlar ve Kongre Koordinasyon Şirketi ile Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi nin birlikte düzenleyeceği fuara Türk şirketlerinin katılımının arzu edildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu fuarda; · Gıda maddeleri, ekipman ve ilgili aksesuarların · Altyapı ve elektrik · İnşaat ve inşaat yapı malzemeleri · Genel endüstriler, otomotiv, baskı ve ambalaj, plastik ve petrokimya ürünleri imalatı, ev eşyaları ve mobilya sektörlerine yer verileceği ifade edilmektedir. Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye; Irak, Bağdat, Alkarada, Hai Al-Wihda, 904. Cadde 38. Sokak No: 8 adresinden ulaşılabileceği gibi, Tel: 07832855566 - 07712258866 numaralı telefonlardan ve E- Posta: info@suniraq.com temasa geçilerek de temin edilebileceği kaydedilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
25.01.2019
Tunus 14. SIAMAP Fuarı
Sayın Üyemiz TOBB dan Borsamıza gönderilen 23.01.2019 tarih ve 824 sayılı yazıda Tunus 14. Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Uluslararası Fuarının (SIAMAP 2019), 24-29 Eylül 2019 tarihlerinde, Tunus ta bulunan Kram fuar alanında gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu etkinliğe ülkemizden katılımı organize etmek üzere SENEEXPO adlı Türk şirketiyle bir pazarlama ve bilgilendirme anlaşması imzalandığı belirtilmektedir. Fuarla ilgili detaylı bilgiyi Borsamızdan elde edebilirsiniz. Bilgilerinize.Rica Ederiz.
24.01.2019
Arap-Afrika Konferansı
Sayın Üyemiz TOBB dan Borsamıza gönderilen 23.01.2019 tarih ve 825 sayılı yazıda, 2. Arap-Afrika Konferansı ve İş Kadınları Fuarının, "Kadın Girişimcileri Destekleyerek Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine Ulaşmak temasıyla, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde, Fas Kralı Altıncı Mohammed in himayesinde, Sanayi İhracatı Gelişimi için Arap Birliği tarafından, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğinde Fas ın başkenti Marakeş te düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, etkinliğin, Fas Hükümeti, Arap Ülkeleri Teşkilatı, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu başta olmak üzere birçok Uluslararası Kuruluş tarafından destekleneceği ve Konferansta, kadınlara teknik destek sağlanması, eğitim ve esnek kredi imkânı yaratılması, iş gücü piyasasında yeni oluşan sektörlere hükümet desteği sunulması ile suistimalden korunma yollarıyla ilgili konulara yer verileceği belirtilmektedir. Ayrıca, etkinlik sanayi sektöründe Arap Afrika kadınlarının iş uzmanlarına erişimini, kapasite geliştirme veiş eğitimi merkezlerini geliştirme konularını da ele alacaktır. Etkinliğe İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden katılımcılar beklenmekte olup, etkinlik sırasında Arap ve Afrika iş kadınları arasında iki görüşmeler gerçekleştirilecektir. Etkinlikle ilgili broşür ekte iletilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için UNIDO Yatırım ve Teknoloji Teşviki Ofisi Başkanı Dr. Hashim Hussein (Tel: +973 175 36881 / 104; e-mail: h.hussein@unido.org; a.barhoumi@unido.org) ile temas edilebilir. Bilgilerinize, Rica Ederiz.
24.01.2019
Pakistan daki etkinlikler hk.
Sayın Üyemiz TOBB dan Borsamıza gönderilen 18.01.2019 tarih ve 634 sayılı yazıda, 1. Pakistan ın Karaçi şehrindeki Fuar Merkezi nde (Expo Centre), Karaçi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde, "My Karachi-Oasis of Harmony" isimli 16. Fuarın düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinlik anılan Oda tarafından son 15 yıldır düzenlenmekte ve tekstil, kumaş, hazır giyim, ev tekstili, giysi, kozmetik, mücevher, otomobil, yiyecek-içecek, şekerleme, elektronik aksamlar, sabun, ayakkabı, halı ve daha birçok alanda ürünlerin tanıtıldığı bir Fuar olarak gerçekleşmektedir. Detaylı bilgi için Muhammad Idrees; Komite Başkanı, +92 300 8225419 ve Nida Aman, Sekretarya, +92 21 99218001-9 dahili: 118; e-posta: nida.aman@kcci.com.pk ile temas edilebileceği belirtilmiştir. 2. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi nin (CPEC Project) 2. evresinin, sanayileşme, tarım, gıda işleme ve bilgi teknolojileri sektörlerine odaklanacak şekilde başladığı bildirilmekte ve Türk iş çevreleri söz konusu projede yer almak üzere davet edilmektedir. Projenin bu evresinin özellikle Pakistan ın Pasni ve Belucistan bölgelerine odaklandığı ifade edilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Khalid Mahmood ( +92 51 8742020/30; +92 333 5132397; +92 333 5134439; e-posta: kmahmoodcpec@gmail.com; web sayfası: cpecplatform.com) ile temas edilebilir. Bilgilerinize Rica Ederiz.
22.01.2019
İslam Odası etkinlikleri hk.
Sayın üyemiz, TOBB dan Borsamıza iletilen 18.01.2019 tarih ve 710 sayılı yazıda; · Birinci İslam İşbirliği Teşkilatı Festivali, 5-9 Şubat 2019 tarihlerinde Mısır ın başkenti Kahire de düzenlenecektir. Söz konusu Festivalde, folklor, çeşitli ürünler,tiyatro ve sinema faaliyetleri ile ilgili tanıtım faaliyetleri yapılacak ve İslam kültürü ile dünyası hakkında bilgiler verilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Mısır Kültür Bakanlığı nın Uluslararası Festivaller Bölümü veya İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Festival Bölümü (+201271959598; +20100548778 ve e-posta: internationalfestival@gmail.com) ile irtibata geçilebilir. · Irak Ticaret Odaları Federasyonu tarafından, 20-23 Mart 2019 tarihlerinde, Irak ın Necef şehrinde, Necef Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı düzenlenecektir. Fuarda ürün, hizmetler ve yatırım fırsatları tanıtılacak ve ayrıca Alkhyal İş Merkezi ndeki fırsatlardan yararlanma imkanı olacaktır. Söz konusu etkinlik ile ilgili detaylı için bilgi Irak Ticaret Odaları Federasyonu (+964 7901 380594; +964 7810 612135; +964 7901 531440; e-mail: ficcbaghdad@yahoo.com; info@ficc.org.iq; web sitesi: www.ficc.org.iq) yetkilileri ile temas edilebilir. Bilgilerinize rica Ederiz.
22.01.2019
SURİYE YE UN TEMİNİ İHALESİ.
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
21.01.2019
Küresel Girişimcilik Zirvesi 2019
Sayın Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Başkanlığı’ndan Borsamıza iletilen yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Hollanda ve ABD hükümetlerinin ortaklığında 04-05 Haziran 2019 tarihlerinde Lahey’de düzenlenecek olan Küresel Girişimcilik Zirvesi (GES) 2019 için kayıtlara başlandığı; dünya çapında girişimcilerin, yatırımcıların ve iş çevrelerinin bir araya gelmesi planlanan Zirve’ye 2000’den fazla girişimcinin katılımının beklendiği ve tarım teknolojileri, bağlanabilirlik (connectivity), enerji, sağlık ve su sektörlerinin öncelikli olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Zirveye kayıtlar için son başvuru tarihi 30 Ocak 2019 olup, gerekli bilgilere https://www.ges2019nl.nl/ elektronik adresinden ulaşılabilmektedir. Kayıt yaptıran işletmelerimizin bilgilerinin Borsamızca Lahey Büyükelçiliği ve KOSGEB’e bildirilmesi talep edilmekte olduğundan,Borsamıza (eskisehirtb@gmail.com) konu ile ilgili bilgi verilmesi rica olunur. Bilgilerinize Rica Ederiz.
18.01.2019
MISIR SATIŞI
S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
18.01.2019
İHALE İLANI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
17.01.2019
DOLANDIRICILIK OLAYLARI
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yazı ektedir. Bilgilerinize önemle sunulur.
10.01.2019
İHALE İLANI
MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
07.01.2019
ELÜS SATIŞLARI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
07.01.2019
E İHALE
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı’nın 380.99 sayılı ilgi yazı ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların satışlarının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluştuğu belirtilmektedir. Yazıda söz konusu platforma ilişkin https://tasfiye.ticaret.gov.tr/eihale-islemleri/eihale ve https://www.eihale.gov.tr/ web sitelerindendetaylı bilgiye ulaşabileceği ifade edilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz.
