"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
14 Nisan 2021 Çarşamba

Tüm Duyurular

Et ve Süt Kurumu Piyasa Araştırması
Sayın Üyemiz, Et ve Süt Kurumundan Borsamıza gelen yazıda; Kombina Müdürlüğümüzce Ek (1) de teknik şartname esaslarına uygun 65.000 kg Mezbuh TazeSoğutulmuş Dana Arka Çeyrek (but) Eti alımı planlanmaktadır. Söz konusu alım için yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılacak serbest piyasa birimfiyatlarınızı 13.04.2021 Salı saat 14:00 a kadar 0 (312) 270 42 14 numarasına fax olarak veyamgultekin.gulhan@esk.gov.tr mail adresine, Ek (2) de bulunan birim fiyat cetveline bedel, rakam veyazı birbirine uygun olarak açıkça yazılarak, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmadan, kaşe veimzalı bir şekilde gönderilmesi hususunda; Konu ile ilgilenen üyelerimizin bilgisine, Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.04.2021
Connecting Eurasia: Smart Ports and Rail Forum
Sayın Üyemiz, A.B.D. Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı tarafından 27-28-29 Nisan 2021 tarihlerinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye deki demiryolu ve liman altyapıları için A.B.D li firmaların teknolojilerini, A.B.D ve uluslararası finansman kurumlarının ise finans araçlarını sunacağı "Connecting Eurasia: Smart Ports and Rail Forum isimli sanal etkinliğin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve kayıt linkleri ekte sunulmakta olup, daha fazla bilgi için ABD Ticaret Müsteşarlığı Ticaret Ataşe Yardımcısı Naz Demirdöven ile Naz.Demirdoven@trade.gov adresinden iletişime geçilmesi mümkündür. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.04.2021
IKBY İle Karşılıklı Ticari Temaslar
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı nın kayıtlı yazılarında;  Irak ın ülkemizin geleneksel ihracat pazarları arasında en üst sıralarda yer aldığı,  Ülkemizin Irak a yaptığı ihracatın büyük bir kısmının karayolu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden Irak ın farklı bölgelerine taşınmakta veya IKBY içerisinde kalmakta olduğu,  Irak ile ticari ilişkilerimizin devam ettiği İbrahim Halil sınır kapısının da fiili olarak IKBY kontrolü altında bulunduğu bildirilmekte olup; kamu gelirleri ve ekonomik büyümesi büyük ölçüde petrol fiyatları ve gelirlerine bağlı olan IKBY ekonomisinin, petrol fiyatlarının son dönemde beklenenin üzerinde artmasıyla 2021 yılında ve pandemi sonrası süreçte toparlanma göstermesinin beklendiği bildirilmektedir. Bu çerçevede ilgide kayıtlı yazılarda;  Ülkemiz iş dünyasının IKBY iş insanları ve resmi iş kuruluşları ile sıcak temasının önemli olduğu ve önümüzdeki dönemlerde bu temasların gerek iş ziyaretleri gerekse nezaket ziyaretleri ile devam etmesinin ikili ticari ilişkilerimiz açısından faydalı olabileceği,  Başta IKBY Ticaret Odaları olmak üzere, ilgili IKBY kurum ve kuruluşları ile Irak iş çevreleri ile yapılan düzenli görüşmelerden, Türkiye den gelen iş heyetlerinin ve üst düzey ticari ziyaretlerin IKBY iş çevrelerinde memnuniyet yarattığı,  Irak ile ticaret ve turizm hacminin fazla olduğu şehirlerimizden başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir Ticaret ve Sanayi Odalarının IKBY yi ziyaret etmesinin yararlı olabileceği, bu yönde Erbil Ticaret Odası tarafından da mezkur illerle ilgili bir beklenti bulunduğu,  Bu ziyaretler ile beraber oluşturulacak taslak bir program kapsamında ilerleyen dönemlerde sonuç odaklı etkinlik/zirve/sektörel çalıştaylar yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Diğer yandan, bu kapsamda düzenlenecek faaliyetlerin Ticaret Bakanlığı na iletilmek üzere Borsamıza (eskisehirtb@gmail.com) bildirilmesi önem arz etmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.04.2021
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Sayın Üyemiz, Moldova Ticaret Forumu 2021 in, internet üzerinden, 28-30 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 300 e yakın Moldovalı firmanın katılımının beklendiği etkinliğe kayıt için https://moldova-trade-forum.b2match.io/home adresi ziyareti edilmelidir. Etkinlikte yerel ve Avrupa pazarından yeni işbirliği imkanları bulma ve firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatları sağlanacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.04.2021
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
Sayın Üyemiz, KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek "Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi" başlıklı eğitimden; gerek çalışanlarının gerek müşterilerinin ve temasta bulunun diğer kişilerin kişisel verilerini mevzuata uygun şekilde işlemek isteyen şirket sahip ve yöneticileri bu eğitimden faydalanabilecektir. Eğitim sonunda katılımcılar kişisel verilerin korunması hukukunun temel kavramlarını, Kanun un getirdiği yeni koruma mekanizmasının işleyişini, riskleri, fırsatları, veri işleme faaliyetinde sorumluluğun ne şekilde işlediğini, verisi işlenenlerin haklarını, hak arama usulünü, kişisel verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBİS e kayıt, aydınlatma, kişisel veri koruma politikası hazırlama gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşitli aşamaları öğrenmiş, farkındalık sahibi olmuş olurlar. Eğitim sonunda katılımcılara soru-cevap imkanı verilecektir. Eğitimin % 70 ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.04.2021
TARSİM Son Kabul Tarihleri
Sayın Üyemiz, "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler,Kararın Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin (Karar Sayısı: 3205) 1 inci maddesinin 3üncü fıkrasında; "çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin özlük, ürün ve arazi bilgileri, dikkatealınarak Tarım Sigortaları havuzu tarafından teminat altına alınırlar" denilmekte olup, bölgemiz içinönemli olan ürünler (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale, Çavdar, Mısır, vb.) için Tarsim sigortasıyaptırmak isteyen çiftçilerimizin, son kabul tarihlerinden önce, ÇKS dosyalarının Tarım BilgiSistemi (TBS) ne girilebilmesi için, İlçe Müdürlüğümüze ÇKS dosyalarını en az üç (3) gün öncedenteslim etmeleri gerekmektedir. Eskişehir İli Odunpazarı na ait ürünleri içeren (Ek) listede yadahttps://web.tarsim.gov.tr/havuz/ internet sitesinde duyurular kısmında "son kabul tarihleri" yeralmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.04.2021
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesine Yapılmasına Dair Tebliğ
Sayın Üyemiz, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için İlçe Müdürlüğünebaşvuruda bulunan çiftçilerimizin kurumumuza teslim etmiş oldukları Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)dosyaları, Tarım Bilgi Sistemi (TBS) ne girilmektedir. Dosyaların girilme süreci devam etmekteolup, dosyalarını teslim eden çiftçilerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için sistemdenya da başvuru evraklarındaki düzeltmelerden kaynaklanan hatalar olabileceği için, ÇKSdosyalarını teslim eden çiftçilerimizin, 2021 yılına ait ÇKS belgesi alarak ekiliş alanlarını kontroletmeleri ve dosyalarında girilmeyen herhangi bir parsel ya da ürün varsa, tarafımıza biran öncebildirerek gereken düzeltmeleri yapmamızın sağlanması için ilgili çiftçilerimizin İlçeMüdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.04.2021
NASA | Tournament Earth (Dünya Turnuvası)
Sayın Üyemiz, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ndan Borsamıza intikal eden yazıda; ABD Havacılık ve Uzay Ajansı nın (National Aeronautics and Space Administration - NASA) düzenlediği "Tournament Earth - Dünya Turnuvası" adlı online yarışmada, 2016 yılında Astronot Kate RUBINS in NASA nın yörüngesi etrafında dolaşırken çektiği Van Gölü fotoğrafının, huzur kategorisinde birinci olarak yarı finale kaldığı bildirilmektedir. Ayrıca, mevcut oylama sonuçları incelendiğinde Van Gölü fotoğrafının, rakibi Maysak Tayfunu nundan %5 puan önde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, oylama detayları ekli yazıda yer alan yarışmaya talep edilen desteğin verilmesi hususunu rica ederim Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.04.2021
2021–01 Proje Teklif Çağrısı
Syın Üyemiz, İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnoasyon Destek Programı 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı duyurulmuştur. 2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır. Projeye ilişkin detaylı bilgi ekte tarafınıza sunulmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.04.2021
TMO Bakliyat Peşin Satışlar
Sayın Üyemiz, TMO tarafından 7 bin 811 ton ELÜS nohut stoku 4,25 TL/Kg fiyatla peşin bedel mukabili kullanıcılarına yönelik toptan olarak satışa açılmıştır. ELÜS nohut satışlarından TMO Elektronik Satış Platformuna ve TÜRİBE üye olan bakliyatimalatçıları, ulusal zincir marketler ve paketleyiciler faydalanabilecektir. Söz konu stoklar için 03Nisan – 09 Nisan 2021 tarihleri arasında TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden talep toplanacak, 13Nisan 2021 tarihinde ilgili kişi ve kuruluşlarca Platform üzerinden tahsis miktarlarıgörüntülenebilecektir. 14 Nisan - 26 Nisan 2021 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsismiktarları takas için TÜRİB de işlem görecektir.Stoklarla sınırlı olup güncel stok ve satış fiyatlarına ait bilgilere internetsitesinden (www.tmo.gov.tr) ve Şube Müdürlüklerinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.04.2021
UBAK Çalıştayı Hk.
Sayın Üyemiz, UBAK izin belgesi dağıtım kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla -COVID-19 salgını da dikkate alınarak video konferans yöntemiyle- Birliğimiz koordinasyonunda UBAK Çalıştayı20 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00 dedüzenlenecektir. Katılım sağlayacak üyelerimiz 6 Nisan 2021 tarihine kadar Borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr) bilgilerini iletmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.04.2021
BİGG GARAJ 2020/2 Tanıtım Duyurusu
Sayın Üyemiz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ninbünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi nin TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında 2020-2 çağrı döneminde Hacettepe TTM ile ortak yürütülecek ve online olarak gerçekleştirilecek tanıtım, eğitim ve mentorluk faaliyetlerini içeren BİGG GARAJ Programına katılım davet edilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.04.2021
ELÜS, Yerli ve İthal Ürün Satışları
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda, TMOElektronikSatışPlatformuüzerindendağıtımıvesatışıyapılacakekmeklik ve makarnalık buğdaylar ile arpa, mısır, nohut ve pirinç için 03 Nisan – 09 Nisan 2021 tarihleri arasındataleptoplanacak,taleptoplanmasısaat17:00 dasonaerecektir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.04.2021
İnteraktif Muz E-Çalıştayı Daveti
Sayın Üyemiz, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüişbirliğinde 05-10 Nisan 2021 tarihleri arasında “İnteraktif Muz E-Çalıştayı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.04.2021
TMO Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)
Sayın Üyemiz, TMO stoklarında bulunan ve ekli listede yer alan hububat (Ek-1) ve bakliyat aşağıdabelirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 02 Nisan 2021 tarihinden itibaren peşin bedelmukabilinde satılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.04.2021
Eskişehir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı (2021/01)
Sayın Üyemiz, EskişehirIl Tarım ve Orman Müdürlügünden Borsamıza gönderilen yazıda, İlimiz 2021 yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin kontrolü ile ilgili,29.03.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Eskişehir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.04.2021
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı Hak.
Sayın Üyemiz, Brezilya Ankara Büyükelçiliği nin yazısı ile, T.C Dışişleri Bakanlığı na iletilen bir notaya atfen, Brezilya Sağlık Bakanlığı nın ekte sunulan tıbbi malzemeleri satın almak istediği bildirilmektedir. Konuyla ilgilenen firmaların, ürün bilgileri, firma bilgileri, tedarik miktarı ve irtibat detaylarını secom.ancara@itamaraty.gov.br adresine göndermek suretiyle iletişime geçmeleri mümkündür. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.04.2021
Sulama Suyu Yetersizliği
Sayın Üyemiz, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen Sulama Suyu Yetersizliği hakkındaki yazıda, Sulama sezonu 2020 yılı başında barajdaki su seviyesi 227 hm3 iken 15Mart 2021 tarihi itibariyle 175 hm3 (%37) olup, geçen yıl aynı tarihte 225 hm3 (%49)seviyesindedir. Eskişehir Sulamasında barajın mevcut durumuna göre kısıtlı sulama yapılması,Eskişehir içme suyu ve canlı hayatın idamesini sağlamak için bırakılacak suyun dışında dereyatağına ilave su bırakılması, kurak dönemlerin bu şekilde sürmesi halinde şehrin içme suyuihtiyacını riske edecektir. Bu nedenle, barajdaki doluluk oranının durumuna göre 2021 yılındamansaptaki talepler için ilave su bırakılamayacaktır. Porsuk barajının mevcut durumu ve Sakaryanehrinin debisindeki azalma dikkate alınarak; membadan mansaba tüm sulama teşkilatları içinsuya ihtiyacı az olan ürün deseni planlaması yapılması gerekmektedir. 2021 yılında halk sulaması adı altında sulama yapan çiftçilerimize Sakarya Nehri ve Porsuk çayıüzerinden su tahsisi yapılamayacağı göz önüne alınarak çiftçilerimizin su tüketimi açısından uygunbitki çeşitlerine yönlenmeleri suyun etkin kullanımı açısından önemli olup su sıkıntısınedeniyle mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.04.2021
TMO Çeşitli ihaleler Hk.
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen çeşitli ihale duyuruları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.04.2021
Kira, gelir ve ciro kaybı desteklerinde süre uzatıldı
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti. Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.04.2021
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK- G)
Sayın Üyemiz, Avrupa Birliği (AB) 2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatında (Green Deal) yeni bir aşamayagelmiş durumdadır. İlerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa ya ihracatyapan ülkelere "Sınırda Karbon Düzenlemesi" adıyla ilave maliyetlerin gelmesi söz konusu olacaktır. Bu maliyaptırımların; sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesi mümkündür. Sınıra Karbon Düzenlemesimekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen üretim süreçlerinde ve diğer hizmetaşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önemkazanacağı düşünülmektedir. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarınınkullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla, 01 Haziran 2021tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemini devreye almayı planlamaktadır. Türkiye de devreye alınacak ve EPİAŞ bünyesinde işletilecek YEK-G Sisteminin anlatılması amacıyla; 07Nisan 2021 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantıya katılımınızı bekliyoruz. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.04.2021
TÜRİB Virman Emir Giriş Ekranına Ürün Rehberinin Eklenmesi Hk
Sayın Üyemiz, Sistem iyileştirme kapsamına alınan talepler doğrultusunda TÜRİB İşlem Platformu nda "Özel Emir İşlemleri" menüsü altında yer alan "Anlaşmalı Virman Girişi’’nde, normal seans alım ve satım emir girişi sayfalarında olduğu gibiürün seçimi alanına ürün rehberi eklenmişolup aşağıda anlaşmalı virman emri iletimine ilişkin adımlar ve ilgili değişiklik belirtilmiştir. Söz konusu değişiklik 26 Mart 2021 tarihinde devreye alınmıştır. 1)TÜRİB İşlem Platformu na giriş yapılması ve "Anlaşmalı Virman Girişi" seçilmesini takiben satıcı taraf, alıcı kişiye aitMKK sicil numarasını “Alıcı Kişi MKK Numarası” alanına girerek “Alıcı Kişi Bilgilerini Getir” butonuna basar ve alıcı tarafa ait bilgilerin otomatik olarak gelmesi sağlanır. 2)KVKK kapsamında gerçek kişi isim bilgileri belli alanları maskelenmiş olarak, tüzel kişilerin unvanı ise maskelenmeden satıcının kontrolü için bilgisine sunulmaktadır. 3)Alıcı isim/unvan doğru ise “Satıcı tarafın hesap Numarası seçimini takiben ürün seçimi aşamasında ilgili alanda yer alan büyüteç simgesi üzerinden ürün rehberi alanı açılır, seçilen hesap numarasında tanımlı olan ürün bilgileri görüntülenir ve ISIN seçimi yapılır. 4)Emre ilişkin fiyat ve miktar girişi yapılarak virman işlem girişi tamamlanır, emir karşı tarafın onayına sunulur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.03.2021
Kademeli Normalleşme Süreci Kapsamında Alınan 15 Numaralı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
30.03.2021
81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Genelgesi
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımız81 İl ValiliğineTedbirlerin Gözden Geçirilmesikonulu genelge gönderdi. Buna göre: 1.Yeni bir karar alınıncaya kadar illerinrisk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi: Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller;Şırnak. (1 İl) Orta Risk Grubunda Yer Alan İller;Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl) Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller;Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl) Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller;Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl) 2.Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi. Buna göre; Hafta içi günlerde21.00 - 05.00saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında; Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi21.00 - 05.00saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00saatleri arasıylaCumartesi günü saat 21.00’debaşlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıpPazartesi günü saat05.00’debitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,Cuma günü saat 21.00’debaşlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıpPazartesi günü saat 05.00’debitecek şekilde uygulanacak. Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilenSokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesindeyer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. • Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. •Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. • Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. • Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. 3.Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00 - 19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek. Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek. Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19:00 - 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00 - 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. 4.Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek. Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak. 5.İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00 - 19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek.Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek. 6.Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek. 7.Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için;Dinamik Denetim Sürecininuygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilecek. Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülecek. Bu doğrultuda; - Valiler tarafından ilin hangi risk grubunda bulunduğuna bağlı olarak yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak. Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarıivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. - Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
30.03.2021
TİGEM Mahsul Buğday Satışı
Sayın Üyemiz, 01.04.2021 gunu saat 10.30 da sanlıurfa tıcaret borsasında işletmemize aıt 2020 yılı ıstıhsalı 4.572,35 ton mahsul buğday için satış ihalesi tekrarı yapılacaktır. ıhale ıle ılgılı evraklar www.tigem.gov.tr elektronık adresının ıhaleler bolumunde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.03.2021
D-8 İş Forumu
Sayın Üyemiz, Ülkemiz ile Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında kalkınmaya yönelik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 1997 yılında kurulmuş olan bir örgüttür. Türkiye nin D-8 Dönem Başkanlığına bağlı olarak D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Dönem Başkanlığı Birliğimizce yürütülmektedir. 8 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan D-8 10. Zirvesi ile D-8 Dönem Başkanlığı nın Bangladeş e devredilecek olması nedeniyle, D-8 TSO Dönem Başkanlığı Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu na devredilecektir. Bu çerçevede, D-8 10. Zirvesi nin yan etkinliği olarak 5 Nisan 2021 tarihinde 11:00-13.40 saatlerinde (Türkiye saati ile) Birliğimiz ve Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu işbirliğinde video konferans yöntemiyle D-8 İş Forumu düzenlenecektir. Anılan İş Forumu na Birliğimiz ve D-8 TSO Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu iştirak edecektir. İngilizce-Türkçe simültane tercüme hizmeti sağlanacak olan söz konusu Forumun taslak programı ekte sunulmakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin https://www.d8dhaka.com/registration/ web sitesinden (Registration for Virtual D-8 Business Forum) kayıt yapmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.03.2021
13 Numaralı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Sayın Üyemiz, ALINAN KARARLAR Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda; İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında (Okul, özel eğitim kursu, atölye, halk eğitim kursu, özel öğretim kursu, sürücü kursu vb.) öğrenci ya da kurum çalışanlarından PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halindeyapılan değerlendirmeler sonucu ( vakanın aile ve okul çevresi ile temas durumu, maske kullanımı, sosyal mesafe uyumu vb.) yayılım oluşacağı kanaatine varılması durumundaeğitim kurumunun tüm birimlerinin 14 gün süre ile online eğitim faaliyetlerine geçmesine, ilgili iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılarak Valiliğimizde bulunan İl Salgın Denetim Merkezine günlük olarak bilgi verilmesine, İlimiz şehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve Dede Korkut parkları ve Porsuk nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 m2ye 1 kişi ve gruplar arasında en az 3 m mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından sokağa çıkma kısıtı bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirilmesine, İlgili Kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak Hamam yolu, İsmet İnönü ve İki Eylül Caddelerine giriş çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilmesine, Otel ve konaklama yeri restoranlarının amacı dışında kullanımını engellemek amacıyla, İkameti ilimiz merkezinde (Odunpazarı, Tepebaşı ilçeleri) bulunan vatandaşların kısa süreli konaklamalarına (5 gün ve daha az) zaruri durumlar hariç (Uzaklaştırma kararı, yangın, su basması vb.) müsaade edilmemesine, Spor Salonlarının çalışanlarının ya da üyelerinin herhangi birinde PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde, spor salonunun 14 gün süre ile faaliyetine ara vermesine, Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara; Birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün; dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
26.03.2021
Ağlara Üyelik Desteği Hk.
Sayın Üyemiz, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan "Ağlara Üyelik Desteği" ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Desteğe ilişkin detaylı bilgiye https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/aglara-uyelik-destegi-2021-yili-basvurutakvimi-belli-oldu adresinden erişilebilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.03.2021
Hava ve deniz limanları ile otogar ve tren garlarında sıfır atık bilgilendirme semineri
Sayın Üyemiz, Hava ve deniz limanları, otogarlar ve tren garları için sıfır atık uygulaması hakkında 30 Mart 2021 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde hava ve deniz limanları, otogarlar ve tren garları için sıfır atık yaklaşımı ve sıfır atık sistemi kurulumu ile sıfır atık bilgi sistemi ve belgelendirme süreci anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.03.2021
Küçük İşletmeler İçin Google Platformu
Sayın Üyemiz, KOBİ lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarını oluşturması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla "Küçük İşletmeler İçin Google" projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda Birliğimiz ve Google işbirliğinde "Küçük İşletmeler İçin Google" platformu kullanıma sunulmuştur. Platforma ilişkin detaylı bilgiye https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/ adresinden erişilebilmektedir. Birliğimiz ve Google işbirliğinde kullanıma sunulan platformda KOBİ lerin dijital ekonomiye uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi için gerekli ürün ve çözüm önerileri tek bir platform üzerinden adım adım açıklanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.03.2021
Gürcistan Seracılık Projesi Hk.
Sayın Üyemiz, Gürcistan daki "Imereti Tarım Bölgesi-Sera Kümelenme Kalkınma Projesi ile ilgili olarak ülkemizyatırımcıları ile işbirliği yapmak istendiği bildirilmekte olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiyehttps://www.iaz.ge/iaz-greenhouse-cluster- Development internet adresinden ve info@iaz.ge e-postaadresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.03.2021
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Sayın Üyemiz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. ALINAN KARARLAR Koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 98 no’lu, 01.12.2020 tarihli ve 108 no’lu, 07.12.2020 tarihli ve 110 no’lu ile 01.03.2021 tarihli ve 08 no’lu kararlar ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusundahâlihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarakkontrollü normalleşme sürecinedair temel usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda 22.03.2021 Pazartesi gününden itibaren, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına( işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler hariç), Pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak üzere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12.00’den önce pazar alışverişlerini tamamlamalarına, Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.
22.03.2021
Türk Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu hk.
Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu nun (OSÇG) 14. Dönem Toplantısı nın, 7-8 Nisan 2021 tarihlerinde Moskova nın Tula Bölgesi nde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, iş insanlarımızın Rusya Federasyonu nda (varsa) karşılaştığı sorunlara ilişkin bilgi talep edilmektedir. Bilgileriniz ve ekte yer alan formun sizler tarafından doldurularak en geç 25 Mart 2021 Perşembe günü 12.00 a kadar Borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.03.2021
TOBB Çiçeksepeti İşbirliği
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ÇiçekSepeti işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın girişimcilerin e-ticarete yoluyla işlerini büyütmeleri desteklenecektir. İşbirliği kapsamında, 23-24 Mart 2021 tarihlerinde iki gün boyunca başvurular kabul edilecektir. Kadın Girişimcilerimize Özel Programımıza Kimler başvurabilir? 1) Kendi adınıza kurulan bir işletmeniz varsa, 2) Bu işletmedeki payınız 51% ve üzerinde ise, 3) Adi Ortaklık şirket türünde iki ortağın da girişimci kadın olması durumunda Başvurularınız yukarıdaki kriterler çerçevesinde incelenecek olup, uygun olan kadın girişimcilerimize sağlanacak imkanlar: Satışlar üzerinden alınan komisyonlarda 20.000 TL ye kadar %0 komisyon 1 yıl Listeleme Bedeli muafiyeti 250 TL site içi pazarlama bütçesi Eğitim desteği 23-24 Mart a özel Kadın Girişimcilerimiz için hazırladığımız kampanyamızdan faydalanmak isteyen bayilerin "Pazaryerinde kendi ürünlerimi satmak istiyorum" başlığından başvuru yapmalarını rica ederiz. Kampanyayla ilgili detaylarahttps://www.ciceksepeti.com/ciceksepetinde-satis-yaplinkinden ulaşabilirsiniz. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
22.03.2021
2021/2022 Pazarlama Yılı Şeker Kotaları Belirlendi
Sayın Üyemiz, 2021/2022 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlendiği Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayınlandı. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.03.2021
Ayçiçeği, Kanola ve Aspir İthalatında Gümrük Vergisinde Değişiklik
Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ayçiçeği, Kanola ve Aspir ithalatında 1 Temmuz 2021 tarihine kadar gümrük vergileri sıfırlandı. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.03.2021
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) İstanbulTahran-İslamabad Yük Treni hk.
Sayın Üyemiz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nın (EİT) ilgili toplantısı neticesinde, İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni nin hizmete sokulması konusunda, ülkemiz, İran ve Pakistan Demiryolları arasında mutabakata varıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, rekabetçi ve cazip bir taşıma tarifesi oluşturularak, taşıma organizasyonunun sağlanması adına, her ülke tarafından ekte bilgileri verilen ulusal forwarder şirketlerin tespit edildiği bildirilmektedir. Trenin, Türkiye-İran-Pakistan parkurunda işletileceği ve trenle, konteyner ve konvansiyonel yükler taşınabileceği belirtilmektedir. Yüklerin, hat farklılığından dolayı İran ın Zahedan kentinde aktarmaya tabi tutulacağı ifade edilmektedir. ITI Yük Treni ne, Türkiye ve Pakistan da farklı noktalardan yük verilmesinin mümkün olacağı, Türkiye (Köseköy) (1850 km) - İran (2603 km) - Pakistan (İslamabad) (1990 km) arasında toplam taşıma süresinin 14 gün olarak hesaplandığı kaydedilmektedir. İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni Ulusal Forwarder Şirketleri: Türkiye: MFA Lojistik A. Ş. (+90 531 779 29 90; +90 312 557 56 81; info@mfalojistik.com) İran: Rassan Rail Pars (+98 912 140 27 00) Pakistan: Haroon Brothers & Co. (+92 332 94 66 135) Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.03.2021
Talep ve Şikayetler
Sayın Üyemiz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ndan alınan 03.03.2021 tarih ve 6754 sayılı; Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi projesi konulu yazı ekte gönderilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.03.2021
TİGEM Mahsul Buğday Satışı
Sayın Üyemiz, 25.03.2021 Gunu saat 10.00 da Şanlıurfa Ticaret Borsasında işletmeye aıt 2020 yılı ıstıhsalı 981,41 ton mahsul buğday içinpazarlık usulü satış ihalesi yapılacaktır. ıhale ıle ılgılı evraklarwww.tigem.gov.trelektronık adresının ıhaleler bolumunde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.03.2021
Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi - Makine Öğrenmesine Giriş Eğitimi
Sayın Üyemiz, TOBB, TOBB ETÜ ve Global Al Hub iş birliğinde gerçekleştirilen Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesikapsamında "Makine Öğrenmesine Giriş Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitimde, Python ile Machine Learning projeleri oluşturmak için gerekli becerilerinkazandırılması hedeflenmekte olup eğitimde uygulamalı bir şekilde Denetimli ve Denetimsiz MakineÖğrenimi algoritmaları ele alınacaktır. "Makine Öğrenmesine Giriş Eğitimi" 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında 19:00 - 21:00 saatlerinde onlineolarak gerçekleştirilecektir. Ücretsiz olacak eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilecektir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.03.2021
Et ve Süt Kurumu İhaleli Satışlar
Sayın Üyemiz, Et ve Süt Kurumu na bağlı Sincan,Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır,Erzurum, Sivas Vanve Yozgat Et Kombinaları nda 2021 Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yapılması muhtemelolan büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek derilerin (kelle derisi dahil), büyükbaş hayvansakatatları (işkembe hariç); küçükbaş hayvan derisi , küçükbaş hayvan bağırsak ile küçükbaş hayvansakatatları online satış usulü ile satılacaktır. 2021 Kurban Bayramı döneminde (20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında) kurbanlık olarakkesimi yapılması muhtemel olan büyükbaş hayvanların deri ve sakatatlarının satışı bu ihale kapsamıdışındadır. İhale başvurusu için gerekli koşullar ve ayrıntılı bilgiler Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü nüninternet Web sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili aytıntılı bilgi Et ve Süt Kurumu GenelMüdürlüğü nden alınabilir. İhaleye başvuru için gerekli belgeler 31.03.2021 tarihi saat 14.00 kadar Et ve Süt Kurumu GenelMüdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğü ne teslim edilecektir. Ön teklifler 06.04.2021 saat 10:00 ile 08.04.2021 saat 16:00 a tarihleri arasında verilecektir. Online Satış Tarihleri: Büyükbaş hayvan derisi (kelle derisi dahil) satış ihalesi:13.04.2021 saat 10:00 da Küçükbaş hayvan derisi satış ihalesi: 13.04.2021 saat:13.04.2021 saat:14:00 da Küçükbaş hayvan bağırsak ihalesi:13.04.2021 saat 16:00 da Büyükbaş hayvan sakatat satış ihalesi (hayvansal yağlar ve işkembe hariç):14.04.2021 saat:10.00 da Küçükbaş hayvan sakatat satışı ihalesi saat:14:00 da yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2021
TMO İhale İlanı (Kuru Kayısı Paketleme)
Sayın Üyemiz, TMO Adıyaman Şube Müdürlüğüne bağlı Malatya Ajans Amirliği TMO-TOBB LİDAŞ(+,- % 20 Ofis opsiyonlu) 4422, 4423 kodlu depolarında stoklu bulunan 22 ton (G3) Kükürtlenmemiş(Naturel) çekirdekleri çıkarılmış bütün kuru kayısıların ofis depolarından nakliyesi dahil imalataverilmesi ve 500 gramlık kavak kutu paketlere ambalajlanması ile 10 (on) kilogramlık çift oluklu dopelkutularda paketlenmesi amacıyla, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamuİhale Kanunun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerindeUygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında 26.1. Maddesi Teklif Alma Usulüile 18.03.2021 Perşembe günü saat 14.00 de Malatya Ajans Amirliğinde ihaleye çıkılacaktır. İlkihalede istekli çıkmaması halinde 2. kez 19.03.2021 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yeniden ihaleyapılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2021
Avrupa Çevre Ajansı-Avrupa Konu Merkezleri
Sayın Üyemiz, Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa seviyesinde topluma çevreyi korumak için gerekli önlemleri aldıran, alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendiren ve çevrenin durumu hakkında kamuyu düzenli olarak bilgilendiren bir Avrupa Birliği kurumudur. Diğer yandan, AÇA, yıllık olarak hazırlanan çalışma programlarında tanımlanan faaliyetlerin yerine getirilmesi için, AÇA dışında oluşturulan "European Topic Centers (ETC)/ Avrupa Konu Merkezlerinden (AKM)" hizmet alımı yapmaktadır. AKM ler, üye ülkelerin kurum ve kuruluşlarından oluşan konsorsiyumlardır. 2022-2026 yılları arası için AÇA tarafından Proje Teklif Çağrısına çıkılmış olup, duyurusu AÇA nın websayfasında (https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/open) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının websayfasında (https://aca.csb.gov.tr/avrupa-konu-merkezleri-ihale-teklif-cagrisihaber-260127) yayınlanmıştır. Proje çağrısı çerçevesinde, AÇA tarafından, aşağıda belirtilen konularda, söz konusu "Avrupa Konu Merkezlerinden" hizmet alınacaktır. -Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler, İklim Değişikliğine Uyum ile Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) -İklim Değişikliğinin Azaltılması -Veri Entegrasyonu ve Dijitalleşme -İnsan Sağlığı ve Çevre -Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Kullanımı -Sürdürülebilirlik Eğilimleri, Beklentileri ve Yanıtları Çağrılara ilişkin son teklif sunma tarihi, 29 Nisan 2021 saat 14:00 olarak belirlenmiştir. AKM lerin önemi düşünüldüğünde, Türkiye den de yukarıda bahsi geçen konularda çalışan Oda/Borsalarımız, kamu kurumu, üniversite, araştırma kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, danışmanlık şirketi vb. kuruluşların çağrıya yönelik hazırlık yapmaları ve konsorsiyumlarda yer almasına ilişkin girişimlerin başlatılması faydalı görülmektedir. Bu çerçevede, 17 Mart 2021 tarihinde 14:30-16:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantı "Cisco Meeting App" üzerinden düzenlenecek olup, bağlantı detayları ve toplantı gündemi ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2021
TOBB Türkiye 100
Sayın Üyemiz, Birliğimiz öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, 2011 yılından bu yana Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek üzere, "TOBB Türkiye 100" programı düzenlenmektedir. 2021 yılı TOBB Türkiye 100, TOBB ve Vodafone işbirliğinde, TEPAV ve TOBB ETÜ nün katkılarıyla düzenlenecektir. Türkiye 100 ile Türkiye nin hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekerek küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek başarı hikayelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında yer almasını sağlayarak doğru iş ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimlerini kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Türkiye 100 programında dereceye giren şirketler tamamen objektif kriterlere dayanılarak tespit edilmektedir. Satış gelirleri artış hızının temel performans kriteri olduğu olduğu değerlendirmelerde, en yüksek satış gelirleri artış hızını yakalayan şirket birinciliği almaktadır. 2020 yılında TOBB Türkiye 100 ödül töreni TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ın katılımlarıyla, pandemi koşulları sebebi ile online olarak düzenlendi ve Türkiye nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi ödüllerini aldı. 2021 yılında Vodafone un katkıları ile düzenlenecek TOBB Türkiye 100 programında şirketlerin 2017 - 2019 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin artış hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye 100 e başvuru şartları ekte yer almakta olup, başvuruların en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar https://turkiye100.tobb.org.tr üzerinden yapılması gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.03.2021
"Kadingirisimcilikgunu" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı
Sayın Üyemiz, TOBB Girişimcilik Müdürlüğünden 12.03.2021 tarihli yazıda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Hepsiburada işbirliğinde gerçekleştirilen “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” kapsamında, Mart ayı boyuncasağlanacak birçok fayda ile kadın girişimcilerin e-ticarete katılmalarını amaçladık. İşbirliği kapsamında başvurular 12 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi üzerinden kabul edilmektedir. İşbirliğinden sadece TOBB Kadın Girişimci Kurulları na ve TOBB Genç Girişimci Kurulları na üye vergi mükellefi kadın girişimciler ve daha önce Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programına veya Hepsiburada pazaryerine başvurmamış kadın girişimciler faydalanabilirler. Detaylı bilgi ve başvuru için:http://bilgisistemi.tobbgirisimcilik.org.tr/kadingirisimci ve0850 214 09 15 Hepsiburada Satıcı Destek Hattına ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
VERBİS e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında
Sayın Üyemiz, Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne(TOBB)iletmiş olduğumuzVERBİS e kayıt sürelerinin uzatılması hakkındaki istemimiz olumlu sonuçlanarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından konuya ilişkin bir karar yayımlanmıştır. Buna göre; Yıllık çalışan sayısı 50 den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yıllık çalışan sayısı 50 den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS e kayıt sürelerinin 31 Aralık 2021 e kadar uzatıldığı kaydedildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısının 21 Nisan 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere Türkiye-Almanya ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir. Bu itibarla, hazırlanacak Birliğimiz görüşünde yer almak üzere, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: damla.tufan@tobb.og.tr) iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
Python Programlamaya Giriş Eğitimi
Sayın Üyemiz, "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" kapsamında 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında 19:00 – 21:00 saatlerinde "Python Programlamaya Giriş Eğitimi" internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin davet ekte sunulmaktadır. TOBB, TOBB ETÜ ve Global AI Hub işbirliğinde Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında gerçekleştirilen Python Programlamaya Giriş Eğitimi nde Python da sözdizimi (syntax), veri türleri (data types), operatörler (operators), kontrol akışı (control flows), fonksiyonlar (functions) ve kütüphaneler (libraries) gibi temel konular anlatılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
Kanada Montreal Liman İdaresi Tarafından Yapılan Bildirim
Sayın Üyemiz, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Kanada nın ikinci büyük limanı olan Montreal Liman İdaresi tarafından 17.02.2021 tarihinde yapılan bildirimde Denizcilik İşverenleri Birliği ile Kanada Kamu Çalışanları Birliği arasındaki müzakere sürecinin askıya alındığı ve iki taraf arasında daha önce yapılan "grev yapmama" yönündeki Anlaşmanın 21.03.2021 tarihinde sona ereceği belirtilerek, Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın Limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate almasında fayda olacağı hatırlatılmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
Okul Gıdası Onay Prosedürü
Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı ndan alınan ilgi yazıda; Okul Gıdası Hakkında Tebliğ uyarınca, Okul Gıdası Onay Prosedürü hazırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu Prosedür ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
Bitki Sağlık Sertifikası
Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği; diğer taraftan, ülkemize demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürün miktarının fazla olması nedeniyle ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinin sadece; gönderici ve alıcının aynı olması şartıyla, ihracatçı ülke tarafından her bir taşıma aracıyla ilgili (tren, gemi vb.) sevkiyatı tanımlayacak gerekli bilgilerin (vagon/konteyner sayısı, numarası, vb. bilgiler) Bitki Sağlık Sertifikası/konşimento/özet beyan/fatura vb. belgelerde belirtilmiş ve giriş kontrolleri aşamasında doğrulanmasının mümkün olması kaydıyla kabul edileceği belirtilmektedir. Ayrıntılar ekte bilginize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
TÜBİTAK Patent ve Ar-Ge Destekleme Çağrıları Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, TÜBİTAK tarafından KOBİ lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi; teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amacıyla; - 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, - 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı, faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda TÜBİTAK ve Birliğimiz işbirliğinde 16 Mart 2021 Salı günü Saat 14:00 te ekli program çerçevesinde internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirilecek olup seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
Macaristan Hak.
Sayın Üyemiz, Macaristan ın Ankara Büyükelçiliğinin TOBB a ilettiği ilgide kayıtlı yazısında, Macaristan da salgın nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni kısıtlamaların devreye girdiğini, şimdiye kadar olan seyahat kısıtlamalarının daha da katılaştırıldığı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto nun kararı çerçevesinde, Türkiye vatandaşlarının da aralarında bulunduğu bazı ülke vatandaşlarının bahsi geçen kısıtlamalardan muaf tutulduğu ve gerçekten iş amaçlı seyahatlerin bundan sonra da şimdiye kadar olan kurallar kapsamında tutulacağı, Macaristan ın 408/2020, (VIII.30.) sayılı Hükümet Kararnamesi ile, Macar vatandaşı olmayan kişilerin, belgelemek koşuluyla, ticaret veya iş amacıyla Macaristan a kısıtlama olmaksızın giriş yapabileceği bildirilmektedir. Ayrıca Macar-Türk ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut olan veya planlanmış yatırımlara destek için Macaristan Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu nun gerekli tüm yardımı sunmakta olduğu ve firmalarımızın dış ticaret ataşelerine başvurabileceği ifade edilmektedir. Macaristan ekonomisine ve Türkiye-Macaristan ikili iktisadi ilişkilere yönelik, basılı olarak da satın alınabilen, Dünya Gazetesi nin özel sayısına Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Macaristan" sayfasından ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.03.2021
Öncelikli Ürün Listesi Tebliği
Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın, yıllık ithalat tutarı 30 milyar doları bulan ürünlerin Türkiye de üretilmesi amacıyla başlattığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye nin katma değerli üretiminin artırılması amacıyla 11 nci Kalkınma Planında belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde yerli üretimin artırılması için özel destekler verildiği malumunuzdur. 27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı nın kapsamı genişletilmiş olup, ilgili tebliğ ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
Staj Seferberliği
Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Birliğimiz arasında 8 Haziran 2020 tarihinde Yetenek Kapısı İş Birliği Protokolü imzalanmış olup bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Staj Seferberliği" programı başlatılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzu aracılığıyla firmalar; adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunabilmektedirler. Stajyer adayları, 22 Şubat - 22 Mart 2021 tarihleri arasında kariyerkapisi.cbiko.gov.tr linki üzerinden staj başvurularını yapabileceklerdir. Stajyer havuzu aracılığıyla adaylara ulaşmak isteyen firmaların, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr linkinde yer alan "Stajyer Havuzu" bağlantısından stajyer kontenjanlarını güncellemesi önem arz etmektedir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1
Sayın Üyemiz, Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi projesi kapsamında 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı yapılmıştır. KOBİ lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi sağlanabilecektir. Proje desteği ile ilgili detaylı bilgiye ekli bilgi notundan ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
Yeni Avrupa Bauhausu Girişimi
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Avrupa için Yeşil Mutabakatın ardından Avrupa Birliği tarafından "Yeni Avrupa Bauhausu - YAB" başlıklı bir girişim başlatıldığı ve bu girişimin, kamu alımlarını etkilemek dahil olmak üzere, yeni yaşama ve inşa etme yolları etrafında düşünceleri, davranışları ve yeni pazar oluşumlarının yeniden şekillendirilmesini amaçladığı belirtilmektedir. Ülkemiz açısından da önem taşıdığı ve takibinin yararlı olacağının değerlendirildiği Yeni Avrupa Bauhausu Girişimine dair özet bir not ekte paylaşılmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
Hayvan Pazarının Açılması
Sayın Üyemiz, Covid-19 salgını ile mücadele önlemleri gereği kapatılan İlimiz Tepebaşı İlçesiMuttalip Mahallesinde bulunan Hayvan Pazarı ,Tepebaşı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 02.03.2021 tarih ve64 numaralı kararı ile yeniden açılmış olup kurul kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
Ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerde yer alacak çevreci sloganlar ve Sıfır Atık Logosu Hk.