31.12.2018
TOBB MEYBEM KAPSAM GENİŞLEME ÇALIŞMALARI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
18.12.2018
KUŞAK VE YOL ZİRVESİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Borsamıza iletilen 28.12.2018 tarih ve 19615 sayılı yazıda; Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından 2016 yılında itibaren düzenlenmeye başlanan Kuşak ve Yol Zirvesi’ne ilişkin olarak bir sonraki Zirve’nin 11-12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, HKTDC’den alınan davet yazısında 2018 Haziran ayında gerçekleştirilen son Zirve’ye Türkiye tarafından verilen destek için teşekkür edildiği, anılan zirvede resmi görevlilerin ve önde gelen işadamlarının da bulunduğu 55 ülkeden 5.000 kişinin katıldığı, 230 ayrı proje imkanının araştırıldığı ve 520’nin üzerinde toplantının yapıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi www.beltandroadsummit.hk/en/index.html adresinden temin edileceği gibi HKTDC’den Cathy Yau (Tel: +852 3915 1499, Eposta: cathy.yc.yau@hktdc.org) ve Josie Chan (Tel: +852 2584 4400, Eposta: josie.wy.chan@hktdc.org) ile temas kurularak temin edilebilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
31.12.2018
HUBUBAT VE BAKLİYAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
02.01.2019
İHALE İLANI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
28.12.2018
GIDA AMAÇLI HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
27.12.2018
NOHUT VE YEŞİL MERCİMEK SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
20.12.2018
ELÜS SATIŞLARI
Sayın Üyemiz, TMO tarafından Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarınşartlı satış işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla web tabanlı "ELÜS SATIŞLARI" platformu oluşturulmuştur. Oluşturulan web tabanlı platform üzerinden ELÜS satışlarının duyurusu yapılarak, talep toplanacak ve dağıtım işlemi gerçekleştirilecektir. Yazılım platformu üzerinden gerçekleştirilen dağıtımların takas ve ciro işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili ticaret borsasına bilahare gönderilecektir. Tüm ELÜS satışları bu platform üzerinden gerçekleştirileceği için bu satışlardan faydalanmak isteyen kişi ve firmaların internet üzerinden platforma üye olması, üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin (fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb) sağlıklı bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır. Üyeler platform üzerinden TMO nun tüm ELÜS satışlarını görüp alım emri verebilecektir. Ancak üye, takas işlemini (şartlı satış işlemini) gerçekleştirecek ilgili ticaret borsasına üye değil ise bu satış işlemi gerçekleşemeyecektir. Sisteme kayıt ve talep oluşturma işlemlerihttps://ticaret.tmo.gov.trlinkinden veyahttp://www.tmo.gov.trsayfasındaki "ELÜS SATIŞLARI" kısayol sekmesinden girilmek suretiyle yapılacaktır. Bilgilerinize önemle rica ederiz. Saygılarımızla,
19.12.2018
ÜLKE MASALARI BÜLTENİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza iletilen 13.12.2018 tarih ve 18787 sayılı yazıda; ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin teminini ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından bu amaçla 2018 yılı Aralık ayı itibarı ile "Ülke Masaları Bülteni" yayınlanmaya başlandığı belirtilmiştir. Aylık periyotta yayınlanacak olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer alacağı bildirilmiştir. Ayrıca, Bakanlıkla belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden başlamak üzere bültenin her sayısında seçilen ülkelere ihraç potansiyeli taşıyan ürünleri de içeren ülke bulgularına da yer verilmesi planlandığına yer verilmiştir. Ülke Masaları Bültenin ulaşabileceğiniz link adresleri, aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize rica ederiz. TOBB :https://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/UlkeMasalariBulteni.php Ticaret Bakanlığı :https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni
19.12.2018
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ
SayınÜyemiz, Ticaret Bakanlığı RiskYönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün 05.11.2018 tarih ve 80572740-645 sayılı yazısına ithafen; 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Elektronik Ortamda Tebliğ" başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 sayılı Vergi usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeue, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmektedir. Ayrıca bu kapsamda 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektornik Tebligat Sistemi) (Sıra No:1) yayınlandığı, elektronik tebligat sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir. Anılan tebliğde Bakanlıkça ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Ayrıca tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dahil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği düzenlenmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
17.12.2018
TOBB TÜRKİYE 100
Sayın Üyemiz, TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliğinde, Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini arttırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri TOBB Türkiye 100 Programı yürütülmektedir. TOBB Türkiye 100 Programı 2018 yılında da devam edecek olup, şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye 100 programına ilişkin detaylar ekte yer almakta olup, kriterlere uyan firmaların en geç 31 Ocak 2018 tarihine kadar turkiye100.tobb.org.tr üzerinden yapılması hususu bilgilerinize önemle sunulur.
17.12.2018
T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ın Avusturya Ziyareti
Sayın Üyemiz, T.C. Ticaret Bakanlığı yazısınaistinaden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen 10.12.2018 tarih ve 18524 sayılı yazıda;Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ın, Avusturya Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Margarete Schramböck ün daveti üzerine çeşitli temaslar ve müzakerelerde bulunmak üzere,14 Ocak 2019tarihinde,Avusturya ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, Avusturya ile ülkemiz arasında gündeme getirilmesinde fayda gelen konular, varsa sorunlar ve iş birliği önerilerinize bağlı görüşlerinizin, 14 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Borsamıza gönderilmesini (eskisehirtb@gmail.com) rica ederiz. Saygılarımızla,
12.12.2018
BUĞDAY SATIŞI
SAYIN ÜYEMİZ, S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDEN ALINAN İHALE METNİ EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE RİCA EDERİZ.
11.12.2018
ABD NİN İRAN A YÖNELİK YAPTIRIMLARI
Sayın Üyemiz, TOBB’dan Borsamıza gönderilen 06.12.2018 tarih ve 18363 sayılı yazıda; Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen; ABD Ankara Büyükelçiliği Yetkilileri tarafından, Dışişleri Bakanlığı’na iletilen notta; Mahan Air şirketiyle ilişkilerini sürdüren firmalarımız hakkında Dışişleri Bakanlığına bilgi sunulduğu belirtilerek, hükümetimizin Mahan Air şirketiyle çalışan firmalarımızı tespit etmesinin ve anılan şirketle iş ilişkilerini sonlandırmaları yönünde bu firmalarımızı zorlamasının beklendiği belirtilmiştir. İlgili şirketlerimizin Mahan Air şirketiyle bağlarını sonlandırma yönünde attıkları adımlar hakkında bilgi paylaşımı yapılmasının talep edildiği bildirilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
07.12.2018
SELEKTÖRALTI BUĞDAY SATIŞ İHALESİ
SAYIN ÜYEMİZ, DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN İHALE METNİ EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE RİCA EDERİZ.
10.12.2018
Hindistan Sanayi Konfederasyonu Ortaklık Zirvesi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden (TOBB) alınan yazıda Hindistan Sanayi Odası Konfederasyonu (CII) tarafından Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Hindistan Hükümeti ve Maharashtra Eyaleti Hükümeti işbirliğinde, 25. CII Ortaklık Zirvesi nin 12-13 Ocak tarihlerinde Mumbai Hindistan da düzenleneceği belirtilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin buluşturulmasını hedefleyen Zirve kapsamında, ülkelerin rekabet gücünü arttırmalarına ve küresel ekonomiye daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak stratejiler ve politikalar ele alınacaktır. Anılan etkinliğe ilişkin güncel bilgilerehttp://partnershipsummit.com/web adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
10.12.2018
TÜRKİYE BURSLARI 2019 PLANLAMASI
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza iletilen 07.12.2018 tarih ve 18405 sayılı yazıda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın yazısına istinaden; ülkemizin dünya ile ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda geliştirmekte olduğu ilişkilerin uluslararası öğrenciler tarafından da tesis edilecek bağlar ile güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Türkiye Burslarının, ülkemizin hedefleri, kurumlarımızın talepleri, muhatap ülkelerin ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentilerinin birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir planlama süreciyle yürütüldüğü iletilmektedir. Yazıda devamla, Türkiye Bursları uygulamasının 2019 yılında bir adım öteye taşınabilmesi amacıyla, ülkemiz şirketlerinin ülkeler özelinde yaptığı/yapmayı planladığı yatırımlara dair bilgiye, bu yatırımlar kapsamında ilgili ülkelerde karşılaşılan insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda burslandırma yapılmasında fayda görülen yükseköğrenim düzeyi ve eğitim alanlarına dair üyelerimizin görüş ve değerlendirmeleri talep edilmektedir. Bu bağlamda, Borsamız görüşlerinde yer verilmek üzere görüş ve değerlendirmelerin11 Aralık 2018 tarihine kadarBorsamıza (eskisehirtb@gmail.com) iletilmesi hususunu üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. Saygılarımızla,
07.12.2018
YERLİ MALI BELGESİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Alınan 28.11.2018 tarih ve 17875 sayılı yazı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
05.12.2018
ABD nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar tarafından Borsamıza gönderilen 04.12.2018 tarih ve 18227 sayılı yazıda; 10 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 14.00’de TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda, “ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı” yapılacağı bildirilmektedir. Söz konusu toplantı katılım formu ekte yer almakta olup, katılmak isteyenlerin formu doldurarak en geç7 ARALIK 2018 CUMAgününe kadar Birliğe e-posta yoluyla (iran@tobb.ogr.tr) iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla,
05.12.2018
ABD NİN İRAN A YÖNELİK YAPTIRIMLARI
Sayın Üyemiz, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.11.2018 tarih ve 17846 sayılı yazısına atfen; Dışişleri Bakanlığı’nın 06.11.2018 tarih ve 43143608-545.08.01 2018/14517596 sayılı yazısından bahisle; ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin olarak aşağıdaki hususlar yer almaktadır. “ABD nin İran a yönelik olarak evvelce hayata geçirmekle birlikte, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde kaldırdığı, enerji, gemi inşaatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık alanlarındaki yaptırımların 5 Kasım itibariyle yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin olarak ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan basın açıklaması, OFAC açıklamasında özetle, anılan kararla 700 ün üzerinde gerçek ve tüzel kişinin (deniz ve hava araçları dahil olmak üzere) yaptırıma tabi tutulduğu, söz konusu yaptırımların İran halkını değil İran rejimini hedef aldığı, bu çerçevede, tarım ürünleri, gıda, ilaç ve tıbbi cihazların İran a satışını mümkün kılacak yetkilendirme ve istisnaların verilmeye devam edileceğinin belirtildiği, Yaptırım kararıyla 50 İran bankası, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Hatları (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) ve İran Ulusal Petrol Nakliyat Şirketi (National Iranian Tanker Company) başta olmak üzere deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren önemli sayıda kurum ve şirket ile bunların araçları, İran Atom Enerji Örgütü ve İran ın ulusal havayolu şirketi olan "İran Havayolları" (şirkete ait 67 uçak dahil) hakkında yaptırım kararı alındığının kaydedildiği, Açıklamada, haklarında yaptırım kararı alınan gerçek ve tüzel kişilerin ABD de ya da ABD lilerin kontrolü veya zilyetliğinde bulunan varlıklarının ve bunlardaki hisselerinin dondurulduğu, ABD uyrukluların bu gerçek ve tüzel kişilerle iş yapmalarının yasaklandığı, yaptırıma tabi söz konusu gerçek ve tüzel kişilerle iş ilişkisine girenlerin haklarında dava açılabileceği ve yaptırımlara maruz kalabilecekleri ifade edildiği, Bahse konu kararla yaptırıma tabi tutulan gerçek ve tüzel kişilerin (deniz ve hava araçları dahil olmak üzere) tam listesinehttps://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspxadresinden ulaşılabileceği,”Bildirilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
05.12.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
04.12.2018
2.Yıldızlar Fuarı, 28-30 Kasım 2018, Meşhed
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gelen 19.11.2018 tarih ve 17320 sayılı yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından gelen yazıya atfen, 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında, Meşhed Homa 1 Otel de, gıda sanayi markalarına özel 2. Yıldızlar Fuarı nın düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu fuar kapsamında ücret karşılığı sağlanacak hizmet paketlerine ilişkin bilgilerin ilgi yazı ekinde (EK-1) yer aldığı belirtilmekte olup, katılım sağlamak isteyen firmaların bilgilerini TOBB a bildirilmek üzere Borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr)iletilmesi rica olunur. Fuar katılımı sonrasında gerçekleştirilebilecek ticari anlaşmalardan doğan yükümlülükleri ve olası riskleri, firmaların kendi sorumlulukları altında değerlendirmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
28.11.2018
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması hk.
Sayın Üyemiz, TOBB’dan Borsamıza iletilen 23.11.2018 tarih ve 17618 sayılı yazıda; 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili amacıyla 48/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân sağlanması amaçlanmıştır. Kanun hükmüne göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Vergi usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, hazine ve Maliye Bakanınca 60 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir. Ayrıca, 7020 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin on altıncı fıkrasına “Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkilidir. Söz konusu kanun hükümlerine dayanılarak 24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete’de Tahsilat Genel tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri :A Sıra No:10) ile 31.03.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik kurumu Alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Bilahare Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesinde 6183 sayılı kanunun 48/A maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemlerinin yerine getirilme usul ve esasları düzenlenmiştir. Belirtilen bu düzenlemelerle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi ve/veya prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân tanınmıştır. Düzenlemelerden yararlanacak borçlunun; 1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve prim ödeme yükümlüsü olması, 2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannameleri ile aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet belgelerini kanuni sürelerinde vermiş olması, 3. Düzenleme kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şarttır. Yapılan düzenlemelerle 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borçlar 60 aya kadar aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak, borçların taksitler halinde ödenmesinde yıllık %22 oran tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila%16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecektir. Borçluların 500.000 TL’ye kadar borçları için teminat aranmayacak, 500.000 TL’yi aşan borçlar için ise aşan kısmın %25 oranında teminat alınacaktır. 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamına giren vergi ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri A Sıra No:10) ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracaatta bulunarak yararlanabilinmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
28.11.2018
SAKATAT VE DERİ SATIŞI
SAYIN ÜYEMİZ, ET VE SÜT KURUMUNDAN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
22.11.2018
MAHSUL BUĞDAY İHALESİ
SAYIN ÜYEMİZ, ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN İHALE METNİ EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE RİCA EDERİZ.
22.11.2018
ARNAVUTLUK DİPLOMAT OTEL SATIŞI
Sayın Üyemiz, Arnavutluk / Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından restoran, spa, 2 konferans salonu ve 26 oda kapasiteli Tiran Diplomat Otel & Spa nın sahibinden satılık olduğu ve ilgilenen Türk firmalarının ilgili kişilerle iletişime geçebileceği bildirilmektedir. Duyuruya ait dosya ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
22.11.2018
OMÜ MEZUN BİLGİ SİSTEMİ
Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Borsamıza iletilen 13.11.2018 tarihli ve 16970 sayılı yazıda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından gönderilen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
22.11.2018
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza gelen 12.11.2018 tarih ve 16815 sayılı yazıda; 07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak ilke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza. zincir mağaza. bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz. (2) Büyük mağaza. zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir. " Yukarıda değinilen mevzuat değişikliğini bilgilerinize rica ederiz.
22.11.2018
İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar
Sayın Üyemiz, TOBB’ dan Borsamıza iletilen 16.11.2018 tarih ve 17149 sayılı yazıda; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’un da üyesi bulunduğu iş sağlığı vegüvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formunawww.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir. Bahsekonu listeye ilişkin taleplerin 30.11.2018 tarihine kadar Borsamıza (eskisehirtb@gmail.com) adresine iletmenizi rica ederiz. Saygılarımızla,
22.11.2018
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
20.11.2018
Arnavutluk / Agro-Tech Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısına atfen, 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Tiran’da, tarım makineleri, bitkisel üretim firmaları, hayvancılık ekipmanları, tarım aletleri ve traktörler, gübre, yaş meyve-sebze, tohumculuk konularını kapsayan ve ikincisi gerçekleştirilecek olan “Arnavutluk Agro-Tech Tarım Fuarı”nın düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, geçen sene ilki gerçekleştirilen Fuara Arnavutluk’tan ve bölge ülkelerden 60 firmanın katılım sağladığı ve sayının bu sene artmasının beklendiği belirtilmektedir. Fuara ziyaretçi veya katılımcı olarak iştirak etmek isteyen üyelerimiz aşağıda bilgileri bulunan yetkililer ile iletişime geçebilirler: İrtibat Kişileri: Sn. Erinda Zhupani, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri E-posta:info@attso.al Sn. Enejda Sheku, Expocity Fuarcılık E-posta:enejda.sheku@expocity.al Tel: +355 688 069 393
14.11.2018
MISIR SATIŞI
S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
16.11.2018
DÜNYA DEĞİRMEN TEKNOLOJİLERİ KONFERANS VE SERGİSİ
Sayın Üyemiz, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri derneği nden Borsamıza iletilen yazı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
15.11.2018
2019 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından TOBB aracılığıyla Borsamıza intikal eden 18.10.2018 tarih ve 56067857-249-E.100969 sayılı yazıda; 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ’in (İthalat 2018/3) 16.10.2018 tarihli ve 30567 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandığı belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğ metni ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
14.11.2018
NOHUT VE MERCİMEK SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞB. MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
12.11.2018
Fransa JEC WORLD 2019 Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen 07.11.2018 tarih ve 16573 sayılı yazıda; İstanbul Ticaret Odası’nın yazısına atfen, Fransa’nın başkenti Paris’te her sene düzenlenen ve kompozit sektöründeki en önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen JEC World Fuarının 12-14 Mart 2019 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmekte ve Türk firmalarının katılımının İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edildiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, sektör mensuplarına avantajlı imkânlar sunabilmek amacı ile JEC WORLD 2019 Türkiye Milli İştiraki m2 katılım bedelinin tüm ana hizmetler dâhil 3.480 – TL/m2 olduğu ve Ticaret Bakanlığı teşvik işlemlerinin de İstanbul Ticaret Odası tarafından takip edileceği iletilmektedir. İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.