Sayın Üyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında, 22/12/2020 tarih ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar da güncelleme yapıldığı hatırlatılmaktadır. Bahse konu Usul ve Esaslar ın 5. maddesi 10. fıkrasında yer alan; "Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış noktalarının marka ve logoları bulunabilir. Çevreci slogan ve Bakanlık Sıfır Atık Logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır." hükmü gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen çevreci sloganlar ve Sıfır Atık logosu https://cygm.csb.gov.tr/ adresi Duyurular kısmında yayımlanmış olup, ayrıca yazımız ekinde yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Eğitimi
Sayın Üyemiz, KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek "Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları" başlıklı eğitimde insan kaynakları çerçevesinde kısa çalışma sonrası işyerinde alınması gereken tedbirler, kısa çalışma sonrası insan kaynakları yönetimi süreçleri ve kısa çalışma sonrasındaki prim teşvikleri konuları anlatılacak, eğitim sonunda katılımcılara soru-cevap imkanı verilecektir. Eğitimin % 70 ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir. Eğitime ait ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
Arjantin ve Paraguay İhaleleri Hak.
Sayın Üyemiz, Arjantin ve Paraguay da gerçekleşecek olan ihaleler ilgili linkte yer verilmektedir. Söz konusu ihaleler hakkında detaylı bilgilere Arjantin için, Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Arjantin" bölümünden; Paraguay için, Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Paraguay" bölümünden ulaşılabilmektedir. Yazıda devamla, bahsi geçen ihalelere ilgi duyan firmalarımızın Buenos Aires Ticaret Müşavirliği ile (buenosaires@ticaret.gov.tr; Tel: +54 11 5032 4133 / 4134 Fax: +54 11 4311 6655) temas kurarak destek alabileceği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
TOBB UYUM Açılış Töreni
Sayın Üyemiz, Birliğimiz girişimleri ile hukuk uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında ulusal ve uluslararası hizmet vermek amacıyla kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi nin açılış törenine ilişkin borsamıza bilgi verilmişti. Ancak bahsi geçen program gerçekleştirilemediği için ileri bir tarihe ertelenmiş ve Birliğimiz webinar.tobb.org.tr adresinde ertelemeye ilişkin duyuru yayınlanmıştı. Bu kapsamda TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi nin açılış töreni 11 Mart 2021 Perşembe günü ekli program çerçevesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımlarıyla internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Açılış töreninin ardından "Arabuluculukta Güncel Gelişmeler Paneli" düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.03.2021
AVM ler ve Zincir Marketlerde Sıfır Atık Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, Alışveriş merkezleri ve zincir marketlerde sıfır atık uygulaması hakkında 9 Mart 2021 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde AVM ler ve zincir marketlerde sıfır atık yaklaşımı ve sıfır atık sistemi kurulumu ile sıfır atık bilgi sistemi ve belgelendirme süreci anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.03.2021
Tekstil, Deri, Hazır Giyim ve Ayakkabı (TDGA) Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KOBİ’ler ve Teknoloji Sağlayıcılar Arasında Ortaklıkların Desteklenmesi ELIIT Çağrısı Eğitim Programı
Sayın Üyemiz, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır. COSME Programı kapsamında; Tekstil, Deri, Hazır Giyim ve Ayakkabı (TDGA) Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KOBİ ler ve Teknoloji Sağlayıcılar Arasında Ortaklıkların Desteklenmesi ELIIT Çağrısı Eğitim Programı duyurusu ekte yer almaktadır. 03-04 Mart 2021 tarihlerinde, yazı ekinde duyurulan söz konusu online eğitime cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.03.2021
Türkiye-Birleşik Krallık STA Bilgilendirme Toplantısı
Sayın Üyemiz, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, 11 Mart 2021 tarihinde "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısı"nın gerçekleştirileceği bildirilmişti. Toplantıya Birliğimiz Başkanı Sn. Mr. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sn. Dominick Chilcott iştirak edecektir. Taslak programı ekte sunulan bilgilendirme toplantısına katılmak isteyenlerin https://tobborg.zoom.us/webinar/register/WN_4ULSdEdASIGXRvLKzT_liw linki üzerinden kayıt yaptırması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.03.2021
TMO Bakliyat Peşin Satışlar
Sayın Üyemiz, TMO tarafından toplamda 15 bin ton natürel nohut stoku (14 bin ton ELÜS ve bin ton TMOdeposu) 4,00TL/Kg fiyatla peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın toptan olaraksatışa açılmıştır. ELÜS nohut satışlarından TMO Elektronik Satış Platformuna ve TÜRİB e üye olan tüm kesimlerfaydalanabilecektir. Söz konu stoklar için 03 Mart – 10 Mart 2021 tarihleri arasında TMO ElektronikSatış Platformu üzerinden talep toplanacak, 12 Mart 2021 tarihinde ilgili kişi ve kuruluşlarca Platformüzerinden tahsis miktarları görüntülenebilecektir. 15 Mart - 25 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaher gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB de işlem görecektir. Kuruluşun depolarında stoklu nohutların satışı Şube Müdürlükleri kanalıyla serbest olarakyapılacaktır. TMO depolarından satışı yapılan nohutlar için para yatırma süresi 25 Mart 2021 tarihinde(mesai bitiminde) sona erecektir. Satışlar stoklarla sınırlı olup güncel stok ve satış fiyatlarımıza ait bilgilere internetsitesinden (www.tmo.gov.tr) ve Şube Müdürlüklerinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.03.2021
Sulama Suyu Yetersizliği
Sayın Üyemiz/Üreticimiz, Eskişehir Sulama Birliğinin 22.02.2021 tarihli ve 44183651-152-78/77 sayılı "Sulama SuyuYetersizliği" konulu yazısı ekte gönderilmiş olup, su sıkıntısı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için gerekenlerin yapılmasını, Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.03.2021
2020Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Sayın Üyemiz, Çiftçilere 2020 yılına ilişkin tarımsal destekleme ödemeleri daha yapılmadan, gübre desteği iki katına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından duyurduğu, gübre desteğindeki artışa ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile birlikte 2020 yılında ilişkin tarımsal desteklerin gübre kalemi, ilk açıklanan rakamın iki katına çıkarıldı. Mazot desteği ise değiştirilmedi. 2020 yılı tarımsal destekleri henüz ödenmedi. 2020 yılı Kasım ayında ilk açıklandığında, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 8 lira olan gübre desteği 16 liraya çıkarıldı. Diğer tüm ürünlerde 4 lira olan gübre desteği ise 8 liraya yükseltildi. Gübre desteği artışına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. İlgili karar içintıklayınız. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.03.2021
Bireysel Sulama Sistemleri Desteği
Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında , Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği sağlanacaktır. Başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.03.2021
TMO Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)
Sayın Üyemiz, TMO stoklarında bulunan ve ekli listede yer alan hububat (Ek-1) ve bakliyat aşağıdabelirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 03 Mart 2021 tarihinden itibaren arpa için peşin veya90 güne kadar vadeli ve vade farksız, diğerleri için ise peşin bedel mukabilinde satılacaktır. Ayrıntılar eklerde bilginize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.03.2021
TMO Kıymetli Yan Ürün Satış İlanı
Sayın Üyemiz, TMO Derince Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen fındık imalatı sonucunda elde edilen kıymetli yan ürünlerin satışı için TMO ihale kanununca pazarlık yöntemine göre 04.03.2021 Perşembe günü saat 14.00 da Derince Şube Müdürlüğünde ihale yapılacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.03.2021
Afyonkarahisar TSO - Yeşil Bina Sertifikası Hk.
Sayın Üyemiz, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ndan Birliğimize intikal eden 23.02.2021 tarih ve 207 sayılı yazıda, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası nın 03 Haziran 2020 tarihinde merkezi İngiltere de bulunan ve yeşil binalar için sertifikalandırma sürecini yöneten BREEAM tarafından (Building Research Establishment Enviroiunental Assessment Method) Outstanding (OIağanüstü) seviyede "Yeşil Bina Sertifikası" aldığı belirtilmektedir. Aynı yazıda, BREEAM kurumunun "Yeşil Bina Sertifikası" alan tüm binalar arasında en iyisini seçmek için çevrimiçi oylama süreci başlattığı ve 23 - 25 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ödül töreni yapılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, 22 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek olan çevrimiçi oylama sürecine katılarak Afyon Ticaret ve Sanayi Odası nın projesini desteklemenizden memnuniyet duyulacaktır. https://www.breeam.com/awards/vote/your-breeam-2021/ Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.03.2021
Pakistan a İhracatta Karşılaşılan Tarife Dışı Engeller
Sayın Üyemiz, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6. Dönem Toplantısı nın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eş başkanlığında, 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde İslamabad da gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak "Stratejik ve Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ve Eylem Planı nın imzalandığı bildirilmektedir. Toplam 71 maddeden oluşan eylem planı kapsamında yer alan "Ticaret ve Yatırımlar"a ilişkin eylemler Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda takip edilmektedir. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Dönem Toplantısı nın, bu kez, iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla 2021 yılı içerisinde ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. SEÇ Eylem Planı nın Ticaret alt başlığının 2. maddesi; "Elimination of Non-Tariff Barriers and strengthening cooperation on TBT and SPS measures: Both sides have agreed in principle to eliminate Non-Tariff Barriers and strengthening cooperation on Technical Barriers to Trade (TBT) and Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) including collaboration between national accreditation bodies, accredited and/or authorized certification bodies, testing laboratories and centers." şeklindedir. Pakistan a ihracat işlemleri sırasında karşılaşılan "Tarife Dışı Engel" olarak bildirilebilecek hususları eskisehirtb@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmesi rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.03.2021
İşbirliği Talebi - Bangladeş
Sayın Üyemiz, Bangladeş te uzun yıllardır faaliyet gösterdiği belirtilen Globe Janakantha Shilpa Paribar Ltd. firmasının, başta kırmızı mercimek olmak üzere diğer sebze ve baharatlar için Türkiye den ihracatçılarla iletişim kurmak istediği bildirilmektedir. Firmanın temas kişisi ve almak istediği ürünlerin listesi ekte iletilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.03.2021
Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci
Sayın Üyemiz, 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında; Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi nde alınan kararlar çerçevesinde; 1.Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göreiller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılaraksalgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. 2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl) Orta Risk Grubunda Yer Alan İller Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl) Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl) Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl) 3.Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiştir. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. 4.Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen“Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde”yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; - Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. - Hafta sonlarında ise; Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. 5.Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altıvatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. 6.Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir. 7.Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecektir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir. 8.Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. 9.Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecektir. Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır. 10.Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır. 11.2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir. 12.Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir.
2.03.2021
İstihdam teşvikleri
Sayın Üyemiz, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirilmiş ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresi uzatılmıştır. Buna göre ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden; - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7, - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8, - 4857 sayılı İş Kanununda 1, - 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1, - 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1, - 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1, - 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1, - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1, olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır. Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına, SGK tarafından hazırlanarak web sitesinde yayımlanan ve ekte bulunan sunumdan erişebilirsiniz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.03.2021
Cezayirli Sorunlu İthalatçı Firmalar
Sayın Üyemiz, Cezayir Ticaret Müşavirliği nden iletilen bir yazıya atfen, ihracatçı firmalarımızın ticari ilişkilerinde haksız şekilde sorun yaşadıkları aşağıda isimleri belirtilen Cezayirli ithalatçı kişi ve firmalar ile ticari münasebette bulunacak ve/veya bulunma ihtimali olan firmalarımızın ihtiyatlı olmaları istenmektedir. Cezayir e ihracat yapan firmaların sorun yaşadığı kişi ve firmalar: - SARL RK INTERNATIONAL - SARL SARL UFMATP AZIEZ ET ASSOCIES - SARL AGRO ALIMENTAIRE INTERNATIONAL GAFS IMPORT EXPORT - SARL SENIA ELECTRIQUE - BENHADDOU BOUCIF (Şahıs), (Adres: 14 ILOT 07 ZONE OUED TLELAT/ORAN) Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.03.2021
İşveren ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi
Sayın Üyemiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik"in 2 nci maddesi kapsamındaki işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları için kaynak olarak "İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi" hazırlanmıştır. Söz konusu Rehber ile Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol göstermesi amaçlanmıştır. Sınırlı sayıda basılan söz konusu rehberin PDF haline İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/65124/isverenvevekiliisgegitimrehberi.pdf) ulaşılabileceği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.03.2021
Mesleki Eğitim Merkezleri Webinarı
Sayın Üyemiz, Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında 2 Mart 2021 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte dikkatinize sunulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Birliğimiz ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu iş birliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri ile işletmelere yönelik devlet katkısı vb. konular anlatılacak olup seminer sonunda konu hakkındaki sorular cevaplandırılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.03.2021
Resmi Gazetede yapılan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin yapılan değişiklik” Hk.
Sayın Üyemiz, Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birini” ibaresi “1,10’unu” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 –Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 1/3/2021tarihinden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır.Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde ikisine, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikinin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilir.Söz konusu hesaplamada kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanır. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilir.” Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.03.2021
TÜRİB Elüs Piyasası Maksimum Emir Miktarı Değişikliği Hk.
Sayın Üyemiz, TÜRİB ELÜS Piyasasında işlem gören tüm ELÜS türleri için normal seansta limit fiyatlı emir olarak bir seferde iletilebilecek azami (maksimum) emir miktarında değişikliğe gidilmiştir. Buna göre; ·Tüm ELÜS türleri için limit fiyatlı emirlerde, bir seferde girilebilecek azami (maksimum) emir miktarı 100.000 kg’ den 200.000 kg’ye çıkarılmıştır. Değişiklik 01/03/2021 tarihli seanstan itibaren geçerlidir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.03.2021
TMO Peşin Hububat Satışları
Sayın Üyemiz, TMO Edirne Şube Müdürlüğüne bağlı Gelibolu Ajans Amirliği stoklarında bulunan 1222 kodlu 2.715 ton yerli buğday talep toplamak suretiyle satışa sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.03.2021
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Sayın Üyemiz, Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğ Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya girdi. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.02.2021
Brezilya Yatırım Forumu-2021
Sayın Üyemiz, Brezilya Hükümeti, Interamerican Kalkınma Bankası (Interamerican Development Bank-IDB) ve Brezilya Yatırım Teşvik Ajansı (APEXBrasil) tarafından 31 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihlerinde Brezilya nın Sao Paulo şehrinde, Transamerica Oteli nde "Brezilya Yatırım Forumu-2021 (BIF2021)"in gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu Forum un, Brezilya nın federal ve yerel düzeyde üst düzey hükümet yetkilileri, büyük şirket yöneticileri, akademi ve basın yayın temsilcileri ile karar alıcıları bir araya getiren, yabancı yatırım alanında Latin Amerika daki en büyük organizasyon olduğu belirtilmektedir. Forum da bu yıl, tarım, enerji, altyapı, inovasyon, sağlık ve teknoloji sektörlerinde yatırım fırsatlarının değerlendirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, bu yıl Forum un, hem yüzyüze hem de online olarak hibrid şekilde olacağı bildirilmekte olup, Forum da hükümet yetkilileri, çok uluslu şirketlerin CEO ları, üst düzey panellere ve Brezilya daki yatırıma açık kamu-özel sektör proje sunumlarına yer verileceği belirtilmektedir. Bahsi geçen Brezilya Yatırım Forumu-2021 e ilişkin detaylı bilgilere www.brasilinvestment.com adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.02.2021
2021 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
Sayın Üyemiz, Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıkları nedeniyle toplum sağlığıciddi olarak tehdit altında kalabilmektedir. Hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir ortamdainsan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. "Sağlıklı İnsan içinSağlıklı Hayvan" yaklaşımında, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konularındaveteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında, hayvanların kimliklerindirilmesi ve kayıt altınaalınması, hayvan hareketlerinin konrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhisve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar dagerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede 19.02.2020 tarih ve 2020/01 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup 2021/05sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi 18.02.2021 tarihiitibariyle yürürlüğe girmiştir. Genelge ve eklerine http://eskisehir.tarimorman.gov.tr/ webadresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.02.2021
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sayın Üyemiz, Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda” ibaresi “müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir. Tebliğ hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.02.2021
Mesleki Eğitim Merkezleri Hk.
Sayın Üyemiz, Mesleki Eğitim Merkezleri, siz üyelerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temin edilmesinde önemli bir misyonu üstlenmektedir. Üyelerimizin Mesleki Eğitim Merkezlerinden insan kaynağı temininde yaşanan sıkıntıların tespit edilerek giderilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 2 Şubat 2021 tarihinde Oda ve Borsa personellerine yönelik Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlenmiş olup Oda ve Borsa üyelerine yönelik ayrı bir bilgilendirme seminerinin daha düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu seminer öncesinde siz üyelerimizin, Mesleki Eğitim Merkezleri ve buradan temin edilen insan kaynağının (çırak, kalfa, usta, vb.) çalışma sürecinde yaşadığı sorunları, mevzuatla ve konuyla ilgili ortaya çıkan diğer sorunların 25 Şubat 2021 tarihine kadar eskisehirtb@tobb.org.tr adresine iletilmesini rica ederiz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.02.2021
Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" İhale Çağrısı
Sayın Üyemiz, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır. COSME Programı kapsamında "Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi" ihale çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.02.2021
İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projelerinin Tanıtımı Hakkında
Sayın Üyemiz, İzmir Ticaret Odası nın; İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projeleri hakkındaki yazısı ve bilgi notu ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.02.2021
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu Etkinliği
Sayın Üyemiz, Avrupa Birliği nin sağladığı mali destekle Birliğimiz ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)" projesi kapsamında, 10-11 Mart 2021 tarihlerinde, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu" etkinliği, online toplantı platformunda gerçekleştirilecektir. Bakanlarımız, Avrupa Komisyonu Üyeleri, Türk ve Avrupa iş dünyasının önemli temsilcileri ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılım sağlayacağı, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu" etkinliğinde, "Yüksek Düzeyli Açılış Oturumu", "AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar", "AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Beceriler", "Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman", "Döngüsel Ekonomi" başlıklarında dört tematik alan ile genel kapanış oturumları yer almaktadır. Etkinlik 10 Mart 2021 tarihinde, 10:30-12:00 saatleri arasındaki yüksek düzeyli açılış oturumu ile başlayacak olup, etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacaktır. Etkinliğe katılmak için gündemin de yer aldığı http://events.tebd.eu/event/high-level-business-dialogue internet adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.02.2021
XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğinin iş birliğinde 24 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde ekli program çerçevesinde "Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim" konulu XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi gerçekleştirilecektir. Başkanımız M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU nun da katılımlarıyla internet üzerinden gerçekleştirilecek olan zirvede XI. Kurumsal Yönetim Ödülleri de sahiplerini bulacaktır. Zirveye ilişkin davet ekte sunulmaktadır Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.02.2021
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler, Belarus ve Slovakya
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 23 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Belarus ta; 25 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovakya da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak söz konusu ülkelerde ticaret ve yatırım fırsatları ile tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantılara katılmak isteyen firmalarımız detaylı bilgilere Belarus için; Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Belarus" ve Slovakya için; Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Slovakya" bölümlerinden ulaşabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.02.2021
Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu
Sayın Üyemiz, Zagrep Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğunun güncellendiği, konuyla ilgili detaylara http://investcroatia.gov.hr/en/ecatalog/ sayfasından ulaşılabileceği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.02.2021
HANNOVER MESSE 2021 SANAL FUARI
Sayın Üyemiz, Her yıl Almanya nın Hannover şehrinde düzenlenen dünyanın en önemli ve kapsamlı sanayi fuarı olarak kabul edilen Hannover Messe Fuarı Türkiye milli iştirak organizasyonunun, 1992 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlendiği belirtilmekte ve Fuarın bu yıl sağlık koşulları nedeni ile 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında sanal olarak düzenleneceği ve İTO nun da "Dijital Pavilyon" organizasyonu ile katılım sağlayacağı aktarılmaktadır. Hannover Messe 2021 Sanal Fuarına, Akışkan Gücü, Hidrolik ve Pnömatik, Basınçlı Hava ve Vakum Teknolojisi, Dijital Ekosistemler, Enerji, Lojistik ve Yan Sanayi ihtisas konularında faaliyet gösteren firmalarımız iştirak edebileceklerdir. Fuar katılım bedeli 12.000 TL olup, detaylı bilgiler ve sözleşme örneği ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.02.2021
İş Sağlığı Güvenliği (İSG) eğitimi
Sayın Üyemiz, Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Kurumunbünyesinde açılacak olan İş Sağlığı Güvenliği (İSG) eğitimi için hazırlanmış ilan ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.02.2021
Erişilebilirlik Farkındalık Sertifikası
Sayın Üyemiz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ülkemizde erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasıiçin sertifika düzenlenerek paylaşılması, her vatandaşın bu konuda farkındalığının arttırılarak sosyalmedya hesapları üzerinden paylaşım yapmasının engelli ve yaşlı bireylere yönelik erişilebilirlikfaaliyetleri açısından farkındalık yaratılmasını planlamaktadır. Erişilebilirlik bütün hizmetlerin kapısıdırdiyerek, bu kapsamda sizler tarafından ilgili adres ziyaret ederek sertifikanızı https://erisilebilirsertifika.ailevecalisma.gov.tr/ düzenleyebilir,sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir " Erişilebilir Türkiye Engelsiz Yaşam İçin Burdayım" diyerekİlimiz adına desteğinizi sunabilirsiniz. Ülkemizde erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasına adına farkındalıkoluşturmak amacıyla düzenlenmiş olan projeye ilimiz adına gerekli desteğin verilmesi amaçlanmıştır. Eskişehir Ticaret Borsası
22.02.2021
Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi Lansmanı
Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere yapay zeka teknolojileri, iş dünyasını hızlı bir şekilde dönüştürmekle birlikte önümüzdeki yıllarda etkisinin daha da artması beklenmektedir. Bu kapsamda; özellikle KOBİ yöneticileri ile çalışanlarının, üniversite öğretim görevlilerinin, üniversite öğrencilerinin, meslek lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hem yapay zeka konusunda farkındalıklarını artırmaya hem de bu alanda teknik eğitim almalarına yönelik kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Birliğimiz ile Global Al Hub iş birliğiyle "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık" projesi gerçekleştirilecek olup projenin lansmanı Başkanımız Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımlarıyla 23 Şubat 2021 Salı günü saat 14:00 te çevrimiçi olarak yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.02.2021
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı
Sayın Üyemiz, Yeni tipkoronavirüs(Kovid-19) nedeniylekısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri içinkısa çalışma ödeneğinin süresinin31 Mart 2021 e kadar uzatıldığına ilişkinCumhurbaşkanı KararıResmi Gazete de yayımlandı. TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanimzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar"Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021 e kadar (bu tarih dahil) kısaçalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun un ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılıCumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021 e kadar uzatıldı. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.02.2021
Gübre Destekleri Yüzde Yüz Oranında Artırıldı
Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı ndan yapılan açıklamada, Artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre destekleri yüzde yüz artırıldı. Hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tiritikale) dekara 8 TL olan gübre desteği 16 TL ye, diğer ürünlerde dekara 4 TL olan gübre desteği 8 TL ye yükseltildi. Ayrıca organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 TL olan destekleme ödemesi de dekara 20 TL yeçıkarılmıştır. Gübre desteklerinde yapılan yüzde yüz artış sonrası ödemeler, 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde hesaplanacak ve çiftçimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu bu ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Artan gidi maliyetleri karşısında çiftçilerimizi koruyacak ve kollayacak, her türlü tedbir uygulamaya geçirilmektedir. Çiftçimiz üretmeye devam ettiği sürece desteklemeye devam edilecektir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.02.2021
17.02.2021 Tarihli Resmi Gazete de Yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Tebliğ
Sayın Üyemiz, İlgili tebliğler aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/5) Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/6) Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.02.2021
TOBB UYUM Eğitimleri
Sayın Üyemiz, Birliğimiz girişimleri ile hukuk uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında ulusal ve uluslararası hizmet vermek amacıyla kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ekte tanıtımları yer alan "İş Dünyasında Müzakere ve Arabuluculukta Uzmanlık" ile "Taraf Vekilliği" konularında eğitim düzenlemektedir. Bahsi geçen eğitimler internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, eğitim programı hakkında detaylı bilgiye tanıtım metninden ulaşılabilmektedir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.02.2021
Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacak
Sayın Üyemiz, Bakanlık tarafından hazırlanan "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, tebliğ kapsamındaki desteklerden, yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçüyle birlikte başvuran damızlık manda yetiştiricileri birliği üyelerine, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden projeyle başvuran yatırımcılara destek verilecek. Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında, birliğe üyelik şartı aranmayacak. Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecek. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak. İstenecek belgeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulama rehberinde belirtilecek. Aynı konudaki yatırımlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların başvuruları değerlendirilmeyecek. Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verecek. Yatırım konuları ve hibe oranları Tebliğ kapsamında yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına hibeye esas gerçekleşme tutarının yüzde 50 si oranında destek verilecek. Ayrıca, damızlık dişi manda ve manda boğası, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı alımlarına hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50 si oranında hibe desteği sağlanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak. Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek ve il müdürlüklerine bildirilecek. Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Destekten, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayanlar yararlanacak Konuya ilişkin karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve burada belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak. Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden faydalanabilecek. Hibe, kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaatı, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsayacak. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibarıyla başlayacak ve aynı takvim yılı içinde tamamlanacak. Yatırımların son tamamlanma tarihi ilgili takvim yılının kasım ayının son iş günü olacak. Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, süresi içinde yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilecek ve bunlar hibe desteğinden yararlandırılmayacak. Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, banka aracılığıyla yapılacak. Uygulama için bankaya destekleme tutarının yüzde 0,2 si oranında hizmet komisyonu ödenecek. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.02.2021
TÜRİB Kayıtlarının Yenilenmesi
Sayın Üreticimiz; Tarımsal faaliyetlerinizi Eskişehir ili sınırları içerisinde yürütmeniz, Ürün teslimlerinizi Eskişehir ili sınırları içerisindeki Lisanslı Depo İşletmelerine yapmanız nedeniyle, ürün teslimi ile ilgili tahsilat süreçlerinde karşılaşacağınız sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturularak hızlı sonuç elde edilebilmesi adına, kayıtlı olduğunuz TÜRİB Acentesi hesabınızı (Eskişehir ili dışında faaliyette bulunan Acente ise) T.C. Eskişehir Ticaret Borsası Türib Acentesine kayıt ettirmeniz sizlerin menfaatine olacaktır. Bilgi için İrtibat Kişisi; SİNAN ÖZCAN / Tel: 0222 237 27 83 Başvuru dilekçe örneği ekte bilginize sunulmuştur. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
12.02.2021
Promosyon Kampanyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sayın Üyemiz, Promosyon kampanyalarında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü nden alınan E-93327413-402-00060972003 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.02.2021
Yeni açılan Ro-Ro hatları
Sayın Üyemiz, Ülkemiz ihracatının değer bazında % 30 unun gerçekleştirildiği uluslararası karayolu taşımacılık sektörü, yurtdışında yetersiz geçiş belgesi kotaları, mod ve güzergah dayatmaları, geçiş ücretleri gibi engellerle karşılaşmaktadır. Ayrıca, Avrupa ya yönelik ihraç taşımalarımızda en önemli çıkış noktası durumundaki Kapıkule de araç yoğunluğu nedeniyle yaşanan beklemeler ve gecikmeler taşımacılık ve dış ticaretimizde zaman kayıplarına ve maliyet artışlarına yol açmakta, ihraç ürünlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, karayolu taşımacılığında kullanılacak alternatif güzergah ve rotalar her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, 03.02.2021 tarihinde faaliyete başlayan Karasu-Köstence (Romanya) ve 07.02.2021 tarihinde seferlerine başlanan Alsancak-Tarragona (İspanya) Ro-Ro hatlarının karayolu taşımacılığında yaşanan sorunlara önemli çözüm alternatifleri oluşturacağı öngörülmektedir. Bu sayede, özellikle Avrupa ya yönelik ihracatımızda bazı dönemlerde yaşanan sıkıntılarda azalma yaşanacağı düşünülmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.02.2021
Cosme ELIIT Projesi 2. Çağrısı
Sayın Üyemiz, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır. COSME kapsamında yer alan "ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project)" çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.02.2021
COVID-19 Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamına Getirilen Yeni Düzenlemeler Eğitimi
Sayın Üyemiz, KOBİ lere ve KOBİ çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden, COVID-19 Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamına Getirilen Yeni Düzenlemeler Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ SEM) tarafından gerçekleştirilen eğitimde COVID-19 salgını kapsamında çalışma yaşamına getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç tarafından kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, fesih yasağı ve uzaktan çalışma uygulamaları anlatılacak, eğitim sonunda katılımcılara sorucevap imkanı verilecektir. Eğitimin %70 ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.02.2021
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Peru ve Ekvator
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı ndan alınan yazıda, 9 Şubat 2021 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Peru da ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Ekvator da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahsekonu toplantılara ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Ülke duyuruları/Peru" ve "Uluslararası İş İmkanları/Ülke duyuruları/Ekvator" bölümlerinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.02.2021
Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü nden Birliğimize intikal eden E-27299683-010.03- 00061242638 sayılı yazıda; alışveriş merkezleri ile gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlerin açılış ve faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması ihtiyacı hâsıl olduğu belirtilmiş olup, yazımız ekinde sunulan söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan ve ekte gönderilen içerikler dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 10.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Borsamız eskisehirtb@tobb.org.tr adresinden iletilmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.02.2021
Perakende Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Mevzuat Değişikliği
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri GenelMüdürlüğü nden TOBB a intikal eden E-27299683-010.01- 00061242635 sayılı yazıda; perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl olduğu belirtilmiş olup, yazımız ekinde sunulan söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan ve ekte gönderilen içerikler dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 10.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Borsamızeskisehirtb@tobb.org.tr adresinden iletilmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.02.2021
Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Yapılacak Destek
Sayın Üyemiz, Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği hakkında karar Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılar linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.02.2021
TMO Yan Ürün Satışı İhale İlanı
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda, TMO Yerköy Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen yeşil mercimek eleme ve kalibrasyon işleri neticesinde oluşan 33.730 kg Fotosel iadesi 17.518 kg kalburaltı, 12.352 kg Hafif Tane ve 1.636 kg Kaba Yab. Mad. sap saman için TMO İhale yönetmeliğinin (22/4) göre 08.02.2021 Pazartesi günü saat 14:00 da satış ihalesi yapılacaktır, bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.02.2021
Kredi Borçlarının Ertelenmesi
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan, Covid-19 Salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarın, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesi dair ekli Karar ile yürürlüğe konmuştur. Kanunun ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.02.2021
KKB Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, Findeks Kredi Notu, kredi notu yükseltme yöntemleri, Risk Raporu, Çek Raporu, Findeks Karekodlu Çek Sistemi ve Elektronik Teminat Mektubu hakkında 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde işletmelere yönelik olarak KKB nin ürün ve hizmetleri anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.02.2021
İşbirliği Talebi-Bangladeş
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Bangladeş te boya, mürekkep ve toz boya sanayiinde faaliyet gösteren Noorjahan International Indentor and Machinary&Chemicals firmasının bu alanlarda ve farmasötik sektöründeki çeşitli makine ve aletler ile sıvı dolum makineleri veya Bangladeş te satılabilecek diğer makineler için (tarım ve tekstil makineleri gibi) Türk firmalarının yerel acentesi olarak işbirliği yapma talebi bildirilmektedir. Bahsi geçen Noorjan International Indentor and Machinary&Chemicals firmasına ait sertifika ve detaylı bilgilere https://www.tobb2b.org.tr/ihaleyatirimprojeleri.php adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.02.2021
TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
Sayın Üyemiz, Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı açılmış olup, konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.02.2021
TMO Bakliyat Peşin Satışları
Sayın Üyemiz, TMO Stoklarında toplamda 7 bin 647 ton natürel nohut stoku (6.304 ton ELÜS ve 1.343 ton TMOdeposu) 4,00TL/Kg fiyatla peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın toptan olaraksatışa açılmıştır. ELÜS nohut satışlarından TMO Elektronik Satış Platformuna ve TÜRİBE üye olan tüm kesimlerfaydalanabilecektir. Söz konu stoklar için 01 Şubat – 09 Şubat 2021 tarihleri arasında TMO ElektronikSatış Platformu üzerinden talep toplanacak, 12 Şubat 2021 tarihinde ilgili kişi ve kuruluşlarca Platformüzerinden tahsis miktarları görüntülenebilecektir. 15 Şubat - 24 Şubat 2021 (dahil) tarihleri arasındaher gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB de işlem görecektir. Kuruluşumuz depolarında stoklu nohutların satışı Şube Müdürlüklerimiz kanalıyla serbest olarakyapılacaktır. TMO depolarından satışı yapılan nohutlar için para yatırma süresi 24 Şubat 2021 tarihinde(mesai bitiminde) sona erecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.02.2021
TMO Peşin Hububat Satışları (Genel ve Sözleşme Bazında)
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, TMO Stoklarında bulunan ve ekli listede yer alan hububat ve bakliyat ekte yer alan esas ve fiyatlarla 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren buğday,mısır ve nohut için peşin bedel mukabilinde arpa için peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılacağı belirtilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.02.2021
İŞKUR Genelgesi
Sayın Üyemiz, Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi ve istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirlerinin düzenlendiği 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7256 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez." hükmüne yer verilmiştir. 17/11/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 2020 Ekim ayı ve öncesi dönemlere ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerin terkin işleminin nasıl yapılacağına dair usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan 2020/5 sayılı Genelge ile açıklığa kavuşturulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.02.2021
Vergi mükellefleri için mücbir sebep
Sayın Üyemiz, 25/1/2021 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır. Bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır. Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecektir. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.02.2021
Bireysel sulama sistemleri yatırımları da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak
Sayın Üyemiz, Bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar dakırsal kalkınma desteklerikapsamında desteklenecek yatırımlar arasına eklendi. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, karar kapsamına bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar da eklendi. Böylece, bu yatırımlar da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak. Bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara da hibeye esas proje tutarı üst limitininyüzde 50 sine kadar hibeyoluyla destek verilecek. Karara göre, yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar hakkında çıkarılan tebliğlerle belirlenecek. Söz konusu yatırım konusunun uygulanacağı iller de tebliğle tespit edilecek. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.02.2021
Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar değiştirildi
Sayın Üyemiz, Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50 den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile gerçekleştirilecek. Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları, gerekçe raporları ile başvurarak toplulaştırma talebinde bulunabilecek. Gerekçe raporunun yeterli görülmesi durumunda, isteğe bağlı yapılacak arazi toplulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50 den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati alınacak. Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) veya proje idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak. Alınan bu karar, gerekçeleriyle DSİ veya proje idaresinin internet sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında duyurulacak. Karara uyulmaması uygulamayı geciktirmeyecek. Arazi toplulaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanacağı da yerel ekim mevsiminden en az 30 gün önce aynı yöntemlerle duyurulacak. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tılayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.02.2021
Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler - İngiltere
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı ndan alınan yazıda, 2 Şubat 2021 Salı günü 14:00 - 15:30 saatleri arasında İngiltere de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak Brexit sonrası dönemde İngiltere ile ticaret ve yatırım fırsatları ile tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linki ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.01.2021
Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi İşletmelerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi Süreci
Sayın Üyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıya göre, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği nin Ek 1-B sinde yer alan "Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi" kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ve içerisinde bulunan tüm işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurması ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi (SABS) üzerinden sıfır atık belgesi alması gerekmektedir. İlgi yazıda; sıfır atık kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin OSB yönetimi tarafından yerine getirilebileceği gibi OSB yönetimi koordinasyonunda da yapılabileceği belirtilerek, süreç ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.01.2021
Yapılandırma Başvurularında İşbirliği Talebi
Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) tarafından 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin TOBB a gönderilen ilgi yazıda, yapılandırma başvurularında işbirliği yapılması talep edilmiştir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.01.2021
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Çin/TMALL
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantılarının düzenlendiği, bu çerçevede, Guangzhou Ticaret Ataşeliğimiz organizasyonunda, Çin in en büyük e-ticaret platformlarından TMALL temsilcisinin konuşmacı olarak katılarak, gıda ve içecek ürünlerine yönelik Çin pazarına sınır ötesi e-ticaret yoluyla nasıl girileceği hususunda bilgi paylaşacağı e-sohbet toplantısının 27 Ocak 2021 Çarşamba günü Türkiye saati ile 14.00 te, İngilizce olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantının detaylarına Birliğimiz web sayfası "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Çin" kısmından ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
26.01.2021
"Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nde İhalelerin Takibi ve Tedarikçi Olmak İçin Yapılması Gerekenler" konulu seminer
Sayın Üyemiz, "Akkuyu Nükleer Santral Projesi nde İhalelerin Takibi ve Tedarikçi Olmak İçin Yapılması Gerekenler" konulu seminer, 26 Ocak 2021 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Akkuyu Nükleer Santrali A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilecek olan; "Akkuyu Nükleer Santral Projesi nde İhalelerin Takibi ve Tedarikçi Olmak İçin Yapılması Gerekenler" konulu seminerde, yerli katkının artırılması açısından potansiyel Türk tedarikçilerin Akkuyu NGS Projesi ve ihale kurallarıyla ilgili bilgilendirilmesi, ana yüklenici ile bir araya getirilmesi ve ihalelerin http://www.tobb2b.org.tr adresinde yayınlanması konuları ele alınacaktır. Seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Eskişehir Ticaret Borsası
26.01.2021
TOBB Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk
Sayın Üyemiz, TOBB; Firmaları dijitalleşen yeni dünyaya hazırlamak için 26-27 Ocak’ta TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı düzenleyerek, Teknoloji şirketleri ve KOBİ’leri bir araya getiriyor. Sorularınız ve işbirliği için davetlisiniz. Bilgi: http://tobb.org.tr/sanalfuar Kayıt: http://sanalfuar.tobb.org.tr Eskişehir Ticaret Borsası
26.01.2021
TOBB ve Oda/Borsalar Coğrafi İşaretlere Sahip Çıktı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile oda-borsalar coğrafi işaret konusuna sahip çıktı. 2020 yılı itibariyle; Türkiye’de 627 coğrafi işaret koruma altına alındı. Bunların 261’i oda ve borsalar tarafından tescil ettirildi. Tescilde ilk 4 il; Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir, Kastamonu oldu. Yine 675 coğrafi işaretli ürün tescili başvurusunun 236 sı oda-borsalarca gerçekleştirildi. Başvuruda ilk 4 il ise; Diyarbakır, Konya, Gaziantep ve Ankara olarak sıralandı. Duyuruya ait detaylar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Eskişehir Ticaret Borsası
25.01.2021
Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticareti Tebliğ Değişiklik Taslağı
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nden alınan 18.01.2021 tarih ve 60681940 sayılı yazı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nden alınan ilgi yazıda; Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de değişiklik yapılacağı bildirilerek, söz konusu Tebliğ de yapılması düşünülen hususlar hakkında görüş talebinde bulunulmaktadır. Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de yapılmasını istediğiniz görüşünüz var ise 26.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar eskisehirtb@tobb.org.tr e-posta adresine, ekte gönderilen formatta iletilmesini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.01.2021
“AB Kırsal Kalkınma Politikası”KOBİ Çalıştayı
Sayın Üyemiz, Borsamız, TEBD Projesi kapsamında 30 Ekim 2020 tarihinde düzenlemiş olduğu “AB Kırsal Kalkınma Politikası” konusunda interaktif KOBİ Çalıştayı na ait sunum notları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Habere ulaşmak için tıklayınız. Eskişehir Ticaret Borsası
21.01.2021
IPARD Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak’ın katılımıyla TOBB ve TKDK işbirliğinde 21 Ocak 2021 Perşembe saat 14:00’te gerçekleştirilecek olan “IPARD Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. Detaylarhttp://webinar.tobb.org.tr Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.01.2021
Belarus Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Departmanı KOBİ istatistikleri ve 2021 yılı fuar/sergi listesi