07.11.2018
SRI LANKA TARIM FUARI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden Borsamıza gelen 07.11.2018 tarih ve 16607 sayılı yazıda, 11-16 Aralık 2018 tarihlerinde Sri Lanka Tarım Bakanlığı tarafından Colombo Bandaranayake Memorial International Conference Hall’da (BMICH) bir Tarım Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu Fuara ilişkin detaylı bilgilerehttps://www.asmp.lk/agriculture-modernization-exhibition/adresinden ulaşılabilirsiniz. İlgili temsilcilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Dr. Rohan Wijekoon Tarım Sektörü Modernizasyon Projesi Danışmanı E-mail: rwije1958@gmail.com Tel.: +94 715 328 281 Mrs. Nimalka Morahela Organizasyon Müdürü E-mail: nimalka65@gmail.com Tel.: +94 773 157 688 Bilgilerinize rica ederiz.
12.11.2018
13. Kamboçya İthalat-İhracat Fuarı
Sayın Üyemiz, Kamboçya Ticaret Bakanlığı’ndan , T.C. Punom Pen Büyükelçiliği’ne iletilen yazısına atfen, 8-11 Aralık 2018 tarihlerinde Punom Pen’de 13. Kamboçya İthalat – İhracat Fuarı (13th Cambodia Import – Export Products Exhibition 2018) düzenleneceği belirtilmekte ve ilgili Fuar’a ticaretin geliştirilmesinden sorumlu resmi kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri davet edilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin Kamboçya Ticaret Bakanlığı nın resmi yazısı ve broşürü TOBB web sitesinde yayınlanmıştır. Bilgilerinize rica ederiz.
08.11.2018
SENEGAL İSTİŞARE TOPLANTISI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen 09.11.2018 tarih ve 16990 sayılı yazı ile Yükselen Senegal Planı nın ikinci aşaması olan 2019-2023(PAP2) Öncelikli Eylem Planı nın hayata geçirilmesi için kamu-özel ek finansmanları seferber etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde Aralık 2018 de Paris te "İstişare Grup Toplantısı (GCP2018)" düzenlemeye karar verdiği bildirilmiştir. Yazıda ayrıca, istişare grup toplantısı boyunca, tarım,bahçecilik ve tarım ticareti, enerji petrol ve gaz madenleri, sanayi,inşaat ve altyapı, dijital ekonomi, turizm ve yatırım fonları sektörlerinin ön plana çıkarılacağı bildirilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
09.11.2018
TAŞINIR REHNİ
31.10.2018
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ OLARAK TAHSİSİ HK.
06.11.2018
ÖZELLEŞTİRME İLANI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
06.11.2018
2.EİT. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ENERJİ VE PETROKİMYA KONSORSİYUMU
Sayın Üyemiz, TOBB’dan Borsamız iletilen 02.11.2018 tarih ve 16313 sayılı yazıda, İran Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarım Odası tarafından 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde, Tahran’da 2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji – Petrokimya Konsorsiyumu / Şirketleri etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliği İran’da petrol ve enerji konularının önde gelen bürokratları ve yetkililerinin, bölge Odaların temsilcilerinin, bölge ülkelerin Büyükelçileri, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası yetkilileriyle İran şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımlarının beklendiği ifade edilmektedir. Etkinliğin taslak gündemi ve etkinlikle ilgili önemli bilgiler veren kavram kağıdıwww.tobb.org.trweb adresinde “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Ülke Duyuruları- İran” bölümünde yer almaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve katılım bildirmek için EİT TSO Genel Sekreterliği ve EİT TSO İran Ulusal Komitesi ile irtibata geçilebilir. EİT TSO İletişim:ecocci@tobb.org.tr/ 0212 924 39 73
06.11.2018
ANİMASYON FİLMLER
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında hazırlanan animasyonlarwww.kolaydestek.gov.tr/animasyonlaradresinde yer almaktadır. Bilgilerinize rica olunur.
06.11.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞB. MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
05.11.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞB. MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
02.11.2018
SATIŞA AÇILAN STOKLAR
TMO ESKİŞEHİR ŞB. MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
02.11.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞB. MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
01.11.2018
YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
01.11.2018
2018 YILI UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ ÖN KAYIT VE PLANLAMA
Sayın Üyemiz, Selçuk Üniversitesinde alınan ilgi yazı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
25.10.2018
TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ SERGİSİ
Sayın Üyemiz, Türkmenistan ın başkenti Aşkabat ta 15-17 Aralık 2018 tarihlerinde 9. Türk İhraç ÜrünleriSergisinin düzenleneceği bildirilmektedir. İlgilenen üyelerimizin en geç 20 Kasım 2018 tarihine kadar Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası ya da Meridyen Uluslararası Fuarcılık şirketine (Sn. Allamurat DURDUYEV, Tel:+993 12 3988883 e-posta:allamyrat.d@mail.ru; exhibition@cci.gov.tm; info@meridyenfair.com) başvurması gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
30.10.2018
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi
Sayın Üyemiz, Dışişleri Bakanlığının yazısına istinaden TOBB’dan alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi’nin Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliklere ve Daimi Gözlemciliklere gönderilen ve bir örneği ekte yer alan Nota’nın iletildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Nota’da özetle 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. Ve 23. Paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden “IQe.193 Name:TAJI INDUSTRIAL COMPLEX A.k.a: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 526 , Baghdad /Alwyiyah Kadhmiyah / Taji, Baghdad, Iraq listed on: 26 Apr. 2004” adı altında kayıtlı olan kuruluşun çıkardığı bildirilmektedir. Detaylı bilgiler birlik web sayfasından edinilebilir. Bilgilerinize rica ederiz.