Sayın Üyemiz, Dışişleri Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Belarus un Ankara Büyükelçiliği nden alınan bir notaya atfen, Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Departmanı tarafından hazırlanan, Belarustaki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimini gösteren bilgiler ile 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası fuar/sergi organizasyonlarının listesi ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.01.2021
Müşavire Danışın Uygulaması
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin, ihracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilciler olduğu belirtilerek, dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızca "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi (DTYBS)"nin hayata geçirildiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, sistem ile dış temsilciliklerimizin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere tek ekrandan, daha çabuk bir şekilde ulaşmalarına ve temsilcilik faaliyetleri ile ekonomik ve ticari gündeme dair önemli gelişmeleri anlık olarak Bakanlığımıza bildirmelerine imkân sağlandığı, dış temsilciliklerimize ulaşan firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan "Müşavire Danışın" uygulamasının da geliştirilerek DTYBS nin kapsamına alındığı ve 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın hizmetine sunulduğu belirtilmektedir. "Müşavire Danışın" uygulamasının iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçladığı, söz konusu uygulama kullanılarak, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapların ve sağlanan bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, "Müşavire Danışın" uygulaması kapsamında iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir "karar ağacının" da kurgulandığı, ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmelerin yapılacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, dış temsilciliklerimize yönelik bilgi taleplerinin 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yalnızca "Müşavire Danışın" uygulaması üzerinden yapılabileceği, firmalarımızın bilgi taleplerini "Müşavire Danışın" uygulamasını kullanarak dış temsilciliklerimize iletmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir. "Müşavire Danışın" uygulamasına Ticaret Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Söz konusu uygulamanın tanıtım videosuna (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musavire-danisin) linkinden ulaşılabilmektedir. Ticaret Bakanlığı nın ilgi (b) de kayıtlı yazısı ile ayrıca, (DTYBS) girişi yapılan ve ihracatçılarımızın pazara giriş çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilen bilgilerin Türk iş dünyası ile paylaşılmasına imkan sağlamak amacıyla "Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış Temsilcilikler Bloğu"nun 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyle https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/ adresinden yayına başladığı bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.01.2021
IPARD II. 10. Başvuru Çağrısı
Sayın Üyemiz, IPARD II. 10. Başvuru Çağrısı hakkında 21 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde proje başına %40 ile %70 destek oranı bulunan 125 Milyon Avro bütçeli IPARD II 10. Başvuru Çağrısı anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir. Ayrıntılar Ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.01.2021
DigiKamp-Digital Dönüşüm Yarışması
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından TOBB a iletilen; "DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması" ve "DigiKamp Buluşmaları" hakkındaki yazı ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.01.2021
2021 Tmall Global Sanal Zirvesi
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Pekin Ticaret Müşavirliği nin duyurusuna atfen, Çin pazarının en büyük ve dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından biri olan Tmall Global ın 19-21 Ocak 2021 tarihlerinde "2021 Tmall Global New Seller Virtual Summit - Gateway to China on Jan 19 to 21" adlı bir online etkinlik gerçekleştireceği belirtilmektedir. Katılımın ücretsiz olacağı söz konusu etkinlikte, özetle, Çin deki sınır ötesi iş fırsatlarının ve özellikle küçük ve orta ölçekli markaların Tmall da sergilenmesi ve satılmasına ilişkin geliştirilen yeni iş modelinin anlatılacağı ve ayrıca sorusu olan katılımcıların sorularının oluşturulacak ayrı ayrı sanal görüşme odalarında birebir cevaplanacağı belirtilmektedir. Yazıda devamla, anılan etkinliğin Alibaba Grup ve söz konusu grup bünyesindeki Tmall Global firmasının merkezinin bulunduğu Hangzhou nun yanısıra ABD, AB, Güneydoğu Asya, Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda için ayrı saat dilimlerine göre düzenleneceği, katılımcıların bulundukları bölgeye göre bahsedilen 7 saat diliminden birini seçerek etkinliğe katılabileceği ve faaliyet kapsamında diğer bilgilerin yanısıra 60 ın üzerinde başarı hikayesine ilişkin örnekler de sunulacağı ifade edilmektedir. Kayıt sırasında login detaylarının ve zirve programının iletilebilmesi için aktif bir e-posta adresinin girilmesinin gerektiği ve söz konusu e-postanın zirveden önce gönderileceği belirtilerek ilgilenen firmalarımızın söz konusu etkinlik için "https://lnkd.in/gwAZGSU" adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.01.2021
Teknoloji’de Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B2B Etkinliği
Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla telekomünikasyon sektöründe yerli ürün kullanımını artırmak, Vodafone Türkiye’nin tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’ler ile etkin iletişim ve işbirliğinde bulunmak ve potansiyellerini hayata geçirmek amacıyla 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Saat 14:00’te ekli program çerçevesindeTeknoloji’de Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B2B Etkinliğiinternet üzerinden gerçekleştirilecektir. TOBB ve Vodafone Türkiye işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan etkinlikte telekomünikasyon sektörü ekosisteminin ihtiyaçları, yerli malı belgesinin faydaları, Ar-Ge, teknoloji ve yerlileştirme alanlarındaki KOSGEB destekleri ile Vodafone Türkiye satın alma politikaları anlatılacaktır. Webinar sonunda kayıt esnasında seçilen ürün grubuna göre KOBİ’ler ile online işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Kayıt formunahttp://yerlikobi.atolye.tvadresinden erişilebilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.01.2021
14. Asya Finans Forumu
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Hong Kong Ticaret Ataşeliği nden alınan yazıya atfen, Hong Kong un uluslararası bir finans merkezi olduğundan bahisle, Bölge de tertip edilen önemli organizasyonlardan biri olan 14. Asya Finans Forumu nun, 18-19 Ocak 2021 tarihlerinde sanal platform üzerinden düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, 2021 yılı Asya Finans Forumu program içeriğinin incelenmesinden, etkinlik kapsamında finansal teknolojiler, siber güvenlik, dijital varlıklar, yeşil finansman gibi güncel başlıkların ele alınacağı forumlara katılım mümkün olduğu, buna ilaveten, yatırım projeleri ile finans kuruluşları arasında ticari eşleştirme programlarının organize edileceği belirtilerek Ticari Eşleştirme Programlarında hedeflenen sektörlerin sırası ile temiz enerji üretimi, dijital teknolojiler, eğitim, çevre ve enerji, finansal teknolojiler, gıda ve tarım, sağlık teknolojileri, altyapı ve gayrimenkul hizmetleri olduğu ifade edilmekte, https://www.affdealflow.hk/marketplace?types=Marketplace%3A%3AHktdc2 bağlantısında, programa katılım sağlayan yatırım projeleri / ülke bilgilerine yer verildiği ifade edilmektedir. Ülkemizden her iki kategoride de katılımcının bulunmadığı bahse konu programa, özellikle proje finansmanı ihtiyacı bulunan yatırımcılarımızın kayıt yaptırmalarında ve projeleri ile ilgili detayları etkinliğin resmi web portalı üzerinde yayımlamalarında yarar görüldüğü belirtilmektedir. Asya Finans Forumu na ait bilgilere, www.asianfinancialforum.com bağlantısı üzerinden erişilmesi mümkün olup, ana organizatör HKTDC tarafından katılım ücreti 1.400 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Programa dair daha detayda bilgi talep edilmesi halinde ana organizatör HKTDC nin yetkilendirdiği irtibat kişisi ile ülkemizden katılımcıların temas etmesi mümkün olup, ilgili e-posta adresi christopher.sk.lai@hktdc.org olarak bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.01.2021
2021 Tmall Global Sanal Zirvesi
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Pekin Ticaret Müşavirliği nin duyurusuna atfen, Çin pazarının en büyük ve dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından biri olan Tmall Global ın 19-21 Ocak 2021 tarihlerinde "2021 Tmall Global New Seller Virtual Summit - Gateway to China on Jan 19 to 21" adlı bir online etkinlik gerçekleştireceği belirtilmektedir. Katılımın ücretsiz olacağı söz konusu etkinlikte, özetle, Çin deki sınır ötesi iş fırsatlarının ve özellikle küçük ve orta ölçekli markaların Tmall da sergilenmesi ve satılmasına ilişkin geliştirilen yeni iş modelinin anlatılacağı ve ayrıca sorusu olan katılımcıların sorularının oluşturulacak ayrı ayrı sanal görüşme odalarında birebir cevaplanacağı belirtilmektedir. Yazıda devamla, anılan etkinliğin Alibaba Grup ve söz konusu grup bünyesindeki Tmall Global firmasının merkezinin bulunduğu Hangzhou nun yanısıra ABD, AB, Güneydoğu Asya, Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda için ayrı saat dilimlerine göre düzenleneceği, katılımcıların bulundukları bölgeye göre bahsedilen 7 saat diliminden birini seçerek etkinliğe katılabileceği ve faaliyet kapsamında diğer bilgilerin yanısıra 60 ın üzerinde başarı hikayesine ilişkin örnekler de sunulacağı ifade edilmektedir. Kayıt sırasında login detaylarının ve zirve programının iletilebilmesi için aktif bir e-posta adresinin girilmesinin gerektiği ve söz konusu e-postanın zirveden önce gönderileceği belirtilerek ilgilenen firmalarımızın söz konusu etkinlik için "https://lnkd.in/gwAZGSU" adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.01.2021
AB COSME Programı Çağrı Duyurusu
Sayın Üyemiz, KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ndan alınan ilgi yazıda; KOSGEB in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabildiği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.01.2021
TİGEM Ürün Satışı
Sayın Üyemiz, 19.01.2021 günü saat 10.00 da Şanlıurfa Ticaret Borsasında TİGEM’e ait 2020 yılı istihsali 13.200 ton mahsul 2.ürün dane mısır için açık artırma usulü satış ihalesi yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklarwww.tigem.gov.trelektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.01.2021
7256 sayılı Kanun hakkında
Sayın Üyemiz, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile muhtelif kamu alacaklarının yapılandırılması hakkında bilgi notu iletilmiş idi. 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunda belirtilen "başvuru" ve "ilk taksit" ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.01.2021
KOBİ ler için Ar-Ge destekleri semineri
Sayın Üyemiz, TÜBİTAK tarafından KOBİ lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi; teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amacıyla; - 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, - 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda TÜBİTAK ve Birliğimiz işbirliğinde 12 Ocak 2021 tarihinde ekli program çerçevesinde bilgilendirme semineri gerçekleştirilecek olup seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.01.2021
Devlet Destekli Tarım Sigortaları
Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, 24.11.2020 tarihli ve 3205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar" 25.11.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe gimiştir. Bu çerçevede, söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilecek olan yeni uygulamalara ilişkin TARSİM tarafından hazırlanan bilgi notu ekte iletilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.01.2021
S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifinden Çeşitli Hububat Satışı
Sayın Üyemiz, S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifinden Borsamıza gönderilen yazıda, eklerde ayrıntıları bulunan çeşitli hububat satışı yapılacağı bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.01.2021
TMO Peşin Hububat ve Bakliyat Satışları
Sayın Üyemiz, TMO stoklarında bulunan ekte ayrıntıları bulunan hububat ve bakliyat ekte yer alan fiyatlarla satışa sunulacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.01.2021
Suriye Hibe Un Temini İhalesi
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Suriye de yaşayan ve bu ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka yardım amacıyla ekmeklikbuğday karşılığı 17.500 ton (± %20 TMO opsiyonunda) çuvallı unun temin ihalesi, 07.01.2021 tarihi saat10.30 da Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır, bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.01.2021
7256 sayılı Kanun hakkında
Sayın Üyemiz, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile muhtelif kamu alacaklarının yapılandırılması hakkında bilgi notu iletilmiş idi. 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunda belirtilen "başvuru" ve "ilk taksit" ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.01.2021
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ
Sayın Üyemiz, Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.01.2021
Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Verilecek Destekler
Sayın Üyemiz, Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Verilecek Desteklerde Başvurular 30 Aralık İtibariyle Başlıyor Bilindiği üzereKovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelikGelir Kaybı DesteğiveKira Desteğiverilecektir. Desteklerden 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacaktır. Başvurular yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 30 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayacak olup 10 gün süre ile (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır; Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, 4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, 6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecektir. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecektir. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik olarak aktarılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.12.2020
ELÜS ve Ürün İhtisas Borsası Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapıldı
Sayın Üyemiz, ELÜS ve Ürün İhtisas Borsası Yönetmeliği nde değişiklik yapılarak resmi gazetede yayımlandı. Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikiçintıklayınız. Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikiçintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.12.2020
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapıldı
Sayın Üyemiz, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.12.2020
U-ETDS Veri Gönderimi
Sayın Üyemiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafında 29.12.2020 tarihinde yayımlanan bir yazıda; yetki belgesi sahiplerinin U-ETDS ye veri gönderme zorunluluğu ile ilgili olarak yapılacak denetimlerin 01.07.2021 tarihinden sonra başlanmasına karar verildiği bilgisine ulaşılmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
31.12.2020
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenlemeler, Karayolu Taşımacılığı)
Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 ıncı maddesi 34 üncü fıkrasında "(34) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre; a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri, b) A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri, c) Adlarına birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı yetki belgeleri için uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması kaydıyla, aynı kişileri beyan edebilmesi, ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur. Ancak (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Bu fıkranın (a) ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki belgesi ve her bent için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır." hükmü yer almaktadır. Bu defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 17.12.2020 tarihinde alınan yazıda; Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetlierinin giderilebilmesi adına, KTY nin 40 ncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartının sağlanamaması ile anılan maddede belirtilen 30 günlük sürenin, mesleki yeterlilik şartının sağlanamamasına ilişkin sebeplerin ortadan kalkmasına müteakip, Bakanlıklarınca yeniden bir karar verilinceye kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir. Konuya ilişkin yazının bir örneği ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2020
İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Daha Uzatıldı
Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncuMaddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı ResmiGazete de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021 ten itibaren 2 ay daha uzatıldı. Koronavirüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı, 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 Ocak tarihine ertelenmişti. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2020
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Geçerli Yapılandırmaların Sürelerinde Uzatma
Sayın Üyemiz, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete nin 30 Aralık 2020 gün ve 31350 no lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, Vergi ve SGK Borçları Yapılandırma Başvuru Süresi 01.02.2021 Tarihine, Vergi İlk Taksit Ödemesi; 01.03.2021 Tarihine, SGK İlk Taksit Ödemesi; 31.03.2021 Tarihine Uzatılmış oldu. İlgili karar içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2020
Resmi Gazetede Tarımsal Desteklere İlişkin Kararda Değişiklik
Sayın Üyemiz, 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede yayınlandı. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.12.2020
Esnafa Verilecek Hibe ve Kira Desteğinde Detaylar Belli Oldu
Sayın Üyemiz, Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Ticaret Bakanlığı nın Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ i Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak. Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak. Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek. Hibe ve kira desteğinden yararlanma koşulları Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek. Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak. Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek. Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Başvuru ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak. Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.12.2020
Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni yayımlandı
Sayın Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisindeki payına dikkat çekmek ve KOBİ’lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan “Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlandı.​ Bültende KOBİ’lerde girişim sayıları, istihdam, personel maliyeti, ciro, satın alışlar, üretim değeri, faktör maliyetiyle katma değer, dış ticaret istatistikleri, nakdi kredi tutarı ile bilişim teknolojileri kullanımı verileri yer aldı. Konu hakkında açıklama yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu, büyümenin motoru, istihdamın itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 2020 yılının sonuna yaklaşırken, 2019 yılı verilerinin son halinin verildiğini ve bu verilerden yola çıkarak “Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni”ni yayımladıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde bu kadar önemli bir paya sahip olması sebebiyle ekonomi politikalarının KOBİ’leri önceleyerek hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. -Türkiye’deki tüm işletmelerin % 99,8’i KOBİ Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni’ne göre KOBİ’ler toplam girişimlerin % 99,8’ini oluştururken, KOBİ ölçeğinde girişim sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre % 2,2 artış gösterdi. 2019 yılında Türkiye’deki işletmelerin 8,9 trilyon TL yıllık cirosunun % 65,5’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. KOBİ’lerin cirosunda 2018 yılına göre % 14,5 oranında artış olduğu görülüyor. 2019 yılında KOBİ’ler toplam istihdamın % 73,8’ini oluşturuyor. 2019 yılında ihracatın yüzde 56,3’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilirken, KOBİ’lerde toplam ihracat değeri 101,8 milyar dolar oldu. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
28.12.2020
Helal Teknik Eğitimleri
Sayın Üyemiz, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından TOBB a intikal ettirilen E-32057160-770 sayılı ve Helal Teknik Eğitimleri konulu yazı ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.12.2020
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Sayın Üyemiz, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma- Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)" başlıklı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 25 Şubat 2021 olan proje teklif çağrısına ait dokümanlara (başvuru prosedürleri ve rehber), Avrupa Komisyonunun "https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wpcall/call-fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf" internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.12.2020
Ölçü Ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene Ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayın Üyemiz, Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 1 inci maddesi değiştirilmiştir. Aytıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.12.2020
Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan tebliğde, Koronavirüssalgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.12.2020
BREXIT Sonrası Ticaret
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve ilgide kayıtlı yazımızla duyurusuyapılan çevrim içi bilgilendirme toplantısında, üyelerimizin Birleşik Krallık ile ticarette değişen ortamahazırlıklı olmaları ve yeni döneme ilişkin kural/uygulamalar ile muhtemel serbest ticaret anlaşmasına yönelikgelişmeler hakkında bilgi verilmişti. Söz konusu toplantıda belirtildiği üzere, ilgili şirket/işletmelerimizin yeni dönemde Birleşik Krallık ileticarete ilişkin kurallar konusunda Ticaret Bakanlığı ndan görüş, öneri ve değerlendirme alabilmeleriniteminen sta@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine soru(n)larını iletebilecekleri bilgisi verilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.12.2020
Resmi Gazetede, Sebze, Meyve ve Bazı Diğer Malların Ticaretinde Yapılan Düzenleme
Sayın Üyemiz, 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunun 10 uncu maddesinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğin ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.12.2020
Gelir Vergisi Kanunu, Tevkifat Nispetleri Oranlarında Yapılan Değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile Gelir Vergisi Kanunu Tevkifat Nispetleri oranları güncellenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.12.2020
Pirinç ithalatında gümrük vergileri indirildi
Sayın Üyemiz, Farklı pirinç türlerine yönelik ithalatta gümrük vergilerinde değişen oranlarda indirime gidildi. Söz konusu gümrük vergisi indirimleri 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak Pirinç ithalatı gümrük vergilerinde 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde farklı oranlarda indirime gidildi. Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre halihazırda gümrük vergisi yüzde 7,5 ile yüzde 34 arasında uygulanan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 5 olarak uygulanacak. Halihazırda gümrük vergisi yüzde 36 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 10 olarak uygulanacak. Halihazırda gümrük vergisi yüzde 45 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu tarih de dahil olmak üzere yüzde 15 olarak uygulanacak. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.12.2020
Kısa çalışma süresi uzatıldı
Sayın Üyemiz, Pandemi nedeniyle başlayan kısa çalışma ödeneği uygulaması için belirlenen sürede sona yaklaşırken, Resmi Gazete de yayımlanan kararla kısa çalışma ödeneği uygulamasının 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Pandemi nedeniyle başlayan kısa çalışma ödeneği uygulaması için belirlenen sürede sona yaklaşırken, Resmi Gazete de yayımlanan kararla kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmasına karar verildi. COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği kararında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı." Kısa çalışma ödeneği nedir? Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin; - İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, - Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması), - İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
23.12.2020
KKYDP 14. Etap Destekleri
Sayın Üyemiz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no lu tebliğler yayımlanmıştır. Her iki tebliğe ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.12.2020
Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi
Birliğimiz ile Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” başlatmıştır. Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir. Ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından faydaları: · Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi · Esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı Ürünün alıcılar açısından faydaları: · Finansmana kolay erişim: Ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânı · Kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması · Artan kredi limitleri Sistem: Alım-satım işlemleri POS cihazları üzerinden işlemektedir. - Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel bir yazılım yüklenecektir. - Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecektir. Bu proje ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların ödemelerini POS cihazı aracılığıyla iki farklı seçenek ile alabilecektir. o Esnek vade seçeneği o Eşit taksit seçeneği · Örnek olarak; - Tedarikçi, 100.000 TL’lik bir mal sattığında, pos cihazına 18 aya kadar aylık ya da 3 aylık eşit taksitlerle ödeme alabilecek, - Aynı şekilde tedarikçi, 100.000 TL’lik mal satışını, tıpkı bir çek gibi maksimum 540 gün olmak üzere vadeli bir şekilde yapabilecektir. Bu durumda 540 gün sonra yapacağı tahsilatta herhangi bir problem yaşamayacaktır çünkü muhatabı artık banka olacaktır. Tahsilatı da bankadan yapacaktır. · Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecektir. Herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. · Herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. Oda ve borsa ile sektör meclisi üyesi firmalarımız bu imkândan faydalanabilecektir. · Bu sistem sadece tedarik zincirinde birbirine entegre olmuş ticari işletmeler arasında uygulanacak olup, her satış bu kapsamda değerlendirilemeyecektir. · Örnek vermek gerekirse, bir otel işletmesine gıda tedariki sağlayan bir ticari işletme otel işletmesinin sahip olduğu Bankkart üzerinde vadeli satış yapabilecektir. Detaylı bilgi için sektorler@tobb.org.tr ve guvenliticaret@ziraatbank.com.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.
18.12.2020
Kısa Çalışma Ödeneği
Sayın Üyemiz, 1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneği hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı na ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.12.2020
Standartların gözden geçirilmesi
Sayın Üyemiz, Türk Standardları Ensitüsü nden TOBB a iletilen bilgilendirmede; uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmektedir. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi vardır. Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların işletmeler tarafında gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu" https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php adresinde yer almaktadır. Oy formunun ilgili işletmeler tarafından listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.12.2020
İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)
Sayın Üyemiz, İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) edevlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.12.2020
Buğday, arpa ve mısırda sıfır gümrük vergisi kararı uzatıldı
Sayın Üyemiz, Sıfır gümrükle ithal edilen buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılarak 10’uncu fasılda bulunan ve halen sıfır gümrükle ithal edilen buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan 10.FASIL Başlıklı tablonun sonundaki 1 numaralı dipnot “Gümrük vergisi 30 Nisan 2021’e kadar (bu tarih dahil) yüzde 0 olarak uygulanır” ifadeleri yer aldı. 30 Ekim 2020’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile buğday, arpa ve mısırın gümrük vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar sıfırlanmıştı. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.12.2020
81 İle Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesi
Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine “Koranavirüs Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızıntalimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Genelgede, 14 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızınbaşkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı: 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların,1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesive3 Ocak Pazargünleri için de geçerli olacak. Hafta Sonları Balıkçı/Balık Tezgahları 10.00-17.00 Saatleri Arasında Açık Olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin deCumartesivePazargünleri10.00-17.00saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekildeistisna kapsamındaki kişilerveyerlerarasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereğiavukatlarınözel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgiliuygulamanın devamısağlanacak.Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibarenyüz yüze eğitimegeçebilecek. Sendikaların Yapacağı Genel Kurul ve Etkinlikler de Ertelendi Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerdegenel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsamasendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerineUV filtretakılacak, bakımlarınındüzenlivesıkyapılmasısağlanacak. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçtemobil HEPAfiltrelerkullanılacak. Bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
16.12.2020
TMO Naturel Nohut ve Yeşil Mercimek Kalibrasyon ve İmalatı İhale İlanı
Sayın Üyemiz, TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 200 ton Natürel Nohut ile Yerköy ve KonyaŞube Müdürlüğü stoklarında bulunan toplam 253 ton Natürel Yeşil Mercimeğin TMO işyerlerindenimalatın yapılacağı tesise taşınması Ofis e ait olmak üzere, gelen yeşil mercimeklerin tesis içerisindeboşaltılması, kalibrasyon ve imalata verilmesi, elde edilen temiz boylanmış nohut ve yeşil mercimeklerin50 kg lık polipropilen çuvallara konulması ve imalat sonucu elde edilen kıymetli yan ürünlerin 1 tonlukBigbag/50 kg çuvallara konulması, bunlara ait baskı, film, etiket vb. tüm masraflar ile kalibrasyon, imalatve paketleme sonucu elde edilen yeşil mercimek ve kıymetli çıkıntıların Ofis kamyonlarına yüklenmesiişlerinin yaptırılması amacıyla 16.12.2020 tarihinde saat 14.00 da Polatlı Şube Müdürlüğü hizmetbinasında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi kapsamında "Teklif İsteme Usulü vebilahare pazarlığa geçilmesi suretiyle (Madde26)" ihale yapılacak olup, ihale gerçekleşmediği takdirde17.12.2020 tarihinde aynı saatte ikinci kez ihale yapılacaktır. İhale hakkında ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.12.2020
İşyeri Tehlike Sınıfları
Sayın Üyemiz, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile Borsamız (eskisehirtb@tobb.org.tr) vasıtasıyla TOBB a iletilmesi gerekmektedir. İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.12.2020
COSME Son Turizm Çağrısı
Sayın Üyemiz, KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğünden alınan 27.11.2020 tarihli e-postada; AB COSME PROGRAMI Son Turizm Çağrısı duyurusu gönderilmiştir. İlgili doküman ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.12.2020
İhale Hak. (Arnavutluk)
Sayın Üyemiz, İlgi : Arnavutluk un Ankara Büyükelçiliği nin 7.12.2020 tarihli elektronik postası. Arnavutluk un Ankara Büyükelçiliği nin ilgide kayıtlı elektronik postası ile, Arnavutluk hükümetinin, Arnavutluk un Durres şehrinde 100 MW lık bir fotovoltaik tesis projesini gerçekleştireceği, tesise ilişkin transfer, kurulum, dizayn, finans ve operasyonel gibi konuların uluslararası ihaleye açılacağı bildirilmektedir. Söz konusu ihalenin başvuru süresinin 1 Şubat 2021 tarihinde saat 16.00 (CET) da sona ereceği belirtilmektedir. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Arnavutluk" bölümünden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.12.2020
Akaryakıt sektöründe sıfır atık webinarı
Sayın Üyemiz, Akaryakıt sektöründe sıfır atık uygulaması hakkında 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak sıfır atık uygulaması anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.12.2020
14. Etap Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliği,Il Tarım ve Orman Müdürlügünden Borsamıza gönderilen yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesineilişkin usul ve esasları belirleyen "14. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma DayalıEkonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (2020/24) 21 Kasım 2020 tarihli ve 301311 sayılı ResmiGazete de yayımlanmıştır. Program kapsamındaki konulara ilişkin proje başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, başvurularını internet adresinden, Uygulama www.tarimorman.gov.tr Rehberinin yayımıtarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde, 06 Mart 2021 tarihi saat 23.59 a kadar yapacaklardır. Programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı"www.tarimorman.gov.tr" ve İl Müdürlüğümüz internet adresinden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi içinKırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir. Program hakkında bilginotu hazırlanarak yazımız ekinde gönderilmiştir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.12.2020
Kuru Kayısı Paketleme İhale İlanı
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda,TMO Adıyaman Şube Müdürlüğüne bağlı Malatya Ajans Amirliği hinterlandında faaliyet gösteren TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. firması depolarında stoklu bulunan 20 ton (+,- % 20 Ofis opsiyonlu (K2) Kükürtlü ile 20 ton (+,- % 20 Ofis opsiyonlu) (G3) Kükürtlenmemiş (Naturel) çekirdekleri çıkarılmış bütün kuru kayısıların ofis depolarından nakliyesi dahil imalata verilmesi ve 500 gramlık doypack ile kavak kutu paketlere ambalajlanması ile 10 (on) kilogramlık çiftoluklu dopel kutularda paketlenmesi amacıyla, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında 26.1. Maddesi Teklif Alma Usulü ile 14.12.2020 Pazartesi günü saat 14.00 de ihaleye çıkılacaktır. İlk ihalede istekli çıkmaması halinde 2. kez 15.12.2020 Salı günü aynı saatte yeniden ihale yapılacaktır, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.12.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan Tarımsal Üretim Tebliğinde Değişiklik Hk.
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede Yayınlanan, pancar, patates ve sebze tohumluğu sertifikasyonu ve pazarlanması, tebliğinde yapılan değişiklik hakkında bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilecektir. Link1, Link2, Link3 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.12.2020
TMO Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)
Sayın Üyemiz, TMO Stoklarında bulunan ekli listede yer alan hububat ve bakliyat ekte belirtilen esaslarla ve fiyatlarla satışı yapılacağı belirtilmektedir. Satışlar hakkında ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.12.2020
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürülüğü ne Ait 1.730 Ton Mahsul Buğday Ve 670 Ton Kırık Mercimek Pazarlık Usülü Satışı
Sayın Üyemiz, 09.12.2020 gunu saat 10.00 da sanlıurfa tıcaret borsasında TİGEM E ait 2020 yılı istihsalı 1.730 ton mahsul buğday ve 670 ton kırık mercimek için pazarlık usülüaçık artırma ile satış ihalesi yapılacaktır. ıhale ıle ılgılı evraklar www.tigem.gov.trelektronık adresının ıhaleler bolumunde yayınlanmıstır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.12.2020
Kısa Çalışma Ödeneği Yeni Başvuruları
Sayın Üyemiz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 14. Etap Destekleri Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no lu tebliğler yayımlanmıştır. Her iki tebliğe ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.12.2020
KOBİ’ler için Patent ve Marka Tescili Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek seminerde KOBİ’lere yönelik olarak patent, faydalı model, marka ve tasarım kavramları, bu kavramlar arasındaki farklar, avantajları, önemi ve başvuru süreçleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.Detaylar ve program içinhttp://webinar.tobb.org.tradresini ziyaret edebilirsiniz. 10 Aralık 2020 Perşembe – Saat: 15:00 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.12.2020
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürülüğü ne Ait 1.500 Ton Balyalı Buğday Sapı Satış (Pazarlık)
Sayın Üyemiz, 11.12.2020 gunu saat 11.00 da ısletmemızde, ısletmemıze aıt 2020 yılı ıstıhsalı1.500 ton balyalı bugday sapının pazarlık usulu acık artırma ıle satıs ıhalesı yapılacaktır. ıhale ıle ılgılı evraklar www.tigem.gov.trelektronık adresınde yayınlanmıstır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.12.2020
TİGEM Ceylanpınar TİM 2.Üretim Mahsül Dane Mısır Satışı
Sayın Üyemiz, 10.12.2020 gunu saat 10.00 da sanlıurfa tıcaret borsasında işletmemize ait 2020 yılı istihsalı 6.000 ton mahsul ıı.ürün dane mısır için açık artırma pazarlık usulü satış ihalesi yapılacaktır. ıhale ıle ılgılı evraklarwww.tigem.gov.trelektronık adresının ıhaleler bolumunde yayınlanmıstır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.12.2020
16. KOBİ Zirvesi "Pandemi Süreci ve İhracat" 08 - 09 Aralık 2020 ONLİNE
Sayın Üyemiz, Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerinyaşadığı sorunlara çözüm bulmak; ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği, geleneksel hale gelmiş olan KOBİ Zirveleri’nin XVI’si;TOSYÖV, TİM, TOBB ve KOSGEBişbirliği ile DenizBank Ana Sponsorluğunda sanal ortamdaONLİNEolarak gerçekleştirilecektir. TOSYÖV tarafından 08 - 09 Aralık 2020 tarihleri arasında ONLİNE düzenlenecekKOBİ Zirvemizin bu yıl ana teması “Pandemi Süreci ve İhracat”. İhracatın tüm alanlarında yaşanılan sorunlar irdelenecektir. Dünyada yaşanan Pandemi dolayısı ile ONLİNE olarak sanal ortamda gerçekleştirilecek, Ülkemiz ekonomisine katkısı tartışılamayacak kadar önemli olanXVI. KOBİ Zirvesi 8 Aralık 2020 Salı günü 09:30 – 10:30 saatleri arasında Açılış konuşmaları ile başlayacaktır. Zirve Programına ve oturumlara ilişkin ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.(Katılım Ücretsizdir) Zirve Canlı olarak TOSYÖV Youtube kanalından izlenilebilinecektir.https://www.youtube.com/channel/UC4E9RSWvd1d-joRDU3weqmg Kayıt için:www.kobizirvesi.org.tr
7.12.2020
Patent ve Marka Webinarı
Sayın Üyemiz, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Habip Asan ın katılımı ile gerçekleştirilecek seminerde KOBİ lere yönelik olarak patent, faydalı model, marka ve tasarım kavramları, bu kavramlar arasındaki farklar, avantajları, önemi ve başvuru süreçleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.12.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliğinde yapılan değişiklik hakkında ayrıntılı bilgi linkte bilginize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.12.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan İşsizlik Sigortasında 3 Aylık Sürenin 6 Aya Uzatılması Hk.
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan işsizlik sigortasında 3 aylık sürenin uzatıldığı bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi linklerde bilgilerinize sunulmuştur. Link1, link2, link3 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.12.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan İlimizi İlgilendiren Kamulaştırma Kararı
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan İlimizi ilgilendiren bazı taşınmazların kamulaştırıldığını bildiren yazı linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.12.2020
Geçmiş Borçların Yapılandırması
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepleri ilettiğimiz TOBB’un girişimleri sonucunda Resmi Gazete nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 no lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ”BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 7256 SAYILI KANUN” uyarınca; Üyelerimizin 31 AĞUSTOS 2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Borsa Tescil Ücretleri anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamıza şahsen gelerek ve/veya e-posta ile yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir. Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir. Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin; İlk Taksitini 28 ŞUBAT 2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 31 TEMMUZ 2021 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir. Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir: Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Borsamıza şahsen, Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurulup imzalanarak eskisehirtb@tobb.org.tr adresine e-posta yoluyla,(imza sirküsü eklemek koşuluyla) yapabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında taksit talep etmek isteyen üyelerimizin taksit seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurular için doldurulacak Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesini indirmek için tıklayınız. E-Posta yoluyla yapılan başvurular yine e-posta yoluyla cevaplandırılacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur. GÜLTEKİN GÜLER GENEL SEKRETER
3.12.2020
7256 sayılı Kanun Kapsamında İşletmeler İçin Kamu Alacaklarını Yapılandırma Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde 7256 sayılı Kanun Kapsamında işletmeler için kamu alacaklarının yapılandırılması anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Tarih: 4 Aralık 2020 Cuma – Saat: 14:30 Katılım için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.12.2020
Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri
Sayın Üyemiz, Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olantemizlik,maskevemesafekurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede30.11.2020tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplananCumhurbaşkanlığı Kabinesindealınan kararlar doğrultusunda; Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi 1.Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelindehafta sonları;Cuma günleri saat 21.00’debaşlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak vePazartesi günleri saat 05.00’detamamlanacak şekildesokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacaktır. İlk uygulama olarak04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’debaşlayıp07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’debitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olupbundan sonraki hafta sonlarında dauygulama aynı şekilde devam edecektir. 1.1.Sokağa çıkma kısıtlaması süresinceüretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamakamacıylaEk’tebelirtilenyerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. 1.2.Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günlerimarket, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­17.00 saatleriarasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine enyakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçileregidip gelebilecektir. Aynı saatler arasındamarket, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçilerveonline sipariş firmalarıevlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 1.3.Cumartesi ve Pazar günleriekmek üretimininyapıldığıfırınve/veyaunlu mamulruhsatlıiş yerleri ile bu iş yerlerinin sadeceekmek satan bayileriaçık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. 1.4.Lokanta ve restorantarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri10.00-­20.00saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. 2.Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelindehafta içerisindeyer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)21.00­-05.00saatleri arasındasokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacaktır. İlk uygulama olarak01.12.2020 Salı günü saat 21.00’debaşlayıp02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’debitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir. 2.1.Sokağa çıkma kısıtlaması süresinceüretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamakamacıylaEk’tebelirtilenyerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. 2.2.Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındakitüm işyerleri hafta içi saat 20.00’dekapanacaktır. 3.Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde(hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerdeşehirlerarası seyahatlereizin verilecektir. 3.1.Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halindetoplu ulaşım araçlarıylaveya Bakanlığımıza aitE­BAŞVURUveALO 199sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluylaSeyahat İzin Kurullarındanizin almak kaydıylaözel araçlarıylaseyahat edebileceklerdir. 3.2.Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. 4.Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır. YeniKısıtlamaveTedbirler Genelgesi Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olantemizlik,maskevemesafekurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. 30.11.2020tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplananCumhurbaşkanlığı Kabinesindealınan kararlar doğrultusunda;yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’denitibaren geçerli olacak şekilde (1. madde hariç); 1.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafındankamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba günündenitibaren10:00­16:00arası olacak şekildebelirlenmesive personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi, 2.Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonuvelunaparklarınfaaliyetlerinin durdurulması,ganyan, iddiavemilli piyango bayilerindeiçeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi, 3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altıvatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizlebelirlenen saatler içerisinde(10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası)şehir içi toplu ulaşım araçlarını(metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.)kullanmalarının kısıtlanması, 4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılmasıamacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi, 5.Cenaze namazlarınınvefat edenlerin yakınları dahilen fazla 30 kişi ile kılınması,Nikahlarvenikah merasimi şeklindeki düğünlerin degelin ve damadın yakınları dahilen fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, 6.Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; ­ Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­ Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması, 7.HerAVMvesemt pazarıiçinaynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısınınİl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi, Ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid­19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesive gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM’ye kabul edilmesinin sağlanması, 8.İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumundakalabalık cadde ve meydanlaragirebilecek/aynı anda bulunabilecekkişi sayısının(metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, 9. Anasınıfı ve anaokullarınınfaaliyetlerine ara verilmesi, 10.50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, Gerektiği değerlendirilmektedir.
1.12.2020
Ticaret Hukuku Uzman Arabulucu Genel Eğitimi
Sayın Üyemiz, TOBB ETÜ UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi nden Birliğimize iletilen yazıda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin Ticaret Hukuku Uzman Arabulucu Genel Eğitimi için yetkilendirildiği, ön kaydın http://sem.etu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir. Konuya ilişkin duyuru ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 Sayılı Kanun Hk.
Sayın Üyemiz, 4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 sayılı kanunla; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nda değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilecektir. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecektir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1 i oranında idari para cezası verilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Kolombiya
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 25.11.2020 tarihli ve E-29077148-743.02.01.01 sayılı yazısı. Ticaret Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ile, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığımız tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantılarının düzenlendiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, 1 Aralık 2020 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Kolombiya Cumhuriyeti nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmalarımız, toplantı detaylarına https://bit.ly/39j9YHU adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
Westpac Imports and Export
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 20.11.2020 tarihli ve 68460249-141.99 sayılı yazısı. Ticaret Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ile, Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen, "Leura, New South Wales 2780 Australia" adresinde faaliyet gösterdiği iddiası ile "Westpac Imports and Export" firma ismi ve annamartine910@gmail.com e-posta adresi kullanılarak Anna Martine adlı kişi tarafından bazı firmalarımıza e-posta gönderilerek, firmaları tarafından tedarik kararlarında değerlendirilmek üzere internet sitelerinde excel formatında bulunan bir belgedeki ürünlere ilişkin fiyat tekliflerinin gönderilmesinin istenildiği ve fiyat tekliflerinin istenildiği ürün grubu için https://westpaclimited.weebly.com adresine yönlendirme yapıldığının görüldüğü belirtilmektedir. Yazıda devamla, Ataşeliğimiz tarafından internet üzerinden yapılan araştırmada mezkur adrese ulaşılamadığı ifade edilmekte olup, ayrıca, Avustralya ticari sicil kayıtlarının incelenmesi sonucunda "Westpac Imports and Export" isimli bir firma kaydının olmadığının tespit edildiği de belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
COSME Programı Kümelenme Çağrısı Eğitimi Hk.