25.10.2018
E-TİCARET EĞİTİMİ
Sayın Üyemiz, T.C. Eskişehir Valiliği-Ticaret İl Müdürlüğünden alınan yazı uyarınca; esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin işlem hacmindeki payının arttırılmasını teminen ilimizdeki esnaf ve sanatkarlara e-ticaret eğitimi verilmesine yönelik çalışmaların başladığı belirtilerek, 30.10.2018 Salı Günü Saat 13:30 da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda bir e-ticaret eğitimi düzenleneceği ifade edilmiştir. Bahsekonu eğitime katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla,
26.10.2018
DÜNYA HELAL ZİRVESİ VE 6.İTT HELAL EXPO
Sayın Üyemiz; Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2018 ile 6.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo nun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ın yüksek himayelerinde 29 Kasım -2 Aralık 2018 tarihlerinde ve 34.Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar toplantısı ile eşzamanlı olarak İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
24.10.2018
Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatları: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya, Meksika Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden (TOBB) alınan bir yazıda;Latin Amerika’nın bölgesel bir entegrasyonu olan ve 28 Nisan 2011 yılında kurulan Pasifik İttifakı (Pacific Alliance) Ülkeleri Peru, Şili, Kolombiya, Meksika Büyükelçilikleri ile TOBBiş birliğinde 6 Kasım 2018 tarihinde saat 14:00’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kulelerde “Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatları: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya Meksika” toplantısı düzenlenecek olup bahsi geçen ülkelerle iş fırsatlarına ilişkin Büyükelçilikler tarafından sunumlar gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Yazı devamında; Türkiye nindönem Başkanlığı’nı Peru’nun yaptığı Pasifik İttifakı’na tüm dünya genelinde gözlemci olan 52 ülkeden biri olduğu belirtilmektedir.Peru, Şili, Meksika ve Kolombiya’nın oluşturduğu söz konusu entegrasyon 225.8 Milyon nüfusu ve kişi başına düşen ortalama 17,266 $ GSYİH ile Latin Amerika’daki stratejik, dinamik ve kapsayıcı bir girişim olduğu ifade edilmektedir. İttifaka bağlı ülkeler madencilik, enerji, tarım, otomotiv, sanayi, balıkçılık ve imalat alanlarında öne çıktığı ifade edilmektedir. Söz konusu “Pasifik İttifakı’nda İş Fırsatları: Türkiye, Peru, Şili, Kolombiya, Meksika” Toplantısı’na ilişkin programa ve katılım formuna aşağıda verilen linkler üzerindenulaşabilirsiniz. Toplantı kapsamında İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti verileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, “gıda; tarım ve balık ürünleri, hazır yiyecek ve içecek, tekstil; hazır giyim materyalleri (yün ve akrilik), erkek hazır giyim ve yüzücü kıyafetleri, yiyecek ve kozmetik sanayi katkı maddeleri; doğal ürünler ve kimyasallar, otomotiv parçaları” alanlarında faaliyet gösteren ve bahsi geçen Toplantı’ya katılmak isteyen firmalarımızın katılım formunu doldurarak 2 Kasım 2018 Cuma Günü mesai bitimine kadar TOBB a (seda.gedik@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiği bahse konu yazıda ifade edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
24.10.2018
İRAN DAKİ FUARLAR
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Borsamıza gelen 22.10.2018 tarih ve 15592 sayılı yazıda İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazılarına atfen, İran’daki önümüzdeki dönemde aşağıdaki uluslararası fuarların düzenleneceği bildirilmektedir. 17. Uluslararası Çiftlik-Kümes Hayvanları ve Sanayiciler Fuarı, 6-9 Eylül 2018, Tahran 17. Uluslararası Konfeksiyon ve Sanayileri Fuarı, 15-18 Eylül 2018, Tahran 10. Uluslararası İçecek, Çay, Kahve ve Sanayileri Fuarı, 15-18 Eylül 2018, Tahran 12. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Makine ve Ekipmanları, 24-27 eylül 2018, Tahran 3. İran Expo, 20-23 Ekim 2018, Shahre Aftab fuar Kompleksi, Tahran 18. Uluslararası Ev Gereçleri Fuarı, 22-25 Kasım 2018, Tahran Fuarlara katılım gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği (Bay Seyed Hafez Mousavi, Cep:0538 053 14 98 eposta:mousavi54hafez@gmail.com) ile irtibata geçmesi tavsiye edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
24.10.2018
YÖREX-9.YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI
ANTALYA TİCARET BORSASININ ORGANİZATÖRLÜĞÜNDE 9. YÖREX-YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI, BU YIL 24-28 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA EXPO CENTER DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. FUAR DETAYLARINA İLİŞKİN LİNK AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. BİLGİLERİNİZE RİCA EDERİZ. www.yorexfuar.com/Yorex-Hakkinda.html
24.10.2018
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
15.10.2018
MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 4)
Borsamızca MEGİP kapsamında Makine Bakımcı (Seviye 4) eğitimi düzenlenecektir. Kursa katılanların %50 işe alma garantili olmak şartuyla yeterli talep alındığında Borsamızda makine bakımcı eğtimlerine başlanacak olup talep ve başvurularınızı Borsamıza yapmanız rica olunur. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
12.10.2018
ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI
800x600 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen 10.10.2018 tarih 331/14853 sayılı yazıda; “Hükümetimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde “İndirim Kampanyası” başlatılmıştır. 81 İl, 160 ilçede yer alan 365 Oda/Borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Borsa üyelerinizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önem arz etmektedir.” denilmektedir. Bu çerçevede, ekteki listedeki tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir. Söz konusu indirimle ilgili olarak bahse konu kampanyaya dahil olmak isteyen ilgili üyelerimizin ekteki formu doldurarak 18 Ekim 2018, Perşembe günü mesai bitimine kadar Borsamıza (E-posta: eskisehirtb@gmail.com , Faks: 0222 237 94 50) iletilmesi hususu bilgilerinize önemle rica olunur. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığı
11.10.2018
YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ÇALIŞTAYI
T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
10.10.2018
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi nin 03.10.2018 tarih ve 14507 sayılı "Yönetmelik Degisiklikleri" konulu duyurusu ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
10.10.2018
MAHSUL DANE MISIR SATIŞ İHALESİ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
10.10.2018
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
Sayın Üyemiz, İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında piyasanın talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için teorik ve pratik mesleki eğitimler düzenlenecektir. MEGİP kapsamında, İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. Kontenjan hesaplanmasında küsuratlar bir üst sayıya tamamlanacaktır. Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır. Protokol kapsamında mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde düzenlenen eğitimlere katılanlara MYK belgesi, verilemeyen mesleklerde eğitimlere katılanlara MEB veya üniversite onaylı belge verilecektir. Toplam mesleki eğitimin dörtte birlik süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde ellisi, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir. İstihdam sürecinin 120 günden az olan mesleki eğitimler için en fazla 360 günde, yüz yirmi günden fazla olan mesleki eğitimler için en fazla eğitim süresinin üç katı sürede tamamlanması gerekmektedir. En az yüzde elli oranında verilen istihdam taahhüdü işveren bazlı uygulanacaktır. Mesleki eğitim devam ederken gerçekleştirilen istihdamlar da istihdam yükümlülüğün yerine getirilmesinde geçerli sayılacaktır. Söz konusu eğitimlere ilişkin mevcut taleplerin MEGİP Başvuru Tarihine Ait İşveren Taahhütnamesi ve MEGİP Gelen Tablosu nun işveren tarafından doldurularak 15 Ekim Pazartesi gününe kadar eskisehirtb@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
08.10.2018
MACARİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU
TOBB DAN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
08.10.2018
NOHUT,MERCİMETK VE PİRİNÇ SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
05.10.2018
Türkmenistan da Enerji Projeleri Konferansı 16 Ekim 2018
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza iletilen 03.10.2018 tarihli yazı ile 16 Ekim 2018 tarihinde TOBB İstanbul Hizmet binasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde "Türkmenistan da Enerji Projeleri ve EİT Bölgesinin Kalkınmasına Olan Etkileri" adlı bir konferans ve ikili iş görüşmeleri düzenleneceği bildirilmektedir. Katılmayı düşünen üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 12 Ekim 2018 tarihine kadar TOBB a-Adem Kula Tel: 0212 324 95 42, eposta ecocci@tobb.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.
04.10.2018
İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
04.10.2018
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
02.10.2018
ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNDEN ALINAN YAZI VE EKLERİ EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
02.10.2018
ÖZELLEŞTİRME İLANI
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
01.10.2018
TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI TANITIMI
TD-IHK ile ilgili tüm görseller ektedir.
03.10.2018
AYDIN TİCARET BORSASI “AYDIN ZEYTİNYAĞINI” ESKİŞEHİR’DE TANITACAK
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreç içerisinde 20 ilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yaptığı açıklamada; Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle daha önce tadım ve tanıtım yapılmayan İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılması planlanmıştır. Ikinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, Temmuz ayında ilk etkinliğimizi İstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM’de başarıyla gerçekleştirdik. Tadım faaliyetlerinin devam ettiren Aydın Ticaret Borsası ikinci Tadım ve Tanıtım etkinliğini 29-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir Park AVM’de gerçekleştirecek. 29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Eskişehir Espark Avm’de 2. Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilerimize “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatılacaktır. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 29-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir Espark AVM’ye bekliyoruz. ifadelerine yer verdi.