Sayın Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen, COSME Türkiye Teknik Destek Projesi çerçevesinde düzenlenecek olan "COSME Cluster Excellence Çağrısı Hazırlık Eğitimi Programı" duyurusu ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hk. Tebliğ
Sayın Üyemiz, 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları yer almaktadır. Hibe destekleriyle ilgili Proje Ön Değerlendirme Kriterleri başlığında, yatırım konusunun "coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürünün işlenmesi" ile ilgili olması durumunda ilave puan uygulanacağı belirtilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
TÜBİTAK Ar-Ge destekleri 2021 Yılı Çağrısı
Sayın Üyemiz, Ar-Ge destekleri kapsamında, KOBİ lere yönelik olarak %75 oranında 600.000 TL destekli "1507-KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı" ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın destekli 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı çağrıları açılacak olup, konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan Hayvancılık İle İlgili Bazı Yönetmelik Değişiklikleri
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan hayvancılık ile ilgili bazı yönetmelik değişiklikleri linklerde bilgilerinize sunulmuştur. link1, link 2,link 3, link4,link 5 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.11.2020
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği
Sayın Üyemiz, 27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanmıştır. 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği bu Tebliğde Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Detayları linkte yer alan Tebliği bilgilerinize sunarız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.11.2020
TMO Peşin Hububat Şatışları
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda, Kasım ayı fiyatlarından satılmak suretiyle, ekmeklik buğday ve arpa için para yatırma süre sonu 27 Kasım 2020 tarihine kadar, ürün teslimat süre sonu ise 13 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar vadeli arpa satışlarında sözleşme imzalama son tarihi de 30 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
26.11.2020
TİGEM Polatlı T.İ.M. Çeşitli Buğday Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda, çeşitli buğday Satış İhalesi yapılacağı bilgisi verilmektedir. İhale hakkında ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
26.11.2020
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Sayın Üyemiz, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Kasım 2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2020 yılında yapılacak; Bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, toprak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” metnine link’te yer verilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
26.11.2020
TİGEM Mahmudiye T.İ.M. Çeşitli Buğday Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Mahmudiye Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda, çeşitli buğday Satış İhalesi yapılacağı bilgisi verilmektedir. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Akkuyu İhaleleri
Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla her biri 1200 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış, Nisan 2018 de ilk ünitenin inşaat lisansı alınması ile inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. Halihazırda ilk 2 ünitenin inşaatı aktif olarak sürmektedir. Akkuyu Nükleer A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Akkuyu Nükleer Santrali nin ihalelerine ülkemiz KOBİ lerinin katılımını artırmak ve bilgilendirme amacıyla, ilgili ihalelerin Birliğimiz tarafından yürütülen KOBİ lerimizin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme eplatformu olan http://www.tobb2b.org.tr adresinde yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Akkuyu Nükleer Santraline yönelik ihaleler https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php adresinden takip edilebilmekte, ilgili ihalelere aynı zamanda http://www.tobb2b.org.tr adresinden "İhale ve Özelleştirmeler" bölümünde "Güncel İhaleler" başlığı altından erişilebilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı nın enerji sektörüne etkileri webinarı
Sayın Üyemiz, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının enerji sektörüne etkileri hakkında 1 Aralık 2020 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Davet ekte sunulmaktadır. Birliğimiz organizasyonunda Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı ve The London Energy Club İcra Başkanı Mehmet Öğütçü nün katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde Avrupa Yeşil Mutabakatı nın küresel enerji sektörüne etkileri ve iş dünyası liderlerine tavsiyeler dahil Türkiye için nasıl sonuçlar doğurabileceği konuları anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Salgın Sonrası için Kurumsal Öneriler Webinarı
Sayın Üyemiz, KOBİ sahiplerine ve yöneticilerine yönelik olarak salgın sonrası için kurumsal öneriler hakkında 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde;  Salgının başından itibaren alınan/alınabilecek kısa ve uzun vadeli önlemler,  Kurumsal yapılanma çalışmaları ve çevik yönetime bakış açıları,  Belirsizlik dönemlerinde iş yaparken dikkat edilecek başlıklar,  Dünyayı nasıl takip edelim? Finansman, Yatırımcı arayan, pazarlarını genişletmek isteyenlere öneriler. Finansman sağlayıcılar şirketlerde neleri soruyor?  Salgın sonrası üst düzey yöneticileri hangi vasıflar aranacak? Hangi vasıflar şirketleri kurtardı? konuları değerlendirilecek olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrıları Webinarı
Sayın Üyemiz, Avrupa Birliğinin KOBİ lere, sanayicilere, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve STK lara yönelik olarak toplamda 1 Milyar Avro bütçeli hibe programı olan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağrıları hakkında 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde saat 10:00 da internet üzerinden bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Birliğimiz organizasyonunda TÜBİTAK işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerlerde Avrupa Birliği nin iklim değişikliği politikaları çerçevesindeki hibe programı olan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağrılarının konu başlıkları, proje içerikleri, uygun maliyetler ve konsorsiyumlara katılım konuları anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
Sayın Üyemiz, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 21 Kasım 2020 Cumartesi tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik değişikliğine Resmi Gazete üzerinden ulaşmak için burayı tıklayınız Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Sayın Üyemiz, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”21.11.2020 tarih 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’in amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bununla birlikte Tebliğ; 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Ekleri linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25)
Sayın Üyemiz, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca hükümleri yürütülmekte olan,“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”21.11.2020 tarih 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır. Tebliğ’in tam metni ve ekleri linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Trafik Güvenliği Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü nden alınan 12.11.2020 tarihli yazıda; bahsi geçen Bakanlığa intikal eden bir kısım müracaatta; karayollarında yük taşıma faaliyetlerinde bulunan taşıtların (kamyon, römork, ve benzeri) paletlerinin sağlam bağlanmadığı ve bu taşıtların trafikte kaza riski oluşturduğu belirtilerek, söz konusu taşıtların bu şekilde taşıma yapmaması için önlem alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda; karayollarında yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan nakliyecilerimizin, trafikte can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi amacıyla taşıta yükün yüklenmesi ve taşınması sırasında azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu ProjesiKadın Girişimciler Forumu
Sayın Üyemiz; Avrupa Birliği nin sağladığı mali destekle TOBB ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)" projesi kapsamında, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde, "Kadın Girişimciler Forumu" etkinliği, online toplantı platformunda gerçekleştirilecektir. Birliğimiz ve EUROCHAMBRES Kadın Girişimciler Ağı işbirliğinde düzenlenecek olan "Kadın Girişimciler Forumu" etkinliğinde, "Türkiye ve Avrupa Birliğinde Kadın Girişimci Destek Programları", "Türkiye ve Avrupa Birliğinde Özel ve Kamu Finansman Kaynakları", "Kadın Girişimcilerin İlham Veren Uygulamaları", "Kadın Girişimciliğinde Türkiye ve AB Odalarının Rolleri ve Faaliyetleri" başlıklarında online oturumlar yer almaktadır. Etkinliğin açılış oturumu, 23 Kasım 2020 tarihinde, 15:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacaktır. Etkinliğe katılmak için gündemin de yer aldığı https://www.tebdwef.eu/ internet adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.11.2020
S.S. Kütahya Pancar Üreticileri kooperatifi Hububat Satışı
Sayın Üyemiz, S.S. Kütahya Pancar Üreticileri kooperatifinden Borsamıza gönderilen yazıda muhtelif hububat satışı yapılacağı bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.11.2020
Koronavirüs Yeni Tedbirler
Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığından yapılan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler aşağıdaki gibidir. Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olantemizlik, maske ve mesafekurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde; 1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. 2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecekşekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veyaonline yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servishizmeti verilebilecektir. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır. 3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır. 4. Tüm illerimizde;65 yaşve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde10:00 ila 13:00saatleri,20 yaş altıvatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde13:00 ila 16:00saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. 5. Yeni bir karar alınıncaya kadarhafta sonları 10:00 ­20:00saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkmakısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur.
18.11.2020
Hayvan Pazarının Kapatılması Hk.
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, İlimiz Tepebaşı ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu Covid-19 salgını ile mücadele önlemleri gereği Muttalıp Bölgesinde alınan karantina kapsamında, Tepebaşı İlçesi Muttalıp Bölgesi sınırları içerisinde bulunan içerisinde bulunan Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır, Bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.11.2020
Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Hk
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen, "Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Hk." yazı uyarınca; 2021 yılından itibaren denetim işlemi için başvuru yapacak firmaların gecikme yaşamamaları adına 2011/53 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, TAREKS e kayıt olmaları önem arz etmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.11.2020
Kamu İhaleleri Webinarı
Sayın Üyemiz; Kamu ihalelerinde güncel gelişmeler hakkında KOBİ lere yönelik olarak 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç in katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde kamu ihalelerindeki güncel gelişmeler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanımı, ihalelere katılım ve teklif verme süreçleri, ihalelerde yerli isteklilere ve yerli malına sağlanan avantajlar, e-ihale, e-eksiltme ve e-şikayet uygulamaları anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.11.2020
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepleri ilettiğimiz TOBB’in girişimleri sonucunda bugün yürürlüğe giren ”BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile Gelir ve Kurumlar vergisi borçlarını, KDV, ÖTV, MTV, DV, Gümrük vergisi, Emlak ve ÇTV, kamuya olan kira borçlarınızı, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidat borçlarınızı kanunun belirlediği şartlara göre yapılandırma imkanına kavuştuğunuzu bilgilerinize sunarız. Kanun ile ilgili ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız. Eskişehir Ticaret Borsası
17.11.2020
Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı
Sayın Üyemiz, Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, 1 milyar Avro bütçeli "Yeşil Mutabakat Çağrısı", 22 Eylül 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır. Söz konusu çağrı; 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikalar tasarlamayı, karbonsuz ekonomiye geçişi ve Ar-Ge/yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bahse konu çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu başlıklarına, programın ulusal koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanmış olan, "https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-yesil-mutabakat-green-deal-cagriprogrami-yayinlandi" web sayfasından ulaşılabilmektedir. Çağrı nın kapanış tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Söz konusu çağrıya, araştırma kuruluşları, üniversiteler, KOBİ ler, büyük sanayi kuruluşları, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal/yerel yönetimler ve sosyal girişimciler başvuruda bulunabilecektir. Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı kapsamındaki proje başvuruları, Avrupa Komisyonunun, "Fonlama ve İhale Portalı (https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home)" üzerinden, başvuruya açık konu başlığı seçilerek, elektronik olarak proje koordinatörü kuruluş tarafından yapılmaktadır. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye, "https://h2020.org.tr/tr/others/basvuru-ve-degerlendirme-sureci/basvuru-sureci" linkinden ulaşılabilmektedir. Çağrılara yönelik konsorsiyumlarda ortak olarak yer alınmasının istenmesi durumunda, ekte yer alan "ilgi beyanı formunun (Expression of Interest)" çağrı başlığı özelinde doldurularak, "greendeal@h2020.org.tr" elektronik posta adresi (TÜBİTAK iletişim kişisi) ile paylaşılması önem taşımaktadır. Söz konusu formlar, proje hazırlayan koordinatör adayları ile paylaşılmak amacıyla kullanılacaktır. Çağrı kapsamındaki başlıklara yönelik sorular için de aynı şekilde "greendeal@h2020.org.tr" elektronik posta adresi vasıtası ile TÜBİTAK ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.11.2020
Sanayi İşbirliği Projeleri Hk.
Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından TOBB a iletilen; "Sanayi İşbirliği Projeleri" hakkındaki yazı ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.11.2020
ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderim
Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen; "Yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların KEP ile gönderileceği" yönündeki yazı ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.11.2020
Kanada Mutfak ve Banyo Ürünleri Fuarı (KBC Expo)
Sayın Üyemiz, İlgi : Toronto Ticaret Müşavirliğimizin 30.10.2020 tarihli elektronik postası. Toronto Ticaret Müşavirliğimizin ilgide kayıtlı yazısı ile, Kanada nın tek ikili görüşme fuarı olan Mutfak ve Banyo Ürünleri Fuarı (KBC Expo ) nın 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde Toronto Kongre Merkezi nde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, bahsi geçen Fuar da, mutfak ve banyo alanında armatürler, malzemeler ve sistemler / bakım, iş ve tasarım hizmetleri, dolaplar, zemin kaplama / yer kaplama, sıhhi tesisat armatürleri, ev otomasyonu, havalandırma, su filtrasyonu, aydınlatma, aydınlatma armatürleri, ticari aydınlatma, doğal taşlar ve fayanslara ilişkin güncel ürünler ve trendlerin sergileneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, Fuarın, ikili görüşme ve pazar bilgilerini paylaşma konusunda tüm mutfak ve banyo sanayii alanında faaliyet gösteren tüccar ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplamak için önemli bir platform olduğu ifade edilmektedir. Fuar kapsamında, Kanada da mutfak ve banyo endüstrisini etkileyen önemli konuları ve eğilimleri küresel perspektiflerden ele alan, zengin içeriğe sahip bir konferans programının sunulacağı bildirilmektedir. Fuara katılmak isteyen şirketlerimizin indirimli ücretten yararlanmak için kayıtlarını 30 Aralık 2020 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu Fuara ilişkin detaylı bilgilere http://kbcexpo.com/kbc-brochure-viewer.html adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.11.2020
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz, KOBİ lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" sistemi hakkında 17 Kasım 2020 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet linkte sunulmaktadır. Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdürü Selva Eren in katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde "Güncellenen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Katılım ücretsizdir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.11.2020
Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo
Sayın Üyemiz, a) 21.08.2020 tarihli,7127 sayılı yazımız. b) 22.09.2020 tarihli ve 8169 sayılı yazımız. c) 09.10.2020 tarihli ve 8747 sayılı yazımız. d) 20.10.2020 tarihli ve 9057 sayılı yazımız. e) Ticaret Bakanlığı nın 06.11.2020 tarihli ve 58823686 sayılı yazısı. Türkiye ile Libya arasında, müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı na (MoU) ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazılarımız daha önce iletilmiştir. Bu defa, Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgi (e) de kayıtlı yazıda, her iki imzacı taraf açısından da söz konusu MoU nun iç onay süreci tamamlandığı ve resmen yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, Libyalı idarelere herhangi bir başvuru yapmamış veya bu idarelerle görüşme başlatmamış olan firmalarımızın, herhangi bir hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, anlaşma hükümlerinin getirmiş olduğu takvim çizelgesi içerisinde ivedilikle ilgili idarelere başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuruların takibi açısından, Libyalı idarelere başvuran firmalarımızın başvuru durumlarına ilişkin bilgilerini ekteki tabloda yer alan formatta Borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr) iletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.11.2020
CERN İhaleleri Webinarı
Sayın Üyemiz; Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ihaleleri hakkında KOBİ lere yönelik olarak 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:30 da internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. CERN ve Birliğimiz işbirliğinde CERN Satın Alma Grup Başkanı Anders Unnervik ve CERN Satın Alma Grubu Hızlandırıcılar ve Teknoloji Bölüm Başkanı Jerome Pierlot nun katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde CERN bünyesinde açılan ihalelere katılım ve mevcut durumda ülkemiz KOBİ lerinin katılabileceği ihaleler anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminerde Türkçe-İngilizce simültane çeviri bulunacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.11.2020
Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hk.
Sayın Üyemiz, Kamu İhale Kurumu nun; "İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir." sonuç bağlamlı yazısı ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.11.2020
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz, KOBİ lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" sistemi hakkında 17 Kasım 2020 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdürü Selva Eren in katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde "Güncellenen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Katılım ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.11.2020
2019 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB a iletilen 19.10.2020 tarihli, 00058324088 sayılı ve 2019 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu konulu yazı ile Bakanlığın hazırladığı "2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu"na elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı internet sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urunguvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilebileceği ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.11.2020
SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü
Sayın Üyemiz, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından TOBB a iletilen 04.11.2020 tarihli ve E87424279-152.01.02-390430 sayılı yazıda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği nin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29 uncu maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.11.2020
Et ve Süt Kurumu İhaleli Sakadat Satışları
Sayın Üyemiz, Et ve Süt Kurumundan Borsamıza iletilen yazıda,İhaleli Sakadat Satışları yapılacağı bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.11.2020
AFAD Nakdi Yardım Hakkında
Sayın Üyemiz, İzmir ilimizde meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlarımın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce nakdi yardım kampanyası başlatılmış olup ilgili hesap bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.11.2020
İZMİR KINIK TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HK.
Sayın Üyemiz, Tarımda üretilen ürünlerin katma değerini yükseltmek ve ihracata yönelik üretim yapmak amacıyla İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklaşa İzmir de Tarıma Dayalı İhtisas OSB Yönetmeliği çerçevesinde OSB kurmak üzere yola çıkılmıştır. Bu kapsamda ekte bulunan dosyada detaylı bilgiler bulunmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.11.2020
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize önemle duyurulur. Saygılarımızla,
10.11.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklere İlişkin Karar
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan 2020 yılında yapılacak tarımsal desteklere ilişkin karar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.11.2020
Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Sayın Üyemiz, Resmi Gazete de yayımlanan karara göre yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran 2021 tarihine kadar sıfırlandı. Karara göre 30 Haziran 2021 e kadar bu ürün grubunda gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Kararda aynı tarihe toplu konut fonunun da net 100 kiloya karşı sıfır euro olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 1 Temmuz dan itibaren Bosna Hersek, Kosova ve Singapur dan yapılacak ithalatta ise toplu konut fonu 10 euro/100 kg net şeklinde uygulanacak. KIRMIZI MERCİMEK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜRÜLDÜ Kırmızı mercimek ithalatında bazı ülke gruplarına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 19,3 ten yüzde 9 a düşürüldü. Bosna Hersek (yüzde 0) ve Güney Kore den (yüzde 5,2) bu kapsamda yapılan ithalatın gümrük vergilerinde ise değişiklik yapılmadı. İlgili Resmi gazete içintıklayınız. Bilgilerinize sunarız.
6.11.2020
TMO Ekmeklik Buğday ve İthal Arpa Satışı
Sayın Üyemiz; TMO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 05-30 Kasım 2020 tarihleri arasında peşin bedel ile Ekmeklik Buğday ve İthal Arpa,TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden satışa sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla Gültekin Güler Genel Sekreter
5.11.2020
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Staj/İşletmelerde Mesleki Eğitim
Sayın Üyemiz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 22.09.2020 tarih ve 13270991 sayılı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Staj/İşletmelerde Mesleki Eğitim konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu yazıda işletmelerde beceri eğitimine veya staja gitmesi gereken öğrencilerin yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar işletmelere gönderilmesinin ertelendiği fakat Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nin 222. maddesine göre 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta iş ve işlemleri 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılarak prim gün sayılarının yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sıfır (0) olarak bildirilmesi gerektiği bildirilmiştir. İlgili dokümanlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.11.2020
E- Ticarete E-Kılavuz Eğitim Programı
Sayın Üyemiz, TOBB organizasyonu ile Haziran 2020 de gerçekleştirilen e-ticaret eğitim programı, farklı sektörlerdeki e-ticaret platformu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonrası katılımcılara yönelik düzenlenen memnuniyet anketlerinin sonuçları, programın tekrarını planlamak için bizlerin çalışmalarına ivme kazandırmıştır. Bu defa, ilkini 11 Kasım 2020 tarihinde planladığımız "E-Ticarete E-Kılavuz Eğitim Programı"mızı, 5 hafta boyunca zengin bir içerikle istifadenize sunuyoruz. E-ticaretin ilk adımından itibaren dijital ortamda pazarlama, lojistik - taşıma, hukuki ve mali yükümlülükler, e-ticaret sitesi kampanyaları vb. konuların ele alındığı programın en az %70 ine katılım gösterenlere elektronik katılım sertifikaları gönderilecektir. Tüm detayları ve katılım linkini http://webinar.tobb.org.tr adresinde bulabilirsiniz. Kayıt linklerinde istenen bilgilerin doğru girilmesi sertifikaların sizlere doğru bir şekilde ulaştırılması bakımından önem arz etmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.11.2020
Erişilebilirlik Ödülleri
Sayın Üyemiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 28.10.2020 tarihli ve E.96413503-330.99-2462460 sayılı yazıda; 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nde erişilebilirlik alanında çalışmaları olan gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin; engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, ayrıca erişilebilirlik alanında yapılabilecek çalışmaları teşvik etmek amacıyla "Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler, Erişilebilir Dijital Uygulamalar, Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları, Erişilebilir Üniversiteler, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri, Erişilebilir İşyerleri, Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri, Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler, Erişilebilir Medya İçeriği" kategorilerinde "Erişilebilirlik Ödülleri" verileceği bilgisi verilmektedir. Yazıda devamla Erişilebilirlik Ödülleri için gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile ekiplerin 20 Kasım 2020 tarihine kadar https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak müracaat edebilecekleri ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.11.2020
Libya Mutabakat Zaptı na İlişkin Olarak Başkanlık Konseyi Üyesi Açıklaması Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : a) 21.08.2020 tarihli ve 7127 sayılı yazımız. b) 22.09.2020 tarihli ve 8169 sayılı yazımız. c) 09.10.2020 tarihli ve 8747 sayılı yazımız. d) 20.10.2020 tarihli ve 9057 sayılı yazımız. e) Ticaret Bakanlığı nın 13.10.2020 tarihli ve 58159480 sayılı yazısı. İlgi (c) de kayıtlı yazımız ile, Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde müteahhitlik alanında imzalanan Mutabakat Zaptı nın (MoU) 24.09.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmişti. İlgi(d) de kayıtlı yazımız ile ise bahse konu MoU nun Libya da uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla Libya Başkanlık Konseyi nin 4 Ekim 2020 tarihinde aldığı karar ve ilgili kararın Trablus Büyükelçiliğimizce yapılan gayriresmi tercümesi iletilmişti. Bu defa, Ticaret Bakanlığı nın ilgi(e) de kayıtlı ekte örneği sunulan yazısında, Trablus Büyükelçiliğimizce temas edilen Başkanlık Konseyi üyesi Kıdemli Bakan Ammari nin, söz konusu kararın şirketlerimizin görüşmelerde bulunacağı İdare Merkezlerinin Geliştirilmesi Ofisi (ODAC), İskan ve Altyapı Projeleri Uygulama Kurulu (HIB), Ulaştırma Projeleri Uygulama Teşkilatı (TIP) ile ödemelerin gerçekleştirilmesinde rol oynayacak Libya Sayıştayı ve Merkez Bankası gibi Libyalı kurumların bilgilendirilmesi ve Libya içerisindeki uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla alındığını belirttiği bildirilmektedir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.11.2020
Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı Duyurusu Hk.
Sayın Üyemiz; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü nün Birliğimize iletmiş olduğu 30.09.2020 tarih ve 13785820 sayılı Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.11.2020
Turizm Sektörü Destek Paketi
Sayın Üyemiz, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağı bildirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre belirlenecektir. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu nun internet adresinde yer almaktadır. Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak belirlenmiştir. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıkları aşağıdaki tabloda yer alan ciro aralıklarına göre uygulanacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.11.2020
Sıfır Atık Webinarı
Sayın Üyemiz, Sıfır atık uygulaması hakkında sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgelerine yönelik olarak 3 Kasım 2020 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde sanayi tesisleri ve OSB lere yönelik olarak sıfır atık uygulaması anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.11.2020
Kamu bankalarından yeni Mikro İşletmeler Destek Paketi
Sayın Üyemiz, Kamu bankaları, KOBİ lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi hayata geçirdi. KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek. Paket kapsamında firmalar kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi, tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu, güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ’lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılaması, böylece KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesi ile beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedefleniyor. Verilen bilgiye göre, KGF teminatlı olarak 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden cirosu 3 milyon TL ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL ye kadar limit açılırken, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak. Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10 u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90 lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Böylece yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.11.2020
TMO Suriye Hibe Un Temin İhalesi
Sayın Üyemiz; Tmo Eskişehir İl Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen un temin ihale ve şartları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.10.2020
E-Ticaret Hizmet Paketi Hakkında
Sayın Üyemiz, Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün hız kazanmasıyla, şirketlerimizin ürettikleri ürünleri dijital ortama taşıyarak oluşturduğu satış ve pazarlama kanalları oldukça önemli hale gelmiştir. Konuya ilişkin olarak Birliğimiz öncülüğünde e-ticaretin sunduğu fırsatlara yönelik birçok eğitim programı uygulamaya konulmuş, ayrıca ilk defa e-ticaret yapacak işletmelerin pazaryerlerinde komisyonsuz satış yapabilmesine imkan tanıyan projeler uygulanmıştır. Bununla birlikte, pazaryerlerindeki sisteme uyum sağlayamayan ancak işini dijital ortama taşıyarak kendi eticaret sitesini kurmak isteyen üyelerimiz için "E-Ticaret Hizmet Paketi" tasarlanmıştır. Söz konusu paket ile TOBB bünyesindeki 365 oda ve borsa üyesi KOBİ lere e-ticaret alanında ihtiyaç duyacakları her türlü hizmet ve altyapıya kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanmaktadır. Vodafone Business işbirliğinde oluşturulan "E-Ticaret Hizmet Paketi" ile alan adı, hosting, email, güvenlik, stok takibi, yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile anahtar teslim e-ticaret sitesi kurulmakta ve KOBİ lerin teknik ihtiyaçları ve dijital pazarlamayla ilgili soruları için de ücretsiz danışmanlık ve eğitim desteği verilmektedir. KOBİ lerin e-ticaret için ihtiyacı olan tüm hizmetleri içeren E-Ticaret Hizmet Paketinin detaylarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Ayrıca KOBİ leri bilgilendirmek üzere sunum gerçekleştirmesini teminen firma ile irtibat sağlanacak kişi bilgisi aşağıda yer almaktadır. E-Ticaret Hizmet Paketi Başvurusu için link: https://www.vodafone.com.tr/lead/e-ticarethizmeti.php Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.10.2020
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay uzatıldı
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı na göre; yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresininiki ayuzatılmasına karar verilmiştir. İlgili karar içintıklayın. Ayrıca; Cumhurbaşkanı Kararı na göre;22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin17.11.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasınakarar verilmiştir. Buna göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. Madde kapsamında işveren tarafından çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılması uygulaması da 2 ay süreyle uzatıldı. İlgili karar içintıklaynız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekret
27.10.2020
TİGEM Polatlı T.İ.M. Çeşitli Buğday Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda, çeşitli buğday Satış İhalesi yapılacağı bilgisi verilmektedir. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.10.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
Sayın Üyemiz, 31281 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında yatırım konularına göre; • Manda (yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) için yüzde 50, • Damızlık teke-koç alımı için yüzde 50, • Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı için yüzde 85, • Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı) için yüzde 75, • İpek böcekçiliği (besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) için yüzde 100, • Arıcılık (makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı) için yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Karar içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.10.2020
Hububat İthalatındaki Gümrük Vergilerinde Değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan İthalat rejimi kararında yapılan değişiklikle, makarnalık durum buğdayı, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık’a kadar askıya alındığı bilgisi yer almaktadır. Resmi Gazetede yayınlanan karara ulaşmak için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.10.2020
Eximbank Anketi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Eximbank işbirliğinde KOBİ lerin ihracat finansmanı konusunda ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla "İhracatçının Sesi" anketi hazırlanmıştır. İhracatçı üyelerimizin ankete katılımı beklenmektedir. Ankete ulaşmak için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.10.2020
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 13.10.2020 tarihli ve 46473657-724.01.01 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Bosna Hersek in Republika Srpska entitesinde bulunan Trebinje şehrinin Belediye Başkanı tarafından Saraybosna Büyükelçiliğimize hitaben gönderilen yazıda, Trebinje Serbest Bölgesinin kuruluş çalışmalarına başlandığından bahisle, anılan serbest bölgede yatırım yapma koşullarının ve sunulan imkanların potansiyel yatırımcılara duyurulması talep edilmektedir. Bahse konu yazıda, serbest bölgede en az 800 m2 lik alanda olmak üzere ticaret ve üretim faaliyetlerine yönelik tesisler inşa edilebileceği; yatırımcılara gereken tüm hizmetlerin bölge içinde sağlanacağı; emek yoğun girişimlere, teknoloji transferine yönelik pozitif etkisi olan yatırımlara ve tarım, turizm, yenilenebilir enerji alanlarında gelişimi desteklemeye öncelik verileceği; ilgilenen yatırımcıların doğrudan Belediye Başkanının ofisinden (grad@trebinje.rs.ba) veya irtibat kişisi Nataşa Tuçiç ten (natasa.tucic@trebinje.rs.ba) ayrıntılı bilgi temin edebilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu yazının örneğine Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Bosna Hersek" bölümünden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.10.2020
Meksika Yatırım Planı
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 13.10.2020 tarihli ve 52229414-724.01.01 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksika Ticaret Müşavirliği nden alınan bir yazıya atfen, Meksika Hükümeti tarafından 05/10/2020 tarihinde özel sektörü temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE) ile "Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması"nın imzalandığı, bu anlaşma çerçevesinde açıklanan "Yatırım Planı" kapsamında, halihazırda devam eden 7 proje ile birlikte Ekim 2020-Aralık 2021 tarihleri arasında su, iletişim, enerji, ulaşım ve çevre sektörleri dahil olmak üzere toplam 39 altyapı projesine, GSYİH nin yaklaşık %1,3 üne tekabül eden yaklaşık 297,34 milyar Meksika pesosu (yaklaşık 14,2 milyar ABD doları) değerinde yatırım yapılmasının planlandığı ve açıklanan kamu altyapı projelerine özel sektör katkısının toplam maliyetin en az yarısı değerinde olmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu altyapı planı çerçevesinde iletişim ve ulaştırma sektörü için 196,23 milyar peso, enerji projeleri için 98,98 milyar peso, su ve çevre projeleri için 2,13 milyar peso ayrılmasının beklendiği; projelerin %66 sının otoyol projeleri olduğu, geri kalanının ise devlete ait petrol şirketi Petróleos Mexicanos (PEMEX) ve Federal Elektrik Komisyonu (CFE) nun güçlendirilmesine yönelik projeler olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, 2020 yılının Kasım ayında, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projelerini içeren yeni bir yatırım paketinin daha açıklanmasının beklendiği belirtilmektedir. Halihazırda devam eden ve yeni açıklanan projelerin, Meksika Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı-Proyectos México internet adresinden (https://www.proyectosmexico.gob.mx/) İngilizce ve İspanyolca olarak takip edilebileceği bildirilmektedir. Ayrıca ilgilenen firmalarımızın Meksika da kamu ihalelerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızın internet sayfasındaki "Müşavirlik Raporları" bölümünde yayınlanan notları inceleyebileceği ifade edilmektedir. Söz konusu yatırım planı kapsamındaki proje detaylarına Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Meksika" bölümünden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.10.2020
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda, NN Sigorta firmasının, firma güncelleştirmesi yaptığı ve TOBB üyelerine çeşitli avantajlar sunduğu bildirilmektedir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.10.2020
KOSGEB - İşletme Geliştirme Destek Programı
Sayın Üyemiz; İlgi : KOSGEB in 07.10.2020 tarih ve 9276 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından İşletme Geliştirme Destek Programının, 17 Eylül 2020 tarihinde düzenlenerek, yeniden yayınlandığı iletilmiştir. İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları nda yapılan değişiklikler Ek te yer alan tablo ile karşılaştırmalı olarak özetlenmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.10.2020
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinarı
Sayın Üyemiz; KOBİ ler için alternatif finansman yöntemleri olan ticaret finansmanı (Faktoring) ve finansal kiralama uygulamaları hakkında 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Birliğimiz Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Finansal Kurumlar Birliği Başkanı (FKB) Sn. Aynur Eke nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde ticaret finansmanı (Faktoring) ve finansal kiralama uygulamaları anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.10.2020
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç ve İyileştirici Malzeme Alımı
Sayın Üyemiz; İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 12.10.2020 tarihli ve 68460249-141.99 yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksika Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR 5 Ağustos 2020 tarihinde, kongre tarafından onaylanan İhale Yasası Reformu uyarınca Federal Hükümetin iç piyasadaki üreticilerin istenilen kaliteyi veya fiyatı sağlayamadığı durumda, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS), Dünya Sağlık Örgütü ve Pan-Amerikan Sağlık Örgütü ile imzalanan Anlaşma kapsamında uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yurt dışından ilaç, aşı, medikal ekipman ve diğer sağlık malzemelerinin satın alınacağını açıkladığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, Meksika Hükümeti ile UNOPS arasında 31 Temmuz 2020 tarihinde Refah İçin Sağlık Enstitüsü (INSABI) aracılığıyla imzalanan ve 11 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma çerçevesinde, 2021-2024 dönemi için 100 milyar Meksika Pesosu (4 milyar ABD Doları) değerinde ilaç ve iyileştirici malzemenin konsolide olarak satın alınmasına yönelik uluslararası kamu ihaleleri ve Meksika da sağlık kaydı prosedürleri hakkında 5 Ekim 2020 tarihinde UNOPS, INSABI ve Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonu (COFEPRIS) yetkilileri tarafından kamuoyuna açık bir bilgilendirme oturumu (https://www.youtube.com/watch?v=YqDFjtQBZ-U) gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Ayrıca, uluslararası ihale süreçleri UNOPS tarafından yürütülecek olan bahse konu alımlar ile ilgilenen firmalarımızın anılan hususta detaylı bilgi için İngilizce ve İspanyolca olarak düzenlenen UNOPS Meksika internet sayfasını (https://www.proyectosaludmexico.org/) takip etmeleri önerilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.10.2020
TMO Kamuoyu Açıklaması
Sayın Üyemiz; TMO web sitesinden yapılan açıklamada buğday ve arpa satışı yapılacağı açıklaması yer almaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılar linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.10.2020
Tüketici Hakem Heyetlerinin Uzaktan Eğitim Konusundaki Görüşü Hakkında
Sayın Üyemiz; Oda/Borsalarımız ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi üyelerinden edinilen bilgiye göre, uzaktan yapılan telafi eğitiminin yüz yüze yapılan örgün eğitim yerine geçmediği gerekçesiyle, özel okul velilerinin eğitim ücretlerinin iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulundukları ve bu süreçte veli lehine karar çıktığı dile getirilmiştir. Konu tarafımızca Tüketici Konseyi ne taşınmış ve Milli Eğitim Bakanlığı ndan konuya ilişkin görüş istenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına iletilen Ek-1 yazıyla, okulların kapalı olduğu dönemde yapılan telafi eğitimlerinin de yüz yüze eğitime denk olacağı ifade edilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen Ek-2 de kayıtlı cevabi yazıda ise tüketici hakem heyetlerinin karar alırken tamamen bağımsız olduğu vurgulanarak, heyetlerin karar ve uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması amacıyla, Tüketici Konseyi nin tavsiye kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı nın görüşlerinin il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine iletildiği belirtilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.10.2020
İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. Birliğimiz, söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş. yi (İYS) kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir. İYS nin işleyişini sağlamak üzere yürürlüğe konulan mevzuat ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede ticari elektronik ileti gönderimi yapan borsamız üyelerinin mevzuat gereği İYS ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilendirilmesini sağlamak üzere İYS tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu ektedir. Bilgilerinize sunulur.
13.10.2020
PEŞİN HUBUBAT SATIŞLARI (GENEL VE SÖZLEŞME BAZINDA)
SAYIN ÜYEMİZ, TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN DUYURU EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
13.10.2020
Çin Halk Cumhuriyeti Tmall Webinarı
Sayın Üyemiz, TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; Guangzhou Ticaret Ataşeliğimiz tarafından15 Ekim 2020 PerşembegünüTürkiye saati ile 10:00 daÇin in en büyük e-ticaret platformlarından Tmall un temsilcilerinin katılımı ile,Tmall un e-ticaret sitesinde "Lifestyle/Digital Products"başlığı altında yer alan ürünlere yönelik Çin pazarına sınır ötesi e-ticaret yoluyla nasıl girileceği konusundabir webinar düzenleneceği bildirilmektedir. İngilizceolarak gerçekleşecek etkinliğe, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği; Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği; Uludağ İhracatçı Birlikleri; Denizli İhracatçılar Birliği; Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği gibi kuruluşlarımızın üst düzey yetkililerince de katılım sağlanacaktır. Toplantıya katılmak isteyen üyelerimiz için kayıt linki aşağıda yer almaktadır. Saygılarımızla, Kayıt Linki İçinTıklayınız
13.10.2020
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı Saat Değişikliği
Sayın Üyemiz, TOBB’dan alınan yazı ile; 14 Ekim Dünya Standartlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ülkemiz standardizasyon politikaları ve teknik komite çalışmaları hakkında 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirileceği tarafınıza duyurulmuştu. İlgili webinarın saati 15:00 olarak değiştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Seminerehttp://webinar.tobb.org.trlinkinden katılabilirsiniz. Tüm üyelere katılım ücretsizdir.
13.10.2020
Helal Belgelendirme Destekleri
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Helal Akreditasyon Kurumu ndan alınan 32057160-454.05 sayılı ekli yazıda; kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanabildiği bildirilmiştir Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter .
12.10.2020
Libya Mutabakat Zaptı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı ndan alınan yazıda daha önce Birliğimizce bildirilen, Türkiye ile Libya arasında müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptının, Dışişleri Bakanlığının 05.10.2020 tarihli yazısında belirtildiği üzere 24.09.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.10.2020
İkili Odalar a Üyelik
Sayın Üyemiz, İlgi : 16.01.2020 tarihli ve 485 sayılı yazımız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazımız ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabaları kapsamında, bir dizi ülke ile "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" adı altında yapılanmaya gittiğine ilişkin tarafınıza bilgi verilmiştir. Şu ana kadar, ülkemiz önceliklerine uygun olarak 13 ülkeyle "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kurulmuş olup, bahse konu çalışmalar sürdürülmektedir. Birliğimizce kurulumuş olan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda sunulmuştur: · Arnavutluk: Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Azerbaycan: Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Bulgaristan: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Endonezya: Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Kazakistan: Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Kosova: Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · KKTC: Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu · Kırgızistan: Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Moğolistan: Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Özbekistan: Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Pakistan: Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Sırbistan: Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu · Ukrayna: Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu İkili "Oda Forumları" kapsamında, hem Türkiye de hem de muhatap ülkede olmak üzere, mevcut koşullar da dikkate alınarak, geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmekte olup, bu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin, üyelik dâhil tüm bilgilere, https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php linkinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.10.2020
İHALE İLANI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN DUYURU EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
7.10.2020
HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞI
TMO ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN DUYURU EKTEDİR. BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
7.10.2020
Resmi Gazete Mevzuat Bülteni
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yapılan mevzuat değişikliğine dair bilgilendirmeler aşağıdaki gibidir. Mevzuat: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 09 Ekim 2020 Tarihli ve 31269 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009.pdf Özet: Bu Yönetmelik ile Yönetmelikte yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ifadelerinin Ticaret Bakanlığı olarak düzenlenmesi, yönetmeliğin tanımlar maddesinde değişiklikler yapılması, Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekillerin vekaletnamelerine ilişkin “veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi” ifadesinin yürürlükten kaldırılması, temsilci bildirimlerinin açıklanması maddesinin yürürlükten kaldırılması, toplantının ertelenmesi durumunda uygulanacak toplantı nisabının değiştirilmesi, , kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunluluğunun kaldırılması, toplantıda belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenilmesi gerekliliği, Bakanlık temsilcisinin katılmasının MERSİS’ten talep edilebileceği, Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve 12 nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebileceği düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm
9.10.2020
Resmi Gazete Mevzuat Bülteni
Sayın Üyemiz; Resmi Gazetede yapılan mevzuat değişikliğine dair bilgilendirmeler aşağıdaki gibidir. Mevzuat: Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 09 Ekim 2020 Tarihli ve 31269 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009.pdf Özet: Bu yönetmelikle malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda hal rüsumunun yüzde ellisi, malın üretildiği il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılacağı ve sair hususlar düzenlenmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-6.htm
9.10.2020
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
Sayın Üyemiz; 14 Ekim Dünya Standartlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ülkemiz standardizasyon politikaları ve teknik komite çalışmaları hakkında 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet metni ekte sunulmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sn. Adem Şahin in katılımıyla gerçekleştirilecek olan seminerde standardizasyon konusunda güncel gelişmeler anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.10.2020
Siber Güvenlik Webinarı
Sayın Üyemiz, KOBİ leri ve kurumları siber güvenlik konusunda bilgilendirmek amacıyla 13 Ekim 2020 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet metni ekte sunulmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde bireysel ve kurumsal siber güvenlik, sistem/veri güvenliği, risk ve tehditler ile siber suç türleri ve hukuki boyutları, güncel suç yöntemleri ve örnek vakalar anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.10.2020
Türkiye-Macaristan 7. Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz; İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 01.10.2020 tarihli ve 76552293-724.01.01sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Türkiye-Macaristan 7. Dönem KEK Toplantısının, KEK eşbaşkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Péter SZİJJÁRTÓ eşbaşkanlıklarında 11 Kasım 2020 tarihinde Ankara da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Bilgilerini ve Türkiye-Macaristan 7. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 12.00 a kadar borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr) iletilmesi önem arz etmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.10.2020
EXIMBANK Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz; İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile destekleyen Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ın ürün ve hizmetleri hakkında 8 Ekim 2020 Perşembe günü saat 15:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet metni ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney in katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde Türk Eximbank ihracat kredileri ve alacak sigortası programları anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. https://webinar.tobb.org.tr/ Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.10.2020
Ufuk Avrupa ve AB Programları İstişare Toplantısı hk.
Sayın Üyemiz; Ülkemiz 2004 yılından beri Asosiye Ülke olarak Avrupa Birliği Çerçeve Programları na katılım sağlamaktadır. 2014 yılında başlayan ve 2020 yılında sona erecek olan Ufuk2020 Programı nın devamı niteliğindeki 9. Çerçeve Programı nın (Ufuk Avrupa) 2021-2027 yılları arasında yaklaşık 100 milyar Avro ile bilim ve yenilik faaliyetlerini desteklemesi öngörülmektedir. Programın amaçları Avrupa Birliği ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak ve Avrupa nın sosyo-ekonomik model ve değerlerini sürdürmektir. Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde hazırlanan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal ve Birlik Başkanı Sn. M. Rifat Hısarcıklıoğlu nun katılımıyla "Türkiye - AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları İstişare Toplantısı" 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14:30-16:00 arası video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.10.2020
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
Sayın Üyemiz; Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Birliğimize iletilen "Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvurusu" konulu duyuru ekte dikkatinize sunulmuştur. Söz konusu duyuruda 2021-2027 dönemini kapsayan Erasmus Programının hazırlık sürecinin başlamış olduğu ve bu kapsamda Mesleki Eğitim alanının da bulunduğu genel başvuru kurallarını içeren "Erasmus Akreditasyon Çağrısı", "Erasmus Kalite Standartları" ve başvuru formunun yayımlandığı belirtilmektedir. Erasmus Akreditasyonu sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır. Erasmus Akreditasyon Sistemi sayesinde özellikle Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yer alan proje okullarımızda görevli öğretmenlerimiz ve eğitim gören öğrencilerimiz; faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar yurt dışı staj, işbaşı eğitim, kurs, beceri yarışmaları, öğretmen görevlendirmesi, işe yerleşme ve çalışma ziyareti kapsamındaki mesleki gelişimleri için program üyesi ülkeler ile diğer ortak ülkelerde yerleşik kurum ve kuruluşlara gönderilebileceklerdir. Bu hususta Erasmus Akreditasyon Sistemi önem arz etmektedir. İhtiyaç olması halinde, konuya ilişkin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından çevrim içi bilgilendirme oturumları yapılacak olup bilgilendirme taleplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar https://form.ua.gov.tr?id=1e970ddbff02-4f02-a2f1-efc5d0834529 adresinde yer alan form aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu almak isteyenlerin 29 Ekim 2020 Perşembe günü Brüksel saati ile öğle 12:00 ye kadar Türkiye Ulusal Ajansı nın internet sitesinde yer alan form üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.10.2020
Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 Akademik Yılı Duyurusu
Sayın Üyemiz; İlgi : Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü nden gelen 23.09.2020 tarihli ve 2279 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2021-2022 akademik yılı duyurusu 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlandığı belirtilmektedir. Programın son başvuru tarihi 17 Kasım 2020 dir. 2021-2022 akademik yılında 160 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrılmıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır. Jean Monnet bursiyerleri, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri dönmekte ve edindikleri deneyimlerle Türkiye nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda değerli katkılar sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.10.2020
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı
Sayın Üyemiz; İlgi : 21.08.2020 tarihli ve 7127 sayılı yazımız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazımız ile Ticaret Bakanlığı nın yazısına atfen, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından bir Mutabakat Zaptı (MoU) nın imza altına alındığı ve bu Zapt ile, Türk firmalarının Libya daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti. Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği, müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklendiği bildirilmiş olup bahse konu MoU nun yürürlüğe giriş tarihinin takip edilmekte olduğu ifade edilmişti. Bu defa, Ticaret Bakanlığı ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Mutabakat Zaptı nın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak 15.09.2020 tarihinde Resmi Gazete de yayımlandığı, böylece Türk tarafının metnin yürürlüğe girişine ilişkin iç onay sürecini tamamladığı bildirilmektedir. Bundan sonraki aşamada, Libya tarafına iç onay sürecimizin tamamlandığına ilişkin bildirim Dışişleri Bakanlığımızca yapılacaktır. Ardından, Libya tarafının ilgili süreci tamamlamasının ve MoU nun yürürlüğe giriş tarihini bildirmesinin beklendiği iletilecektir. Libya tarafının iç onay sürecini tamamlaması ve MoU nun yürürlüğe giriş tarihini belirtmesinin ardından, MoU nun yürürlüğe girmesine yönelik bir kararname çıkartılacak ve MoU yürürlüğe girecektir. MoU nun yürürlüğe giriş süreci tamamlandığında firmalarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Öte yandan, İlgi de kayıtlı yazımızda da vurgulandığı üzere, firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olması ve bu sorunların ancak firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenebilecek hususları ihtiva etmesi nedeniyle, MoU nun yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususlara ek olarak; 1. Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda firmalarımızın, geçmişten kaynaklanan sözleşmelerinin bulunduğu Libyalıişveren idarelerden randevu almak üzere ilgili Libyalı kurumlara yazılı bildirimde bulunması ve bu bildirimi yaptığına dair Birliğimize bilgi vermesi gerekmektedir. 2. Libyalı işveren idareler ile görüşecek firmalarımızın hangi projeleri için hangi işveren idare ile görüşecekleri ve bu görüşmeler için öngörülen muhtemel tarih aralığıyla, görüşme yeri bilgisini firmalardan talep etmeleri ve bir envanter oluşturmalarının sürecin verimli bir şekilde takip edilmesi açısından yüksek önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak bir envanter ile mevcut durum analizinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli yönlendirmelerin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir. 3. Firmalarımızın Libyalı işveren idareler ile gerçekleştirecekleri görüşmeleri, mevcut güvenlik koşullarını ve Libya Büyükelçiliğimizin bu konudaki yönlendirmeleri de dikkate alarak, mümkün olduğu ölçüde Libyalı işveren idarelerde ya da işveren idarelerin firmalarımız ile görüşmeyi kabul ettikleri güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin müzakere süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 4. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermelerinin ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkânlarını değerlendirmeleri yüksek önem arz etmektedir. 5. Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin verilerin temin edilmesine de ihtiyaç duyulmakta olup bu kapsamda, elde edilen verilerin hazırlanan envantere eklenmesi ve gerek istatistiki izleme gerekse süreç yönetimi açısından bu belgelerin Birliğimizle paylaşılması önem arz etmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.10.2020
AB Yeşil Mutabakatı (Green Deal) Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz; İklim değişikliği ve ekolojik bozulma tehdidine karşı sürdürülebilir bir ekonomi oluşturma amacıyla Avrupa Birliği tarafından büyüme stratejisi olarak hazırlanan AB Yeşil Mutabakatı (Green Deal) hakkında 6 Ekim 2020 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) hakkında İş Dünyamız bilgilendirilecek olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.10.2020
B20 Suudi Arabistan ve TOBB Küresel Diyalog Toplantısı Daveti
Sayın Üyemiz; İlgi : 22.09.2020 tarihli ve 8173 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazıda Birliğimiz ve B20 Suudi Arabistan ortaklığında, "B20 Küresel Diyalog Toplantısı" adıyla, 5 Ekim 2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirileceği ve B20 Suudi Arabistan tarafından yürütülen "Görev Gücü" çalışmalarının sonuçlarının paylaşılacağı belirtilmişti. Söz konusu etkinliğin güncel programı ve erişim linki ekte yer almakta olup, katılmak isteyenlerin https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_mbpwQ8h7SR-w5rREZQsFhg adresinden kayıt yapmaları beklenmektedir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER
2.10.2020
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler- Macaristan ve Almanya
Sayın Üyemiz; İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 29.09.2020 tarihli ve 29077148-743.02.01.01 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda;Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, 6 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Macaristan da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın; 8 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30- 16.00 saatleri arasında Almanya da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Macaristan toplantı detaylarına https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/budapestetemsilcilerimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/ adresinden; Almanya toplantı detaylarına ise https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/almanya-temsilcilerimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/ adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.10.2020
NN Hayat - Önce Sağlık Tamalayıcı Sağlık Sigortası
Sayın Üyemiz, Bildiğiniz üzere Oda ve Borsa üyelerimize, ailelerine ve çalışanlarına özel olarak NN Hayat ve Emeklilik firması tarafından hazırlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının tanıtımı, 28 Ocak 2020 de Birlik Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU nun da katılımıyla yapılmıştı. Bu vesileyle hem Oda-Borsa üyelerimizin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, hem de camiamızda TOBB ETÜ Hastanemizin kullanımının artırılması amaçlanmıştı. Ayrıca bir ilk daha gerçekleştirilmiş ve bu sigorta ürününün sadece firmanın kendi acenteleri tarafından değil, isteyen tüm sigorta acenteleri tarafından da satılabilmesi imkânı getirilmişti. Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte, söz konusu ürününün tanıtımına yönelik faaliyetler ve dolayısıyla üyelerimize yönelik bilgilendirmeler durdurulmuştu. Eylül ayından itibaren bu tanıtımın yeniden başlatılması planlanmaktadır. Böylece üyelerimizin, ailelerinin ve çalışanlarının daha uygun koşullarda sağlık hizmetleri alabilmelerine de katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca Covid-19 kapsamında devlet tarafından karşılanacağı belirtilen giderlere ek olan tetkik ve tedavi giderleri de bu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü kapsamına alınmıştır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.09.2020
"Avrupa yı Yeniden Canlandırmak" Etkinliğine Davet
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) üyesi ve aynı zamanda Birlik Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun Başkan Vekili olduğu Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından 12-14 Ekim 2020 tarihleri arasında "Avrupa yı Yeniden Canlandırmak" başlıklı çevrimiçi panel dizisi yapılacaktır. İçinde bulunduğumuz kriz, Avrupa ekonomisinin ne derece birbirine bağlantılı ve iç içe geçtiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Malların ve hizmetlerin arzını canlandırmak, serbest dolaşımı sürdürmek ve talebi arttırmak için koordineli bir Avrupa yaklaşımına duyulan ihtiyacı teyit etmiştir. EUROCHAMBRES ın "Avrupa yı Yeniden Canlandırmak" başlıklı çevrimiçi etkinlik serisi, ekonomik iyileşmeye hizmet edecek ve kaldıraç vazifesi görecek kilit bir çok konuda fikir alışverişini sağlayacaktır. Bu çerçevede; - Oda temsilcileri sahadan ve krizin iç yüzünden deneyimlerini sunacak ve AB nin ekonomik iyileşmeyi sağlamak için işletmelere nasıl yardım edebileceği konusunda önerilerde bulunabileceklerdir. - Üst düzey AB politika yapıcıları, ekonomik toparlanma için yeni dönemde AB kurumlarının önceliklerini ortaya koyacaktır. - Katılımcılar sorularını yönelterek tartışmaya katkı sağlayabilecektir. Konu itibariyle iş dünyasını yakından ilgilendiren etkinlik boyunca gerçekleştirilecek olan panellerin konuları ve konuşmacıları ekte paylaşılmıştır. Etkinlik süresince, Birliğimizce Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti sağlanacaktır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER
25.09.2020
Helal Belgelendirme Destekleri
Sayın Üyemiz, Helal Akreditasyon Kurumu ndan alınan 32057160-454.05 sayılı ekli yazıda; kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanabildiği bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.09.2020
YOİKK 2021-2022 Eylem Dönemi Çalışmaları
Sayın Üyemiz, "Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyan bir platformdur. YOİKK 2021-2022 eylem dönemine ilişkin olarak yeni eylem önerisi oluşturma süreci TOBB bünyesinde başlatılmıştır. Yatırım ortamına ilişkin problemlerin çözüme kavuşturulduğu YOİKK platformuna taşınmasını istediğiniz ekte örnek konu başlıkları yer alan önerilerinizin yine ekte bir örneği bulunan eylem öneri formatına uygun olarak doldurularak eskisehirtb@tobb.org.tr adresine en geç 24 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar posta yolu ile ulaştırılması önem arz etmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.09.2020
B20 Suudi Arabistan ve TOBB Küresel Diyalog Toplantısı Daveti
Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, G20 dünya ekonomisinin yaklaşık %80 ini, ticaretinin %75 ini ve nüfusunun %70 ini temsil etmektedir. 2015 yılında Türkiye G20 dönem başkanlığını yürütmüştür. 2020 yılında G20 dönem başkanlığı Suudi Arabistan tarafından yürütülmektedir. G20 bünyesinde oluşturulan ve üye ülke iş örgütlerinin bir araya getiren en önemli gruplardan biri de B20 dir. Ülkemizin G20 dönem başkanlığında, B20 Başkanlığı da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yürütülmüştür. Birliğimiz ve B20 Suudi Arabistan ortaklığında, "B20 Küresel Diyalog Toplantısı" adıyla, 5 Ekim 2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıda B20 Suudi Arabistan tarafından yürütülen "Görev Gücü" çalışmalarının sonuçlarının paylaşılması öngörülmektedir. Söz konusu etkinliğin taslak programı ve erişim linki ekte yer almakta olup, katılmak isteyenlerin https://tobborg.zoom.us/webinar/register/WN_mbpwQ8h7SR-w5rREZQsFhg adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.09.2020
A.B.D. Ticaret Bakanlığı Akıllı Üretim Teknolojileri Etkinlik ve B2B Duyurusu hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : A.B.D. Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığının 15.09.2020 tarihli elektronik postası A.B.D. Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda;A.B.D. Ticaret Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen "Discover Global Markets" etkinliğinin bu sene, sanal ortamda,7-9 Ekim 2020 tarihleri arasında ve "Intelligent Manufacturing - Akıllı Üretim Teknolojileri" alanında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Etkinliğe ilişkin tanıtım broşürü ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Şirketlerimizin, "Akıllı Üretim Teknolojileri" alanında çözümler sunan ve Türkiye de iş yapmak isteyen Amerikan tedarikçileriyle tanışmak üzere, ilgili etkinliğine katılımlarından memnuniyet duyulacağı ifade edilmiştir. Etkinliğe katılmak isteyen şirketlerin, aşağıda bilgisi yer alan web sitesi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecekleri; bir şirketten birden fazla temsilcinin katılımı durumunda, her bir katılımcı için ayrı olarak kayıt yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. https://www.trade.gov/discover-global-markets-intelligent-manufacturing-international-executive-program Söz konusu B2B görüşmelerinde yer alacak Amerikan firmalarının taslak listesine aşağıdaki linkten ulaşılabileceği ifade edilmiştir. İlgili listenin sürekli güncellenmekte olduğu ve 100 ün üzerinde Amerikan firmasının katılım sağlamasının öngörüldüğü belirtilmiştir. https://www.trade.gov/discover-global-markets-intelligent-manufacturing-international-executive-programus-participants Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi için A.B.D. Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarlığında görevli Ticaret Ataşe Yardımcısı Perim Akgüner (Perim.Akguner@trade.gov) ile temasa geçilebileceği ifade edilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.09.2020
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı nın yazısına atfen; 3. Tarım Orman Şurası nda alınan kararlar neticesinde Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kurulduğu bildirilmektedir. Sistemin tecrübe edilebilmesi adına oluşturulan test ortamına ait kullanıcı adları ve şifreler aşağıda paylaşılmaktadır. Test Ortamı Web Adresi:https://test-ditap.tarbil.gov.tr/login Üretici Kullanıcı Adı: ciftci Üretici Şifre: 1234 Alıcı Kullanıcı Adı: tarimas Alıcı Şifre: 1234 Sistemin yayında olan haline isewww.ditap.gov.tradresinden ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.09.2020
2021 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, TMO koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili birimleri, Ankara Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ticaret Borsaları, TSÜAB, TSE, TKKMB, UHK, OAİB, TİGEM, TUSAF, TZOB, PANKOBİRLİK, Bahri Dağdaş ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüleri temsilcilerinin de yer aldığı geniş katılımlı “TMO Barem Değerlendirme Toplantısı” 15 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; tescili yapılmış olan buğday çeşitlerinin kalite performansları incelenerek 2021 yılında uygulanacak Taslak Buğday Alım Baremi değerlendirilmiş olup web sitemizde yayınlanmıştır, bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.09.2020
Meybem A.Ş. İlave Yetki Alınan Yeterllikler Hakkında
Sayın Üyemiz, TOBB un girişimleriyle tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler başta olmak üzere mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri, 81 il ve 160 ilçede bulunan Oda ve Borsalarımız işbirliğiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bugüne kadar 80 binden fazla adayın sınav ve belgelendirme hizmetlerini yürüten MEYBEM, Oda ve Borsalarımızın talep ve önerileri doğrultusunda kapsamını her geçen gün genişletmektedir. Bu kapsamda MEYBEM, Oda ve Borsalarımız tarafından talep edilen "plastik", "otomotiv", "elektrik", "makine" ve "haddecilik" sektörlerinde ekte detayları yer alan 13 yeni meslekte daha yetkilendirme ve akreditasyon sürecini tamamlamış olup, sınav ve belgelendirme hizmetlerine Eylül 2020 itibariyle başlamıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.09.2020
2020/22 Sayılı Atık İthalatı Genelgesi
Sayın Üyemiz, İlgi : 04.09.2020 tarihli, 186502 sayılı ve 2020/22 Sayılı Atık İthalatı Genelgesi konulu yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıda; Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3) çerçevesinde 31.12.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Atık İthalatı Uygulamalarının düzenlendiği 2019/18 sayılı Genelge nin yürürlükten kaldırılarak, ekte yer alan 03.09.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Genelge nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. İlgi yazıda; 2019/18 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran 2020/22 sayılı yeni Genelge ile atık ithalatı kotasının %30 azaltılarak, %50 ye indirildiği belirtilmiş ve Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih olan 03.09.2020 tarihi itibariyle, 2020 yılı sonuna kadar firmaların Kapasite Raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami %50 si oranında atık ithalatına müsaade edileceği ifade edilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.09.2020
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli Resmi Gazete ile "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" (Karar Sayısı: 2945) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile uyum süreci kapsamında "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde" ibaresi "31/7/2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.09.2020
COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile Sanal Toplantı
Sayın Üyemiz, İlgi : Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10.09.2020 tarih ve 669030 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nden (OECD) alınarak bir örneği ekte sunulan e-postaya atıfla, 29 Eylül 2020 tarihinde (Paris saatiyle 12:00-13:30 arasında) "zoom" platformu üzerinden "COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile OECD Turizm Politikası Diyaloğu" adlı etkinliğinin gerçekleştirileceği duyurulmaktadır. Anılan yazıda devamla, OECD Turizm Komitesi ve Turizm İstatistikleri Çalışma Grubu üyelerinin, bahsi geçen COVID-19 pandemisinin turizme etkilerinin azaltılmasını ve toparlanmayı hazırlayacak politik tedbirlere ilişkin sanal toplantıya, özel sektör temsilcileriyle birlikte katılmaya davet edildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Söz konusu toplantının amacının, COVID-19 un etkileri üzerine, turizm işletmelerinin ihtiyaçları, öncelikli eylem alanları ve potansiyel politik çözümler konusunda sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmak için bir platform sağlamak olduğu ifade edilmektedir. Taslak gündemi ekte sunulan ve İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantıya: https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEvceiqqjkqHdN1xcwN7iHHdY-CvvJmJdrv bağlantısı üzerinden "Ülke – Ad Soyad" belirtmek suretiyle kayıt yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.09.2020
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürülüğü ne Ait Pazarlık Usulü Mahsul Buğday Ve Mercimek Satışı
Sayın Üyemiz, 24.09.2020 günü saat 10.00 da Şanlıurfa Ticaret Borsasında işletmemize ait 2019-2020 yılı istihsali 6.891 ton mahsul buğday ve 2.055 ton temiz ve çepelli mercimeklerin açık artırma usulüpazarlıkile satış ihalesi yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklar www.tigem.gov.trelektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.09.2020
Çerezlik ve Yağlık Ayçiçeği Kriterleri
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna dayanılarakçıkarılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimine İlişkin Yönetmeliğin18 nci maddesi kapsamında lisanslı depolarda depolanan ürünler, yetkili sınıflandırıcılartarafından TSE standartlarına veya Bakanlığımızca belirlenen standartlara göre analiz edilereksınıflandırılmakta olup lisanslı depo işletmelerinde depolanacak ayçiçeği ürünününsınıflandırılmasında uygulanacak kalite kriterleri 22/08/2019 tarihinde onaylanarak ilanedilmiştir. Bu kapsamda, yağlık ayçiçeği ürününe ilişkin kalite kriterlerinde değişiklik öngörenkriterler ile çerezlik ayçiçeği ürününe ilişkin kalite kriterleri, 21/08/2020 tarihli ve 56791275sayılı Bakanlığımız onayı ile ekteki şekilde yürürlüğe konulmuştur, bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.09.2020
SDG Business Forum
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 10.09.2020 tarihli ve 69363697-724.01.01 sayılı yazısı. Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Dışişleri Bakanlığı ndan alınan bir yazıya atfen, BM 75. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ev sahipliğinde 23 Eylül 2020 tarihinde saat 07.00-14.00 saatleri arasında "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İş Forumu (SDG Business Forum)" başlıklı toplantının sanal ortamda düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, özel sektörün mevcut ekonomik sorunların çözümünde ve sürdürülebilir bir gelecek için kalıcı çözümlerin oluşturulmasındaki rolüne odaklanacak bahse konu forumun, esasen 21-22 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek Özel Sektör Forumu ve Küresel Etki Forumu nun devamı niteliğinde olduğu, anılan etkinliğe https://www.sdgbusinessforum.org adresinden kayıt yapılabileceği belirtilmektedir. SDG Business Forum programına https://www.sdgbusinessforum.org/uploads/1/9/6/4/19640823/concept_note_- _sdg_business_forum_2020_-_15_september_am.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.09.2020
KOBİ Ar-Ge Destekleri Semineri (internet üzerinden)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,TÜBİTAK tarafından KOBİ lere yönelik olarak verilen Ar-Ge destek ve hibeleri hakkında 01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte sunulmaktadır. Birliğimiz organizasyonunda ve TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde; Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri, Üniversite-Sanayi İş Birliği Desteği, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği, Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği, Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Desteği, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı, Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ve Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı başlıkları anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.09.2020
Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler - Singapur ve Japonya
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 16.09.2020 tarih ve 57433898 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, 22 Eylül 2020 Salı günü 10:00-11:30 saatleri arasında Singapur da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri, 24 Eylül 2020 Perşembe günü 10:00-11:30 saatlerinde ise Japonya da görev yapmakta olan Ticaret temsilcileri ve bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantıların programı ve toplantıya katılmak için gerekli linkler ekte sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.09.2020
Türkiye-Katar İş Forumu
Sayın Üyemiz, Birliğimiz ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde; gıda ve tarım ürünleri, ev kimyasalları, tıbbi ekipmanlar, tekstil ürünleri, inşaat ve inşaat malzemeleri, mobilya, bilişim teknolojileri ve kimyasal endüstri sektörlerinde faaliyet gösteren Katarlı firmaların katılımlarıyla 29 Eylül 2020 Salı günü saat 11:00 da Zoom uygulaması üzerinden Türkiye-Katar İş Forumu gerçekleştirilecektir. Bahse konu İş Forumu nun ilk oturumunda açılış konuşmalarının ardından, Türkiye ve Katar ın ilgili Bakanlıkları, kuruluşları ve Büyükelçilikleri tarafından anılan ülkelerdeki iş imkânları konusunda sunumlar yer alacak olup bu bölümde Arapça-Türkçe ve İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti sağlanacaktır. İş Forumu kapsamında gerçekleşecek ikinci oturumda ise Türk ve Katarlı firmalar arasında, her iki taraftan gerekli talep olması halinde, belirtilen sektörlerde paralel ikili görüşmeler düzenlenecektir. Bahse konu görüşmelerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olması sebebiyle aynı anda sadece bir sektörel görüşme takip edilebilecektir. Bu kapsamda, birden fazla sektörde faaliyet gösterip, bu doğrultuda birkaç farklı görüşmeye katılmak isteyen firmaların her sektörel görüşmeye farklı bir personelinin kayıt olması ve görüşmeyi takip etmesi gerekecektir. Söz konusu İş Forumu na katılmak isteyen firmalarımızın kayıtlarını (İngilizce olarak) katar.tobb.org.tr adresinden en geç 23 Eylül 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir. İş Forumu na katılacak Katarlı şirketlerin profili, katılımcı listesi ve toplantı için teknik ayrıntılar, katılım teyidini bildiren firmalarımızla bilahare paylaşılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.09.2020
Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler - Avustralya
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.09.2020 tarih ve 57370600 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Avustralya da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Avustralya da iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı "Melburn ve Sidney Temsilcilerimiz İş Dünyamızla Buluşuyor" isimli elektronik sohbet toplantısının 17 Eylül 2020 Perşembe günü 10.00-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.09.2020
Dijital Pazarlama Webinarı Daveti
Sayın Üyemiz, SanayiveTeknolojiBakanlığıKalkınmaAjanslarıGenelMüdürlüğüveFacebookişbirliğindeyereldedijital pazarlamaalanındakurumsalkapasiteninartırılmasıamacıylaOnlineWebinarProgramıserisidüzenlenecektir. Bukapsamda,temelhedefkitlesiolarakbelirlenenkamu,özelsektörvesiviltoplumkuruluşlarınınFacebook veInstagramüzerindendahafazlakişiyeetkilibirşekildeulaşabilmeleriamacıile30EylülÇarşambagünü14:00- 16:00saatleriarasında"Facebook-DijitalPazarlamaWebinarı"gerçekleştirilecektir. ProgramdaFacebookveInstagramReklamlarıEğitimiverilecekolup,farklıreklamtürleri,hedefkitleseçimi, bütçevezamanlama,reklamalanları,doğrugörselseçimiveölçümlemegibibaşlıklarüzerindedurulacaktır.Eğitim katılımcılarıayrıca,Facebookdestekekibinedoğrudanulaşabilmekiçinyapmalarıgerekenişlemlerhakkındada bilgilendirilecektir. Program ücretsizdir. Webinarakatılımiçinkontenjansınırıbulunmamaktaolup,aşağıdasunulanbağlantıdankayıtlaralınacaktır. DijitalPazarlamaWebinarı Tarih: 30Eylül2020, Çarşamba Saat: 14:00-16:00 KayıtLinki: https://attendee.gotowebinar.com/register/7463633772637712142 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.09.2020
HES Kodu Sorgulaması
Sayın Üyemiz, -Çalışanlarınız ve toplum sağlığı için Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı daha da önem kazanmıştır. -Kendi iş yeriniz ve Kamu Kurum/Kuruluşlarına HES kodu olmadan giriş yapmayınız. -Linkteki rehberden HES kodunun nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.09.2020
Helal Belgelendirme Konusunda Teknik Eğitim
Sayın Üyemiz, İlgi : Helal Akreditasyon Kurumu nun 08.09.2020 tarihli ve 32057160-770 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlemek olduğu kaydedilmektedir. Bu kapsamda, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarında (belgelendirme kuruluşları) çalışan/çalışacak kişilere yönelik olarak 28 Eylül-1 Ekim 2020 tarihleri arasında teknik eğitim düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, anılan eğitim; İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan "OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda İçin Genel Kurallar" ve "OIC/SMIIC 2:2019 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Kurallar" standartları ile söz konusu belgelerde atıfta bulunulan ISO standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinleri içerdiği, 4 gün (toplam 16 saat) süre ile Microsoft Teams uygulaması üzerinden canlı çevrimiçi (online) katılım şeklinde tasarlanan eğitim programının kontenjanının 20 kişi ve katılım ücretinin 1.000 ₺/kişi olduğu ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.09.2020
KVKK Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kanun kapsamında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında 15 Eylül 2020 Salı günü saat 14:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte sunulmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde KVKK ve bu kapsamda KOBİ lerin yükümlülükleri hakkında bilgi verilecek ve son kayıt tarihi büyük ve orta ölçekli işletmeler için 30/09/2020, mikro ve küçük ölçekli işletmeler için 31/03/2021 olan VERBİS kaydı ilgili ekran görüntüleri üzerinden anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır. Katılımınız önemle rica olunur. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
11.09.2020
Gine-Bissau İle Kaju Ticareti
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 08.09.2020 tarihli ve 54304773 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Sayın Umaro Sissoco Embalo nun 19-21 Haziran tarihlerinde ülkemizi ziyaret ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Embalo arasında gerçekleşen görüşme sırasında konuk heyetçe ülkenin en önemli ihraç ürünü olan kaju fıstığında COVID-19 nedeniyle alıcı bulmakta zorluk yaşandığından bahisle, Türkiye nin Gine-Bissau dan daha fazla kaju satın almasından memnuniyet duyulacağının ifade edildiği bilgisi iletilmekte, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi bakımından Gine-Bissau nun kaju fıstığında işbirliği yapmaya hazır olduğu bilgisinin ilgilenebilecek firmalarımızla paylaşılmasında fayda görüldüğü bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.09.2020
Özbekistan Yatırım Hukuku Hk
Sayın Üyemiz, İlgi: Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin 19.08.2020 tarih ve 2020-274 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda,Özbekistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından belirlenen yeni yatırım kanunlarına ilişkin örneği ekte sunulan bilgiler iletilmektedir. İlgilenen firmalarımızın Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ne ( Tel: 03124413871 eposta: uzbekistanemb@gmail.com ) başvurması gerekmektedir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.09.2020
Çin Halk Cumhuriyeti Bilgilendirme Etkinlikleri
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 03.09.2020 tarihli ve 46473657-724.01.01 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Çin in kalkınma sürecinde başta özel ekonomik bölgeler olmak üzere, yatırımcılara kapsamlı teşvik mekanizmalarının sağlandığı planlı yatırım bölgelerinin önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Guangzhou Ticaret Ataşeliği ve Pekin Ticaret Müşavirliği koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve özel sektörümüzün temsilcilerinin de katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek 2 etkinlik hakkında aşağıda yer alan bilgiler verilmektedir. 1. Hainan Serbest Ticaret Limanı Bilgilendirme Etkinliği Hainan Adası, Çin Hükümeti tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Hainan Free Trade Limanı master planı ile serbest bölge ilan edilmiştir. 9,2 milyon nüfus ve 35.000 kilometrekarelik alana sahip ada, dünyanın en büyük serbest bölgesi olacaktır. Aynı zamanda "duty free" olarak da hizmet vermesi öngörülen Ada‘dan B2C kapsamında yıllık kişi başı 100.000 RMB tutarında (yaklaşık 14.000 ABD Doları) kadar ürünün vergisiz olarak anakara Çin e girebilmesi mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, söz konusu adanın önemli bir lojistik merkezi olarak da hizmet vermesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, Hainan Provincial Bureau of Economic Development yetkilileri tarafından Guangzhou Ticaret Ataşeliği koordinasyonunda 15 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile 10.00 da bir online bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır. Hainan Serbest Ticaret Limanı na yönelik bilgilendirme dokümanı Ek1 ve 2 de, anılan etkinliğe ilişkin program Ek-3 te yer almaktadır. Guangzhou Ticaret Ataşeliği, anılan serbest bölgenin Çin pazarına girme açısından önemli bir merkez teşkil etmesinin beklendiği değerlendirmesinde bulunmaktadır. Hainan Serbest Ticaret Limanı Bilgilendirme Etkinliği ne ilişkin katılım linki aşağıda yer almaktadır; https://zoom.us/j/92559943620?pwd=MXZWY2FxZ0Frb3RoZGNzdmF2MzJ0Zz09 ID:925 5994 3620 Passcode: 518066 2. Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Bilgilendirme Etkinliği Pilot serbest ticaret bölgeleri uygulamaları 2013 de Shanghai da kurulan bölge ile başlamış ve sonrasında diğer eyaletlerde kurulan pilot serbest ticaret bölgeleri ile bu sayı 18 e yükselmiştir. Söz konusu bölgelerde şirket kurma prosedürleri basitleştirilmiş olup, şirketlerin fiziksel bir mekana sahip olma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu bölgelerde çok düşük ve hatta sıfır ihracat ve ithalat vergileri uygulanmakta, RMB ile diğer para birimleri arasında kolay geçiş yapılabilmekte ve gümrük işlemleri süratli bir şekildegerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak kurulan "yeni bölgelerde" de yeni teşvikler yoluyla yeni endüstrilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çin in Tier 1 olarak adlandırılan gelişmiş şehirleri arasındaki Tianjin de yer alan Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, ihracatçılarımız ve yatırımcılarımız açısından depolama, lojistik ve e-ticaret açısından birçok avantajı barındırmaktadır. Bu kapsamda, CCPIT Tianjin Başkanı ve Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Başkanı nın da katılımıyla, Pekin Ticaret Müşavirliği koordinasyonunda, 17 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10:00 da pilot serbest ticaret bölgeleri rejimine, yatırımcılara ve ihracatçılarımıza sunulan avantajların anlatılacağı bir online bilgilendirme toplantısının planlandığı belirtilerek, anılan etkinliğe ilişkin program Ek-4 te yer almaktadır. Pekin Ticaret Müşavirliği söz konusu programa sektör kuruluşlarımızın yanı sıra, pilot serbest ticaret bölgeler tarafından sunulan avantajları doğrudan ilgili yetkililerden edinmek amacıyla firma yetkililerimizin de katılım sağlamasının yararlı olacağı değerlendirmesinde bulunmaktadır. Tianjin Serbest Ticaret Bölgesi Bilgilendirme Etkinliği ne katılım linki aşağıda yer almaktadır; https://zoom.us/j/93646307842?pwd=WTBtSlBpdHlWOEY3bGx6UnJWSWVTUT09 Meeting ID: 936 4630 7842 Passcode: 081236 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.09.2020
Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği, Avrupa Birliği (EU) finansmanı ile sürdürülen "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye de Dayanıklılık Projesi" neticesinde kurulması planlanan "Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri" kapsamında Çukurova Yenilik ekosisteminde, ürün yeniliği alanındaki problemlere gerçekçi çözümler sağlayacak Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması nın başvurularının açıldığı belirtilen bilgilendirme metni ekte gönderilmektedir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.09.2020
Özelleştirme Duyurusu
Sayın Üyemiz, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından TOBB a yapılan müracaatla; ekte belirtilen taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirileceği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.09.2020
Şirketlerin UETS Hesapları Hakkında
Sayın Üyemiz, İlgi : Adalet Bakanlığı nın 01.09.2020 tarihli ve 20844 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen ilgide kayıtlı yazıda,15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 48 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun, Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş, Ticaret Bakanlığı nca şirketler için birer UETS adresi oluşturulmuş ve şirketlere tebliğ edilmiştir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.09.2020
TMO Kamuoyu Açıklaması
Sayın Üyemiz, TMO tarafından yapılan açıklamada, buğday ve arpa fiyatlarının belirlendiği dile getirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.09.2020
HATIRLATMA - Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri (Webinar)
Sayın Üyemiz, İlgi : 20.08.2020 tarihli ve 7099 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazıda, dünyanın en önemli bölgesel kalkınma bankaları arasında yer alan Asya Kalkınma Bankası nın (Asian Development Bank/ADB) yapısı, faaliyetleri ve finanse edilen projeler hakkında Türk iş dünyasına bilgi vermek amacıyla "Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri" nin 17 Eylül 2020 tarihinde 10:00-11:40 saatleri arasında ZOOM platformu üzerinden, Birliğimiz ve ADB işbirliğinde düzenleneceği belirtilmektedir. 1966 yılında kurulmuş olan ADB ye şu anda, aralarında Türkiye nin de yer aldığı 68 ülke üye olmuş olup, bu ülkelerin 49 u Asya-Pasifik bölgesinde bulunmaktadır. Merkezi Filipinler in başkenti Manila da olan bankanın aynı zamanda 31 ülkede ofisi bulunmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye, Türk özel sektörüne yeni pazar olanaklarının sağlanması ve Orta Asya daki Türk Cumhuriyetlerinin kalkınmasına destek olunması amacıyla, Asya Kalkınma Bankası na 1991 yılında "donör ülke" statüsü ile üye olmuştur. Asya nın kalkınmakta olan ülkelerinde ADB tarafından finanse edilen projelerde 1997 yılından bu yana özellikle inşaat alanında faaliyet gösteren Türk firmaları Bankanın projelerine malzeme, ürün, hizmet ve danışmanlık sağlayabilmekte ve bu kapsamda ADB nin ihalelerine teklif verebilmektedir. Bu çerçevede, Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti sağlanacak olan Seminerde, ADB temsilcileri tarafından katılımcılara enerji ve ulaştırma altyapı sektörlerinde devam eden ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verilecek, Bankanın iş yapma ve tedarik süreçleri hakkında açıklama yapılacaktır. Seminere katılacak firmalarımızın, ayrıca, ADB uzmanlarına soru sormaları imkânı da sağlanacaktır. Katılmak isteyen firmalarımızın kayıtlarını (İngilizce olarak) adb.tobb.org.tr adresinden en geç 11 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.09.2020
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Brezilya
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 07.09.2020 tarihli ve 29077148-743.02.01.01-E00057124334 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen ilgide kayıtlı yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği belirtilmekte ve 11 Eylül 2020 Cuma günü 15:30-17.00 saatleri arasında Brezilya Federal Cumhuriyeti nde görev yapmakta olan Ticaret Ateşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linki ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.09.2020
Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen ilgide kayıtlı yazıda,Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği, Avrupa Birliği (EU) finansmanı ile sürdürülen "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye de Dayanıklılık Projesi" neticesinde kurulması planlanan "Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri" kapsamında Çukurova Yenilik ekosisteminde, ürün yeniliği alanındaki problemlere gerçekçi çözümler sağlayacak Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması nın başvurularının açıldığı belirtilen bilgilendirme metni ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.09.2020
Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının (European Green Deal Call)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Avrupa Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2019 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılan "Avrupa Yeşil Mutabakatı" ile, AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören yeni bir strateji ortaya konmuştur. Bahse konu stratejiyle belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve bu alanda yapılacak ArGe ve inovasyon çalışmalarına destek olmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020 de, Ufuk 2020 Programı kapsamında, "Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının (European Green Deal Call)" açılması beklenmektedir. Bu çerçevede, 1 milyar avro bütçeli yeni çağrı bünyesinde, Avrupa nın iklim ve çevre ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. Söz konusu çağrılara, araştırma kuruluşları, üniversiteler, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yönetimler, sosyal girişimciler ve gerçek kişiler başvuruda bulunabilecektir. Söz konusu çağrılar kapsamında desteklenecek alanlara ve çağrı koşullarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının etkin biçimde duyurulması ve ilgili paydaşların bu çağrıdan azami ölçüde faydalanabilmelerine yönelik olarak Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumlarına "https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesilmutabakat-cagrisi-cevrimici-bilgigunu-gerceklesti" adresinden erişim sağlanabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.09.2020
Karayollarında Kullanıma Uygun Olmayan Araçlar
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliğnden Borsamıza iletilen yazıda karayollarında kullanıma uygun olmayan araçlar hakkında bilgi yer almaktadır. Resmi Gazetedeki ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.09.2020
WEBİNAR KAYITLARI HK.
Sayın Üyemiz, Birliğimiz tarafından Covid-19 pandemisi süresince bağlı Oda ve Borsalarımız başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi alışverişi video konferans aracılığıyla sağlanmış olup, ilk günden bu yana üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda webinarlar düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam edilmektedir. Webinar duyurusu ulaştığı halde katılma imkanı bulamamış veya katılım imkanı bulduğu halde tekrarını izlemek isteyen üyelerimizingerçekleştirilen webinarların kayıtlarınahttp://tv.tobb.org.tr/webinaradresinden ulaşabileceği hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
4.09.2020
Online Kadın İhracatçı Programı hk.
Sayın Üyemiz, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (UPS) tarafından, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığında, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın destekleriyle Kadın İhracatçı Programı dizisi oluşturulmuştur. Ülkemizde, kadınlarımız arasında ihracat konusunda farkındalık yaratmayı, ihracat fikrini yaymayı ve girişimci kadınlarımızın işlerini dünyaya açmasını teşvik etmeyi amaçlayan Online Kadın İhracatçı Programı, 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 13.00’te düzenlenecektir. Kadın girişimcilerin küresel pazarlara ulaşımını sağlamak ve bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabilmesi için düzenlenen programa katılım ücretsiz olup, bu programda kadın ihracatçılara sağlanacak destek ve kolaylıklar anlatılacak, e-ihracat eğitimi verilecektir. Daha önce ihracat yapmış ya da ihracata yeni başlayacak tüm girişimci kadınlar bu programa dahil olabilecektir. Katılmak için ZOOM programının indirilmesi ve aşağıda yer alan kayıt bağlantısından programa kayıt yapılması gerekmekte olup; etkinlik broşürü ve etkinlik programı aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. Kayıt için:https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_eQXmVE6rSeyCaL77VX9fEA Detaylı Bilgi İçin: Kazım Utangan Tel: 0530 881 66 13 E-posta: kip@ups.com Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla Eskişehir Ticaret Borsası
4.09.2020
MİSGEP PROJESİ DUYURUSU
Sayın Üyemiz, TOBB’dan Borsamıza iletilen 28.08.2020 tarih ve 7401 sayılı yazıda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" Projesinin 21 Kasım 2019 tarihinde başladığı belirtilmiştir. Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşan ve yaklaşık 17.6 Milyon Avroluk bütçeye sahip Proje ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Projenin açılış toplantısının 20 Ağustos 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK un katılımları ile Online formatta düzenlenmiş olduğu, yeraltı kömür ve metal madenlerine yönelik 7.6 milyon Avro bütçeli Finansal Destek ve Rehberlik programı başvuruları da aynı gün başladığı belirtilmiştir. Programa en az 50 en fazla 250 çalışanı olup kömür üreten (NACE 05) veya en az 20 en fazla 250 çalışanı olup metal (NACE 07) cevheri üreten yeraltı maden işletmelerinin ana işveren ya da alt işverenlerinin 25.10.2020 tarihi saat 23:59 a kadar başvurabileceği belirtilmiştir. Finansal Destek ve Rehberlik Programı, seçilecek 70 kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesine İSG profesyoneli görevlendirilmesi, tahlisiye eğitimleri ve İSG Yönetim sistemi entegrasyonu için finansal destek verilmesini ve bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici yaklaşımlar geliştirilerek sektör özelinde yaşanan kilit problemlere çözüm getirmeyi hedeflemektedir. İşverenlerin programa nereden, nasıl başvuracakları, dikkat etmeleri gereken hususlar ve ilgili kılavuzları içeren yönlendirici duyuruyahttps://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/duyurular/yeralti-maden-isletmelerine-yonelik-finansal-destek-ve-rehberlik-programi-basvurulari-baslamistir/ Başvuru süreci hakkındaki tüm sorular misgep@misgep.org adresinden ilgililere iletilebilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
4.09.2020
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgilendirme
Sayın Üyemiz, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den TOBB’a intikal eden yazıda ; koronavirüs önlemleri kapsamında şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilendirme hususunu içeren yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur.