27.09.2018
ARPA-BUĞDAY SATIŞ İHALESİ
S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
01.10.2018
YEŞİL MERCİMEK İMALATI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
26.09.2018
KTO KARATAY AHİLİK BURSU
Sayın Üyemiz, Geçtiğimiz günlerde KTO Karatay Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz protokol ile üyelerimize, birinci derece yakınlarına ve eşlerine üniversitemizi ücretli kontenjandan tercih etmeleri halinde %15 Ahilik Bursu desteği sağlanacaktır. Konuyla ilgili ek yerleştirme döneminde aday öğrencilerin tercih edebilecekleri bölüm ve kontenjanlardan oluşan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca; Borsamız ile KTO Karatay Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre üyelerimiz, birinci derece yakın ve eşlerine ücretli kontenjandan kayıt yaptırmaları hâlinde %15 oranında indirim sağlanacaktır. https://tanitim.karatay.edu.tr
20.09.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
17.09.2018
GENEL DESTEK İLE EĞİTİM DESTEĞİ PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ
Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”, “AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” ve “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” konularında eğitimler düzenlemek üzere Sanayi ve Tekoloji Bakanlığı ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yaşam boyu eğitim kampanyasında firmalarda mevcut çalışanların proje yönetimi, Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm konularında bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla bu eğitim programlarına katılımda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. SEM’lerde verilecek bu eğitim ücretlerine ilişkin KOBİ ölçeğinde olan firmalar, KOSGEB’in Genel Destekler kapsamında KOBİ’lere verdiği eğitim desteğinden yararlanabilecekler. Bu desteğe ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır. (2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. (3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. (4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak başvurusunu onaylar. (5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan işletmenin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Taahhütnamesini onaylanması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, Uygulama Birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür. (6) Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. PROGRAMIN SÜRESİ (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz. PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI (1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. EĞİTİM DESTEĞİ Destek Unsurları (1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir. (2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır. (3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır. (4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. (5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir. (6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. (7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır. (8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir. 1. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi http://www.buyem.boun.edu.tr/sinif/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi5ab21e97cfcfa.html http://www.buyem.boun.edu.tr/sinif/bilgi-teknolojileri-yonetimi5ab21eb8d8089.html http://www.buyem.boun.edu.tr/sinif/proje-yonetimi5ab374c870a30.html 2. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-bilim-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/arge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi-sertifika-programi https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-bilim-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/proje-yonetimi-sertifika-programi https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-bilim-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi 3. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi.html http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi.html http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/proje-yonetimi-sertifika-programi-7168.html 4. Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi http://egesem.org/Egitimler/8868/-proje-yonetimi-sertifika-programi- http://egesem.org/Egitimler/8869/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi http://egesem.org/Egitimler/8870/ar-ge,-teknoloji-ve-inovasyon-sertifika-programi 5. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi http://sem.istanbul.edu.tr/?page_id=14484 6. Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2199/Egitim/AR-GE-TEKNOLOJI-VE-INOVASYON-YONETIMI http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2198/Egitim/PROJE-YONETIMI http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2197/Egitim/BILGI-TEKNOLOJILERI-YONETIMI 7. Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi http://sem.cu.edu.tr/tr/ 8. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi http://sem.iyte.edu.tr/sanayi4_0egitimleri/ 9. Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi https://www.sem.gtu.edu.tr/blog/proje-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi https://www.sem.gtu.edu.tr/blog/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-uzmanligi-sertifika-programi
12.09.2018
GIDA AMAÇLI HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
11.09.2018
UFO AGRO COMPLEX
Sayın üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 04.09.2018 tarih ve 0411/12993 sayılı yazısı, Başkurtistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın sayılı yazısına atfen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ulaşan ilgide kayıtlı yazıda, Başkurtistan Cumhuriyeti Hükümeti, Başkurtistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ve Bashkir Fuar Şirketi (BVK -http://bvkexpo.ru/en/) tarafından, Ufa’daki VDNH-EXPO Merkezi’nde, 12-15 Mart 2019 tarihleri arasında, Uluslararası “AgroComplex” Fuarı ile Tarım Sanayi Forumu’nun düzenlenecektir. Söz konusu Fuar ve etkinliğe, 14 ülke ve Rusya Federasyonu’nun 34 bölgesinden 300’e yakın firmanın katılımı beklenmektedir. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve iletişim noktalarının yer aldığı dokümanlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin web sayfası(www.tobb.org.tr) Hizmetler başlığı altındaki Uluslararası iş imkânları/Ülke duyuruları –Rusya bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
05.09.2018
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMUOYU AÇIKLAMASI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
06.09.2018
SIAL Interfood 2018 Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, İstanbul Ticaret Odası’nın yazısına atfen, Türkiye milli katılımı İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen “SIAL Interfood 2018” adlı gıda, içecek ve gıda ekipmanları fuarının 21-24 Kasım 2018 tarihlerinde Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, üretime destek verilmesi ve firmalarımızın fuarlara katılımının sağlanması amacıyla Dolar ve Euro kurlarının 1 ABD Doları 4 TL, 1 Avro 4.8 TL olarak sabitlendiği, katılım bedeline tüm ana hizmetlerin dâhil olduğu (stand inşaatı, nakliye, tanıtım, fuar esnasında iletişim ve ikram hizmetleri) ve firmalarının teşvik işlemlerinin İstanbul Ticaret Odası tarafından takip edileceği ifade edilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmesi TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
29.08.2018
TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden alınan yazıda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK) ndan alınan bir yazıya atfen; TİSK in kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı arttırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı "TİSK Kurumsal Sorumluluk Ödülleri" programının 2018 yılı için başlatıldığı bildirilmiştir. Yazının devamında, TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvurularının 9 Kasım 2018 tarihine kadar kabul edileceği bildirilmiştir. TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı Başvuru Formu ve Duyurusu ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
29.08.2018
ABD ADALET BAKANI VE İÇ GÜVENLİK BAKANINA YAPTIRIM UYGULAMALARI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gelen, Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atfen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığının 1 Ağustos 2018 tarihinde, Türkiye’de yargı süreci devam eden bir şahsın yakalanmasını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL hakkında yaptırım kararı aldığından bahisle; Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. Aynı yazının devamında, ABD Adalet Bakanı Jeff SESSIONS ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. NIELSEN’e ilişkin olarak, diğer tedbirlerin yanında Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasına yönelik tedbirlerin alınması talep edilmektedir. Bu itibarla, ABD Adalet Bakanı Jeff SESSIONS ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. NIELSEN’in kendileri ve/veya sahibi ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiç ticaret yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz..
29.08.2018
BURSA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI-2018
Sayın Üyemiz, Bursa Tarım&Hayvancılık Fuarı 2018 e ilişkin duyuru ektedir. Duyuru linkine burtarim.com/ adresinden de ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
14.08.2018
Saraybosna Helal Fuarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Bosna Bank International (BBI) ve uluslararası paydaşların organizasyonunda, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sn. Bakir İzetbegoviç’in himayelerinde 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde “Saraybosna Helal Fuarı 2018” düzenleneceği belirtilmekte ve bu etkinliğin endüstrinin farklı kollarını bir araya getirerek Güneydoğu Avrupa’da bir ilki teşkil edeceği bildirilmektedir. Söz konusu Fuar hakkında detaylı bilgiye http://www.sarajevohalalfair.com/ adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
14.08.2018
Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri Toplantısı
Sayın Üyemiz, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler Binası’nda, Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri General Evariste Ndayishimiye’nin ziyareti kapsamında bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelinerek potansiyel iş imkanları üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin en geç 16 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda iletişim bilgileri bulunan sekreterya ile irtibata geçmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. İletişim için; Damla Tufan Tel: 0312 218 22 26 E-mail: damla.tufan@tobb.org.tr
14.08.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
09.08.2018
SAYISAL TAKOGRAF VERİ ANALİZİ PROJESİ
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza iletilen 02.08.2018 tarih ve 11772 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
08.08.2018
TOBB MEYBEM MOTORLU KARA TAŞITLARI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HİZMETLERİ
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza iletilen 01.08.2018 tarih ve 11724 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
08.08.2018
COSME PROGRAMI ÇAĞRISI
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza iletilen 01.08.2018 tarih ve 11725 sayılı yazısında COSME programı ile ilgili bilgilerin ve başvuru koşullarının yer aldığı dökümanlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
08.08.2018
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza iletilen 31.07.2018 tarih ve 11687 sayılı yazısında; Ülkemizin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tüm nüshalarının dijaital ortama aktarıldığı bildirilmektedir. Bu suretle, gazetenin ilk basımından günümüze kadar yayımlanan tüm nüshaları http://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet adresinden 01.08.2018 tarihinden itibaren erişime açılmıştır. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla,
08.08.2018
DÜNYA HELAL ZİRVESİ İSTANBUL 2018
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliğinden Borsamıza iletilen 18.07.2018 tarih ve 12718 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
01.08.2018
ÖZELLEŞTİRME İLANI
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
01.08.2018
TOBB ETÜ İŞ DÜNYASI BURS PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI
TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı başvuruları başladı. TOBB ETÜ, Türk iş dünyasının desteğiyle eğitimde fırsat eşitliği için yeni bir burs programı tasarladı. YKS’de başarılı olan ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin başvuruları için son başvuru 5 Ağustos 2018 Ayrıntılı bilgi için: http://isdunyasi.etu.edu.tr/tr Konuyla ilgili TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları: https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=23559&lst=MansetListesi
01.08.2018
BMGK IRAK YAPTIRIMLAR LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza iletilen 30.07.2018 tarih ve 11557 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
01.08.2018
ASYA PASİFİK EKONOMİ ZİRVESİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza iletilen 26.07.2018 tarih ve 11368 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
01.08.2018
HONG KONG GÜMRÜK DEKLARASYONUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza iletilen 26.07.2018 tarih ve 11378 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
01.08.2018
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
ET VE SÜT KURUMUNDAN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
25.07.2018
ÖZELLEŞTİRME İLANI
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
25.07.2018
TMO YEŞİL MERCİMEK ALIMLARI DUYURUSU
TMO Genel Müdürlüğünün duyurusu ektedir. Bilgilerinize rica olunur.