4.09.2020
TMO Kamuoyu Açıklaması ( Çeltik Alım Fiyatı)
Sayın Üyemiz, TMO 2020 yılı hasat dönemi çeltik alım fiyat ve politikaları hakkında kamuoyu açıklamasıektebilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
4.09.2020
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler - Meksika
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığının01.09.2020 tarihli ve 57032471 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen ilgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, 07 Eylül 2020 Pazartesi günü 17.00-18.30 saatleri arasında Meksika da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımıyla e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi ektedir. Üyelerimize duyurulur.
3.09.2020
MAHSUL YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ İHALESİ
Sayın Üyemiz, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan yazıda, 2020 yılı istihsali 1.397.490 kg yağlık ayçiçeği mahsulü satış ihalesinin 08.09.2020 salı günü saat 14.00 te Dalaman Tarım İşletmesinde yapılacağı bildirilmektedir. İhale ilanı ektedir. İlgilenen üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
3.09.2020
KOBİGEL Programı Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, İşletme başına 300.000 TL ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL ye kadar destek verilebilen"KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)"hakkında 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14:00 te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. KOSGEB temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde KOBİGEL desteğine yönelik bilgi verilecek olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkında sorularının cevaplandırılacaktır. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
3.09.2020
KOLAY İHRACAT PLATFORMU
Sayın Üyemiz, T.C. Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu 28 Ağustos 2020 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Kolay İhracat Platformu;yurtdışı pazarlara girişte gereksinim duyulan, pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ve hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Kolay İhracat Platformu nda ülkeler/sektörler, dış ticaret mevzuatı, pazara giriş haritası, akıllı ihracat robotu modülleri yer almaktadır. Bu modüller aracılığıyla tüm veri kaynaklarından derlenen birçok veriler işlenip ihracatçıların kullanımına sunulmaktadır. Kolay İhracat Platformu nahttps://www.kolayihracat.gov.tr/adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
3.09.2020
Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararları
Sayın Üyemiz, 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan listedeki bazı malların oranlarının yeniden tespitine ilişkin Karar ile 2913 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ek 1 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.09.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede bahse konu Karar değişikliğinde özetle; 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara geçici 6 ncı madde eklenerek,bu Madde kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. İlgili karar için lütfen tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.09.2020
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Bir Ay Daha Uzatıldı
Sayın Üyemiz, Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 31 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Karar ile bir ay daha uzatıldı. Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacak, 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ylauzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha bu haktan yararlanılabilecek. İlgili karara duyurumuz linkinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunulur. Gültekin Güler Genel Sekreter
2.09.2020
STAJ SEFERBERLİĞİ
Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Birliğimiz arasında 8 Haziran 2020 tarihinde Yetenek Kapısı İş Birliği Protokolü imzalanmış olup bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Staj Seferberliği" programı başlatılmıştır. Staj seferberliği programında üyelerimiz, tüm üniversite ve bölümlerden genç yeteneklerin yer aldığı stajyerHavuzuna erişim hakkına sahiptir. Üyelerimizin bu sisteme giriş yapabilmeleri için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Stajyer Havuzuna erişim sağlamak isteyen üyelerimizin sisteme giriş yapmak üzere yetkili bir kişiyi belirleyip ekte paylaşılan tabloya işleyerek 01.09.2020 tarihine kadar Birliğimize (nazli.akgun@tobb.org.tr) iletmesi gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.
31.08.2020
Letonya Online İkili Görüşmeler Hk.
Letonya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 27.08.2020 tarihli elektronik postası. Sayın Üyemiz, Letonya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Birliğimize ilettiği ilgide kayıtlı elektronik postada, Letonya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Avrupalı şirketlerin katılımıyla online ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 25-26 Eylül 2020 tarihinde ağaç işleme, inşaat, metal işleme, tekstil ve kozmetik sektörlerinde; 9-10 Ekim 2020 tarihlerinde ise bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik, tasarım, ulaştırma ve lojistik, gıda işleme sektörlerinde gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler Cisco Webex programı üzerinden düzenlenecektir. Söz konusu etkinliğin detaylarına Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Letonya” bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
31.08.2020
2020-2021 BURS BAŞVURU ŞARTLARI
31.08.2020
TİGEM 4.370 Ton Mahsul Ayçiçek Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,03.09.2020 günü saat 10.00’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında İşletmemize ait 2020 yılı istihsali 4.370 ton ayçiçeğinin açık artırma usulü satış ihalesi yapılacaktır. İhale ile ilgili evraklarwww.tigem.gov.trelektronik adresinde yayınlanmıştır., bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
26.08.2020
Libya-Mutabakat Zaptı
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 14.08.2020 tarihli ve 56604722 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgide kayıtlı ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Türkiye ve Libya nın ilgili Bakanlıklarınca (Türkiye tarafı Ticaret Bakanlığı ve Libya tarafı Planlama Bakanlığı) müteahhitlik firmalarımızın geçmişten kaynaklanan sorunlarının firma-işveren idare arasında yapılacak görüşmeler neticesinde çözümünü sağlamak ve gerçekleştirilecek görüşmelerin sonuçlarının ifasını temin etmek üzere 2019 yılının başından itibaren, çeşitli toplantılar, ikili görüşmeler ve taslak metin teatileri yapıldığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde, Libya Planlama Bakanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti çerçevesinde, bir Mutabakat Zaptı (MoU) nın, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından imza altına alındığı iletilmekte olup, bahse konu metnin Türkçe, İngilizce ve Arapça nüshaları ekte sunulmaktadır. İmzalanan MoU ile, Türk firmalarının Libya daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makineekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Bahse konu MoU, Libya tarafınca gündeme getirilen, firma-işveren idare görüşmelerinin sonuçlarının ifa edilememesi hususunu bertaraf etme amacıyla, Libya Devletinin ilgili tüm Kurumlarının sürece katkı sağlamasını temin etmek üzere imza altına alınmıştır. Libya tarafı, Metnin yürürlüğe girmesini teminen Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve bu çerçevede Metne yürürlüğe girişe ilişkin bir madde eklenmiştir. Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir. Müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklenmektedir. Bahse konu MoU nun yürürlüğe giriş tarihi Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmekte olup, bu konuda Birliğimize bilgilendirme yapılmasını takiben, Birliğimizce gerekli duyurular yapılacaktır. Öte yandan firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olduğu ve bu sorunların firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenecek konuları ihtiva ettiği hususu dikkate alındığında, Metnin yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; 1. Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde, firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir. 2. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermeleri ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkânlarını değerlendirmeleri son derece önemlidir. 3. Firmalarımızın, Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin bilgileri de istatistiki izleme açısından Ticaret Bakanlığı na bildirilmek üzere, Birliğimiz ile paylaşması gerekmektedir. 4. MoU nun imzalanmasını takiben, Ticaret Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bulunan ilgili firmalarımız için bilgilendirme toplantısı yapılması için Birliğimizce Ticaret Bakanlığıyla temas kurulmaktadır. Yapılan mutabakat ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.08.2020
Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik
Sayın Üyemiz, Üyelerimizden gelen talepler ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.08.2020
Montreal Liman İşçilerinin Grevi
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 20.08.2020 tarihli ve 30171052-120.99 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın Birliğimize ilettiği ilgide kayıtlı yazısı ile, Ottava Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgi notuna atfen, Montreal Limanı nda görev yapan 1125 işçinin 9 gündür grevde olduğu, limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşandığı, Kanada nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Liman İşverenleri Birliği arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirilmektedir. Ayrıca yapılan açıklamalarda uzlaşmaya kısa sürede varılacağı ifade edilmekte olup, Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate almalarında fayda olduğu belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.08.2020
Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri (Webinar)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank/ADB) dünyanın en önemli bölgesel kalkınma bankaları arasında yer almaktadır. 1966 yılında kurulmuş olan ADB ye şu anda, aralarında Türkiye nin de yer aldığı 68 ülke üye olmuş olup, bu ülkelerin 49 u Asya-Pasifik bölgesinde bulunmaktadır. Merkezi Filipinler in başkenti Manila da olan bankanın aynı zamanda 31 ülkede ofisi bulunmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye, Türk özel sektörüne yeni pazar olanaklarının sağlanması ve Orta Asya daki Türk Cumhuriyetlerinin kalkınmasına destek olunması amacıyla, Asya Kalkınma Bankası na 1991 yılında "donör ülke" statüsü ile üye olmuştur. Asya nın kalkınmakta olan ülkelerinde ADB tarafından finanse edilen projelerde 1997 yılından bu yana özellikle inşaat alanında faaliyet gösteren Türk firmaları Bankanın projelerine malzeme, ürün, hizmet ve danışmanlık sağlayabilmekte ve bu kapsamda ADB nin ihalelerine teklif verebilmektedir. Bu çerçevede, Asya Kalkınma Bankası nın yapısı, faaliyetleri ve finanse edilen projeler hakkında Türk iş dünyasına bilgi vermek amacıyla "Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri" 17 Eylül 2020 tarihinde 10:00-11:40 saatleri arasında ZOOM platformu üzerinden, Birliğimiz ve ADB işbirliğinde düzenlenecektir. Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti sağlanacak olan Seminerde, ADB temsilcileri tarafından katılımcılara enerji ve ulaştırma altyapı sektörlerinde devam eden ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verilecek, Bankanın iş yapma ve tedarik süreçleri hakkında açıklama yapılacaktır. Seminere katılacak firmalarımızın, ayrıca, ADB uzmanlarına soru sormaları imkanı da sağlanacaktır. Taslak programı ekte sunulan söz konusu Seminere katılmak isteyen firmalarımızın kayıtlarını (İngilizce olarak) adb.tobb.org.tr adresinden en geç 11 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.08.2020
Brunei’de Kampung Pandan Sağlık Merkezi projesi için yatırım çağrısı
Sayın Üyemiz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 19.08.2020 tarih ve 31640088 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Brunei Darusselam Ankara Büyükelçiliği nden alınan notaya atfen, Brunei Sağlık Bakanlığı nı temsilen Brunei Ekonomik Kalkınma Kurulu (BEDB) na bağlı "Syarikat P Cube Sendirian Berhad" kuruluşun, Brunei Darussalam da Kampung Pandan, Kuala Belait bölgesinde kurulacak olan "Kampung Pandan Sağlık Merkezi" projesi için yatırımcı aradığı belirtilmektedir. Ekte bir örneği sunulan söz konusu duyuruda devamla, koşulları karşılayan başvuru sahiplerine Niyet Beyanı belgesi (EOI) teslim edilmeden önce gizlilik sözleşmesi tevdi edileceği; temin edilen Niyet Beyanı nın ise eksiksiz doldurularak 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10:00 a kadar rfp@pcube.com.bn e-posta adresine iletilebileceği kaydedilmektedir. Ayrıca, bahse konu projeyle ilgilenen yatırımcılarımızın, en az bir ticari kalkınma projesinde, en az üç yıllık imar ve işletme tecrübesi ile geçtiğimiz üç senede en az 4,000,000 Brunei Doları (21.590.633 TL) yıllık ciro yapmış olmaları gerektiği belirtilmektedir bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.08.2020
Yatırımlarda Devlet Yardımları
Sayın Üyemiz, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili karara istinaden, Alpu, Günyüzü ve Han ilçelerimiz Alt bölge desteğinden yararlanabilecek olup, 2846 Karar numarası ile Resmi Gazete nin 21 Ağustos Cuma gün ve 31220 no.lu sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına duyurumuz linkinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunulur. Gültekin Güler Genel Sekreter
21.08.2020
TİGEM 2000 Ton Mahsul Ayçiçek Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,27.08.2020 günü saat 10:00 da Şanlıurfa Ticaret Borsasında (buğday pazarı satış bürosunda) işletmemizin 2020 yılı istihsali 2.000 ton mahsul ayçiçeğinin 8 (sekiz parti halinde açık artırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır, bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
20.08.2020
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Sayın Üyemiz, İlgi : 13.07.2020 tarihli ve 34221550-720-6091 sayılı yazımız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazımızla, Birliğimiz ve Polonya Ticaret Odası işbirliğinde 16 Eylül 2020 tarihinde ZOOM üzerinden Türkiye-Polonya Online İş Forumu nun düzenleneceği bildirilmiştir. Bahsi geçen Forum a kayıt tarihi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.08.2020
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında Ciro Düzenlemesi
Sayın Üyemiz, Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimatında, KOBİ lere sunulan alacak sigortası kriterlerinde düzenleme yapılarak, alacak sigortası sağlama kriterleri bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro olarak değiştirilmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan söz konusu değişiklik tebliğine göre, KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecektir. Düzenlemeye göre, daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve “bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı” olarak belirlenmiş kriter, “bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro” olarak değiştirildi. Buna göre, alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’den az olması gerekmektedir. Yapılan düzenlemeyle ayrıca, Merkez’in, gerekli görmesi halinde, bu tutarı her bir başvuru için %20’sine kadar artırabilmesine imkân tanınmıştır. Düzenleme kapsamında, tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya iki dipnot eklenmiştir. Buna göre, cironun, yukarıda belirlenen madde kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına 750,000 TL azami kredi limiti sağlanacaktır. Değişiklikle, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e, çıkarılmıştır. Sigorta aracısına sigorta şirketi tarafından prim tutarının %9’u olarak belirlenen tutar ise %12’ye yükseltilmiştir. Söz konusu tebliğin yayınlandığı Resmi Gazete linktedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Gültekin Güler Genel Sekreter
20.08.2020
Filipinler de New Clark City Projesi
Sayın Üyemiz, İlgi : Filipinler Ankara Büyükelçiliği’nin 10.08.2020 tarihli yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Filipinler Kalkınma İdaresi (Philippines Bases Conversion and Development Authority) tarafından Tarlac eyaletindeki Clark Özel Ekonomik Bölgesinde "New Clark City - NCC" adlı yeni bir şehrin kurulmasının planlandığı bildirilmektedir. Söz konusu şehrin, akıllı, sürdürülebilir ve afetlere dayanıklı bir metropol olarak planlandığı, içinde hükümet, eğitim kurumları, spor, eğlence ve karma kullanım alanları için tesislerin kurulacağı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, anılan şehrin hafif sanayi, lojistik, depolama, soğuk depolama ve gıda işleme faaliyetleri için bir sanayi merkezi olarak tasarlandığı bildirilerek, üretim, sanayi, hafif sanayi, araştırma ve geliştirme, konut ve karma kullanımlı yapılar alanında faaliyet gösteren ve bahse konu proje ile ilgilenen firmaların Filipinler Ankara Büyükelçiliği ile (ankara.pe@dfa.gov.ph) iletişime geçebilecekleri belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.08.2020
Türk-Rus 17.nci Dönem KEK Toplantısı
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.08.2020 tarihli ve 56545660 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, 19 Haziran 2020 tarihinde Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısının gerçekleştirilmiş olduğu, anılan Toplantı kapsamında ekte örneği sunulan taslak Protokol metninin üzerinde mutabık kalındığı, söz konusu Çalışma Grubu Protokolünde yer alan maddelerin de 30 Eylül 2020 tarihinde Rusya Federasyonu nun St. Petersburg kentinde gerçekleştirilmesi öngörülen Türk-Rus KEK 17. Dönem Toplantısının Protokolüne derç edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 17. Dönem KEK Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir. Bilgisi yer almaktadır. Bu itibarla,toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Rusya Federasyonu ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, ülkemizdeki yatırım imkânları, yatırım projeleri ve Rusya Federasyonu nda yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 20 Ağustos 2020 günü mesai saati bitimine kadar Borsamıza (E-posta: eskisehirtb@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
18.08.2020
Standart Tasarıları
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda, Türk Standardları Enstitüsü nden Birliğimize gönderilen elektronik postalarda; - Gaz regülatörleri - Yanıcı gazlar (doğal gaz) için - Giriş basıncı 200 mbar a (dahil) kadar (tkt 2020135589 ) - IOT Tabanlı Güvenlik Sistemleri (tkt 2020135405) - Tekstil - Tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri - Tıbbi olmayan – Özellikler (TSE K 599) - Kahve-Öğütülmüş (tst 13423) - Pistonlu ve Denge Pistonlu Vanalar (tkt 2015105425) - Biyokütle Enerjisine Dayalı Kojenerasyon Sistemi Enerji Üretim Tesisi (TSE K 563/t1) başlıklarında TSE standart tasarılarının görüşe açıldığı bildirilmektedir, bilgisi yer almaktadır. Standart tasarılarına http://www.tobb.org.tr/standart adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi, ve varsa görüş ve önerilerinizi 20 Ağustos 2020 tarihine kadar eskisehirtb@tobb.org.tr adresine gönderilmesini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.08.2020
Fas Tarafından Gümrük Vergilerinin Arttırılması
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 11.08.2020 tarihli ve 56510380 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgi yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği Kazablanka Ofisi nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıya atfen, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması nın 17 nci maddesine göre; ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının % 90 ı oranında gümrük vergisinin Fas tarafından yürürlüğe konulduğu hatırlatılmaktadır. Yazıda devamla, bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi nin internet sitesinde yayımlanan 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6074/211 sayılı sirkülerde özetle; 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6903 sayılı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan "2020 Yılı Değiştirilmiş Finans Kanunu" uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında %30 oranına tabi olan tüm ürünler için ithalat vergisinin %40 a yükseltilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye den ithali gerçekleşen ve %30 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren %40 oranı baz alınarak hesaplanacağı, sirkülerin ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş listesine yer verildiği hususları belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.08.2020
Proje Uzman Envanteri
Sayın Üyemiz, İlgi : Tarım ve Orman Bakanlığı ndan alınan 05.08.2020 tarihli, 2151175 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan ilgi yazıda; Avrupa Birliği Destekli "Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları" başlıklı proje gerçekleştirildiği, söz konusu Proje ile balıkçılık faslında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak, ülkemizin balık stoklarının tespiti ile ilgili altyapıyı güçlendirmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek vs. amaçların olduğu bildirilmektedir. Bu Proje kapsamında ülkemizde balık stok araştırmaları, modellemeleri, balıkçılık yönetimi ile ilgili konularda çalışmakta olan uzman potansiyeli ile ilgili bir envanter oluşturulması, Kurum ve/veya Kuruluşlarda bu ve ilişkili alanlarda görev yapmakta olan araştırmacıların/kişilerin envantere girilmek üzere bilgilerini Bakanlıkları ile paylaşılması talep edilmektedir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.08.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan, Elektronik Ticarette Güven Damgası Tebliği Hakkında değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan, "Elektronik ticarette güven damgası"tebliğindekideğişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi içinTIKLAYINIZ. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.08.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan, Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Yapılan Değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan,Türk gıda kodeksi salça ve benzeri ürünler tebliğindekideğişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi içinTIKLAYINIZ. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.08.2020
Standart Değişikliği
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda, Türk Standardları Enstitüsü nden Birliğimize 01.07.2020 ile 30.07.2020 tarihlerinde iletilen e-postalarda; Grup Adı: Teknik Kurul - TSE EN 12697-1 Bitümlü karışımlar-Sıcak asfalt karışımları için deney yöntemleri - Bölüm1:Çözünür bağlayıcı içeriği - TS ISO 7181 Hidrolik akışkan gücü-Silindirler-Piston ve piston kol tarafı efektif alanı oranları - TS ISO 6406 Gaz tüpleri - Dikişsiz çelik gaz tüpleri - Periyodik muayene ve deneyler Grup Adı: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi - TS EN 1802 Gaz tüpleri - Taşınabilir - Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney Grup Adı: TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi - TS ISO 6406 Gaz tüpleri - Dikişsiz çelik gaz tüpleri - Periyodik muayene ve deneyler Grup Adı: Sağlık İhtisas Grubu - TSE K 142 Kolloidal gümüş esanslı dezenfektan Türk standardlarının yürürlükten kaldırıldığını bildirilmektedir, bilgisi yer almaktadır Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.08.2020
TİGEM 2.000 Ton Yağlık Mahsul Ayçiçek Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,20.08.2020 günü saat 10.00’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında işletmemize ait 2020 yılı istihsali 2.000 ton mahsul ayçiçeğin açık artırma usulü satış ihalesi yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklarwww.tigem.gov.trelektronik adresinde yayınlanmıştır, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
13.08.2020
Belucistan Yatırım Rehberi Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : Pakistan Büyükelçiliği nin 10.08.2020 tarihli ve 19 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Pakistan ın eyaletlerinden biri olan Belucistan ın maden, enerji, hayvancılık, tarım ve turizm sektörlerine yönelik yatırım potansiyeli hakkında genel bilgileri içeren bir rehber hazırlandığı bildirilmektedir. Belucistan Hükümeti Yatırım ve Ticaret Kurulu tarafından hazırlanan bahse konu rehber ekte sunulmaktadır. Yazıda devamla, söz konusu rehberin Belucistan da bulunan özel ekonomik bölgelere yönelik genel bilgileri de içerdiği bildirilmekte olup, konu hakkında yine Belucistan Hükümeti Yatırım ve Ticaret Kurulu tarafından hazırlanan videoya https://www.youtube.com/watch?v=Toswcwy3nhU adresinden ulaşılabileceği iletilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.08.2020
Mercimek, Nohut ve Kuru Fasulye Kalite Kriterleri
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı,İç Ticaret Genel Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna dayanılarakçıkarılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimine İlişkin Yönetmeliğin18 nci maddesi kapsamında lisanslı depolarda depolanan ürünler, yetkili sınıflandırıcılartarafından TSE standartlarına veya Bakanlığımızca belirlenen standartlara göre analiz edilereksınıflandırılmakta olup lisanslı depo işletmelerinde depolanacak kırmızı ve yeşil mercimekürünlerinin sınıflandırılmasında uygulanacak kalite kriterleri 01/07/2019 tarihinde, nohutürününün sınıflandırılmasında uygulanacak kalite kriterleri ise 18/06/2019 tarihindeonaylanarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda, kırmızı ve yeşil mercimek ile nohut ürününe ilişkin kalite kriterlerindedeğişiklik öngören kriterler ile kuru fasulye ürününe ilişkin kalite kriterleri, 30/07/2020 tarihlive 56288994 sayılı Bakanlığımız onayı ile ekteki şekilde yürürlüğe konulmuştur, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.08.2020
INOTEX 2020 Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı nın 07.08.2020 tarihli ve 31593114 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, daha önce 6-9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tahran da düzenlenmesi planlanan Dokuzuncu Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı nın (INOTEX 2020) 12-15 Ağustos 2020 tarihlerinde sanal ortamda düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu fuara ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür ekte sunulmakta olup, ayrıntılı bilgilere www.inotex.com internet adresinden ulaşılması mümkündür. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.08.2020
TOBB ETÜ - Tanıtım Günleri
Sevgili Gençler, İş dünyamızın üniversitesi TOBB ETÜ ile kariyerinize üniversitede başlayabilirsiniz. Mezun olmadan 1 yıl iş tecrübesi kazanabilir ve profesyonel hayata bir adım önde başlayabilirsiniz.www.etu.edu.tr
11.08.2020
Sağlam KOBİ Dijitalleşme ve Afet Dayanıklılığı Programı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Google Türkiye veİdemaişbirliğinde COVID-19 döneminde afet ile mücadele ve iyileşme süreçlerinde KOBİ lere destek sağlama vizyonu ile KOBİ leri afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliği kapasitelerini geliştirmek amacıyla "Sağlam KOBİ Dijitalleşme ve Afet Dayanıklılığı Programı" projesi hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede KOBİ lerin dijitalleşmelerini sağlama ve afetlere hazırlama konularındahttps://dijital.saglamkobi.org/program-hakkindaadresinde yer alan program kapsamında 12 Ağustos – 8 Ekim tarihleri arasındawebinarlargerçekleştirilecektir. Webinarlarakatılım ücretsiz olup, katılmak için http://dijital.saglamkobi.orgadresinden kayıt olunması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.08.2020
Ekvator Ginesi ile Ticaret Hk
Sayın Üyemiz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı nın 06.08.2020 tarihli ve 31582354 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Malabo Büyükelçiliğimiz ile Ekvator Ginesi Adalar Bölgesi Ticaret, Tarım ve Orman Odası yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleştiği bildirilmektedir. Bahse konu görüşmede, Bioko Adası nda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Ekvator Ginesi şirketlerinin ülkemizdeki firmalarla ticari bağlantılar kurup geliştirmeyi arzu ettiklerini ifade ettikleri ve anılan ülke ile ticaret yapmak isteyen şirketler ve ürünleri hakkında tanıtıcı bilgi ve belge talebinde bulundukları belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.08.2020
Kazakistan da Sanayi Projeleri
Sayın Üyemiz, İlgi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13.07.2020 tarih ve 93000617-724.01.03 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Türk Konseyi (TK) Sekretaryası Nota sına atıfla, TK VII. Zirvesinde TK üye/gözlemci devletler arasında yatırımların daha da artırılması ve ortak yatırımların teşviki için yeni mekanizmaların kurulması yönünde çağrıda bulunulduğu belirtilmekte olup, 06/05/2020 tarihinde düzenlenen Ekonomi/Ticaret Bakanları ve Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısında, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı nın, Kazakistan da 2020-2024 yıllarında hayata geçirilmek üzere yaklaşık 100 milyar Dolarlık yatırım projeleri havuzunun Kazak Hükümeti tarafından kabul edildiği bildirilmektedir. İlgilenen firmalarımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na ( e-posta: sinan.durmaz@sanayi.gov.tr) başvurması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinine sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.08.2020
Türkmenistan Yatırımlar Web Sitesi Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi: Ticaret Bakanlığının 27.07.2020 tarih ve 46473657-724.01.03 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Türkmenistan da başta petrolgaz ve enerji kaynaklarının işlenmesi alanlarında olmak üzere hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili olarak yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilerin çevrim içi derlendiği, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan www.invest.gov.tm internet sitesinin faaliyete geçirildiği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.08.2020
TİGEM Ürün Satışları Hakkında
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda, Çeşitli ürün satışlarına ait açıklama yer almaktadır. Açıklama ve ayrıntılar ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
5.08.2020
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Sunumları
Sayın Üyemiz, İlgi : a) 03.07.2020 tarihli ve 5705 sayılı yazımız. b) 13.07.2020 tarihli ve 6065 sayılı yazımız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazılarımız ile duyuruları yapılan; 7 Temmuz 2020 tarihinde Cezayir, 8 Temmuz 2020 tarihinde Fas, 14 Temmuz 2020 tarihinde Suudi Arabistan, 16 Temmuz 2020 tarihinde ise Birleşik Arap Emirlikleri nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katıldığı e-sohbet toplantılarının sunumları ilgili Ticaret Müşavirliklerimizden temin edilmiş olup, ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.08.2020
TMO Kamuoyu Açıklaması ( Mısır Alım Fiyatı)
Sayın Üyemiz, TMO nin yapmış olduğu Kamuoyu Açıklamasında2020 yılı hasat dönemi mısır alım fiyat ve politikalarından bahsedilmiş olup ayrıntılı bilgi içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.08.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan, Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi içinTIKLAYINIZ. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.08.2020
Resmi Gazetede Yayınlanan, Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan, mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarında yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi içinTIKLAYINIZ. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.08.2020
Dışişleri Bakanımızın Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela Ziyaretleri
Sayın Üyemiz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 29.07.2020 tarih ve 31566850 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu nun 5-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela ya resmi ziyaretlerde bulunması öngörüldüğü bildirilmektedir. Bu çerçevede, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, Sayın Bakanımızın muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde yararlanılmak üzere, ülkemizle Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela arasında geliştirilebilecek işbirliği alanları, ziyaret sırasında imzalanabilecek anlaşmalar ve gündeme getirilmesinde yarar görülen konulara ilişkin görüşlerinizin 4 Ağustos 2020 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Borsamıza (E-posta: eskisehirtb@tobb.og.tr) iletilmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.08.2020
TMO Peşin Bakliyat, Pirinç ve Çeltik Satışları
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Kurumun stoklarında bulunan bakliyat, pirinç ve çeltik ekte belirtilen esaslar ile 04-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında peşin bedel ile satılacağı belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.08.2020
Mediterranean Building Exhibition Hk
Sayın Üyemiz, İlgi : Tunus Büyükelçiliği nden alınan 28.07.2020 tarihli ve 273 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Tunus un Ankara Büyükelçiliğinden alınan ilgide kayıtlı yazıda, Tunus ta 3-6 Mart 2021 tarihlerinde, "Mediterranean Building Exhibition (MEDIBAT)" adlı etkinliğin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu etkinliğin, ekolojik yapılar ve yeni yapı teknolojilerin sunulmasına imkan vereceği ve bu alanda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek iş birliği fırsatlarını geliştireceği ifade edilmektedir. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek fuara ek olarak, Ekonomik, Bilim, Yenilik ve Girişimcilik Forumları, iş toplantıları ve workshopların da düzenleneceği bildirilmektedir. Bu çerçevede, bahsi geçen etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere https://www.salon-medibat.com/en/ adresinden ulaşılabilmektedir Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.08.2020
KTO Karatay Üniversitesi Ahilik Bursu Protokolü Hk.
Sayın Üyemiz, KTO Karatay Üniversitesinden Borsamıza gönderilen yazıda, üniversite-sanayi iş birliği ile Türk eğitim sistemine âdeta yeni bir soluk getirmiştir. İş arayan değil, işte aranan ve iş kuran mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen KTO Karatay Üniversitesinde öğrencilere geniş staj imkânının yanı sıra Sektör Danışmanlığı Projesi ile iş tecrübesi sunulmaktadır. Bu proje ile söz gelimi 4 yıllık bir programda olan öğrencimiz, 4 yıllık bir iş deneyimiyle mezun olmakta, iş hayatına daima daha önde başlamaktadır. Çift anadal (ÇAP) çeşitliliği bakımından Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan KTO Karatay Üniversitesi; 31 lisans, 11 ön lisans ve 31 lisansüstü programı ile toplamda 73 programda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. KTO Karatay’da Hukuk Fakültesinden Tıp Fakültesine, Pilotajdan İslam İktisadı ve Finans Bölümüne dek aday öğrenciler için geniş bir bölüm yelpazesi bulunmaktadır. Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı burs programlarını öğrencilerine sunarak gerçek bir vakıf üniversitesi misyonunu kararlılıkla sürdürmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda iş dünyası için de “Ahilik Bursu” adı altında bir burs imkânı sağlıyoruz. Ahilik geleneğini günümüzde de yaşatmanın, günümüz ahilerinin yani günümüz iş adamlarının görevi olduğuna inanıyoruz. Böylece Ahilik Bursu ile Ahilik ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemizle protokol yapan TOBB’a bağlı ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsalarının üyelerine, birinci derece yakınlarına ve eşlerine, ücretli kontenjandan kayıt yaptırmaları hâlinde % 15 oranında Ahilik Bursu indirimi sağlanmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.07.2020
İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
Sayın Üyemiz, İstanbul Ticaret Borsası ülkemizdeki gıda israfının önlenmesi bilincinin geliştirilmesini, kamuoyunda farkındalık oluşturulmasını ve gıda israfının önlenmesi için etkili bulunmasını hedefleyen proje yarışması başlatmıştır. Projenin kapsamı gıda israfında özellikle depolama, distribütörler, perakendeciler ile lokantalar, oteller, hastaneler, okullar, evler ve sair tüketici ayağında gıda israfının önlenmesi, ayrıca israf olacak gıdanın toplanması ve değerlendirilmesidir. Tüm üniversite öğrencileri yarışmaya katılabilirler. Yarışmanın son başvuru tarihi30 Kasım 2020’dir. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için lütfentıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.07.2020
TİGEM Dalında Fıstık Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,27.07.2020 günü saat:14:00 da işletmemizin 2020 yılı istihsali 100.000 kg. yaş salkımlı, cumbalı fıstıkların dalında satış tekrarı 1 (bir) parti halinde pazarlık usulü teklif alma ile yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklarwww.tigem.gov.trelektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
24.07.2020
Islamic Food Processing Association (IFPA) Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası nın 22.07.2020 tarihli ve 223 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, "Islamic Food Processing Association" (IFPA) isimli girişimin lansman etkinliği için, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreterliği ile Islamic Organization for Food Security isimli kuruluşun işbirliği yaptığı bildirilmektedir. Bahse konu girişimin, gıda ile ilgili tüm alanlarda yatırımcıları ve iş insanlarını içeren kıtalar arası bir girişim olmasının beklendiği, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri için gıda güvenliğini sağlamak amacıyla önemli tarım ürünleri üreticileri ve gıda endüstrisinin geliştirilmesindeki tüm paydaşları bir araya getireceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu girişimin tanıtımının 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 12:00 de video konferans formatında gerçekleştirileceği bildirmektedir. Konuya ilişkin İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ndan alınan yazı ekte iletilmekte olup, ilgilenenlerin ifpa@iofs.org.kz adresi üzerinden organizatörlerle iletişime geçmesi mümkündür, bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.07.2020
Türkiye İtalya JETCO Toplantısı Hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı ndan alınan bilgiye istinaden, 29 Temmuz 2020 tarihinde Ticaret Bakanımız Sn. RuhsarPekcan ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sn. Luigi Di Maio nun katılımlarıyla Türkiye İtalyaJETCO Toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, söz konusu toplantıyı izlemek üzere aşağıda bulunan linkten erişim sağlanabilecek olup, izleyicilerin toplantıya bağlı kaldıkları sürece mikrofon ve kameralarının kapalı bulundurulması gerekmektedir. Bağlantı linki: https://stream.lifesizecloud.com/extension/4708519/59fa72ea-3de4-423e-917a-13071961d769 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.07.2020
TİGEM Balyalı Kuru Yonca Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,29.07.2020 günü saat:14:00 da işletmemizin 2020 yılı istihsali 1.000 ton balyalı kuru yonca otunun 1 (bir) parti halinde açık artırma usulü ile satış tekrarı ihalesi yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklar www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır, bilgisi yer almaktadır. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
24.07.2020
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
Sayın Üyemiz, Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur. Program kapsamında;  2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ lerin desteklenmesi"  2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması" teklif çağrıları yayınlanmıştır. Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL ye kadar destek verilebilecektir. Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020 dir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.07.2020
Çerezlik Ayçiçek Toplantısı
Sayın Üyemiz, Çerezlik ayçekirdeği nin kalite parametrelerinin belirlenerek sınıflandırılması ve lisanslı depolarda depolanması gerektiği hakkında 24.07.2020 cuma (yarın) saat 11:00 de Kayseri Ticaret Borsası tarafından video konferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirilecektir. İlgilenen üyelerimizin 23.07.2020 perşembe (bugün) saat 13:00 e kadar 05057996585 numaralı telefondan borsamız personeli Egemen Akbulut ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. İlgili yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize sunulur.
23.07.2020
İş birliği Teklifi
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 20.07.2020 tarihli ve 55958788 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, İran Tarım Seferberliği Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Söz konusu toplantıda; bitki sağlığı ve güvenliği, geleneksel tıp, organik ürünler ve bitkisel ilaç alanında iki ülke arasında teknik iş birliği anlaşması imzalanmak istendiği, İran ın ihraç ürünleri olan safran, mantar, hurma, kuru üzüm, lavanta, gül, kekik, nar, çamfıstığı kabuğu vb. diğer bazı bitki ve bitkisel ürünler için ülkemizdeki ilgili kurumlarla iş birliği ve gerekli durumlarda ortak markalaşma çabalarına girmek istendiği belirtilmektedir. Ayrıca, nar çekirdeğinin yağını almak için ülkemizde teknolojisi bulunan bir şirketle İran da ortak yatırım yapılmasının arzu edildiği dile getirilmektedir. Ek olarak, meyve-sebze kurutma, kuruyemiş dezenfektanı, paketleme, ambalajlama ve otomatik hasat makinelerine ihtiyaç duyulduğu ve söz konusu makineleri Türkiye de üreten veya satan firmalarla tanışmak istedikleri, ülkemizin olumlu yatırım ortamı ve pazar olanakları nedeniyle Türkiye de ortak yatırım yapılabileceği vb. hususları üzerinde durulmaktadır. Yazıda devamla, yoplantıda belirtilen hususlarla ilgilenen firmalarımızın M. Hasan Ebrahimi - Zist Atisazan Sabz (zas_green@hotmail ; 0098 912 803 30 50) iletişim bilgileri kanalıyla irtibata geçmelerinin mümkün olacağı belirtilmiş olup, firmalarımızın İran tarafı ile irtibata geçmeden önce Tahran Ticaret Müşavirliğimizin web sitesini (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar) ziyaret etmeleri ve gerekli durumlarda Müşavirliğimizle temasa geçmelerinde fayda görülmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.07.2020
Hollanda Sohbet Toplantısı
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 20.07.2020 tarih ve 55975723 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda, İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla on-line toplantıların düzenlendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, Hollanda da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Hollanda da yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısının 23 Temmuz 2020 Perşembe günü 15.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Etkinliğe ilişkin program ile erişim linki Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.07.2020
Lokanta/Restoran/Kafe/Kıraathane vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkında
Sayın Üyemiz, İçişleri Bakanlığı’nın 21.07.2020 tarihli Lokanta, Restoran, Kafe, Kıraathane vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkındaki ekte yer verilen genelgesi kapsamında, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21.07.2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına; belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verilmiştir. İlgili genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.07.2020
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, Avrupa KOBİ lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını amaçlayan "KOBİ lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun "https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/callfiche_cos-ppout-2020-2-03_en.pdf" internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.07.2020
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
Sayın Üyemiz, İlgi : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın 08.07.2020 tarih ve 63067023-500-E.19026 sayılı yazısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü nden alınan ilgi yazıda; Akkuyu Nükleer A.Ş. ihalelerine katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı olunması ve bilgilendirme maksadıyla ana yüklenici tarafından İstanbul da Tedarikçi İlişkileri Birimi kurulduğu ve bilgilendirme hattı açıldığı bildirilmektedir. EK: Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.07.2020
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Fransa
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 17.07.2020 tarihli ve 55933771 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği bildirilmektedir. Bu kapsamda yazıda devamla, 21 Temmuz 2020 Salı günü 15.00-16.30 saatleri arasında Fransa da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile ülkede yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımıyla e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir, bilgisi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.07.2020
Soğan/Patates İhracatı
Sayın Üyemiz, 19.07.2020 tarihli Resmi Gazetede belirtildiği üzere, İhracı Ön İzne Bağlı olan “Soğan ile Taze veya Soğutulmuş Patatesin” ön izin şartı kaldırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.07.2020
İhale İçin Niyet Beyanı
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 14.07.2020 tarihli ve 55836308 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda, İlgide kayıtlı yazı ekinde Birliğimize iletilen, Maputo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından gönderilen bir yazıya atfen, Mozambik te faaliyet gösteren Güney Afrika Merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik ilan ettiği niyet beyanı ilanı ekte sunulmuştur, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.07.2020
TİGEM 500.000 KG. Yaş Salkımlı, Cumbalı Fıstık Satış Tekrarı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,21.07.2020 günü saat:14:00 da işletmemizin 2020 yılı istihsali 500.000 kg. yaş salkımlı, cumbalı fıstıkların dalında satış tekrarı 2 (iki) parti halinde kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklarwww.tigem.gov.trelektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
17.07.2020
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait sap satışına ait ihale ilanı
Sayın Üyemiz, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, sap satışına ait ihale ilanı ile ilgili gerekli bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.07.2020
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sayın Üyemiz, Rize Ticaret Borsasının Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çaymer) çay üretim tesislerinde ürettiği çayların satışına başlanmıştır. İlgilenen Üyelerimizin Bilgisine sunarız. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.07.2020
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Türk Standardları Enstitüsü (TSE) nin hijyen ve COVID-19 çalışmaları hakkında 21 Temmuz 2020 Salı günü saat 10:30 da internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır. TSE Başkanı Prof. Dr. Sn. Adem Şahin in katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde COVID-19 Güvenli Üretim, Hizmet ve Turizm Belgeleri ile COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin soruları cevaplandırılacaktır. Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.07.2020
Et Süt Kurumu Deri ve Sakatat Satışı
Sayın Üyemiz, Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden Gönderilen yazıda,sırttan düşme büyükbaş hayvan derisi (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatatı ve yan ürünleri, küçükbaş hayvan derisi ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı satışı yapılacaktır, bilgisi yeralmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.07.2020
Yabancıların Bosna-Hersek te İkameti ve Çalışmalarına İlişkin Mevzuata Dair Kitapçık
Sayın Üyemiz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı nın 13.07.2020 tarihli ve 31509331 sayılı yazısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Bosna-Hersek te faaliyet gösteren bir firmamızın yerel Hukuk Müşaviri Adnan Hadzimusiç tarafından, Saraybosna Ticaret Müşavirliğiyle işbirliği ve Saraybosna Büyükelçiliğimizle istişare içinde ekte bir örneği sunulan "Bosna Hersek te Yabancıların İkameti ve Çalışması" isimli kitapçığın hazırlandığı bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.07.2020
Yeni Normalde Liderlik Eğitimi
Sayın Üyemiz, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasından Borsamıza gelen yazıda, dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını yalnızca günlük alışkanlıklarımızı değil, iş hayatımızı daderinden etkilemiştir. Pandemi öncesi bazı şirketlerin başlatmış olduğu dijitalleşme ve Home-Officedüzeni artık birçok şirket için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.Bu kapsamda yalnızca çalışanların değil, yöneticilerin ve liderlerin de kendilerini yenileme vegeliştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.TD-IHK olarak, bu alışılmışın dışındaki düzende çalışanlarınızı ve ekiplerinizi daha verimli bir şekildeyönetmeniz ve olası krizleri başarıyla atlatabilmeniz için Koç ve Danışman Sayın Çiğdem Güven’lebirlikte hazırlamış olduğumuz eğitim programını duyurmak isteriz, bilgisi yer almaktadır. Eğitim Programı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.07.2020
2020/03 Sayılı Il Hayvan Saglık Zabıtası Komisyon Kararları Hk.
Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünden Borsamıza gelen, 09.07.2020 tarih ve 2020/03 karar nolu Eskişehir İli Hayvan Sağlık ZabıtasıKomisyon Kararı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.07.2020
Eskişehir Tarım Fuarı 2020, 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı
Sayın Üyemiz, 30 Eylül - 4 Ekim 2020 tarihlerinde ETO – TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Eskişehir Tarım Fuarı 2. Kez tüm Tarım sektörünü biraraya getirmeye hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.07.2020
01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kira Sözleşmeleri Hakkında Önemli Bilgilendirme
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda, 01.07.2012 de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte, mesken ve işyeri olarak kullanılan taşınmazların tabi olduğu hukuki rejim büyük ölçüde tek Kanun altında toplanmış ve ortak hükümlere tabi kılınmıştır. Bununla birlikte 14.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un" geçici 2 nci maddesiyle belli hükümlerin uygulanması ertelenmiştir. Anılan hükme göre: "Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır". Bahsi geçen hüküm nedeniyle 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeler, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine yapılan işyeri kiralarını kapsamaktadır. Bu kapsamda yürürlüğe giren düzenlemeler şu şekildedir: 1. Kira İlişkisinin Devri 8 (m. 323) Kiracısı tacir veya tüzel kişi olan işyerlerinde; Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemeyecektir. Kiraya veren ise, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamayacaktır. Kiraya verenin yazılı rıza vermesi halinde, kira ilişkisi kendisine devredilen kişi (yeni kiracı), kira sözleşmesinde kiracının (eski kiracı) yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. Ancak işyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur. 2. Sözleşmenin Bitiminden Önce Kiralananın Geri Verilmesi (m. 325) Kiracının, kiralanan yeri sözleşme süresinin dolmasından önce feshetmesi halinde, kira sözleşmesinden doğan borçlar, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam edecektir. Kiracının bu süre içerisinde kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları da sona erecektir. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür. 3. Olağanüstü Fesih (m. 331)Eski Borçlar Kanunu ndan farklı olarak hem belirli hem de belirsiz süreli sözleşmelerde, taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar. 4. Bağlantılı Sözleşme (m. 340) Sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi, kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir. Bu düzenlemeden hareketle, kiracının yarar sağlayacağı ve doğrudan kiralanan yerin kullanımıyla bağlantısı olmayan sözleşmeler yapılamayacaktır. Söz gelimi depo, otopark, vale ve benzeri gereksinimleri olmayan bir işyerine ve kiracıya, bu hizmetler için ayrıca kira bedeli yansıtılmayacaktır. 5. Güvence (Depozito) Bedeli (m. 342) Kiracının ödeyeceği güvence bedeli 3 aylık kira bedelinden fazla olmayacaktır. Para niteliğinde olan güvence bedelleri bir bankada vadeli tasarruf hesabına yatırılacaktır. Bu hesaptaki para, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilemeyecektir. Banka güvece bedelini ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verilebilecektir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür. 6. Kiracı Aleyhine Değişiklik Yasağı (m. 343) Esasen eski Borçlar Kanunu nda da yer alan hüküm gereği; kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacaktır. 7. Kira Bedelinin Belirlenmesi (m. 344) Yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır. 5 yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenecektir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, yukarıdaki ilkelere göre değiştirilebilecektir. Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamayacaktır. Ancak, Kanunun, "Aşırı ifa güçlüğü" başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklı tutulmaktadır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak hâkim tarafından hakkaniyetli bir bedel belirlenebilecektir. Bu noktada 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı olduğunu hatırlatmak gerekir. Bir diğer ifadeyle Kanun, yabancı para cinsinden sözleşme yapma yasağına dair bir esneklik getirmemektedir. 8. Kiracı Aleyhine Düzenlemeler (m. 346) Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecek; Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersiz olacaktır. 9. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı (m. 354)Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemeyecektir. Bu hükümle birlikte Türk Borçlar Kanunu nda yer alan "dava yoluyla kira sözleşmesinin sonlandırılması" sebeplerinin, sınırlı sayıda olması sonucu doğmaktadır. 1.7.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak bu düzenlemelerle ilgili olarak kiracısı veya kiralayanı olduğunuz taşınmazlarla ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.07.2020
TÜRKİYE-POLONYA ONLINE İŞ FORUMU
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza intikal eden yazıda; TOBB ve Polonya Ticaret Odası işbirliğinde, tıbbi ekipmanlar, kozmetik, tekstil ürünleri (giyim), bio teknoloji ve ilaç, gıda ve tarım ürünleri, otomotiv, beyaz eşya ve ev kimyasalları (temizlik ürünleri) alanlarında faaliyet gösteren Polonyalı firmaların katılımıyla, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü ZOOM üzerinden "Türkiye-Polonya İş Forumu ve İş Görüşmeleri" gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Türkiye ve Polonya daki iş imkanları konusunda sunumların yer alacağı İş Forumu kapsamında Türk ve Polonyalı firmalar arasında, her iki taraftan gerekli talep olması halinde, belirtilen sektörlerde paralel ikili görüşmelerin düzenleneceği belirtilmiştir. İş Forumu Taslak Programı ekte yer almaktadır. İş Forum un sabahki oturumunda açılış konuşmaları ve sunumlara yer verileceği bildirilmiş olup, bu bölümde Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti sağlanacağı bilgisi verilmiştir. Forum un öğleden sonraki oturumunda firmalar arası gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin ise İngilizce olacağı ifade edilmiştir. Türkiye-Polonya İş Forumu na katılmayı arzu eden firmaların kayıtlarını (İngilizce olarak)polonya.tobb.org.tradresinden en geç 21 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Polonyalı şirketlerin profili, katılımcı listesi ve toplantı için teknik ayrıntılarının, katılım teyidi bildiren firmalarımızla bilahare paylaşılacağı belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
14.07.2020
Çin e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatının Başlaması
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nden Borsamıza gönderilen yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgi yazısına atfen "Türkiye den Çin e İhraç Edilen Antepfıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol"ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol ün şartlarına uymak kaydıyla,kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş AntepfıstığınınÇHC ye ihracatının yapılabileceği belirtilmiştir. Anılan Protokol e söz konusu ülkeye ihracatta yetkilendirilen depo ve işletme tesisleri listesine, bitki sağlık sertifikası örneğine ve MBr/Fosfin Fumigasyon metodu ile ilgili bilgi/belgelere aşağıda verilen bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir. https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2046/Cin_Antepfistigi_Ihracat
14.07.2020
Ticari Dolandırıcılık Hakkında (Hong Kong)
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza intikal eden yazıda; son dönemde ülkemizde yerleşik firmalar tarafından Hong Kong Ticaret Ataşeliğine iletilen e-postalarda, elektronik ithalat gerçekleştirmek amacı ile Hong Kong firmaları ile işbirliğinde bulunulduğu, buna karşın ödemenin yapılmasını müteakip ilgili Hong Kong firması ile irtibatlarının kesildiği bilgilerinin yer aldığı ifade edilmiştir. Yazıda devamla, önümüzdeki dönemde benzer mahiyette ticari dolandırıcılıkların yaşanmamasını teminen, ülkemizde yerleşik şirketlerin Hong Kong dan gerçekleştirecekleri tedariklerde ekte ismi paylaşılan web adresleri üzerinden alım yapmamalarının önem arz ettiği belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
14.07.2020
EUROSTARS PROGRAMI TÜRKİYE-İSKANDİNAVYA ÇAĞRISI
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza intikal eden yazıda; Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için Eurostars Programı Proje Teklif çağrısının açıldığı bildirilmiştir. Eurostars kapsamında, herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı olmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projelerinin desteklendiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri destekleneceği bilgisi verilmiştir. Proje konsorsiyumlarında Ar-Ge yoğun bir KOBİ nin koordinatör olarak yer almasının beklendiği bildirilmiş olup, ayrıca ilgili İskandinav firmaları ile iletişime geçmek ve ortak bulmak için, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından oluşturulan LinkedIn web sayfasına (https://www.linkedin.com/groups/8789769/) kayıt olunması gerekmektedir. Çağrı için son başvuru tarihinin 03 Eylül 2020 olduğu belirtilmiş olup, başvuruların Eurostars websitesinden (https://www.eurostars-eureka.eu) alınacağı bilgisi verilmiştir. TÜBİTAK, programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği açıklanmıştır. Detaylı bilgi için kurumun Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ile (Eurostars Ulusal Proje Koordinatörü Elif Doğan Arslan, Tel: 0312 298 14 16 e-posta:eurostars@tubitak.gov.tr,www.ufuk2020.org.tr) irtibat kurulması gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
14.07.2020
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Birleşik Arap Emirlikleri
Sayın Üyemiz, İlgi : a) 13.07.2020 tarihli ve 6065 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı nın 13.07.2020 tarihli ve 21752 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile 16 Temmuz 2020 Perşembe günü 15.00-16.30 saatleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceğinin duyurusu yapılmıştır. Bu defa, Ticaret Bakanlığı nın ilgi (b) de kayıtlı yazısı ile bahse konu e-sohbet toplantısının Microsoft teams linkinin ekte yer aldığı şekilde değiştiği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.07.2020
Sohbetler - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 10.07.2020 tarihli ve 21610 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" başlıklı toplantılar düzenlendiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, 14 Temmuz 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Suudi Arabistan; 16 Temmuz 2020 Perşembe günü ise 15.00-16.30 saatleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, ayrıntılı bilgi ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.07.2020
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Sayın Üyemiz, İlgi : Budapeşte Ticaret Müşavirliği nin 13.07.2020 tarihli elektronik postası. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Budapeşte Ticaret Müşavirliğimizin ilgide kayıtlı elektronik postasında, daha önce 1971 yılında Budapeşte de düzenlenmiş olan Macaristan Dünya Expo sunun 50. yılı münasebetiyle Macaristan ın, 2021 yılında "World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021" adlı Avcılık ve Doğa Expo sunu düzenleyeceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, 25 Eylül-14 ekim 2021 tarihlerinde Budapeşte de organize edilmesi beklenen Expo nun insanlık ve doğa arasındaki bağlantıyı sembolize edecek şekilde "ONE WITH NATURE" sloganı ile düzenleneceğini ve doğanın sürdürülebilir şekilde kullanımıyla ilgili değerleri esas alacağını belirten Macar yetkililerinin, ülkelerin bu konudaki bilgi, tecrübe, gelenek ve kültürel değerlerini sergileyecekleri pavilyonları ile Expo ya katılımlarını beklediklerini ifade etmektedir. Ayrıca, ülke pavilyonlarının yanısıra özel sektör iş insanlarının ve örgütlerinin katılım sağlayacağı ayrı pavilyonların kurulmasının planlandığı, avcılık, doğa, su ve çevre yönetimi vb. alanlarda işbirliği imkanlarının geliştirilebileceği profesyonel etkinliklerden, B2B organizasyonlarına kadar farklı etkinliklere yer verilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Öte yandan Expo kapsamında avcılık ve doğa teması ile Budapeşte başta olmak üzere ülke genelinde 660 etkinliğin gerçekleştirilmesi, Avrupa Binicilik Şampiyonasından okçuluk ve tazı yarışmalarına 19 çeşitli uluslararası etkinlik düzenlenmesinin, müzik ve kültürel etkinliklerin, gastronomi festivallerini kapsayan 14 adet çeşitli Macar etkinliğinin gerçekleştirilmesinin ve Yaban Hayatı Forumu gibi 4 adet küresel konferans düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, bu çerçevede, Avrupa ülkelerinden Türk Konseyi üyesi ülkelerine kadar dünyanın farklı noktalarından katılımcıları biraraya getirmesi beklenen Expo ya katılımın ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinden gastronomiye, doğa sporlarından doğa turizmine, mal ve hizmet sektörlerine tanıtım fırsatı sağlayacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, ülkemizin genel ve sektörel tanıtımı kapsamında ilgili firmaların ürün ve hizmetleri ile birlikte Expo ya katılımlarının faydalı olacağı belirtilmektedir. Söz konusu Expo ya ilişkin detaylı bilgilere https://onewithnature2021.org/en adresinden ulaşılabilmekte olup, Expo ya katılım hususunda ilgili linkte yer alan irtibat noktasıyla temas kurulması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.07.2020
TMO Hibe Satışları Hakkında
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Süriyede yaşayan halka yardım amacıyla, ekmeklik buğday karşılığı 15.000 ton çuvallı un ihalesi yapılacağı bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.07.2020
Ticari Dolandırıcılık Hakkında
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 09.07.2020 tarihli ve 55698096 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısında, Hong Kong Ticaret Ataşeliği nden alınan yazıya atfen, son dönemde ülkemizde yerleşik firmalar tarafından Hong Kong Ticaret Ataşeliğine iletilen e-postalarda, elektronik ithalat gerçekleştirmek amacı ile Hong Kong firmaları ile işbirliğinde bulunulduğu, buna karşın ödemenin yapılmasını müteakip ilgili Hong Kong firması ile irtibatlarının kesildiği bilgilerinin yer aldığı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, önümüzdeki dönemde benzer mahiyette ticari dolandırıcılıkların yaşanmamasını teminen, ülkemizde yerleşik şirketlerin Hong Kong dan gerçekleştirecekleri tedariklerde ekte ismi paylaşılan web adresleri üzerinden alım yapmamalarının önem arz ettiği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.07.2020
Standart Değişikliği
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Türk Standardları Enstitüsü nden TOBB a 01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihlerinde iletilen e-postalarda; - TS 10324 Jeoteknik deney metotları-Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini - TS 3959 Grafit-Fotometrik yöntemlerle kimyasal analiz - TS 3961 Grafit-Kül miktarının tayini - TS EN ISO 21178 Hafif konveyör bantlar-Elektrik direncinin tayini - TS EN 730-1 Gaz kaynak donanımı-Emniyet cihazları-Bölüm 1:Bir alev(geri tepme) tutucu ile birleşik - TS EN 61215 Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı - TS İSO 16739-1 İnşaat ve tesis yönetimi endüstrilerinde veri paylaşımı için Endüstri Temel Sınıfları (IFC)- Bölüm 1: Veri şeması - TSE K 412 Plastik mantolama dübelleri - Dış cephe ısı yalıtımının sabitlenmesi amacıyla kullanılan - TS EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler-Buhar basıncında sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar - TS EN 1650+A1 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın değerlendirilmesi-Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 1) Türk standardlarının yürürlükten kaldırıldığını, - TS 12432 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Çelik Konstrüksöyonlar İçin-Somunlu veya Somunsuz Türk standardlarının ilgili bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulduğu bildirilmektedir. bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.07.2020
Otopark Yönetmeliği Hakkında
Sayın Üyemiz, İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 30.06.2020 tarih ve 34221550-045.99-5547 sayılı yazısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, üyelerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, OtoparkYönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı ResmiGazete de yayımlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 31.12.2020tarihine kadar uzatmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.07.2020
Malatya Kayısısı İsminin Kullanılması Hakkında
Sayın Üyemiz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ndan aldığımız 26.06.2020 tarih ve 777 sayılı yazıda (Ek), günümüz dünyasında kültürel değerlerin korunması ve bu yönde oluşan talebin karşılanmasına yönelik çalışmaların, son yıllarda Türkiye de de karşılığını bulduğu, çok sayıda kültürel değer ve ürünlerin menşeleriyle koruma altına alındığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, "Malatya Kayısısı"nın belirli isim ve işaretlerle hem ülkemizde Türk Patent Kurumu nda hem de Avrupa Birliği Komisyonu nda tescilinin sağlandığı ifade edilmektedir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası nın, sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğu "Malatya Kayısısı" ürününün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü pazara sunan tüccarların haklarının korunmasına adına gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunacağı ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.07.2020
KOSGEB KOBİ Destekleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ lerin payını ve etkinliğini artırmak amacıyla kurulan KOSGEB in, KOBİ lere yönelik destek ve hibeleri hakkında 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 16:00 da internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır. Birliğimiz Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu ile KOSGEB Başkanı Sn. Prof. Dr. Cevahir Uzkurt un katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde KOSGEB KOBİ destek ve hibeleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır. Bilgisi yer almaktadır. Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
10.07.2020
TİGEM 1.000 Ton Balyalı Kuru Yonca Otu Satışı
Sayın Üyemiz; TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,22.07.2020 günü saat:14:00 da işletmemizin 2020 yılı istihsali 1.000 ton balyalı kuru yonca otunun 1 (bir) parti halinde açık artırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklar www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır,Bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
9.07.2020
Trendyol da İşini Büyüt KOBİ Destek Programı
Sayın Üyemiz; TOBB ve Trendyol işbirliğinde, "Trendyol da İşini Büyüt KOBİ Destek Programı" başlatılmıştır. Programın amacı, Oda ve Borsalarımıza üye kuruluşların Trendyol da avantajlı koşullarda kendi bünyelerindeki veya üretimini yaptıkları mallarının satışa başlamasını sağlamaktır. Program kapsamında üyeleriniz, ürettiği veya satışını düşündükleri malları Trendyol üzerinden komisyonsuz satabilecektir. Trendyol da bir ay boyunca, 30 bin TL ye kadar sıfır komisyonla satış yapmak mümkündür. Destekten sadece Trendyol a ilk defa satıcı olma başvurusu yapacak KOBİ lerimiz faydalanabilecektir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.07.2020
Türkiye-İspanya I. Dönem JETCO Toplantısı
Sayın Üyemiz; İlgi: Ticaret Bakanlığı nın 07.07.2020 tarihli ve 76552293-724.01.01 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda, ilgide kayıtlı yazıda Türkiye-İspanya I. Dönem JETCO Toplantısı nın Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve İspanya Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto Illera eşbaşkanlıklarında video konferans yöntemiyle 23 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, İspanya ile ilişkilerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar, sorunlar ve çözüm önerilerine dair bilgi notunun Bakanlığa iletilmek üzere en geç 12 Temmuz 2020 tarihine kadar Borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
8.07.2020
TİGEM Dalında Fıstık ve Badem Satışı Hk.
Sayın Üyemiz; TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,14.07.2020 günü saat:14:00 da işletmemizin 2020 yılı istihsali 4.300.000 kg. yaş salkımlı, cumbalı fıstık ve 120.000 kg. yaş salkımlı, cumbalı bademlerin dalında satışı 13 (onüç) parti halinde kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. ihale ile ilgili evraklarwww.tigem.gov.trelektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
7.07.2020
TMO Çeşitli Ürün Satışları Hk.
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Kurumun stoklarında bulunan ekli listelerde yer alan mısır, pirinç, çeltik, bakliyat, ELÜS ve İthal ürün satışları ekte belirtilen esaslar ve fiyatlarla belirtilen tarihlerde satışı yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.07.2020
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
Sayın Üyemiz; İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 24.06.2020 tarihli ve E-00055253636 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,İlgi de kayıtlı yazıda, CiddeTicaret Ataşeliği nden Ticaret Bakanlığı na iletilen bir yazıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından bazı ürünlerde uygulanan gümrük vergisi oranlarının arttırıldığı ifade edilerek, söz konusu vergilerin 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Anılan ürünlere ilişkin güncel listeye Birliğimiz Dış Ticaret Müdürlüğü https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2824&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilmekte olup, Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.07.2020
UFUK2020 KOBİ Destekleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Türkiye koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılan, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe desteği sağlayan Avrupa Birliği Ufuk2020 Projesi kapsamında KOBİ lere özel olarak hazırlanan destek ve hibeler hakkında 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 10:00 da internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere katılmak için http://webinar.tobb.org.tr adresinden kayıt olunması gerekmekte olup, konuya ilişkin duyuru ekte yer almaktadır. Birliğimiz organizasyonunda, TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürü Ufuk Atay ın katılımı ile gerçekleştirilecek seminerde Ufuk2020 KOBİ destek ve hibeleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.07.2020
TOBB Ticaret Merkezi hk.
Sayın Üyemiz; Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM), şirketlerin yurtdışı pazarlara girişte faydalanabilecekleri, ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, şirketlere hukuki ve mali danışmanlık ile dağıtım ağlarının güçlendirilmesine yönelik hizmetlerin sunulduğu merkezlerdir. Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı nca belirlenen hedef ülkelerde TTM ler kurulması planlanmaktadır. Bu çerçevede ilk durak Amerika Birleşik Devletleri nin Şikago şehri olmuştur. Kuruluş çalışmaları tamamlanan TOBB TTM Şikago, dünyanın üçüncü en yoğun hava kargo taşımacılığının yapıldığı O hare Havalimanı yakınında konumlandırılmış, 8.100 m2 si depo alanı ve 1.160 m2 si ofis alanı olmak üzere toplam 10.300 m2 kapalı alan ile Şikago da Türk şirketlere hizmet verecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında faaliyetlerini sürdürmekte olan TOBB TTM Şikago, kullanıcı şirketlere ABD de özel olarak seçilmiş pazar segmentlerinde katma değerli hizmetler sunan ve sistemin tüm bileşenlerinin tek çatı altında toplandığı bir platform özelliği taşımaktadır. Profesyonel ekibiyle piyasadaki rakiplerine göre birçok konuda daha teknik, belirgin avantaj ve iyileştirmeler içeren olanakları bir arada sunmaktadır. TOBB TTM Şikago, öncelikli olarak makine ve teçhizat, elektrikli makina, otomotiv yan sanayi, mobilya ürünleri, plastik, kauçuk ve kimyasal ürünler, mermer, çimento ve diğer taşlar, tekstil ve hazır giyim, gıda ürünleri ve diğer hızlı tüketim malları, demir ve çelik ile demir ve çelikten eşyalar, hava taşıtları aksam ve parçaları, alüminyum ve alüminyumdan eşyalar sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Konu ile ilgili ABD pazarına ilgi duyan üyelerimizin bilgilerini ekteki formata uygun olarak eskisehirtb@tobb.org.tr adresine bildirilmesini rica ederiz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.07.2020
İşyerleri ve Ulaşım Araçları İçin COVID19 Çalışma Rehberi Afişleri
Sayın Üyemiz; İlgi : Sağlık Bakanlığı ndan alınan 24.06.2020 tarih ve 149 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Sağlık Bakanlığı ndan alınan ilgi yazıda; Bilimsel Danışma Kurulu tarafından, "Çalışma Rehberi Afişi" ve "Kapasite Bilgisi Afişi" hazırlandığı bildirilerek, ekteki yazıda belirtilen sektörlere ilişkin faaliyet gösteren üyelerimizin afişleri internet ortamından temin edilerek bastırması ve işyerlerine asılması talep edilmektedir. İlgili bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.07.2020
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Fas ve Cezayir
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 03.07.2020 tarihli ve 55554744 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda, ilgide kayıtlı yazıda, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" başlıklı toplantılar düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, 7 Temmuz 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Cezayir; 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü ise 15.00-16.30 saatleri arasında Fas da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, ayrıntılı bilgi ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.07.2020
Kırsal Kalkınma Destekleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu nun KOBİ lere yönelik destek ve hibeleri hakkında 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 16:00 da internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü nün katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde kırsal kalkınma destekleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır. Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
6.07.2020
TMO BAKLİYAT PEŞİN SATIŞLAR
TMO stoklarında bulunan kalibre edilmiş (2 kg lık paketli) Nohut ve Yeşil Mercimeklerin perakende ve toptan satışına 01.07.2020 tarihi itibariyle kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili olarak devam edilmektedir. Ayrıca Mersin ve Kırşehir TMO Şube Müdürlüklerinde stoklu yaklaşık 565 ton çuvallı kalibre nohudun peşin toptan satışına da kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın devam edilecektir. Ayrıntılı bilgiye www.tmo.gov.tr ve Şube Müdürlüklerinden ulaşabilirsiniz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.07.2020
TMO Mısır, Pirinç, Çeltik Satışı
Sayın Üyemiz; TMO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TMO mısır stokları, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa Şube Müdürlükleri stokları 1.250 TL/Ton, diğer şube stokları 1.300 TL/Ton ve İthal mısırlar ise 1.325 TL/Ton fiyatlarla besici ve yetiştiricilere, yem fabrikalarına, nişasta, mısır irmiği ve biyoetanol fabrikalarına satışa açılmıştır.Ayrıca 10.478 ton pirinç ve 12.379 ton çeltik TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden satışa sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla Gültekin Güler Genel Sekreter
2.07.2020
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler - ABD ve Kanada
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri ile birlikte Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantılarının düzenlendiği bildirilmektedir. Yazıda devamla, 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü 16.00-17.30 saatleri arasında Amerika Birleşik Devletleri; 2 Temmuz 2020 Perşembe günü yine 16.00-17.30 saatleri arasında Kanada da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerinin katılımıyla e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek söz konusu toplantıya ilişkin detaylarahttps://bit.ly/2CX2NHxinternet adresinden ulaşılabilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
30.06.2020
RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ
Sayın Üyemiz, 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kısa çalışma ödeneğinin 01.07.2020 tarihinden itibaren bir ay daha uzatılması düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-4.pdf 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği hükmünün bir ay süre ile daha uzatılması düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-5.pdf Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
30.06.2020
Türkiye-Letonya I.Dönem JETCO Toplantısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Borsamıza gelen yazıda,Türkiye-Letonya I.Dönem JETCO Toplantısının Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Letonya Bakanı Sn.Janis Vitenbergs in eş başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle 9 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşeceği belirtilerek söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Letonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 2 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 12:00 ye kadareskisehirtb@tobb.org.trmail adresineiletilmesini rica ederiz. Saygılarımızla,
30.06.2020
Yabancıların Cezayir de Kuracağı Şirketlere İlişkin Mevzuat Değişikliği
Sayın Üyemiz, TOBB’dan Borsamıza iletilen 29.06.2020 tarih ve 5504 sayılı alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı nın yazısına atfen;04 Haziran 2020 tarihli Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan Ek Bütçe Kanunu nun 49 ve 50. maddesiyle, ticaret veya imalat sanayinde faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketlere ilişkin hisselerin %51 inin Cezayir vatandaşlarına ait olma kuralının değiştirildiği belirtilmektedir. Söz konusu değişiklik neticesinde; Cezayir ulusal ekonomisi için stratejik olan sektörler (ulusal madenler; enerji sektörü; savunma sanayii; demiryolları, limanlar ve havalimanları; ilaç endüstrileri) dışında kalan tüm sektörlerde faaliyet gösteren yabancıların, hisselerinin %100 ü kendilerine ait olmak üzere şirket kurmalarının mümkün hale geldiği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
30.06.2020
2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Sayın Üyemiz, Kurban kesmek isteyenlerin uyması gereken kuralların düzenlendiği 26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
26.06.2020
2020 Nefes Kredisi Başvuruları Sona Ermiştir
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 25.06.2020 tarih, 34221550-853.02-5429 sayılı yazısı ile; İçinde bulunduğumuz dönemde işletmelerimizin finansman ihtiyacına destek olmak üzere 27.04.2020 tarihinde TOBB’un katkıları ile Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Denizbank arasında imzalanan protokol kapsamında Denizbank’ın tüm şubelerinde başlatılarak başarı ile yürütülen 2020 Nefes kredisi projesinin sona erdiği bildirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Eskişehir Ticaret Borsası
26.06.2020
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nden TOBB a intikal eden 70897689-439.99 sayılı yazıekinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılması öngörülendeğişiklikleri içeren Yönetmelik metni ve karşılaştırma cetveli ekte gönderilmekte olup, söz konusu metneilişkin görüşlerinizin 29/06/2020 Pazartesi tarihi saat 12:00 ye kadar eskisehirtb@tobb.org.tr mail adresineiletilmesini rica ederiz. EKLER: 1- Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün yazısı (1 sayfa) 2- İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticereti Hakkında Yönetmelik (12 sayfa) 3- İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Karşılaştırma Tablosu Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.06.2020
Güven Damgası
Sayın Üyemiz, İnternetten alışverişte TR-GO logolu güven damgasına sahip e-ticaret sitelerini gönül rahatliğıyla tercih edebilirsiniz. TOBB Tanıtım kampanyası başladı. Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği elektronik ticaretin sağlıklı ve güvenli büyümesine destek oluyor. Link için tıklayınız.
25.06.2020
E-Fatura Uygulamasına Geçiş
Sayın Üyemiz, E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 01/07/2020 tarihine kadar gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır. Geçiş Tavimine, linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.06.2020
VERBİS e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Kişisel Verileri Koruma Kurumu nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu nda VERBİS e son kayıt süreleri Borsamızca TOBB a yapılan talep doğrultusunda, çatı kuruluşumuzun etkin girişimleri sonucunda ekte mevcut tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
25.06.2020
"Yetenek Kapısı" Çevrimiçi Kariyer Platformu
Sayın Üyemiz; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan "Yetenek Kapısı" çevrimiçi kariyer platformu (www.yetenekkapisi.org); işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman ve mekândan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır. Birliğimiz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile 8 Haziran 2020 tarihinde İş Birliği Protokolü imzalamış olup "Yetenek Kapısı" çevrimiçi kariyer platformunu desteklemektedir. Bu kapsamında hem Oda ve Borsalarımızın hem de Oda ve Borsalarımıza üye firmaların "Yetenek Kapısı" kariyer platformuna üye olmaları önem arz etmektedir. "Yetenek Kapısı"nda oluşturulacak hesap ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer merkezleri ile iletişim kurulabilmekte, şirketlerin ve kurumların iş/staj ilanları istenilen üniversite ve bölümlerden öğrencilerin/mezunlarının başvurusuna açılabilmekte, özgeçmişler incelenerek adaylar ile sistem üzerinden iletişim kurulabilmektedir. Yetenek Kapısı; eğitimli gençler arasındaki marka bilinirliğinin artırılmasına, aynı zamanda kariyer etkinliklerinin düzenlenerek üniversitelerin düzenlediği kariyer fuarlarından haberdar olunmasına ve kayıt yaptırılabilmesine imkan sağlamaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.06.2020
Meksika Siber Dolandırıcılık Vakaları Hak.