25.07.2018
50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIF İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ EĞİTİM PROGRAMI
Konu ile ilgili Gebze Teknik Üniversitesi-Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünden alınan yazı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
25.07.2018
OŞ VALİSİ SARIBAŞOV UN ESKİŞEHİR VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ YAZI/GÜNEY EXPO 2018 EVRENSEL FUARI
İlgili yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
25.07.2018
BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ DERİ SAKATAT SATIŞI
ET VE SÜT KURUMUNDAN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
19.07.2018
MISIR SATIŞI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
19.07.2018
ABD NİN İRAN POLİTİKASI VE İRAN YAPTIRIMLARIı-TOPLANTI
Sayın Üyemiz, TOBB, ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD Ticaret Odası işbirliğinde 19 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 18.30 da TOBB İkiz Kuleler de, ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile bir çalışma yemeği düzenlenecektir. Konuya ilişkin yazı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
13.07.2018
TMO KAMUOYU AÇIKLAMASI
TMO Kamuoyu açıklaması ektedir.
11.07.2018
SAP SATIŞ İHALESİ
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
05.07.2018
ÖZELLEŞTİRME İLANI
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
04.07.2018
2018 YILI NOHUT ALIM FİYATI
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
04.07.2018
TOBB MEYBEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 27.06.2018 tarih ve 9860 sayılı yazıda; TOBB MEYBEM, hizmet kapsamını geliştirerek Ek 1 deki listede yer alan 35 meslekte belgelendirme hizmeti vermeye başladığı ve yeni mesleklere ilişkin sınav ve belgelendirme ücret tarifesinin Ek 2 de sunulduğu belirtilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen ikinci el motorlu kara taşıtları alım-satım işini yürüten kişiler için (Galeri vb.) TOBB MEYBEM tarafından yetki alma çalışması başlatılmıştır. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 olmak üzere, bu iki meslekte akreditasyon denetimi başarıyla tamamlanmış olup, Ağustos 2018 itibariyle ikinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemi yapan üyelerimiz ve çalışanları için sınav ve belgelendirme hizmetine başlanacaktır. Konuya ilişkin olarak, TOBB MEYBEM tarafından 35 meslekte verilebilecek sınav ve belgelendirme hizmetleri ile ilgili tüm üyelerimizin bilgilendirilmesi adına ve motorlu kara taşıtları alım satımı yapan üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
04.07.2018
DEĞERLİ YAN ÜRÜN SATIŞ İHALESİ
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR
02.07.2018
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ AHİLİK BURSU
27.06.2018
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Değerli Üyelerimiz, İstihdam seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği arasında “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” (MEGİP) imzalanmış olup, üye işverenlerden gelecek işgücü talepleri doğrultusunda Borsamızda mesleki eğitim programları düzenlenecektir. İşverenler aktif çalışan personel sayısının %50’si kadar kontenjan talep edebilecektir. Bir meslek dalında en az 5 kişilik talep olması halinde Borsamızca değerlendirme yapılabilecektir. Bilgilerinize rica ederiz.
27.06.2018
GIDA AMAÇLI HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
20.06.2018
MEŞHED FUAR
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gelen 18.06.2018 tarih ve 9444 yazıda, Ekonomi Bakanlığının ilgili yazısında, yatırım fırsatlarını tanıtmak ve yerli üretici ile yabancı tüketiciyi buluşturmak amacıyla 28 Haziran -2 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Meşhed Uluslararası Fuar Merkezi’nde 2. Milli Üretim – İran Ürünleri Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
20.06.2018
TÜRKİYE-RUSYA İŞBİRLİĞİ FORUMU-İPTAL
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza iletilen 18.06.2018 tarih ve 9434 sayılı yazıda, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü düzenleneceği bildirilen Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu, Rus heyetinin ziyaret tarihinin değişmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bilgilerinize rica olunur.
18.06.2018
Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu
Sayın Üyemiz, TOBB’dan Borsamıza gelen 06.06.2018 tarih ve 8765 sayılı yazıda, TOBB ve Güney Ural Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 10.00’da, TOBB İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda, Türkiye-Rusya İşbirliği Forumu gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmaktadır. Forum kapsamında, Rusya’nın özellikle Chelyabinsk Bölgesi’ndeki yatırım ortamı ve iş yapma fırsatları hakkında sunum yapılacak olup, firmalar arası iş görüşmeleri imkanı olacaktır. Etkinlik çerçevesinde Türkçe-Rusça simültane çeviri hizmet ücretsiz olarak sağlanacaktır. Foruma, Rusya’nın tekstil, inşaat, tahıl, hafif sanayi, ayakkabı, metal kesme aletleri, asansör, danışmanlık, hazır giyim, ayakkabı ve teknoloji sektörlerinden gelen firmaların katılmaları beklenmektedir. Etkinliğin programıve Rus tarafıtaslak katılımcı listesiekte yer almaktadır. Program ve liste düzenli olarak güncellenecektir. (TOBB web sayfasıüzerinden takip edilebilir) https://www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Sayfalar/rusyafederasyonu.php) Etkinliğe katılmak isteyenfirmalarımızın, ekte yer alankatılım formunueksiksiz bir şekilde doldurarak,18 Haziran 2018 Pazartesi günümesai bitimine kadarTOBB a e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
12.06.2018
BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
Sayın Üyemiz, TOBB dan Borsamıza gelen 29.05.2018 tarih ve 8149 sayılı yazıda aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.; 11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede; 1) Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlenmiştir. 2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır. 3) Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır. 4) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir. 5) Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 31 Ağustos 2018 - 30 Eylül 2018 - 31 Ekim 2018 - 30 Kasım 2018 - 31 Aralık 2018) 6) Başvuru üzerine hesap edilen aidat aslı 120 no.lu hesaptan 123 no.lu hesaba aktarılır. 7) Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin ödenmediği tarih itibariyle 123 no.lu hesapta kalan borç tutarı 120 no.lu hesaba devredilir. Yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir. 8) Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir. 9) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için borçlunun yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir. 10) Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, ilk taksit tutarını ödemeleri halinde odalarda yönetim kurulu/borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. 11) Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçların tamamı silinecektir. Bilgilerinize rica ederiz.
06.06.2018
2017 YILI HUBUBAT RAPORU
TMO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılı Hububat Raporuna; www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/HububatRaporu2017.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
06.06.2018
MISIR SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
04.06.2018
SÜRE UZATIM İLANI
Sayın Üyemiz, Özelleştirme kapsam ve programda yer alan; Eskişehir ili, Alpu ilçesinde bulunan Kömür Rezerv Alanının özelleştirilmesine ilişkin süre uzatım ilanı ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
24.05.2018
KÜBA BAKAN YARDIMCISININ ZİYARETİ
TOBB’dan Borsamıza iletilen 28.05.2018 tarihli ve 411/8098 sayılı yazıda; Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nuñez Mordoche’nin beraberindeki iş adamı heyetiyle 4-8 Haziran 2018 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edeceği bildirilmektedir. Kübalı heyetin ülkemize düzenleyeceği ziyaret kapsamında. 7 Haziran 2018, saat 14:00’de maden-metal. inşaat, turizm, tarım sanayi, gıda işleme ve paketleme sektörlerinde iş yapan firmalarımızla, Birliğimiz Merkez Binasında "Türkiye-Küba Ticaret ve Yatırım Fırsatları ” konulu bir toplantı gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya katılacak olan firmalarımızın TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Yurt İçi Etkinlikler” bölümünde yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak en geç 5 Haziran 2018 tarihine kadar TOBB (E-mail: seda.gedik@tobb.org.tr ) iletmesi gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
29.05.2018
SURİYE YE UN HİBESİ
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
29.05.2018
TÜRKİYE-JAPONYA EOA MÜZAKERELERİ
Sayın Üyemiz, İlgi: T.C.EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü nün 10.05.2018 tarih ve 70829703-724.01.02-E.48981sayılı yazısı. İlgi yazı ile, -Ülkemiz ile Japonya arasında bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) akdedilmesine yönelik devam eden müzakereler kapsamında ikili hizmet ticaretinin de ele alındığı, bu çerçevede, müzakerelerin ve tamamlandığında EOA nın birer parçası olmak üzere, iki ülkenin hizmet ticaretinde geçerli mevzuatları uyarınca uyguladıkları, sektörel kısıtlamaları ve ilaveten ileride kısıtlamaya konu olabilecek hususları listelemeleri gerektiği, Japon tarafınca negatif listeleme yöntemiyle hazırlanan sınır ötesi hizmet sunumuna İlişkin mezkûr kısıtlama listelerinin ilk taslağının, bu kapsamda ekte sunulduğu, -Sınır ötesi hizmet sunumuna ilişkin mevcut kısıtlamalar ( Ek-1 sayfa 1-53) ve gelecekte uygulanabilecek kısıtlamaların (Ek-2 sayfa 1-18) bulunduğu listelerde, taslak EOA nın Pazara Giriş, Ulusal Muamele, MFN İlkesi ve Ticari Varlığa ilişkin hükümlerinden istisna olabilecek Japon ulusal düzenlemelerinin kayıt altına alındığı, -Japonya tarafından ikili hizmet ticaretinde Pazara Giriş, Ulusal Muamele, MFN İlkesi ve Ticari Varlık bakımından uygulanacak tüm kısıtların yalnızca ekli listelerde bulunan sektörler ve tedbirlerle sınırlı olacağı, -Diğer taraftan, Japonya tarafından gerçek kişilerin hareketliliğine ilişkin olarak ilk tekliflerinin yer aldığı metinin de değerlendirmek üzere sunulduğu, ( Ek-3 sayfa 1-4) bu kapsamda, Japonya tarafından belirlenen kategorilerin kurum veya kuruluşların görev alanı itibarıyla incelenmesi ve görüşlerimizin 23 Mayıs 2018 tarihine kadar yazılı olarak Bakanlıklarına iletilmesi istenmektedir. Ek te sunulan listelerin görev alanı itibarıyla incelenerek değerlendirilmesi ve varsa görüş ve önerileriniz ile müzakereler çerçevesinde Japonya dan talep edilmesinde fayda görülen hizmet sektörlerine ilişkin hususların 22 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar Borsamıza gönderilmesini rica ederiz. Saygılarımızla,