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 16.06.2020 tarihli ve 68460249-951.01.04 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen,Meksika da yerleşik şahısların Türk firmasının veya yurt dışındaki müşterisinin e-posta hesapları üzerindenyapılan ticari yazışmaları ele geçirmesi ve izlemesi sonucunda ödeme işleminin verilen bir hesap numarasınayapılmasının talep edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık vakalarında artış olduğunungözlemlendiği, Meksika da banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme emrinde yer alan alıcı ismi ile resmihesap isminin veya hesap numarasının uyuşmasının zorunlu olmadığı, mevzuat açığının firmalarımızınmağduriyetine sebep olduğu bildirilmektedir.İlgi yazı ekinde sunulan söz konusu yazıda, firmaların elektronik haberleşme sistemlerinin "hacklenme" vesiber saldırıya karşı korunacak şekilde yönetilmesi ve ödeme işlemi gerçekleştirilmeden evvel hesapbilgilerinin müşteri ile telefon görüşmesi aracılığıyla teyit edilmesi hususları belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.06.2020
TİGEM Mahsul Buğday Ve Selektöraltı Buğday Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,İşletmemiz 2019 yılı istihsali; 3.012,40 ton mahsül buğday ve 523,10 ton selektöraltı buğdayın borsaşartlarında peşin bedel ve pazarlık usulü ile 13 (onüç) parti halinde satılacaktır,bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
20.06.2020
LGS ve YKS Tedbirleri Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sayın Üyemiz, İç İşleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle,yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: 1- Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. 2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak. 3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. 4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri; LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. 5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibişehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. 6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. 7- AçıkOlacakİş Yeri, İşletmeveKurumlar a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.), b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), d) Akaryakıt istasyonları, e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi, f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, j) Oteller ve konaklama yerleri, k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, p) Sebze/meyve toptancı halleri, 8- İstisnaKapsamında Olan Kişiler a) Bu Genelgenin (7) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil), c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar, ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), o) Veteriner hekimler, ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar, ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar, Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır. Bu Genelgenin (7) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (ı) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca; LGS sınavı için en geç 19.06.2020 Cuma günü saat 13.00 a, YKS sınavı için en geç 26.06.2020 Cuma günü saat 13.00 a kadar alınacaktır. Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur, Saygılarımızla, Gültekin Güler Genel Sekreter
19.06.2020
TİGEM 3.012,40 ton mahsul buğday ve 523,10 ton selektöraltı buğday satıs ıhalesı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,İşletmemiz 2019 yılı istihsali; 3.012,40 ton mahsül buğday ve 523,10 ton selektöraltı buğdayaçık artırma usulü 13 (onüç) parti halinde satılacaktır,bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
17.06.2020
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Düzenlenecek Webinar
Sayın Üyemiz, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Haziran ayında düzenlenecek Webinar lara ait bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 18.06.2020, 15.00 Deutschland (16:00 Türkiye) Covid 19 und die Auswirkungen auf das Miet- und Baurecht in der Türkei (türkischsprachig) Covid 19 un Türk kira ve insaat hukukuna etkileri Zoom Registrierungslink / Zoom kayıt linki: https://zoom.us/meeting/register/tJApdOmrrT8oG9efSasZ3oZZIkSe3U6eyKbV 22.06.2020, 10:00 Deutschland (11:00 Türkiye) Arbeitskreis Zoll, Schwerpunkt Maschinenbau; Gümrük Çalışma Grubu, Makine Sanayi Sektörü Zoom Registrierungslink / Zoom kayıt linki: https://zoom.us/meeting/register/tJYld-igqj4qE9xBEoetahfK3RfZvZmQshtn 23.06.2020, 15:00 Deutschland (16:00 Türkiye) Best practice Monster Notebook: Markenetablierung im Ausland (türkischsprachig) Türkiye`den dünyaya açılan bir marka örneği: Monster Notebook Zoom Registrierungslink / Zoom kayıt linki: https://zoom.us/meeting/register/tJYod-mgqz4tHddpsdQ9cgQhxZpptdQBrKKv 30.06.2020, 15:00 Deutschland (16:00 Türkiye) Die Bedeutung des Istanbul Arbitration Center (Mediationszentrum/Schlichtungszentrum) und Online – Mediation in Coronazeiten (türkischsprachig) İstanbul Tahkim Merkezi’nin önemi ve Corona sürecinde Online – Tahkim Registrierungslink / Zoom kayıt linki: https://zoom.us/meeting/register/tJMqd-ChrDIqHtz9dRoPMhemvu4eVNa1BJwl Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
17.06.2020
TİGEM 32.464 DEKAR HUBUBAT SAPI SATIŞI
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,2020 yılına ait 32.464 dekar hububat sapı satışı yapılacaktır,bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
16.06.2020
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - İran
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 12.06.2020 tarihli ve 18291 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" başlıklı toplantılar düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, 16 Haziran 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İran İslam Cumhuriyeti nde görevli Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımıyla "ABD Yaptırımları Çerçevesinde İran ile Ticaret" e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, ayrıntılı bilgi ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
16.06.2020
SGK Genel Yazısı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 01/06/2020 tarihi ve 41481264-207.02-E.6383458 sayılı Genel Yazısında; Çin in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de 11/03/2020 tarihinden itibaren görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye dönük prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süreci içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en son Kuruma verme tarihlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek; - 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 01/06/2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sistemi yüklemesi gerektiği, - 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; 2018/ Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (01/06/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) "e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi" ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği, Dolayısıyla 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin 30/06/2020 tarihinden sonra "e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi" Kuruma gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacağı ifade edilmektedir. Böylece Birliğimizin girişimleri sonucu geriye yönelik teşvik değişiklik taleplerine ilişkin düzenlenecek APHB lerin SGK ya gönderilme süresi 01/06/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine uzatıldığı bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.06.2020
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın 20.05.2020 tarihli ve 293 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın ilgi yazısında; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır. İlgi yazıda, Bakanlıkça belirlenen "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın Genel Esaslar başlıklı 5inci maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmekte olduğu bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.06.2020
TOBB Covid-19 Ekonomik Etki Ölçüm Anketi
Sayın Üyemiz, COVID-19 salgının ülkemiz ekonomisine etkilerini ölçmek amacıyla TOBB tarafından anket uygulamaları gerçekleştirilmekte olup, burada elde edilen verilerden yola çıkarak sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve politikalar geliştirilecektir. Bu çalışmalardan bir tanesi olan ve COVID-19 salgının dünya ekonomisine etkilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın Türkiye’ye özgü kısmı, TOBB ve Dünya Bankası işbirliğinde “COVID-19 İş Dünyası Etki Araştırması Anketi” ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu anketehttp://www.tobb.org.tr/covid19adresinden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda "COVID-19 İş Dünyası Etki Araştırması Anketi"ni doldurarak araştırmaya katılmanızı rica eder, salgının etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmaya verdiğiniz bilgiler ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.06.2020
E-Ticaret Eğitimi
Sayın Üyemiz, TOBB un organize ettiği, KOBİ lerimize yönelik sertifikalı e-ticaret eğitimi düzenlenecek olup katılım ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.06.2020
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 05.06.2020 tarih ve 54304773-724.01.03 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Singapur Ticaret Müşavirliği nden alınan yazıya atfen, Singapur da oda/birliklerinçatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan Singapur İş Federasyonu (Singapore Business Federation)tarafından firmalar arası eşleştirme hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiğibelirtilmektedir. Yazıda devamla, Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerinhem yerli firmalar hem de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini kolaylaştırmakamacıyla "Covid-19 Firma Eşleştirme Hizmeti (Covid-19 Business Matching Service)" uygulamasınınbaşlatıldığı; ilk olarak cerrahi maskeler, termometreler, dezenfektanlar, koruyucu gözlükler veeldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanlar ile medikal ürünlerin tedarik ve talebine yönelik olarakuygulamanın olacağı, ilerleyen aşamalarda ise daha fazla ürün kategorisinde eşleştirme yapılmasınınplanlandığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu uygulama ile ilgilenen alıcı ve/veya tedarikçi firmaların online bir form ilebaşvurarak veri tabanına dahil olabilecekleri belirtilmekte olup, sistemde eşleşme oluşması halinde dealıcı ve tedarikçi firmaların irtibatlandırılacağı ifade edilmektedir. Alım yapma talebinde bulunan firmalar ve tedarik sunmak isteyen firmaların başvuru yapabileceğiformlar "Covid-19 Business Matching Service" başlık altında https://www.sbf.org.sg/ sayfasında yeralmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.06.2020
TİGEM 1.000 Ton Mahsul Dane Mısır Ve 150,9 Ton Mahsül Yağlık Ayçiçek Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,İşletmemiz 2019 yılı mahsulü Beyazkule ve Gümüşsu harman bölgelerinde bulunan toplam 1.000 ton 2. ürün mahsul dane mısır ve 150.9 ton yağlık ayçiçeği borsa şartlarında 3 (üç) parti halinde peşin bedel vepazarlık usulü ile satılacaktır,bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
11.06.2020
TİGEM 187 Ton Yapağı Satış İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,İşletmemizin 2020 yılı istihsali 182.000 kg koyun yapağısı ve 5.000 kg kırpıntı koyunyapağısı olmak üzere toplamda 187.000 Kg yapağının borsa şartlarında 14 (ondört) parti halindepazarlık usulü ile satılacaktır,bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
11.06.2020
TİGEM 3.573,85 ton mahsul buğday ve 523,10 ton selektöraltı buğday Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,İşletmemiz 2019 yılı istihsali; 3.573,85 ton mahsul buğday ve 523,10 ton selektöraltı buğday borsaşartlarında peşin bedel ve açık artırma usulü 15 (onbeş) parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ilesatılacaktır,bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
11.06.2020
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan,Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve ayrıntılarılinkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.06.2020
Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan,çiğ süt üretiminin desteklenmesi hakkında yayınlanan uygulama tebliğive ayrıntılarılinkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
11.06.2020
Çin ve Rusya Sohbet Toplantıları
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 05.06.2020 tarih ve 00054789609 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından, Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla online toplantıların düzenlendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu nda görev yapan Ticaret Müşaviri ve Ataşelerinin konuşmacı olarak iştirak edeceği iki ayrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Hazırlanan programa göre, Çin Halk Cumhuriyeti için Bilgilendirme Toplantısının 10 Haziran 2020 Çarşamba günü 11.00-12.30 saatleri arasında, Rusya Federasyonu için Bilgilendirme Toplantısının ise, 11 Haziran 2020 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında düzenlenmesi planlanmıştır. Bahse konu etkinliklerin programları ve toplantı erişim bağlantıları Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünde yer almaktadır, bilgisi yeralmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.06.2020
Koronavirüs (COVID­19) Tedbirleri / İşletmeler, Park/Piknik Alanları ve Sosyete Pazarlarının Açılmasına ilişkin ek açıklamalar
Sayın Üyemiz, Eskişehir Valiliğinden Borsamıza gönderilen yazıda,, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Koronavirüs (COVID­19) salgınının yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla alınan kararlar ile geçici süreli olarak faaliyetleri durdurulan/kısıtlanan işletmeler ile park/piknik alanları, mesire yerleri ve sosyete pazarlarının belirlenen/belirlenecek kurallar dahilinde açılmasına ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara ilişkin ek açıklamalar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
9.06.2020
Koronavirüs (COVID­19) Tedbirleri / İşletmeler, Park/Piknik Alanları ve Sosyete Pazarlarının Açılması
Sayın Üyemiz, İlgi: a)İçişleriBakanlığıİllerİdaresiGenelMüdürlüğünün30/05/2020tarihlive8556sayılıyazısı. b)İlUmumiHıfzıssıhhaKurulunun30/05/2020tarihlive49no.lukararı. c)Valiliğimizin30/05/2020tarihlive2020/30sayılıkararı. Eskişehir Valiliğinden Borsamıza gönderilen yazıda,SağlıkBakanlığıveBilimKurulununönerileridoğrultusundaKoronavirüs(COVID­19) salgınınınyayılmasınıönlemekvesalgınıkontrolaltındatutmakamacıylaalınankararlar ilegeçicisüreliolarakfaaliyetleridurdurulan/kısıtlananişletmelerilepark/piknikalanları, mesireyerlerivesosyetepazarlarınınbelirlenen/belirlenecekkurallardahilinde açılmasınailişkinİlUmumiHıfzıssıhhaKurulununilgi(b)ileValiliğimizinilgi(c)kararı yazımızekindegönderilmiştir. 1Haziran2020Pazartesigünüitibariylefaaliyetlerinebaşlamasıöngörülenişletmelere, SağlıkBakanlığıBilimselDanışmaKurulutarafındanhazırlanan“COVID­19Salgın YönetimiveÇalışmaRehberi”ndeyeralanveilgilibakanlıklarilekurumlartarafından yapılan/yapılacakyeni/ilavedüzenlemelerdegözönündetutularakkendiişletmeleriiçin özelolarakbelirlenen/belirlenecekişletme/faaliyetkuralları,ilçekaymakamlıklarınca ilgiliişletmeci/esnafatebliğedilecektir, bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
9.06.2020
COVID-19 Bilgilendirme Faaliyetleri
Sayın Üyemiz, İlgi: İçişleriBakanlığıİllerİdaresiGenelMüdürlüğünün29/05/2020tarihlive8536sayılıyazısı. Eskişehir Valiliğinden Borsamıza gönderilen yazıda,İçişleriBakanlığıİllerİdaresiGenelMüdürlüğününilgiyazısıekindealınanAile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 22/05/2020 tarihli ve 1207828 sayılı yazısı ile COVID­19 hastalığının yayılmasının önlenmesi ve çalışma hayatının tüm unsurları ile istihdamın korunması kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin göz önünde tutulabilmesi için alınan tedbirlerle ilgili olarak yol gösterici rehber ve broşürlerin hazırlandığı, hazırlanan rehber ve broşürlere https://ailevecalisma.gov.tr/covid19 ve ww.ailevecalisma.gov.tr/isggm internet adreslerinden, https://facebook.com/isggm ww.instagram.com/isggmd ve www.twitter.com/isggmd sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
9.06.2020
COVID­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
Sayın Üyemiz, İlgi: İçişleriBakanlığıİllerİdaresiGenelMüdürlüğünün29/05/2020tarihlive8535sayılıyazısı. Eskişehir Valiliğinden Borsamıza gönderilen yazıda, İçişleriBakanlığıİllerİdaresiGenelMüdürlüğününilgiyazısıekindealınanSağlık Bakanlığının27/05/2020tarihlive803sayılıyazısıileBilimselDanışmaKurulutarafından hazırlanan"COVID­19SalgınYönetimiveÇalışmaRehberi"ileafişvebroşürlere HalkSağlığıGenelMüdürlüğününresmiinternetsayfasından, https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin­yonetimi­ve­calisma­rehberi.htmlve https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma­rehberi­afisleri.htmlinternetadreslerinden ulaşılabileceğiveCOVID­19hastalığınayönelikgelişmelerkapsamındagerekli güncellemelerinveeklemelerindeyapılmasınadevamedileceğibildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
9.06.2020
Almanya`da şirket halefi, şirket devirleri zoom web semineri daveti
Sayın Üyemiz, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasından Borsamıza gönderilen yazıda,Almanya’da yatırım yapmak isteyen girişimciler ve şirketler için yapılması gerekenlerin anlatılacağı seminerde örnek uygulamalar üzerinden şirket devirlerini konu alacakları dile getirilmiştir. Örnek uygulamalarla birlikte bu konuyu09 Haziran 2020 tarihinde saat 15:00’te (Türkiye saati ile 16:00)Avukat Sayın Melis Ersöz Koca, Avukat ve Noter Sayın Roland Krause ve Avukat Sayın Serhat Koca ile yapılacak web seminerinde tartışılacaktır. Katılmak için lütfen seminerimize kaydolun:https://bit.ly/3gS7dPd Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
9.06.2020
TİGEM 1.000 Ton Mahsul Mısır ve 150.9 Ton Mahsul Ayçiçek Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,İşletmemiz 2019 yılı mahsulü Beyazkule ve Gümüşsu harman bölgelerinde bulunan toplam 1.000 ton2. ürün mahsul dane mısır ve 150.9 ton yağlık ayçiçeği borsa şartlarında 3 (üç) parti halinde peşin bedel ve açıkartırma usulü ile satılacaktır,bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
9.06.2020
Rusya Federasyonu nda Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Alınan Tedbirler
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 22.05.2020 tarihli ve 54510511 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Ticaret Bakanlığı ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Rusya Federasyonu nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin tablo iletilmektedir. Moskova Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bahse konu tablo ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
9.06.2020
Dijital Tarım Pazarı (DITAP)
Sayın Üyemiz, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda,Tarımda dijitalleşme adına çok önemli bir proje olan, tüm üreticiler ile alıcılarınbuluşabilmesine, çiftçimizin alın teri ile ürettiği ürünleri değer fiyattan satabilmesine vetüketicilerimizin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlarla satın alabilmesine olanak sağlayacakonline platform Sayın Bakanımız tarafından Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), 29 Nisan 2020tarihinde kamuoyuna tanıtılmış ve kullanıma açılmıştır. DİTAP sistemine kayıt gönüllülük esasına göre tamamen ücretsiz olup,www.ditap.gov.tr ve www.dijitaltarimpazari.gov.tr web adresi üzerinden Çiftçi KayıtSistemine (ÇKS) kayıtlı üreticiler (satıcılar) ile Ticaret Bakanlığının MERSİS ve ESBİSsistemlerine kayıtlı olan alıcılar e-devlet şifresi ile giriş yaparak kayıt olabileceklerdir. DİTAP Projesinin etkinliğinin ve kullanışlılığının artırılarak, projenin birçokavantajından faydalanmak için üreticilerin ve alıcıların sisteme kayıt olmaları ve aktifolarak kullanmaları gerekmekte olduğu bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.06.2020
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi
Sayın Üyemiz, Birliğimizin uzun yıllardır takibi sonucunda, Halk Sigorta tarafından üyelerimize yönelik "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" imkanı hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu sisteme ilişkin uygulamada yaşanan sorunların 09.06.2020Salı günü mesai bitimine kadar eskisehirtb@tobb.org.tr mail adresine gönderilmesini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.06.2020
TİGEM 1.000 Ton Mahsul Mısır ve 150.9 Ton Mahsul Ayçiçek Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,İşletmemiz 2019 yılı mahsulü Beyazkule ve Gümüşsu harman bölgelerinde bulunan toplam 1.000 ton2. ürün mahsul dane mısır ve 150.9 ton yağlık ayçiçeği borsa şartlarında 3 (üç) parti halinde peşin bedel ve açıkartırma usulü ile satılacaktır. bilgisi yer almaktadır. İhale hakkında ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
5.06.2020
Hindistan Sohbet Toplantısı
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 01.06.2020 tarih ve 29077148-743.02.01.01 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla online toplantıların düzenleneceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak Hindistan da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Hindistan da yerleşik 3 iş insanımızın konuşmacı olarak katılacağı "Hindistan da İş Yapabilme, Markalaşma ve Ticari Fırsatlar" sohbet toplantısının 5 Haziran 2020 Cuma günü 10.00-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Etkinliğe ilişkin program ile toplantı erişim linki Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.06.2020
Van TSO Dünya Kahvaltı Günü Hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Van Ticaret ve Sanayi Odası ndan Birliğimize intikal eden 20.05.2020 tarih ve 2020-392 sayılı, 7 Haziran 2020 tarihinde Van da gerçekleştirilmesi planlanan "Dünya Kahvaltı Günü Etkinlikleri"nin COVID-19 salgını sebebiyle twitter ve instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştirileceğine dair yazı ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.06.2020
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Geçici 13 ncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Hak.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Geçici 13 ncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğde sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşinin nakden dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmektedir. Devlet il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin Tebliğ dışında olduğu düzenlenmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin istisnaları ve bu istisnalardan yararlanılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması gerektiği düzenlenmektedir. Tebliğin yer aldığı Resmi Gazete linki aşağıda yer almaktadır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.06.2020
KOBİ lere yönelik devlet desteği
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,KOBİ lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)" açılmıştır. Çağrı tanıtım broşürü ekte sunulmaktadır. Bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş" ortak başvuru yapabilecek olup, proje bütçesinin üst sınırı 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.06.2020
TMO Kuru İncir Satışı
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,Mart ayında başlayan toptan kuru incir satışlarımıza Haziran ayında da devam edilecek olup satışlarımız öncelikli olarak talep toplama usulü ileyapılacağı bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.06.2020
Taşınmaz Kira İhale İlanı
Sayın Üyemiz, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlügünden Borsamıza gelen yazıda, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlügü Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak İllerinde bulunan boş 16 adet vakıftaşınmaz sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmek üzere 2886Sayılı Yasa hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmış olup, Açık TeklifUsulü kiralama ihaleleri ekte gönderilen ihale ilanında yazılı gün ve saatte Kütahya daKütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacağı bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.06.2020
Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 01.06.2020 tarihli ve 68876019-724.99 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda, İlgide kayıtlı yazıda, Türk-Rus KEK 14. Dönem Toplantısında oluşturulan "Ticaret, Yatırımlar veBölgesel İşbirliği Çalışma Grubu"nun üçüncü toplantısının önümüzdeki dönemde video konferansyöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesindefayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, "Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği ÇalışmaGrubu"nun toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Rusya Federasyonu ile mal ve hizmet ticaretindekarşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin kolaylaştırılmasına yöneliktedbirler, ülkemizdeki yatırım imkânları, yatırım projeleri ve Rusya Federasyonu nda yatırımcılarımızınkarşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 5 Haziran 2020 cuma günü mesaisaati bitimine kadar Borsamıza (E-posta: eskisehirtb@tobb.org.tr) iletilmesi hususu rica ederiz Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
3.06.2020
Arabuluculuk ve tahkim webinarı
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,birliğimiz tarafından "Ticari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yöntemleri: Arabuluculuk ve Tahkim" konularında 4 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14:00 de http://webinar.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru ekte yer almaktadır. İki oturum halinde gerçekleştirilecek seminerin saat 14:00 de başlayacak ilk oturumunda "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk", saat 15:00 de başlayacak ikinci oturumunda ise "Ticari ve Yatırım Uyuşmazlıklarında Tahkim" konuları ele alınacaktır. Seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacak olup seminere katılım ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.06.2020
TMO Çeltik Kırım İmalatı
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda,Çorum Şube Müdürlüğünce Osmancık Ajans Amirliği depolarında bulunan 187 ton 3551 kodlu Osmancık-97 çeşidi ile 247 ton Özgür CL çeşidi çeltiğin imalata verilmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda çeltik kırımına ilişkin Teknik Şartname ve ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
2.06.2020
TMO Hububat, bakliyat ve pirinç satışı
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Kurumun stoklarında bulunan ekli listede (Ek-1) yer alan mısır, pirinç ve çeltikler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır. Toptan ve perakende olarak satışa sunulan paketli pirinç ve bakliyatın satış fiyatları (Ek-2) 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün ikinci bir talimatına kadar geçerli olacaktır. Lisanslı depolarda bulunan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kapsamındaki stoklar, liman şube müdürlüklerindeki ithal mısırlar, ile Ek-1/C listedeki toptan satışa açılan pirinç ve çeltikler, TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden talep toplanmak suretiyle TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığınca tahsis edilecektir. Bu ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacağı bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
COVID-19 Sonrası Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,11 Haziran 2020 Perşembe günü, saat 15:00-16:30 arası Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun katılımıyla "COVID-19 Sonrası Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri" hakkında webinar gerçekleştirilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan,Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ilgili yapılan değişiklikler ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hk
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan,Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları hakkındaki kararın yürürlüğe konulması ile ilgili genelge ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan,Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Yapılan Değişiklik Hk.
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan,2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Yapılan Değişiklik ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkında Yapılan Değişiklik
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan,banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkında yapılan değişiklik ile ilgili genelge ve ayrıntıları linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler
Sayın Üyemiz, Resmî Gazetede yayınlanan, "COVID-19 Kapsamında KamuKurum ve Kuruluşlarında Normalleşmeve Alınacak Tedbirler" konulu genelge ve ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
1.06.2020
İş Yerleri İçin Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
Sayın Üyemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan işyerleri için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.05.2020
TİGEM Sellektöraltı Buğday Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda09.06.2020 gunu saat 10.00 da ısletmemızın 2019 yılı uretımı 3.573,85 ton mahsul buğday ve 523,10 ton selektöraltı buğday satıs ıhalesı, sanlıurfa tıcaret borsasında (bugday pazarı burosu satıs salonunda) yapılacaktır. ıhale ıle ılgılı gereklı evraklarhttps://www.tigem.gov.tr/Ihale/Detay/a89c5301-c82b-4fa5-95f4-90ed3089c1cfınternet sıtemızın ıhaleler bolumunde yayınlanmıştır bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
27.05.2020
Kuzey Makedonya Hükümetinin Stratejik Yatırım Duyurusu
Sayın Üyemiz, İlgi : Dışişleri Bakanlığı nın 20.05.2020 tarihli ve 31322579 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgide kayıtlı yazıda, Kuzey Makedonya Hükümeti tarafından ekonomik büyüme, istihdam artışı, yeniteknolojilerin kullanımı ve yatırımı teşvik amacıyla "Stratejik Yatırım" statüsü verilebilecek projeler içinbaşvuru sürecinin başlatıldığı ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek projeler için son başvuru tarihinin 31Ocak 2021 olduğu belirtilmektedir. Detaylı bilgi http://www.economy.gov.mk/doc/2810 adresinde yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.05.2020
Dünya Hububat ve Bakliyat Raporu
Sayın Üyemiz, TMO tarafından hazırlanan "Dünya Hububat ve Bakliyat Raporu" Mayıs sayısı yayınlanmıştır. Rapor ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.05.2020
2020 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı
Sayın Üyemiz, İlgi : 12.05.2020 tarihli, 1339618 sayılı ve "2020 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı" konulu yazınız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Tarım ve Orman Bakanlığı ndan alınan "ilgi" yazıda; Bakanlıkları tarafından 2020 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek bitki sağlığı uygulama programı ve esaslarını içeren 2020 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı nın hazırlandığı ve https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Menu/86/Bitki-Sagligi-Ve-Karantina linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.05.2020
Dünya Kahvaltı Günü
Sayın Üyemiz, Van TSO dan Borsamıza gönderilen yazıda,7 Haziran 2020 tarihinde ilimizde yapılması planlanan Dünya KahvaltıGünü etkinlikleri Pandemiye dönüşen Covid-19 virüsü nedeniyle ne yazıkki bu yıl bir araya gelinerek kutlanamayacaktır. Dünya Kahvaltı Günününbu yıl ilk defa kutlanacak olması ve insanlarımızı bir nebze de olsa busalgın hastalığın psikolojik etkinlerinden uzaklaştırmak amacıyla sosyalmedya platformları aracılığıyla kutlanacağı bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.05.2020
COSME Başvurular ve Proje Önerileri
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ndan (KOSGEB) Birliğimize intikal eden 28/04/2020 tarihli ve 60014838-745.01.01 -E.3970 sayılı; ülkemizde KOSGEB Koordinatörlüğünde sürdürülen "KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında "Social Economy Missions" proje teklif çağrısını içeren yazı ekte gönderilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.05.2020
Kazandıran Restoran Destek Çeki Kampanyası
Sayın Üyemiz, TOBB ve Yemeksepeti tarafından düzenlenenKazandıranRestoranDestekÇekiKampanyası, küçük işletme niteliğindeki restoranların bozulan nakit akışını düzeltmeye destek olmak amacıyla başlatılmıştır. Kampanyaya katılan restoranlar, Yemeksepeti kullanıcılarına hediye çeki satarak, satıştan elde edilen geliri vade beklemeden ve komisyonsuz hemen alabileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. İlgili Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.05.2020
Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi
Sayın Üyemiz, İlgi : a) 25.10.2019 sayılı ve 10700 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı ndan alınan 13.05.2020 tarihli ve E-00054361158 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgi(a) da kayıtlı yazımızda, Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ile ilgili 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25 ek vergi uygulanacağı bildirilmişti. Bu defa, Ticaret Bakanlığı ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Fas tarafından sıcak haddelenmiş sac ithalatı için söz konusu önlemin %25 lik ek vergi şeklinde kesin önleme dönüştürüldüğü, ilgili önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı, ilk yıldan sonra % 25 lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürülmesine karar verildiği belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.05.2020
TMO ya Ürün Teslimi Hakkında
Sayın Üyemiz / Üreticilerimiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Yeni Tip Koronavirüs salgınının alım döneminde devam etmesi halinde alınan tedbirler kapsamında, kronik hastalığı bulunan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü üreticilerimizin ekteki muhtar onaylı "Ürün Teslimat Belgesi" ile belirleyecekleri kişi eliyle ürün teslimatı yapabilecekleri bildirilmiştir. ayrıntılı bilgi ve "Ürün Teslimat Belgesi" ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.05.2020
81 İl Valiliğine 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımız İçin Seyahat İzin Belgesi Genelgesi
Sayın Üyemiz, İç İşleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ilesokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar; Seyahat İzin Belgesitaleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.05.2020
Meteorolojik Uyarı
Sayın Üyemiz; İlimizde 21-26 mayıs tarihleri arasında serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, yerel dolu yağışı, sel, su baskınları bekleniyor. mağduriyet yaşanmaması adına, gerekli önlemlerin alınması önemle rica olunur. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.05.2020
81 İlde 22.05.2020 Saat 24.00 İle 26.05.2020 Saat 24.00 Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sayın Üyemiz, İç İşleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir. Genelgenin ayrıntıları ve istisnaları için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
20.05.2020
81 İl Valiliğine Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri Genelgesi
Sayın Üyemiz, İç İşleri Bakanlığının 81 il valiliğineŞehir Giriş-Çıkış Tedbirlerikonulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00 dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici süreyle durdurulacak. Ayrıntılı bilgi içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
19.05.2020
TOBB, Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle BiTıkla Avrupa Sanal Eğitim
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,TOBB,Amazon.com.trve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Eylül 2019’da hayata geçirilen “BiTıklaAvrupa” eğitim programı, Türk firmalarının ürünlerini Amazon’un Avrupa’daki 5 pazaryeri (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) üzerinden tüm AB ülkelerine e-ihracat yoluyla sunmalarına destek olmayı amaçlamaktadır. Eğitimler kapsamında dijitalleşmeyle gelişen müşteri beklentileri, e-ticarette başarılı olabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlar ve Amazon üzerinden Avrupa’ya e-ihracat yapmanın tüm adımları (sisteme kayıt, ürün listeleme, fiyatlandırma, lojistik modeller, satışları artırma yolları, masraf kalemleri, reklam verme vb.) detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Ülkemizde ve dünyada kamu sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle tüm sektörlerin ticari faaliyetlerinde sıkıntı çektiği bu dönemde, e-ticaret ve e-ihracat büyük bir fırsat sunmaktadır. KOBİ lerimizi bu yönde desteklemek amacıyla BiTıklaAvrupa programı eğitimleri20 Mayıs ve 27 Mayıs 2020 tarihlerindesanal eğitim seminerleri olarak düzenlenecektir. Sanal eğitimler tüm illerden TOBB çatısı altında bulunan tüm odalarımızın üye firmalarının katılımına açık ve ücretsizdir. Programla ilgili tüm detaylar ve katılım başvurusu içinwww.bitiklaavrupa.comweb sitesini ziyaret edebilirsiniz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.05.2020
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulundan Kamuoyu Duyurusu
Sayın Üyemiz, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden, kısıtın uygulanacağı illerdeki şubeler ve bankacılık işlemleriyle ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır: ·Bakanlık kararı gereği 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. · Kısıtlama kapsamındaki 15 ilde yerleşik olan ve edimlerini yerine getirmek isteyen müşteriler, her türlü bankacılık işlemini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirebilecektir. · Bankalara, bu müşterilerin edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi tavsiye edilmiştir. · Ayrıca, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir. · 15 il dışındaki şubelere çek ibrazında müşterilerin hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde, hesapta para varsa ödemesi gerçekleştirilecek, hesapta karşılık yoksa hamil ile konuşularak ve hak kaybı olmadığı belirtilerek, 18 Mayıs tarihinde çek hakkında işlem yapılmayacaktır.Hamil tarafından 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü ibraz edilecek çekin ise hesapta bakiye olması halinde ödemesi yapılacak yoksa düzenlemelere göre işlemin gerçekleştirileceği bilgisi çek hamiline açıklanacaktır. · Bu açıklamaya rağmen çek hamili, 18 Mayıs’ta ibraz ettiği çekin karşılığı olmaması halinde buna dair şerh verilmesinde ısrar ettiği durumda, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre uygulama gerçekleştirilecektir. Bu durumda, bankalardan 15 ilede yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirimleri Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılacaktır. Türk Ticaret Kanununun 811. Maddesinde; (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar. (2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723 üncü madde hükümleri burada da uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, son ibraz süresi 18 Mayıs 2020 olan çekler için bu madde kullanılabilecek olup, ibraz süresi son gün olmayan çekler için sorun bulunmamaktadır. · Öte yandan senetler ile ilgili olarak Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamada, vadesi 18 Mayıs 2020 tarihine rastlayan senetlerin protesto işlemlerinin 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Uygulamanın yukarıdaki kararlar çerçevesinde yapılması durumunda, alacaklıların ve borçluların durumu olumsuz etkilenmeyecektir. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
15.05.2020
SGK Genelgesi.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Sosyal Güvenlik Kurumu nun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği. ülkemizinde söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde; "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir." hükmünün yer aldığı, Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususları belirtilmiştir. Bu kapsamda Koronavirüs (COVID-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
14.05.2020
Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgi : a) 03.04.2020 tarihli ve 3486 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı ndan alınan 05.05.2020 tarihli elektronik posta. İlgi(a) da kayıtlı yazımızda, özetle, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) nin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağı bildirilmişti. Diğer taraftan, Odalarımızdan muhtelif tarihlerde alınan şifahi geri bildirimlerde 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış Menşe Şahadetnamesi talebinde bulunulduğu açıklanmıştır. Birliğimizce konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçilmiş olup, söz konusu Bakanlıktan alınan ilgi(b) de kayıtlı elektronik postada, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlemesi veya MEDOS sisteminde mevcut olmayan ibarelerin yer alması şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlenmesinin uygun olacağı açıklanmıştır. Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumu kanıtlayan tevsik edici dokümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.05.2020
Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar a ilişkin aşağıda yer alan tedbirler uygulanacaktır: Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Yetki belgesinin yenilenmesi başlıklı 12 nci maddesi gereğince düzenleyicilerin, belge süresinin sona ereceği tarihten en geç altı ay öncesinde üyesi olduğu odaya başvurmaları gerekir. Fuar Düzenleme Yetki Belgesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan düzenleyicilerin bu yıla mahsus olmak üzere yenileme başvurularını 30 Ağustos 2020 tarihine kadar yapmasına izin verilmesi, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar başlıklı 8 inci maddesi gereğince firmaların "En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip bulunması ve bu sermayeyi özvarlığı içinde koruması" gerekmektedir. Bu konunun tespiti için Yetki Belgesi sahibi firmalardan en az iki yüz elli bin Türk Lirası sermayenin öz varlık içinde korunduğuna dair mali durumunu 2 yılda bir talep edilmesine karar verilmişti. Ancak içinde bulunulan şartlar göz önüne alındığında bu raporun 2020 yılı için talep edilmemesi, 2020 yılında düzenlenmek üzere Fuar Takviminde yer alan ancak içinde bulunulan süreçten dolayı, fuarlarını 2021 yılına ertelemek isteyen düzenleyicilerin başvurularının kabul edilmesi, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Fuar Sonuç Raporu başlıklı 20 nci maddesi gereğince düzenleyicilerin, fuar sonuç raporlarını 15 gün içinde Birliğe gönderilmesi gerekmektedir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında "Raporun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi ya da gönderilen raporun içerdiği bilgilerin ve/veya eklerin eksik olması durumunda düzenleyiciye Birlik tarafından ihtar verilir." hükmü yer almaktadır. Ancak içinde bulunulan dönemde süresi içinde Birliğe intikal etmeyen fuar sonuç raporları için müeyyidenin uygulanmaması. Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar uyarınca oda ve borsalara yapılacak olan iptal, erteleme ve takvime ekleme başvuru evraklarının ilerleyen dönemlerde fiziki olarak teslim edilmesi şartıyla elektronik ortamda iletilmesinin uygun olduğu. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.05.2020
TİGEM Buğday Sapı Satış İhalesi
Syın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda, TİGEMtoplam 274.612 dekar alanda istihsaledilecek ihtiyaç fazlası buğday sapı, 51 (ellibir) parti halinde satış yapılacağı bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlardan elde edilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
13.05.2020
2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.
Sayın Üyemiz, 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.05.2020
16-17-18 ve 19 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında İlimizde Uygulanacak Olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hakkında Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Sayın Üyemiz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16-19 Mayıs Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin 12.05.2020 Tarihli Kararını görüntülemek için lütfen tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.05.2020
Halal Expo Nigeria (Erteleme)
Sayın Üyemiz, a) 25.02.2020 tarihli ve 1929 sayılı yazımız. b) Abuja Ticaret ve Sanayi Odası nın 12.05.2020 tarihli ve 15693 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,ilgi (a) da kayıtlı yazımız ile duyurusu yapılan "Halal Expo Nigeria" etkinliğinin 13-15 Ekim 2020 tarihlerineertelendiği Abuja Ticaret ve Sanayi Odası nın ilgi (b) de kayıtlı yazısı ile Birliğimize bildirilmiş olup, bahsekonu yazı ekte sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
13.05.2020
TMO Nisan Ayı Fenolojik Değerlendirme Yayımlandı
Sayın Üyemiz, TMOMerkez ve Taşra teşkilatı teknik personelinin sahadan birebir gözlem, meterolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı"Fenolojik Değerlendirme – Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi"Nisan sayısı yayımlandı. Rapor ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.05.2020
14 Büyükşehir ve Zonguldak a Giriş/Çıkışların Kısıtlanması 19 Mayıs Saat 24.00 a Kadar Uzatıldı
Sayın Üyemiz, İç işleri Bakanlığının, 81 İl Valiliğine “Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelge ileAnkara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Vanve Zonguldak olamak üzere toplam 15 İle yapılacak kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) gerçekleştirilecek tüm giriş/çıkış kısıtlılığının devam edeceği. Buna karşılık Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzonillerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldırıldığı bildirildi. Ayrıntılı bilgi içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.05.2020
TMO Hububat ve Bakliyat Alımında Uygulanacak Randevu Sistemi Hakkında Kamuoyu Açıklaması
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, 2020 dönemi hububat (buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf) ve bakliyat alımlarını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi randevulu olarak yapacaktır. Lisanslı Depolarda yapılacak alımlarda randevu şartı aranmayacak olup, randevulu alım ile ilgili usul ve esasları içerir duyuru metni yazının ekinde sunulduğu belirtilmiştir. Randevulu alım ile ilgili usul ve esaslar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
12.05.2020
TİGEM 3.940 Baş Reforme Kuzu Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda, damızlık fazlası 3.940 baş reforme erkek kuzu 8 parti halinde satışihale duyurusu yapılmaktadır. İlgili ihale ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
7.05.2020
65 Yaş ve Üzeri/20 Yaş Altı/Kronik Rahatsızlığı Bulunan Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Genelgesi
Sayın Üyemiz, İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede,81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.05.2020
24 İlde 8.5.2020 Saat 24.00 İle 10.5.2020 Saat 24.00 Arasında Uygulanacak Olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sayın Üyemiz, İç İşleri Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 23 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda; 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
7.05.2020
TMO Hububat ve Bakliyat Satış Duyurusu
Sayın Üyemiz, TMO Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Elektronik Satış yoluyla hububat ve bakliyat satışı yapılacağı bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgi ekteki dokümanlarda bilginize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.05.2020
Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Rusya Federasyonunca Alınan Tedbirler
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı nın 29.04.2020 tarihli ve 54123342 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,ilgide kayıtlı yazıda, Rusya Federasyonu nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve ihdas süreci halihazırda yürütülmekte olan tedbirlere ilişkin Moskova Ticaret Müşavirliğimizce güncellenen tablo iletilmektedir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.05.2020
TMO Kamuoyu Açıklaması
Sayın Üyemiz, TMO nin yapmış olduğu Kamuoyu Açıklamasında2020 yılı hasat dönemi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarından bahsedilmiş olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.05.2020
23 Büyükşehir ve Zonguldak a Giriş/Çıkışların Kısıtlanması 19 Mayıs Saat 24.00 a Kadar Uzatıldı
Sayın Üyemiz, İç işleri Bakanlığının, 81 İl Valiliğine “Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelge ile Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olamak üzere toplam 24 İle yapılacak kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) gerçekleştirilecek tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle kısıtlandı. Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldırıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
5.05.2020
İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
Sayın üyemiz, Halkbak tarafından, Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüsü ile mücadele kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıylaEkonomik İstikrar Kalkanı tedbirlerikapsamında‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’oluşturulmuştur. Krediden yararlanacak “şahıs firmasının”; Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olması, Yıllık cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması, İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması, Bankamız Esnaf Destek Paketi’nden faydalanmamış olması, İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması, önkoşullarını taşıması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
4.05.2020
TİGEM Traktör Ve Biçerdöver Satışı İhalesi
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,06.05.2020 tarihinde yapılacak olan traktör ve biçerdöver satışı ihalesi satışihale duyurusu yapılmaktadır. İlgili ihale ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
4.05.2020
TİGEM Yapağı Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda,11.05.2020 tarihinde yapılacak olan 187 ton yapağı satışihale duyurusu yapılmaktadır. İlgili ihale ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
4.05.2020
Et ve Süt Kurumu Dondurulmuş Karkas Sığır Eti Satış Duyurusu
Sayın Üyemiz, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yemek Şirketleri ve Kırmızı Et Sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara27.04.2020tarihinden itibaren Dondurulmuş Çeyrek Karkas Sığır Eti satışı yapılacaktır. Dondurulmuş Çeyrek Karkas Sığır Eti satış fiyatımız peşin olarak28,00 TL/Kg + KDVolup, Kredi Kartı ile tek çekim29,00 TL/Kg+ KDV, 30 gün vadeli ödemelerde ise29,00 TL/Kg.+ KDV. fiyatla ve mal bedeli tutarının en az %10 fazlası kadar Banka Teminat Mektubunun ilgili Kombina Müdürlüğüne tevdi edilmesi ile gerçekleştirilecektir. Satışla ilgili tüm detaylar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
30.04.2020
Rail Baltica İhalesi Hk.
Sayın Üyemiz, İlgi : Vilnius Ticaret Müşavirliği nin 16.04.2020 tarihli e-posta yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,Vilnius Ticaret Müşavirliğimizin ilgide kayıtlı yazısı ile, Rail Baltica isimli Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya yı demiryolu hattıyla bağlamak için devam eden büyük bir demiryolu altyapı projesinin bulunduğu bildirilmekte olup, projenin 2026 yılında tamamlanmasının ve 5.8 milyar Euro ya mal olmasının beklendiği belirtilmektedir. Ayrıca,https://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/adresinden de ulaşılabileceği üzere söz konusu projede enerji sistemleri için bir ihale açıldığı, ihaleye teklif verme süresinin 11 Mayıs a kadar olduğu bildirilmektedir. Yazıda devamla, ölçeği, kapsamı ve yapısı itibariyle ülkemiz müşavirlik ve müteahhitlik firmaları için oldukça ciddi fırsatlar barındırdığı ifade edilen projenin ihale şartlarına http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/ adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Söz konusu projenin ihale sürecinde Letonya dan hukuki destek almak isteyen şirketlerimiz Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Letonya" bölümünden hukuk firmalarının listesine ulaşabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.04.2020
2020/10 Sayılı İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Genelgesi
Sayın Üyemiz, İlgi : 15.04.2020 tarihli ve 53904587 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,ilgi de kayıtlı yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışları revize edilmiştir. Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan "İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri" konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuzuna "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler" adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.04.2020
Fas Kamu İhaleleri Hakkında Alınan COVID-19 Tedbiri
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığı ndan alınan 22.04.2020 tarihli ve E-00054008223 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda, ilgi de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Fas genelinde COVID-19 salgınına karşı 20 Mart 2020 tarihinde başlayıp 20 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan olağanüstü sağlık hali ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerden dolayı, kamu ihaleleri yüklenicilerinin söz konusu süre içerisinde devam eden projelerinin olumsuz etkilenmesi halinde, bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilmesi kararının ilgili idari otorite tarafından alındığı belirtilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.04.2020
Fas ta Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi
Sayın Üyemiz, İlgi : 15.04.2020 tarihli ve 53880045 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,ilgi de kayıtlı yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 Gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douanière) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.04.2020
31 İlde 30.04.2020-03.05.2020 Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sayın Üyemiz, İç İşleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uygulama hakkında ayrıntılı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
29.04.2020
Fas a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Sayın Üyemiz, İlgi : a) 20.02.2020 tarihli ve 1771 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı ndan alınan 21.04.2020 tarihli ve E-00053982737 sayılı yazı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgi(a) da kayıtlı yazımızda, Fas a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği belirtilmekle birlikte, yazımızda yer alan ürün listesi dışında kalan tüm sanayi ürünleri için 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde, Fas gümrük noktalarında söz konusu uygunluk kontrollerinin yapılabileceği açıklanmıştır. Diğer taraftan, ilgi(b) de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Fas a gerçekleştirilen ihracat özelinde uygunluk kontrolleri ile ilgili daha önce 20 Nisan 2020 olarak belirlenen geçiş dönemi süresinin, COVID-19 nedeniyle 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona ereceği belirtmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
28.04.2020
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik
Sayın Üyemiz; Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/10)24 Mart 2020 Tarih 31078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğ metnine ulaşmak için lütfenTIKLAYINIZ.
27.04.2020
Soğuk Depoculuk Hizmeri
Sayın Üyemiz, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazı ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
27.04.2020
Kredi Garanti Fonu (KGF) Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde “Kredi Garanti Fonu” anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Toplantıyahttp://webinar.tobb.org.tr linkinden katılabilirsiniz. Tüm üyelere katılım ücretsizdir. Ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
24.04.2020
TİGEM 4500 Baş Reforme Erkek Kuzu Satışı
Sayın Üyemiz, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü nden Borsamıza gönderilen yazıda, İvesi ırkı 4.500 baş reforme erkek kuzu 6 parti halinde satışihale duyurusu yapılmaktadır. İlgili ihale ayrıntıları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Genel Sekreter Gültekin GÜLER
23.04.2020
Yurt İçi Fuarların Ertelenmesi Hakkında
Sayın Üyemiz, İlgi : Ticaret Bakanlığının 20.04.2020 tarihli ve 53962251 sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gelen yazıda,İlgi yazı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda 2020yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan Mayıs ve Haziran ayında düzenlenmesi planlananların 1 Temmuzsonrası döneme ertelendiği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
23.04.2020
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulundan Kamuoyu Duyurusu
Sayın Üyemiz, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerinegetirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere; Her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, Veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesihususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.04.2020
LÖSEV Ramazan Kampanyası
Sayın Üyemiz, LÖSEV Vakfının Covid-19 Riski sebebiyle dijital olarak yürüttüğü Ramazan Kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgilinkte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.04.2020
Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz, İstihdamın korunması adına Kamu-İşveren-Çalışan birlikteliğin sağlandığı" sistem hakkında 22 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00 tehttps://tobb.org.tr/Sayfalar/20200409-kisa-calisma-odenegi.phpadresinde internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere katılım ücretsiz olup, bilgilerinize sunulur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.04.2020
Kısa Çalışma Ödeneği
Sayın Üyemiz, İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının sonuçlanması için 21.04.2020 tarihinden itibaren başvuru yapan firmalara geri dönüş yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlaması olan 23-24-25-26 Nisan 2020 tarihlerinde çalışmalarına devam edeceği, firma yetkililerine e-mail yada telefon marifetiyle ulaşılacağı, firma yetkililerinin e-mail adresleri ve telefonlarını belirtilen tarihlerde kontrol etmeleri gerekliliği bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
22.04.2020
TMO ELÜS Nohut Satışı
Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Şube Müdürlüğünden Borsamıza gelen yazıda,Kurumun stoklaklarında bulunan ve ek listede belirtilen ELÜS nohut stokları 3.000 TL/Ton fiyattan TURİB üzerinden kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest satışa açılmıştır. Alıcılar 21 Nisan 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar saat 10.00-12.00 saatleri arasında TÜRİB ekranından direkt alım emri vererek nohut alımı yapabileceklerdir. (ELÜS nohut satışları TMO Elektronik Satış Platformundan yapılmayacaktır.) ELÜS nohut satışları TÜRİB’de, TMO’nun normal emir defterine emir girişi ile (açığa serbest satış) gerçekleşecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Gültekin GÜLER Genel Sekreter
21.04.2020
İş Dünyası Koronavirüs İçin Ekonomik Tedbirler (20 Nisan 2020 İtibariyle)
Sayın Üyemiz; Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz ve olumlu sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. 20 NİSAN TARİHİ İTİBARİYLE EKONOMİDE HAYATA GEÇEN YENİ DÜZENLEMELER Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanılabilecek Kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek İşveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme yapılacak Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu sözleşme prosedürleri 3 ay süreyle uzatılacak Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili zorlayıcı sebepler kapsamında; Devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, orman izinleri ile bunlardan tahsil edilecek bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisiller 3 ay ertelenebilecek Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin su giderleri 3 ay süreyle ertelenebilecek Lisanslı depoların 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait “Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatıldı Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidat, 2020 yılında alınmayacak Her türlü iş sözleşmesi 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek. Bu kapsamda; Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek. Madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili olacak Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. Bu kapsamda; Yukarıdaki hususlara yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak üzere 13 üyeden oluşan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulacak Kurul üyeleri içerisinde “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” temsilcisi de yer alacak 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabilecek, bu durum işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek
21.04.2020