23.05.2018
TMO RANDEVULU ALIM
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
23.05.2018
Süveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Uygulanan Teşvikler
Ürdün Büyükelçiliği nden alınan Nota da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi ile Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi Ismail Rifaie arasında 6 Mart 2018 tarihinde bir toplantının gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu toplantıya atıfla, Sayın Bakan Tüfenkçi nin isteği üzerine aşağıda kayıtlı hususlar hakkında bilgi verilmektedir. Söz konusu Nota da, Mısır makamları tarafından Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanında bulunan kuru yük gemilerine, gezinti gemilerine ve konteyner gemilerine uygulanan Kanal transit ücretlerinde %50 indirimi sağlayan anlaşmayı yenilemeyi kabul ettiği belirtilmekte, söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağını taşıyan gemilere değil aynı zamanda Akabe limanında bulunan tüm gemilere uygulanacağı bildirilmekte; buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi ne (Arab Bridge Maritime Company) ait gemilere verilen başka teşviklerin de olabileceği, ancak buna ilişkin bilgilerin anılan şirketten sağlanabileceği kaydedilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
16.05.2018
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı Select USA Yatırım Zirvesi 2018
TOBB dan Borsamıza iletilen 07.05.2018 tarih ve 6685 sayılı yazıda, ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı tarafından Amerika’da yatırımı destekleyen Select USA (https://www.selectusa.gov/welcome) programı kapsamında, 2018 Select USA Yatırım Zirvesi için Amerika’ya Türk iş adamlarından oluşan bir delegasyon düzenleneceği belirtilmiştir. SelectUSA Programı ve Zirve (SelectUSA Summit) hakkında verilen bilgiler şu şekildedir: *Select USA Programı ABD’ye yatırım yapmanın avantajlarını ortaya koyarken Türk firmalara ücretsiz danışmanlık hizmetleri verir. ABD’de yatırım yapmak isteyen ya da mevcut islerini büyütmek isteyen iş sahiplerine, iş yeri açma ve genişletme sürecinde lojistik prosedürü anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. *ABD Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 2018 Select USA Yatırım Zirvesi 20-22 Haziran 2018 tarihinde ABD’nin Washington D.C. bölgesinde gerçekleşecektir. (https://www.selectusa.gov/selectusa-summit) Zirve’de, üst düzey iş dünyası ve hükümet liderleri son eğilimler hakkında görüşlerini sunarken, ABD’nin dört bir yanında bulunan yatırım fırsatları sergilenecektir. Zirve, iş geliştirmek isteyen yetkilileri bir araya getirerek kaynaklar ve teşvikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Önceden programlanan birebir görüşmelerle yatırımcılara, ilgili oldukları eyaletler hakkında bilgi edinip yatırım projelerini eyalet kalkınma ajansı yetkilileriyle paylaşma ve daha fazla bilgi edinme imkanı sunacaktır. *Zirve’ye kayıt için: http://www.selectusasummit.us/apply/ ; Zirve Programı hakkında detaylı bilgi için : https://www.selectusasummit.us/agenda-overview/ *Ayrıca 2018 SelectUSA Yatırım Zirvesi çerçevesinde farklı eyaletlerde yan etkinlikler düzenlenecek olup, bu etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye https://connect.eventtia.com/en/dmz/selectusaspinoff/website linkinden ulaşılabilir. Zirve kayıtlarında, ilk başvuru yapanlara öncelik verileceği belirtilmiş olup, ivedilikle kayıt yaptırılması tavsiye edilmiştir. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için ABD İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliği Ticaret Uzmanı Gökçe Tuncer (gokce.tuncer@trade.gov ; 0212 335 91 33) ile irtibata geçilebileceği ifade edilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz..
16.05.2018
2018 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
Ülkemizde 2018 yılı hasadı Mayıs ayının ilk haftası Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başlamıştır. Türkiye genelinde hasat, bugün itibariyle buğday ve arpada %1 seviyesindedir. Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları şe-endirilmiştir. Bu yıl TMO tarafından hububat alımlarında izlenecek politikalar şunlardır: 1.TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 280 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda alım faaliyeti gösterecektir. 2.Üreticilerimizin ürünlerini protokol imzalanan lisanslı depolara bırakmaları menfaatlerine olacaktır. Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde;%2 stopaj, %2 SGK primi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği, araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında ürün bedelinin %75 ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânı ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur. 3. Çiftçi Kayıt Sistemi ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. 4.Çiftçi Kayıt Sistemi ne kayıtlı olmayan kesimler (tüccar) ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü1 Kasım 2018tarihinden itibaren TMO ya satabileceklerdir. 5.TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığırandevulu alım sisteminedevam edecektir. 6. TMO, altyapısı uygun olan borsalarda alım yapacaktır. Borsa üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO ya satabileceklerdir. 7. Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır. 8. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürün teslim eden üretici ve tüccar, ürünlerini elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO ya satabileceklerdir. 9.Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler TMO dan %30 avans alabilecektir. Üretici ve tüccar, emanete bırakılan ürünler için TMO nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. 10.TMO nun anlaşmalı olduğu bankalardan makbuz senedi ile kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin %25 i TMO tarafından karşılanacaktır. 11.Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO ya teslim edildiği tarihten itibaren10 güniçerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Ürününü lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO ya satanlara ise ödemeler peşin yapılacaktır. 12.Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacaktır. Böylece üretici ton başına ilave7 TLgelir elde edecektir. 2017 yılında ton başına 940 TL olarak açıklanan AKS ekmeklik buğday fiyatı 2018 yılında %11,7 artırılarak ton başına 1.050 TL olarak belirlenmiştir. Buğdayın protein ve rutubet oranına göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca %6 ya kadar ilave fiyat uygulanacaktır. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 1.110 TL ye kadar çıkabilecektir. Diğer gruplardaki ürünlerin alım fiyatları, TMO tarafından belirlenen pariteye göre hesaplanmış olup aşağıdadır. Bu fiyatlara ilave olarakBakanlığımıztarafından buğdayda ton başına50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk gibi destek ödemeleri yapılacaktır. Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için belirlenmiş olan 1.050TL/Ton alım fiyatı,Bakanlığımızca verilen145 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 1.200 TL/Tona kadar yükselmektedir. Açıklanan bu fiyatla üretici; maliyete göre %60, yani ton başına 450 TL gelir elde etmiş olacaktır. 2017 yılında ton başına 1.000 TL olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatı 2018 yılında% 10artırılarak ton başına1.100 TLolarak belirlenmiştir. 2018 arpa alım fiyatıton başına 825 TL, çavdar, yulaf ve tritikale alım fiyatı ise ton başına 800 TL olarak belirlenmiştir. TMO ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, Randevularını mutlaka almaları, Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir. Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden, TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz. 2018 DÖNEMİ TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI CİNSİ ALIM FİYATI(TL/TON) MAKARNALIK BUĞDAYLAR MAKARNALIK BUĞDAY 1.100 DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 920 EKMEKLİK BUĞDAYLAR ANADOLU BEYAZ VE KIRMIZI SERT BUĞDAY 1.050 DİĞER BEYAZ VE KIRMIZI BUĞDAY 1.000 DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 870 ARPA 825 ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE 800
14.05.2018
HUBUBAT SATIŞLARI SÜRE UZATIMI-ARPA
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
14.05.2018
İTHAL BUĞDAY SATIŞI-İSKENDERUN
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
14.05.2018
HUBUBAT SATIŞLARI SÜRE UZATIMI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
14.05.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
11.05.2018
KABUKLU FINDIK SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
09.05.2018
PİRİNÇ SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
07.05.2018
HUBUBAT SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
04.05.2018
KABUKLU FINDIK SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR
02.05.2018
ELÜS BUĞDAY SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI EKTE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
02.05.2018